Debatten på Bedreinnovation.dk er slut for denne omgang.

Vi vil gerne takke for alle de mange gode bidrag og for den store interesse i udviklingen af GTS-institutternes teknologiske ydelser. Kommentarerne vil blive brugt i det videre arbejde frem mod de endelige resultatkontrakter mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og GTS-institutterne. Resultatkontrakterne er grundlag for de næste 3 års aktiviteter.

Når de nye resultatkontrakter er indgået, vil de blive lagt her på siden. Vi forventer samtidigt at genåbne for en generel dialog omkring GTS.

109 forslag til ny teknologisk service til danske virksomheder

Styrelsen for Forskning og Innovation skal investere ca. 900 mio. kr. i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv i perioden 2016-2018.

Her på BedreInnovation.dk kan du finde 109 forslag fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) til, hvad pengene skal investeres i. Mellem den 7. april 2015 og torsdag den 14. maj 2015 har det været muligt at kommentere forslagene her på siden. Forslagene danner basis for GTS-institutternes endelige ansøgninger, som indsendes tirsdag den 1. september 2015.

Selv om debatten om forslagene er lukket kan du stadig læse forslagene, downloade publikationer og følge med i, hvad GTS-nettet arbejder med.

Sådan bliver du involveret:
1. Opret dig som bruger
2. Søg efter aktivitetsforslag, der interesserer dig
3. Bed om notifikationer når der er nyt om aktiviteter, der interesserer dig

 

Eksempler på forslag

Fremtidens produktdesign er cirkulær – mindre miljøbelastende produkter og processer

Danske virksomheder vælger traditionelt set materialer og kemiske produkter ud fra deres tekniske egenskaber. Men fremover er det ikke tilstrækkeligt. Planer i EU om indførelse af produktdesign med renere materialestrømme uden skadelige stoffer forventes vedtaget i 2016. Det stiller større krav til... Læs mere

Kvalitetssikring af hybridmaterialer

Inspektion af store konstruktioner som f.eks. broer og vindmøller er dyrt, tidskrævende og manuelt arbejde. Derudover udføres inspektionen i udfordrende og ofte farlige miljøer. Ved at finde og udbedre fejl og skader i tide sparer producenter og ejere mange penge. Projektets mål er derfor at... Læs mere

Brandsikker anvendelse af letvægtsmaterialer til søs

Der er et stort potentiale i skibsudstyr i letvægtsmaterialer til offshore og skibsindustri. Men restriktive regler for brandsikkerhed udgør en barriere. Derfor bygges der stadig i stål. Det betyder tungere skibe og dermed et større brændstofforbrug til skade for miljø, klima og driftsøkonomi. DBI... Læs mere

Teknologier og processer til DataDreven Innovation

Vi vil hjælpe danske virksomheder med at udnytte potentialet i (big) data til datadreven innovation (DDI). Vi vil udvikle følgende konkrete DDI ydelser: teknisk løsningopbygning, algoritmer og software komponenter, analyseværktøjer, visualiseringsredskaber, forretningsudvikling, samkøring og... Læs mere

Selvhjælpsteknologi

Udviklingen af teknologi til at gøre borgere selvhjulpne har især vundet opmærksomhed på sundhedsområdet. Selvom alle i årevis har lagt tilliden på, at teknologien skal redde fremtidens demografiske udfordringer, så savnes der fortsat et bredere industrieventyr. Med fokus på barrierer for... Læs mere

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...