AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

Senest opdateret d. 9/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø og Sundhed og medicoteknologi
Julia Skov
Team Manager, AeroCollect

FORCE Technology vil udvikle en række serviceydelser, der hurtigt og effektivt kan påvise patogene bakterier og vira i staldmiljøer, med henblik på at skabe øget fødevaresikkerhed, dyrevelfærd samt en optimeret produktion i dansk primærproduktion.

Hurtig identifikation af bakterier og vira i danske staldmiljøer kan sikre kortere responstider og er dermed en vigtig parameter i at fastholde konkurrenceevnen og kvaliteten af den danske fødevareproduktion. FORCE Technology vil udvikle en række serviceydelser, der hurtigt og effektivt kan påvise patogene bakterier og vira i staldmiljøer, med henblik på produktionsoptimering, øget dyrevelfærd samt fødevaresikkerhed.

 

Nøgleord

58 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kartheeban Nagenthiraja (Director, dol-sensors)
Mandag d. 14/5-18 kl. 20:31

Vi ser AeroCollect som en meget interssant teknologi, som vi gerne ser modnet og kommer på markedet. Dette produkt kan detektere sygdom og evt. behandling af sygdom kan foretages før et endeligt udbrud. Det er en nøgleteknologi i forhold til at reducere medicinforbruget samtidig opretholde en effektiv produktion.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:37

Kære Kartheeban,
Stor tak for din støtte til projektet, vi ser mange af de samme muligheder som dig og ser metoden som komplementær til mange af jeres sensorer.
De bedste hilsner Julia

Peter Foged Larsen (Forskning og Diagnostikchef, Kopenhagen Fur)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:03

Kopenhagen Fur og de danske minkavlere er interesserede i AeroCollect teknologien som et supplement til vores nuværende overvågning- og bekæmpelsesprogram med blodprøver for minksygdommen plasmacytose i Danmark. Første afprøvning har vist interessante og lovende resultater og vi afventer nu en større afprøvning i praksis i 2018 førend vi konkludere på potentialet i fremtiden.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:44

Kære Peter,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet og ikke mindst samarbejdet indtil nu, som har gjort det muligt at udvikle metoden til påvisning af plasmacytose hos mink.
De bedste hilsner Julia

Søren Bisp (Ph.D. Chefkonsulent, SEGES Future Farming)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 07:50

Vigtige tiltag for at understøtte bæredygtig udvikling i dansk primærproduktion er at kunne identificere - og således også afkræfte - sygdomsudbrud så tidligt i forløbet som muligt. Det bør øge produktiviteten, mindske medicinforbruget og i det omfang teknologien kan anvendes af landmanden vil det kunne mindske brugen af kostbar tid med dyrlæge og evt. myndigheder. Absolut et lovende udviklingsområde.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:55

Kære Søren
Mange tak for din støtte til projektet, vi er enige i at der kan være stor gevinst ved tidlig påvisning af sygdomsudbrud, ikke mindst i forhold til produktionsoptimering og medicinforbrug.
De bedste hilsner
Julia

Ann Sofie Olesen (PhD studerende , DTU Vet )
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:23

Vi har på DTU Vet anvendt AeroCollect under dyreforsøg med Afrikansk svinepest virus. Teknologien har været med til at understøtte påvisning af smitte med Afrikansk svinepest virus gennem luften over kortere afstande, da virus DNA kunne detekteres i luften ved hjælp af AeroCollect. Teknologien var nem at anvende og implementere i forsøgsøjemed, og den kunne efter vores mening også være relevant i studier med andre virus.

