Addventure – Brug af uudnyttede innovative ideer i små danske virksomheder

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Der ligger et stort potentiale af uudnyttede innovative ideer i danske virksomheder. De mindre virksomheder har ofte ikke de ressourcer der skal til for at lade en medarbejder arbejde på en ny ide samtidig med at den daglige omsætning skal sikres. Danmark er karakteriseret ved mange små virksomheder, som hver for sig ikke har den kompetencemæssige eller ressourcemæssige styrke til at foretage radikal innovation inden for eksempelvis ”clean tech” området. Bruger-dreven og vækstbetinget innovation er til gengæld et dansk særkende og en styrke.

Til gengæld betyder det, at de rigtigt gode ideer, der genereres i markedet, ikke samles op af nogen i branchen. Ser man på Danmark som en del af en globaliseret verden, hvor krav til innovation er ekspotentielt stigende, er det vigtigt, at sådanne ideer bliver realiseret. Vi er en nation, hvis ressource ligger i optimal udnyttelse af vores viden.

GTS-nettet har en vigtig samfundsmæssig opgave i at opsamle sådanne radikale ideer, som opstår udenfor universitetsmiljøerne og udenfor de enkelte virksomheders kerneforretninger og hjælpe til med at skabe nye virksomheder bl.a. ved at etablere kontakter til seed-investorer (inkl. innovations-miljøerne), venturebranchen.

SMVér vil kunne få støtte til udarbejdelse og/eller kvalificering af forretningsplan samt støtte til tilvejebringelse af ressourcer (privat kapital, forskningsmidler, teknologisk service, markedsanalyser, iværksættere/forretningsudviklere) imod en passende selvfinansiering og imod afgivelse af ejerandel.

Den nye viden, der genereres i GTS-nettet, er mekanismerne til effektiv spin-off fra eksisterende virksomheder. Herved styrkes den teknologiske service til også at knytte innovation blandt kunderne til ressourcerne til at gennemføre denne innovation. Således styrkes netværket mellem GTS-nettet og iværksættermiljøerne, samt mellem GTS-nettet og det private venture finansieringsmarked.

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Karl Lausten
Mandag d. 11/5-09 kl. 11:32

Megen innovation skabes af opfindere og små virksomheder, som ikke selv evner eller ønsker at udnytte den skabte viden, men som gerne vil sælge licens til andre. GTS (og de øvrige rådgivningsorganisationer) skal have øjnene op for, at der ligger en meget stor opgave i at formidle licensaftaler til relevante virksomheder og iværksættere i stedet for altid at gå ud fra, at opfinderen (i bred forstand) også selv ønsker at producere og markedsføre de løsninger, man har udviklet.

Det forekommer naturligt at GTS virksomheder sommetider har nære relationer til store virksomheder, der kan have interesse i enten at selv udnytte eller modsat vil komme i skarp konkurrence fra en ny opfindelse. Der er desværre eksempler på, at en GTS virksomhed ikke har kunnet håndtere en sådan interessekonflikt og enten har lækket fortrolige informationer om opfindelsen til den store virksomhed eller har frarådet eller direkte forhindret opfinder i at komme på markedet. Vi skal ikke her diskutere konkrete sager, men det er vigtigt at være opmærksom på problemstillingen og tage højde for den, når man etablerer formidling af opfindelser og anden innovation.

sk@pinkcat.dk
Mandag d. 11/5-09 kl. 11:34

Dejligt at høre der er et erkendt behov for at samle både nye og uudnyttede idéer op. Der er ingen tvivl om at vi i Danmark fremover skal være rigtigt gode til: at få de bedste idéer, styre innovations processen og få andre til at gennemføre det, for at klare os i konkurencen. Der findes allerede gode velegnede værktøjer til opsamling af idéer, både internt i virksomheder, i netværk og helt ude hos brugerne / kunderne.
Steen Koldsø

Torben Lorentzen
Fredag d. 15/5-09 kl. 11:54

Tak for din kommentar Steen. Det er for os en vigtig funktion at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at se de markedsmæssige muligheder i deres teknologiske ideer og landvindinger. Ofte kan vi direkte hjælpe dem på det faglige plan, men vi ser det også som en nyttig rolle, at guide dem videre til andre i samfundet, der vil kunne være dem behjælpelig f.eks. teknisk, eller guide dem videre til mulige finansieringskilder til at videreføre arbejdet med ideerne. Det er eksempelvis noget at det der ligger bag den Innovationsagent funktion som GTS driver, og som vi håber vil fortsætte under den kommende aftale med vor bevillingsgiver. Du kender formodentlig Innovationsagentordningen ?. I vort videre arbejde kunne det være spændende at høre lidt mere om de værktøjer til idéopsamling og idéhåndtering, som du ser anvendelige indenfor feltet.

Torben Lorentzen
FORCE Technology, medlem af GTS redaktørgruppen

Torben Lorentzen
Fredag d. 15/5-09 kl. 12:03

Tak for din kommentar Karl omhandlende innovation hos opfindere og SMVér. Vi deler din opfattelse af at GTS systemet udfylder en samfundsmæssig nyttig rolle ved at hjælpe de mange SMVér, som vi kommer i kontakt med, til at få skabt værdi af deres tekniske opfindelser - også i situationer, hvor de ikke selv magter, eller har driftsmæssig interesse i, at realisere opfindelserne.