Debatten på Bedreinnovation.dk er slut for denne omgang.

Vi vil gerne takke for alle de mange gode bidrag og for den store interesse i udviklingen af GTS-institutternes teknologiske ydelser. Kommentarerne vil blive brugt i det videre arbejde frem mod de endelige resultatkontrakter mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og GTS-institutterne. Resultatkontrakterne er grundlag for de næste 3 års aktiviteter.

Når de nye resultatkontrakter er indgået, vil de blive lagt her på siden. Vi forventer samtidigt at genåbne for en generel dialog omkring GTS.

109 forslag til ny teknologisk service til danske virksomheder

Styrelsen for Forskning og Innovation skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv i perioden 2016-2018.

Her på BedreInnovation.dk kan du finde 109 forslag fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) til, hvad pengene skal investeres i. Mellem den 7. april 2015 og torsdag den 14. maj 2015 har det været muligt at kommentere forslagene her på siden. Forslagene danner basis for GTS-institutternes endelige ansøgninger, som indsendes tirsdag den 1. september 2015.

Selv om debatten om forslagene er lukket kan du stadig læse forslagene, downloade publikationer og følge med i, hvad GTS-nettet arbejder med.

Sådan bliver du involveret:
1. Opret dig som bruger
2. Søg efter aktivitetsforslag, der interesserer dig
3. Bed om notifikationer når der er nyt om aktiviteter, der interesserer dig

 

Eksempler på forslag

Proaktiv sikring mod katastrofer

Orkaner, oversvømmelser, brand, terror, IT-kriminalitet. Mange uforudsete hændelser kan ramme virksomheder, og hver 10. virksomhed overlever ikke alvorlige driftsforstyrrelser udefra. Derfor vil DBI udvikle et digitalt værktøj, der hjælper danske virksomheder til proaktivt at skabe et beredskab (... Læs mere

Udvikling af smarte produkter med fokus på integration af service og Internet of Things (IoT)

Markedet for Smarte Produkter er globalt i voldsom vækst, men danske produktionsvirksomheder er ikke kommet helt med på bølgen. Alexandra Instituttet vil udvikle nye teknologiske serviceydelser, som stimulerer produkt- og serviceinnovationen i danske virksomheder, så der skabes vækst via smarte... Læs mere

Kyster under forandring

Institut: DHI
Kategori: Byggeri og anlæg, Klima og miljø

De danske kyster er under forandring. Storme som Bodil og Egon eroderer kysterne og de kystnære byer trues med oversvømmelse. Der er derudover et pres på kystens biologi fra tab af gravemateriale fra marine projekter og fra miljøfremmede partiklers spredning i miljøet. I denne aktivitet vil vi... Læs mere

EnergyFlexStorage

Institut: Teknologisk Institut
Kategori: Energi, Transport

El-produktion fra vindmøller og solceller er fluktuerende. Det betyder, at den producerede el skal anvendes øjeblikkeligt eller lagres for senere brug. Teknologisk Institut vil udvikle nye fleksible lagringsteknologier, der er tæt integreret med energikonverteringsteknologier, -produktion, -... Læs mere

Batteriløs og selvforsynende elektronik

Vores omgivelser er rige på gratis energi fra lys, varme, elektriske felter og bevægelser, som med fordel kan erstatte rigtig mange batterier i mobile produkter, som skal understøtte fremtidens systemer til datafangst, monitorering og styring. Successen forudsætter, at vi forstår at indsamle,... Læs mere

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...