Økosystem for IoT udvikling i Danmark

Senest opdateret d. 11/4-2018
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development, Product Division
Anders Kofod-Petersen
Deputy Director

Aktivitetsplanen har til formål at sikre, at danske virksomheder får bedre forudsætning for succesfuldt at udvikle IoT systemer og på den måde kan høste potentialet af den vækstdriver, som IoT teknologi er.

Aktivitetsplanen har til formål at sikre, at danske virksomheder får bedre forudsætning for succesfuldt at udvikle IoT systemer og på den måde kan høste potentialet af den vækstdriver, som IoT teknologi er.

Aktivitetsplanen resulterer i en række services, som understøtter succesfuld udvikling af IoT systemer, herunder etablering ”en-dør-ind” service, hvor virksomheder får adgang til et netværk af service og komponentleverandører.

Aktivitetsplanen er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet (AI) og FORCE Technology (FT).

Nøgleord

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kjetil Kræmer (Founder & CEO/CTO, KPIcure ApS)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 12:01

Aktivitetsplanen giver rigtig god mening, særligt hvis man også kan arbejde med at opmuntre de mange aktører der allerede længe har haft operationelle "IoT" løsninger i drift og typisk sidder på en bunke værdifuld data.
Sådanne aktører kunne komme fra metering, sub-metering, forsyningsbranchen og andre beslægtede industrier.
Disse aktører bør hjælpes til at indse de kan spille en endnu større faciliterende rolle i at dele, sælge, udnytte og bearbejde data i samfundets interesse. De har ofte de bedste forudsætninger herfor, hvilket betyder at barrierer er få i forhold til at maksimere værdien af data.
Så når netværket af aktører skabes og paletten af tilbud synliggøres, bør den type interessenter huskes.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 14:27

Kære Kjetil, tak for din kommentar og interesse i forslaget. jeg er meget enig i din betragtning om at de aktører som har IoT løsninger i drift skal inddrages, og at de kan spille en væsentlig rolle og at deres rolle i værdikæden kan bidrage til at øge værdien af data leveret af deres systemer. Vi medtager din kommentar i det videre arbejde med forslaget.

Joachim Kristensen (Direktør, Device Intelligence ApS)
Søndag d. 13/5-18 kl. 17:22

Fordelen ved dette oplæg ser jeg som værende muligheden for at SMV'er kan få mulighed og hjælp til afklaring af hvilke kompetence mangler de måtte have ifb. med udviklingen af IoT løsninger. Min egen tese er at dette ofte vil være omhandlende det forretningsbåret element, hvordan tjenes der penge på løsningen og hvilken værdi skabes der. Samtidig kan der dog også være etablerede parter i et økosystem som er ved at påbegynde arbejdet med at udbyde IoT løsninger og derved har en kendt forretningsmodel men mangler den teknologiske indsigt eller vej til at komme i mål. Dette vil være et andet sted hvor forslaget vil kunne assistere. Generelt virker det til at være et meget relevant og gavnligt forslag.
Joachim Kristensen, Device Intelligence ApS

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:32

Kære Joachim, tak for din kommentar og positive ord. Jeg er helt enig i din "hønen og ægget" betragtning. Omkring forretningsudvikling/analyse vil vi forsøge at involvere stærke kompetencer, så disse også bliver en del af økosystemet, som virksomhederne kan tilgå. Analyser har vist at netop forretnings- potentialet og forståelsen, kan være udfordrende for virksomhederne og på den måde være med til at holde dem tilbage.

Malte Ahm (Ph.D., Aarhus Vand)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:08

Kære Martin og Anders,

Bestemt et rigtig interessant forslag, som jeg på vegne af Aarhus Vand gerne vil give en umiddelbar tilkendegivelse for. Vi vil gerne byde ind på vandområdet.
I forhold til det konkrete aktivitetforslag syntes jeg, at det kunne være interessant, hvis I, som et led i aktiviterne skaber overblik over, hvad der foregår inden for forskellige sektorer i Danmark på IoT området. F.eks. inden for de forskellige forsyningssektorer. Til min orientere foregår der allerede rigtig mange aktiviteter, som vi kan lære fra på tværs af sektorerne.

Inden for vandsektoren deltager Aarhus Vand aktivt i flere projekter, hvor vi arbejder frem mod en IoT infrastruktur/økosystem, som understøtter blå, grønne og klimatilpassede byer. Af interessante projekter inden for vandsektoren kan f.eks. nævnes:

TURBUS – Turbidity Ultrasonic Sensor for Water Quality
HEPWAT – Higher Environmental Performance in Waste Systems
CHAIN – Smart Water Networks
DONUT – Distributed ONline monitering of the Urban waTer cycle
OrEo - Omkostningseffektive monitering af overløb og LAR med smarte målere.

