Debatten på BedreInnovation.dk er slut for denne omgang.

Vi vil gerne takke for alle de mange gode bidrag og for den store interesse i udviklingen af GTS-institutternes teknologiske ydelser inden for Droner, Rummet, Affaldsforebyggelse og European Spallation Source (ESS), samt de mindre, supplerende aktiviteter til allerede eksisterende GTS-indsatser. Kommentarerne vil blive brugt i det videre arbejde frem mod den endelige udvælgelse af forslag og indgåelse af kontrakter mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og GTS-institutterne. De udvalgte aktiviteter vil foregå i perioden 2017-18.

Når de nye kontrakter er indgået, vil aktivitetsbeskrivelserne blive lagt her på siden, hvor du allerede nu kan læse om de igangværende GTS-aktiviteter for perioden 2016-18.

909 millioner til teknologisk støtte til danske virksomheder i perioden 2016-18

Styrelsen for Forskning og Innovation har indgået resultatkontrakter med de 8 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) for i alt 909 millioner kroner om udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv.

Her på siden kan du se hvilke konkrete aktiviteter, der bliver udviklet i perioden 2016 – 2018.

Du har også mulighed for at læse selve aktivitetsplanerne og finde kontaktinformation for hver enkelt indsats på GTS-institutterne.

På diagrammet til venstre kan du se hvordan aktiviteterne er fordelt inden for de forskellige kategorier. Udover disse aktiviteter, er der også 12 ”særlige indsatser”, inden for en række mere generelle områder.

Klik på diagrammet til venstre for yderligere information.

Fordeling af midler til forskning- og udviklingsaktiviteter
Figuren over fordelingen af bevillingerne på kategorier er baseret på et skøn, idet en lang række af aktiviteterne indeholder elementer inden for flere forskellige kategorier.
GTS-institutterne investerer desuden også i forsknings- og udviklingsaktiviterne med egenfinansiering.
Endelig kommer desuden midler til de Særlige indsatser.