Accelerering af Teknologidrevet Forretningsudvikling

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

Produktinnovation må i dag integrere både teknologi, design og forretning i en vekselvirkning. Aktiviteten udvikler tværfaglige designmetoder, som understøtter virksomhedernes produkt og forretningsudvikling indenfor servitization og Smart Things.

Danske SMV’er, herunder også maskinproducenter, står foran store forandringsprocesser, som omfatter implementering af digitalisering og automatisering indenfor servitization og Smart Things. Ny teknologi kan typisk ikke implementeres direkte i en eksisterende forretning uden tilpasning af forretningsmodellen. Værktøjerne som aktiviteten vil udvikle, skal afhjælpe de mest presserende udfordringer for danske SMV’er. Disse udfordringer ligger i integrationen mellem teknologi, design og forretningsudvikling, som udgør et tværfagligt, interdisciplinært felt. En succesfuld implementering af netop disse emner vil bidrage til en forkortet og smidigere implementeringsproces, grundet en bedre tilpasning af teknologi og forretning. Med den rette rådgivning, støtte og anvendelse af en veludviklet metode, vil SMV’erne hurtigere kunne realisere digitaliseringsbaseret optimering og vækst.

Brobygning mellem discipliner og aktører
Udviklingen af nye metoder og konkrete værktøjer er interdisciplinær og vil derfor ske gennem partnerskaber med tre førende videninstitutioner (AAU, DTU og SDU) med adgang til nyeste anvendelsesorienterede forskning. Gennem videndeling, international videnhjemtagning, workshops og arbejdsmøder, i et netværk af rådgivere og eksperter, kombineres forskning og metoder om digitale forretningsperspektiver med FORCE Technologys ekspertise indenfor hardwareorienterede innovationsprocesser, teknologiudvikling og produkt- og servicedesign samt research i nye tværfaglige metoder.

Teknologisk serviceydelse
Efter endt aktivitetsplan udbyder FORCE: 1) En ny interdisciplinær innovationsservice, 2) Drift af to netværksgrupper, 3) En digital videnplatform samt 4) Et kompetenceudviklingskursus målrettet rådgivningsvirksomheder. Nye interdisciplinære værktøjer mellem digitale forretningsperspektiver, teknologiudvikling og design vil simplificere hardwareorienterede innovationsprocesser for danske SMV’er, styrke interoperabilitet og konsensus mellem rådgivningsvirksomhedernes metoder og øge sandsynligheden for at nye produkter- og services etableres driftssikkert og kosteffektivt på markedet.

Målgruppen
Vi forventer, at ydelsen vil være relevant for en række danske virksomheder. Den primære målgruppe er rådgiversegmentet, som henvender sig til danske SMV’er - særligt maskinproducerende SMV’er samt virksomheder som udvikler Smart Things.

Budget:
2019: 4.250.000 kr.
2020: 4.250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Smart Things Means Business – Design af forbundne devices og forretningsmodeller til industri og samfund

Nøgleord