Debatten på Bedreinnovation.dk er slut for denne omgang.

Vi vil gerne takke for alle de mange gode bidrag og for den store interesse i udviklingen af GTS-institutternes teknologiske ydelser. Kommentarerne vil blive brugt i det videre arbejde frem mod de endelige resultatkontrakter mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og GTS-institutterne. Resultatkontrakterne er grundlag for de næste 3 års aktiviteter.

Når de nye resultatkontrakter er indgået, vil de blive lagt her på siden. Vi forventer samtidigt at genåbne for en generel dialog omkring GTS.

Vi skal fordele 900 millioner kroner

Styrelsen for Forskning og Innovation skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv. Og vi vil gerne høre din mening om, hvordan pengene bruges bedst.

Her på BedreInnovation.dk kan du finde 109 forslag fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) til, hvad pengene skal investeres i. Forslagene danner basis for GTS-institutternes endelige ansøgninger, som indsendes tirsdag den 1. september 2015.

Sådan bliver du involveret:
1. Opret dig som bruger
2. Søg efter aktivitetsforslag, der interesserer dig
3. Kom med kommentarer, hvis du har noget på hjerte
4. Bed om notifikationer når der er nyt om aktiviteter, der interesserer dig

Der er åbent for debat mellem interessenter og GTS-institutterne mellem tirsdag den 7. april 2015 og torsdag den 14. maj 2015. 

Eksempler på forslag

Det biobaserede samfund

Danske virksomheder har gode muligheder for at få del i en vækst, der baseres på en global bioøkonomi. I denne aktivitet vil Teknologisk Institut både udvikle nye produkter og processer til at demonstrere forretningspotentialet for lovende nye biomasseværdikæder gennem skalering og kompetencer til... Læs mere

Bioneer:DELTA:DTU MEDLAB - Mikro og nanoteknologiske teknologier og metoder i biomedicin

Institut: Bioneer, DELTA
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer vil sammen med DTU Nanotech, DTU Fotonik og DELTA opbygge Bioneer:DELTA:DTU MEDLAB, der drejer sig om at matche behov inden for klinisk udvikling med ny viden fra nanoteknologi- og fotonikområderne med henblik på at udvikle nye teknologiske analyser og koncepter. Læs mere

Fremtidens Smarte Bioenergi

FORCE Technology vil understøtte den danske bioenergiklynge i udviklingen af fremtidens smarte bioenergi med øgede evner til selvoptimering og selvovervågning, samt øgede muligheder for at kommunikere og udnytte data om f.eks. forbrændingsanlæggenes tilstand. Målet er at øge energieffektiviteten og... Læs mere

Infrastruktur til sundheds- og velfærdsteknologisk innovation og test

Den offentlige sundheds- og plejesektor er under pres pga. den demografiske udvikling. Der er behov for nye løsninger, herunder teknologier, der kan reducere presset. Efterspørgslen er global, med stort markedspotentiale for eksisterende og nye danske virksomheder. Aktiviteten vil skabe nye rammer... Læs mere

Norm og standardisering

FORCE vil gennem aktiv deltagelse i en række udvalgte standardiseringsudvalg sikre danske virksomheder – især SMV’er – indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder, således at de ikke virker hæmmende for deres udvikling. Tillige vil vi løbende fortolke og formidle den viden/information,... Læs mere

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...