Økosystem for IoT-udvikling og -test i Danmark

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development
Henrik Hassing
Technical Vice President

Aktivitetsplanen sikrer, at danske virksomheder får bedre forudsætninger for succesfuldt at udvikle og teste IoT-løsninger. Dette gøres ved at etablere en platform for samarbejde på tværs af aktører og discipliner.

Aktivitetsplanen vil sikre, at flere danske virksomheder får bragt nye IoT-systemer succesfuldt på markedet og dermed høster det potentiale, som IoT repræsenterer for mange industrielle styrkepositioner. For at dette kan ske, skal der etableres et bedre økosystem for IoT-udvikling i Danmark.

Der etableres en uvildig rådgivningsservice, der har til formål at guide virksomhederne gennem udviklingsforløbet bl.a. ved at klæde virksomhederne på til at vælge leverandør, introducere dem til potentielle partnere samt give dem teknisk indsigt i de essentielle elementer af et IoT-system: Platform og arkitektur, trådløs teknologi, godkendelse og test, skalerbarhed og sikkerhed.

For at understøtte partnerskaber i det danske økosystem for IoT-udvikling, udvikles følgende services:

• Ekspertpanelydelse: Skal give virksomheder input på vigtige overvejelser i forbindelse med udviklingen af et IoT system og digitale tvillinger
• Assessmentservice: Vurdering af IoT-system på det tidlige idéstadie eller ved fuld kravspecifikation. Denne udvikles med fokus på at reducere risiko i udviklingsprocesser
• Erfagruppe: Udbygning af IoT og Wireless Klubben for udviklere af IoT-systemer inklusiv tilbud til startups og scaleups
• Økosystem udviklingsworkshop: Ydelse hvor partnere i en værdikæde samles og skaber den løsning, der giver bedst værdi for kunden
• Demonstrationslaboratorie: Virksomheder bliver inspireret af eksisterende IoT-løsninger og kan teste nye. Herunder eksempelvis demonstration af digitale tvillinger, modellering og visualisering af store datamængder fra IoT-løsninger.
• MasterClass: Uddannelse til CXO-niveau for etablerede virksomheder og startups for IoT

For at understøtte udviklingen af økosystemet, udvikles en række testydelser på komponent- og systemniveau. Uvildige testydelser skaber tillid mellem partnere og bidrager til, at virksomheder kan tage oplyste valg om vigtige parametre i forhold til udviklingen af IoT-systemer.

Testydelserne vil omfatte:

• Evaluering af systemdesign baseret på internationale referencearkitekturer ISO/IEC 30141, RAMI Industri 4.0, Industrial Internet Reference Architecture, og EIC
• Interoperabilitet via protokoller som MQTT, OneM2M, OPC UA
• IoT Trust Label: Validering af IoT-komponenter, software moduler og protokoller til pålidelig drift, brugt til katalog om pålidelige IoT komponenter
• Trådløs test-selv til R&D-evaluering i IoT og Wireless Klubben
• Fejlsøgning når systemer ikke fungerer optimalt

”I IoT Denmark har vi stort fokus på at sikre en høj kvalitet end-to-end (i hele værdikæden), hvilket dog ofte bliver svært idet mange aktører og enhederne skal spille sammen. Det vil derfor være oplagt med dette initiativ, så vi sikre at IoT-enheder og IoT-systemer har den lovede kvalitet og samtidig lever op til det forventede”, Espen Gregersen, IoT Denmark A/S, SMV til IoT løsninger, Bedreinnovation.dk

Målgruppen for aktivitetsplanen er:

• Specialister i udvikling af IoT-systemer og -enheder
• SMV’er i mekatronikindustrien, der vil digitalisere vha. IoT
• Virksomheder og offentlige aktører, der skal udrulle IoT-systemer

Det er ambitionen, at ovenstående services skal være markedsklare og testet et til to år efter aktivitetsplanens udløb. Aktivitetsplanen er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet og FORCE Technology og er forankret i Nordic IoT Centre, som blev etableret i samarbejde mellem begge institutter i 2017.

Budget:
2019: 6.800.000 kr.
2020: 6.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Økosystem for IoT udvikling i Danmark

Nøgleord