I forhold til de mulige samarbejdspartnere, som I nævner i oplægget, kan vi byde ind med flere, som kunne være interessant for disse aktiviteter.

Anders Kofod-Petersen (Vicedirektør, Alwxandra Inatituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:31

Kære Malte

Tak for din interesse og kommentar.

Jeg kunne ikke være mere enig i at det at skabe en oversigt er et vigtigt stykke arbejde. Det er helt klart en aktivitet som vi vil gøre vores bedste for at udføre.

Carsten Steffensen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:52

Kære Martin og Anders,

Det lyder som et super godt og meget interessant forslag. IoT er et marked med stor potentiale der kommer til at berøre alle industrier over hele verden. Danske virksomheder børe derfor arbejde sammen om at skabe et stærkt IoT miljø i Danmark, og dermed skabe en førende position i verden.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:17

Kære Carsten, Tak for din kommentar. Vi er naturligvis glade for at en højteknologisk virksomhed som Silicon Labs, ser samme potentiale og udfordring som os. Vi er helt enige i dine betragtninger.

Peter Munkholm Nielsen (Community Builder, Symbion)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 22:30

Et rigtig spændende forslag med en lang række meget relevante aktiviteter som vil gavne de mange startups og iværksættere der arbejder med IoT.
Håber det bliver realiseret

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:18

Kære Peter,
Mange tak for din kommentar. vi håber at vi i fremtiden kan samarbejde med særligt miljøer som jer, for at sikre, at vi opnår den nødvendige dialog med iværksætterne.

Christian Blücher (Wireless connectivity specialist, Arrow Danmark )
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:09

Hej Martin og Anders

En sparringspartner for industrien lyder som en rigtig god ide.
IoT er en meget misforstået begreb fordi det jo bare betyder og at få noget på nettet (eller smartphonen), det jo I sig selv ikke så svært,
Men når det kommer til at skabe en god, sikker og profitabel løsning så bliver det pludselig mere komplekst.
ofte skal der vælges teknologier, det slet ikke findes tilgængelige endnu (eg nbiot) for at være fremtidssikret og derudover dække en forretningsmodel som endnu ikke kendes.
"skal jeg forære min hardware væk og udelukkende sælge en online service?"
"skal jeg sælge nye services til mine kunde efter at de har installeret min løsning?"
"skal jeg åbne op så andre kan blive del af mit produkt, ved at sælge tilbehør."

Jeg er spændt på at se hvad jeres oplæg munder ud i

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:14

Hej Christian,
mange tak for din kommentar. vi er meget enige i dine betragtninger om teknologi og "forretningsmodel udfordringen". Begge dele er essentielle, for bare at komme igang. jeg håber at vi kan bidrage til at barrierer omkring netop disse emner bliver sænket for de danske virksomheder.

med venlig hilsen

Martin

Henrik Granau (Formand, RFID i Danmark)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:26

Kære Martin og Anders,

RFID i Danmark netværket har fulgt etableringen af det nye Nordic IoT Centre, og støtter også dette forslag. Mange af RFID i Danmarks medlemsvirksomheder vil være interesseret i at deltage aktivt.

hilsen
Henrik

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:36

Hej Henrik,

mange tak for støtten fra RFID Danmark. Der vil bestemt blive muligheder for at samarbejde med jer og jeres medlemmer omkring demonstrationsprojekter m.m.

med venlig hilsen

Martin Krogstrup Nielsen

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:01

Vi finder dette initiativ meget relevant og nødvendigt. Det er almindelig kendt og også toneangivende i den aktuelle erhvervsfremmedagsorden, at især SMV'er eftespørger enkel og ubureaukratisk adgang til innovation og erhvervsservice. Dette initiativ inden for IoT er præcis, hvad SMV'erne i vores klynge har brug for, især i relation til cybersikkerhed. Initiativet udgør efter vores vurdering den bedste, videnbaserede ekspertstøtte til udvikling af IoT-produkter og -services, og ses derfor gerne yderligere videreudviklet. Vi bidrager gerne aktivt i en støttende netværksrolle, hvor vi kan vidensprede og på anden måde støtte op om initiativet.

