BedreInnovation.dk – overblik og debat om innovationsaktiviteter

BedreInnovation.dk viser de aktuelle aktiviteter ved de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), som Uddannelses- og Forskningsministeriet har støttet med midler i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter med GTS-institutterne. Udover de grundlæggende resultatkontrakter for 2016-2018 kan du også finde oplysninger om de supplerende strategiske aktiviteter som igangsættes undervejs i perioden eksempelvis inden for emnerne droner, rummet, affaldsforebyggelse og European Spallation Source (ESS). Der udbydes i 2017 endvidere særlige midler til innovationsindsats i forbindelse med etablering af Femern Bælt-forbindelsen. Forslag til nye aktiviteter lægges op til debat og kvalificering i maj 2017. Beskrivelse af afsluttede aktiviteter fra tidligere rammekontrakter og udbud finder du i arkivet.

Innovation og Femern Bælt-forbindelsen

Udbud af midler til en særlig innovationsindsats

Etablering af Femern Bælt-forbindelsen har potentiale som driver for vækst og innovation i Danmark. Derfor udbyder Uddannelses- og Forskningsministeriet midler til medfinansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter ved danske GTS-institutter rettet mod særlige indsatsområder i relation til etablering af forbindelsen over Femern Bælt. Tre særlige indsatsområder er formuleret af Innovationsnetværk Femern Bælt. Det drejer sig om Intelligent byggelogistik, Green lean energi- og ressourceeffektivitet samt Datadreven innovation. Se nærmere her. Indsatsen skal bidrage til innovative løsninger og vækst i 3-400 små og mellemstore danske virksomheder. Dette skal ske gennem nye teknologiske services og gennem deltagelse i innovative aktiviteter og netværk.

Er aktivitetsforslagene relevante? Hvad synes du?

GTS institutternes forslag til aktiviteter lægges åbent op på hjemmesiden i maj måned 2017. Alle brugere af bedreinnovation.dk kan her kommentere og kvalificere aktivitetsforslagene gennem debat, spørgsmål og input.