BedreInnovation.dk – Katalog og debatforum om innovationsinitiativer

BedreInnovation.dk er et katalog over de aktuelle aktiviteter ved de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), som Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter økonomisk.

Ministeriet indgår resultatkontrakter (typisk treårige) med de syv godkendte GTS-institutter om udvikling af teknologiske services til gavn for danske virksomheder. De teknologiske services kan eksempelvis være inden for rådgivning, udvikling, test og certificering af nye produkter. Målgruppen er danske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, som ikke har specialkompetencerne selv, og derfor bistås af GTS-institutterne med at omsætte forskningstung viden til processer og produkter. Læs mere om GTS-institutterne på GTS-net.dk.

Når der udbydes midler til aktiviteter ved de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, danner BedreInnovation.dk ramme for debat om forslagene til nye teknologiske services. Debatten giver input fra brugere af teknologisk service og andre interessenter, og medvirker til at kvalificere aktivitetsforslagene, inden styrelsen tager stilling til udmøntning af midler til nye GTS aktiviteter.

Særlige indsatser

Udover de åbne udbud af midler hvert tredje år, som udgør GTS-institutternes ordinære resultatkontrakter, udmøntes der også med mellemrum midler til særlige indsatser. De igangværende særlige indsatser er inden for emnerne droner, rummet, affaldsforebyggelse, European Spallation Source (ESS) og Femern Bælt.

Arkivet

Du finder både nuværende og afsluttede aktiviteter og aktivitetsforslag i arkivet her.