Så er debatten om de nye særlige GTS-indsatser åben – læs forslagene under ”Aktivitetsforslag”

Styrelsen for Forskning og Innovation har indkaldt forslag til GTS-aktiviteter i perioden 2017-18, der støtter nationale strategier indenfor følgende områder:

  • Droner
  • Rummet
  • Affaldsforebyggelse
  • ESS (European Spallation Source)

Samtidig er der indkaldt forslag til mindre, supplerende aktiviteter, som bidrager til at tydeliggøre GTS-institutternes placering og bidrag til innovationssystemet, gennem eksempelvis bidrag til uddannelse, universitetssamarbejder m.v.

Her på BedreInnovation.dk kan du læse og kommentere GTS-institutternes forslag til de indsatser, som de søger finansiering til fra Styrelsen. Blandt de indkomne forslag forhandler styrelsen de endelige resultatkontrakter mellem Styrelsen og GTS-institutterne i løbet af efteråret 2016.

Sådan bliver du involveret:

  1. Opret dig som bruger
  2. Søg efter aktivitetsforslag, der interesserer dig
  3. Kom med kommentarer, hvis du har noget på hjerte

Der er åbent for debat her på siden mellem interessenter og GTS-institutterne indtil søndag den 9. oktober 2016.

Når de nye aktivitetsforhandlinger mellem GTS-institutterne er indgået, vil de blive lagt her på siden, hvor du også har mulighed for at læse om GTS-institutternes allerede igangværende 3-årige aktivitetsplaner i perioden 2016-18.

Se de nye forslag her

909 millioner til teknologisk støtte til danske virksomheder i perioden 2016-18

Styrelsen for Forskning og Innovation har indgået resultatkontrakter med de 8 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) for i alt 909 millioner kroner om udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv.

Her på siden kan du se hvilke konkrete aktiviteter, der bliver udviklet i perioden 2016 – 2018.

Du har også mulighed for at læse selve aktivitetsplanerne og finde kontaktinformation for hver enkelt indsats på GTS-institutterne.

På diagrammet til venstre kan du se hvordan aktiviteterne er fordelt inden for de forskellige kategorier. Udover disse aktiviteter, er der også 12 ”særlige indsatser”, inden for en række mere generelle områder.

Klik på diagrammet til venstre for yderligere information.

Fordeling af midler til forskning- og udviklingsaktiviteter
Figuren over fordelingen af bevillingerne på kategorier er baseret på et skøn, idet en lang række af aktiviteterne indeholder elementer inden for flere forskellige kategorier.
GTS-institutterne investerer desuden også i forsknings- og udviklingsaktiviterne med egenfinansiering.
Endelig kommer desuden midler til de Særlige indsatser.