Anders Kofod-Petersen (Vicedirektør, Alwxandra Inatituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:32

Kære Klaus,

mange tak for din kommentar og interesse. Du peger på netop det som er vores underlæggende motivation for at køre et sådanne initiativ.

Stig P. Christensen (Director, SPCadvice)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:54

Jeg synes dette er et godt initiativ og at det udfylder et ikke tilfredsstillet behov.
Dette særligt i en tid hvor mange organisationer ikke har kraft eller kapacitet til at udvikle både strategier og konkrete IoT løsninger.
Ofte bliver det i bedste fald til bearbejdning af den af de to teamer - og det flytter som bekendt ikke verdenen.

Måske I skal overveje at stramme lidt op på ydelsesbeskrivelsen og præcisere hvorfor og hvordan I kan gøre dette mere resultatorienteret end andre spillere på markedet.
Det er vigtigt at der ikke bliver for meget fokus på processen og at den bliver et mål i sig selv.
Virksomhederne skal jo helst i første række og det kræver de får de "rigtige" løsninger installeret inden konkurrenterne.
De skal forstå både de fordele og ulemper, der er forbundet med den konkrete udnyttelse af denne teknologiudvikling.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:18

Kære Stig,

tak for din kommentar. vi tager din kommentar omkring opstramning af ydelsesbeskrivelser til efterretning, for du har fuldstændig ret i , at processen ikke skal blive et mål i sig selv. Det handler i høj grad om at møde virksomhederne, hvor de er, og udvikle dem der fra og bidrage til at sikre konkrete resultater.

med venlig hilsen

Martin

Christoffer Søborg Hansen (Legal & Business Adviser , Teracom A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:13

Teracom A/S er med vores landsdækkende infrastruktur, der kombinerer landsdækkende IP- og broadcast/IOT/LoRaWan netværk med datacenter-faciliteter strategisk placeret i kommuner over hele landet, sikkerhedsgodkendt leverandør af komplette IoT-løsning fra sensorer og kundeapplikationer til Gateways og landsdækkende IOT-serverinfrastruktur.
Vi ser derfor værdiskabende perspektiver i aktivitetsplanens initiativer, herunder særligt den foreslåede ”Økosystem udviklingsworkshop”, der kan blive grobund for en fremsynet dialog mellem værdikædens partnere.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:22

Kære Christoffer,
tak for din kommentar. Teracoms arbejde med installation af infrastruktur er yderst relevant for forslaget og vigtigt for at danske virksomheder kan udvikle og implementere IoT løsninger i Danmark

Vi vil som led i aktiviteten sikre at aktører, som jer, kommer i spil i forhold til udvikling og implementering af konkrete IoT systemer.

med venlig hilsen

Martin

Anders Pall Skött (senior advisor, DTU / Smart City Cybersecurity Lab)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:15

Tak for et godt forslag om Økosystem for IoT udvikling i Danmark.

Jeg er sekretariatschef for initiativet Smart City Cybersecurity Lab https://www.sc-lab.dk/, der arbejder med kommuner og andre organisationers cybersikkerhed ift smart city løsninger og IoT. IoT og smart City løsninger har kæmpe potentiale for bedre services for borgerne, bedre indsigter om miljø, trafik mv., men også sikkerhedsmæssige udfordringer, hvor systemer og devices kan hackes eller gå ned eller persondata og andre data kan kompromitteres eller manipuleres. Derfor er det vigtigt, at initiativet også adresserer de sikkerhedsmæssige udfordringer som vi står overfor, hvilket er vigtigt, hvis vi skal høste potentialet af den vækstdriver som IoT er . Vi glæder os i Smart City Cybersecurity Lab til den videre dialog med GTSerne

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:27

Kære Anders,

Tak for din kommentar. jeg er meget enig i din kommentar. netop omkring sikkerhed i smart city konteksten er der en ikke uvæsentlig udfordring. I projektet vil vi bestræbe os på at have overblikket over standarder inden for sikkerhed og hvordan disse kan implementeres.

vi ser frem til det videre samarbejde

Tine Aage (Netværksleder, Service Platform)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:25

I Service Platform er et af vores fire fokusområder digitalisering og teknologiudvikliing og hvordan vi kan transformere data til kunderelateret viden. I den forbindelse udgør IoT en væsentlig adgang til data, på hvilke services kan baseres på. Det kunne være rigtig interessant at se cases på, hvordan virksomheder realiserer dataopsamling via IoT og udvikling af services og øvrig innovation på den baggrund. Vi kunne ligeledes undersøge mulighederne for at samarbejde, hvor Service Platform deltager med relevante virksomheder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:23

Kære Tine,

tak for din kommentar og opbakning fra Service Platform. Vi tænker bestemt at vi skal opsamle og udvikle cases, som viser det du beskriver. Jeg tror bestem at vi kan samarbejde med Service Platform, da i allerede har tæt indgreb med mange af de virksomheder, som vil være målgruppen for aktiviteten.

