Adfærd og innovationsbarrierer i den offentlige sektor

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Incitamentsstruktur og kultur, samt krav om dokumentation og kontrol har øget utilfredsheden i den offentlige sektor og skal indgå som vigtige parametre i en innovations ledelses tankegang.

Den offentlige sektor står overfor en række meget store udfordringer med stigende borgerforventninger, større efterspørgsel og mere effektiv udnyttelse af økonomiske midler. Samtidig viser resultaterne af en medlems undersøgelse, som FOA,BUPL og DLF har offentliggjort 31.jan. 2009, at 63% mener at kontrollen i plejesektoren, dele af sygehussektoren, i skolerne og på børne- og ungdomsområdet er steget de senere år. 61% mener tilliden er faldet, og hvad angår fremtiden forventer 54% mere kontrol i de kommende år. Svarene viser klart, at der er utilfredshed med en række af de kontroltiltag der er lagt ned over medarbejderne. Endelig oplever 58% af medlemmerne dokumentation som manglende tillid.

På baggrund af ovenstående foreslås det at GTS-nettet udvikler metoder til at analysere de forhold i relation til adfærd og incitatmentstruktur, der inhibere radikal innovation i den offentlige sektor.

Aktiviteterne vil udmønte sig i services hvor offentlige aktører kan få gennemanalyseret de reelle barrierer for innovation, og hvor de kan få løsningsforslag til hvorledes disse barrierer kan overvindes.