Med venlig hilsen

Martin

Morten Bramsen (Sales Manager, Tele2 IoT)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:17

Hej,
Det er spændende plan, og jeg kan sagtens nikke genkendende til mange af pointerne, I beskriver.
Ofte møder jeg virksomheder (både store og små), som ikke har organisationen rigtigt på plads til for alvor at kunne arbejde med IoT-løsninger, og dette medfører ofte, at de timer som lægges i projektet er "interessetimer", hvilket ofte ikke er nok til at drive projektet i mål.
Derudover oplever jeg også, at mange kunder er lidt rundt på gulvet i fht. alle de nye netværksteknologier, som enten er her allerede eller er på vej (2G/3G/4G, NB-IoT, Sigfox, LoRa osv. osv.). De fleste leverandører vil sjovt nok mene, at deres eget produkt/teknologi er løsningen på alt, men jeg føler, at mange kunder savner en form for uvildig rådgivning.
Ideen omkring et demo-lab er rigtig god. Ofte IoT-løsninger fra en vertikal sagtens inspirere en virksomhed fra en anden vertikal og sætte rigtige tanker i gang. De fleste mennesker lader sig efter min mening inspirere mere af et konkret projekt end af alverdens PowerPoints, som desværre lidt for ofte indeholder lidt for ambitiøse visioner og kan forekomme en smule abstrakte.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:18

Kære Morten,

tak for din kommentar og tak for støtten. jeg er meget enig i dine betragtninger omkring organisation og teknologi valg. særligt på teknologivalgs siden håber vi, at kunne skabe klarhed omkring valg af teknologi og platform. på det organisatoriske plan, håber vi på at kunne udvikle metoder til at sikre, at projekterne bliver rigtigt forankret og får den opmærksomhede de fortjener.

Omkring Demolabbet vil vi se på mulighederne for i høj grad at involvere teknologi leverandører, så de kan showcase teknologi. Jeg vil tage mig den frihed at tage kontakt til dig, såfremt forslaget bliver bevilget.

Klaus Keith (CTO, NanoLink ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:18

Nanolink har stor success med vores IoT løsning til at spore værktøj på bl.a. byggepladser. En af nøglerne til denne success er vores tekniske kompetencer internt i virksomheden, men i stor grad også vores samarbejde med partnere. Ved at lave aftaler med bl.a. værktøjsleverandører og entreprenører kan vi være med til at levere værdi i hele værdikæden. Derved ser vi at et initiativ som dette vil kunne styrke virksomheder i samme situation som os og vi er meget interesserede i at se hvordan projektet kan bidrage til at få endnu flere partnere der kan drage nytte af vores systemer.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:33

Kære Klaus,
tak for din kommentar. særligt værdikæde betragtningen er ofte tit vigtig for, at business casen er til stede. bliver projektet bevilget vil vi meget gerne inddrage jer i opbygningen af demonstratorium

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:20

Dansk Standard ser positivt på at standardiseringsarbejde inden for trådløs kommunikation og IoT-arkitektur er inkluderet som en af de centrale aktiviteter i forslaget og at Dansk Standard er nævnt som mulig samarbejdspartner.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:45

Kære Kim,
mange tak for din kommentar. jeg er meget enig i din beskrivelse af GTS'ernes rolle i standardisering, og vi er meget glade for vores store samarbejde. som led i aktiviteten håber vi, at vi kan samarbejde tæt med jer omkring national og international standardisering på området og sikre at den danske indsats er velkoordineret og grundig, så vi sikre at danske interesser varetages

med venlig hilsen

Martin

Morten Georg Jensen (Project Manager, FLSmidth)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:57

Rigtig spændende forslag, som også kan komme de større virksomheder til gavn. Især fokuset på cybersecurity er relevant, da det ofte bliver overset, men kan være en af de største risici ved at bevæge sig ud i IoT løsninger.
Jeg arbejder med elektronik og sensorer i minebranchen, og her er de store udfordringer reliability og strømforsyning, så disse punkter er også yderst relevante for os.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:48

Kære Morten,

tak for din kommentar og opbakning. Vi tror at sikkehed, reliability og strømforsyning bliver afgørende parametre for et at IoT systemer kan operer i de brugsmiljøer de er tiltænkt om det er miner eller hjemme ved danske borgere.

med venlig hilsen
Martin

Teit Poulsen (Direktør, Altoo Measurement Science)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:35

En af dansk industris styrker er mangfoldigheden over mange sektorer, fra Landbrug til Medio udstyr og mange innovative kompetence områder hvor der skabes værdi der kan eksporteres til verdensmarkedet. IoT teknologierne er ikke kerne kompetencer for lagt de fleste af disse virksomheder, men har potentialet til at disrupte forretningsmodeller og skabe nye services og indsigt. De største virksomheder har ressourcerne til at lave de store investeringer i man power og test faciliteter for at udvikle og kvalitetssikre, men kan være længe om at komme i gang. Mange mindre og mellemstore virksomheder har brug for et netværk af partnere og resourcer de kan partner med for at komme til markedet hurtigere og undgå de fodfejl der uundgåeligt vil ske hvis man skal lære alle kompetencerne in house. Fokus og aktivitetsplaner på det danske IoT økosystem kan accelerere udviklingen og giver potentiale for øget konkurrence evne og vækst.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:50

Kære Teit

tak for din kommentar og input igennem processen med at udvikle forslaget i regi af advisory boadet for IoT Testcenter. vi er glade for, at du er enige i vores betragtninger, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Med venlig hilsen
Martin

Anja Hoffmann
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:04

Jeg finder dette initiativ meget relevant for fremtidens vækst og innovation i dansk erhvervsliv. Særligt danske SMV'er sakker bagud på digitalisering, hvilket potentielt kan medføre at danske industrivirksomheder taber konkurrenceevne til virksomheder i udlandet. Flere SMV'er skal omstilles til 'industri 4.0' med øget automation og nye partnerskaber som omdrejningspunkt for udvikling af nye forretningsmodeller og strategisk innovation. Et lettilgængeligt og overskueligt IoT økosystem for danske virksomheder, især for SMV'erne, kan være af afgørende betydning for evnen til at eksekvere i det digitale industrilandskab.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:54

Kære Anja,

tak for din kommentar og opbakning. vi er glade for, at du er enig i vores betragtninger omkring at forslaget kan understøtte danske SMV'ers digitalisering, så de øger deres konkurrenceevne.

Med venlig hilsen
Martin

Karsten Norgaard (Commercial Advisor, Innovation Centre Denmark - Silicon Valley)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 05:21

Hej Anders og Martin,

Spændende initiativ. Jeg er placeret i San Francisco, hvor der i øjeblikket er stor fokus på Industri 4.0 og IoT. Jeg er meget interesseret i at bidrage til projektet.

Karsten

Anders Kofod-Petersen (Vicedirektør, Alwxandra Inatituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:34

Hej Karsten,

Tak for tilbagemeldingen. Vi vil meget gerne modtage bidrag som også kan hjælpe dansk industri til at komme endnu mere ud over landes grænser.

Søren Nørgaard Madsen (Head of IoT Creator i, TDC)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:06

Hej,
Dette er et yderst relevant initiativ også for os som en Large Enterprise. Vi har fulgt og brugt andre netværk som Force/Delta har faciliteret de seneste år, og værdien har altid været stor og været med til at præge de beslutninger vi har taget ift. hvilken retning vi skulle gå. Vi vil være interesseret i at bidrage og deltage i økosystemet og i udviklingen heraf.
Bh,
Søren

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:29

Kære Søren,
tak for din kommentar og løbende bidrag til forslaget som led i Advisory Boardet for IoT Testcenter aktivitetplanen. vi er glade for at en stor virksomhed som TDC kan have glæde af vores viden. vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

med venlig hilsen
Martin

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:15

Et spændende forslag set med SMVdanmarks øjne. Mindre virksomheder kan få vejledning ift potentialet ved udvikling med IoT og blive inspireret i et demonstrations laboratorie. Dette forslag vil medføre uvildig vejledning som vi ser som helt nødvendigt pt for at få SMV'er til at satse på nye udviklingsmuligheder med IoT.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:27

Kære Dorte,

mange tak for din kommentar og opbakning fra SMVDanmark. vi er enige i dit synspunkt omkring at SMV'erne har behov for uvildig rådgivning i deres satsning på IoT.

med venlig hilsen

Martin