Professor Anette Bøtner og Phd studerende Ann Sofie Olesen

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:58

Kære Ann Sofie og Anette,
Stor tak for jeres støtte til projektet og ikke mindst samarbejde omkring Afrikansk svinepest, det sætter vi stor pris på. Vi er også meget interesserede i at samarbejde omkring andre forsknings-relaterede projekter.
De bedste hilsner
Julia

Mathias Andersen (konsulent, Teknologisk institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:33

AgroTech er med i test og udvikling af AeroCollect og ser store perspektiver for hurtig detektion af mikroorganismer inden for landbruget, da det er essentielt for hurtig og effektiv behandling samt minimering af antibiotikaforbruget for herigennem at bremse udviklingen af resistente bakterier.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:39

Kære Mathias,
Tak for din kommentar og støtte til projektet. Jeres store brancheforståelse og kontakt med landbrugssektoren er en vigtig parameter i samarbejdet og bliver ligeledes vigtig fremover.
De bedste hilsner
Julia

Diana (Chief Research Officer, PhD, Viewvcare A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 15:14

Kære Julia og teamet bag AeroCollect,
Jeres idé og potentialet af denne let-tilgængelige, tidlige prædiktion af sygdomsfrembrud indenfor landbrugssektoren er intet mindre end fantastisk!
Med baggrund i sundhedssektoren er jeg interesseret i, om I også kigger i denne retning. Der er en række oplagte anvendelseområder her også, forestiller jeg mig?
Rigtig meget held & lykke!

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:08

Kære Diana,
Tak for din kommentar og støtte til projektet. I første omgang er fokus på veterinær og agro segmenter, men vi er helt enige i, at der er store muligheder indenfor human sundhedssektor.
De bedste hilsner
Julia

Christina Dahlin (Minkkonsulent, Ampart)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:01

AeroCollect gør det muligt at finde frem til plasmacytose-smittede mink. Plasmacytose er en af de mest frygtede sygdomme i minkproduktionen da sygdommen reducerer velfærden hos smittede dyr samt rammer avleren hårdt økonomisk. For at overvåge minkkgårdenes plasmacytose-status tages der hyppigt blodprøver på minkgårdene. AeroCollect gør det muligt, at:
- overvåge dyrene uden håndtering (reducerer stress hos dyrene)
- hyppigere overvågning af hele produktionen (hurtigere at anvende til brug af strikprøvekontrol af besætningen)
- undgå åbne infektionsveje (ved blodprøvetagning bliver spidsen af dyrets negl klippet af)
Alt i alt er AeroCollect med til at forbedre dyrevelfærd i minkproduktionen samt gør det muligt at begrænse smittespredningen.
I minkproduktionen kunne der også være andre sygdomme AeroCollect evt kunne overvåge: botulisme, FENP, hvalpesyge, MRSA,

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:11

Kære Christina
Mange tak for din støtte til projektet og samarbejde omkring udvikling indenfor mink. Det kunne være meget interessant at udvide med et bredere panel at teste for, og er her afhængig er jer eksperters input omkring hvilke patogener, der er relevante at påvise i besætningerne.
De bedste hilsner
Julia

Ricarda.Engberg@anis.au.dk (Lektor, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:46

Aarhus Universitet ser meget store perspektiver i teknologien, og vi ser frem til vores samarbejde om validering af AeroCollect til overvågning og tidelig påvisning af Salmonella i fjerkræstalde.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:14

Kære Ricarda,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi ser ligeledes meget frem til vores samarbejde omkring validering af metoden til påvisning af Salmonella, det bliver et vigtigt skridt for at få metoden implementeret på sigt i de danske fjerkræbesætninger.
De bedste hilsner
Julia

Laurids Siig Christensen (Dr. med., Direktør, Islands Organic Ltd./Sejerø-gæs A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:11

Muligheden for påvisninger af mikroorganismer i luft med AeroCollect åbner banebrydende nye muligheder for veterinært beredskab, kortlægning af zoosanitær status i flokke af husdyr, samt konkurrencedygtig, non-invasiv diagnostik hos dyr og mennesker. Teknologiplatformen åbner helt nye muligheder for sygdomskontrol og -bekæmpelse hos dyr og mennesker. Den har allerede vist sin værdi i forbindelse med en række infektioner og fortjener at blive implementeret i forbindelse med langt flere infektioner samt - især - implementeret i nyere former for beredskab og kontrol med infektionssygdomme.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:20

Kære Laurids,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, det er vi glade for. Vi er enige i at metoden har en bred anvendelighed og giver helt nye muligheder for sygdomskontrol og -bekæmpelse, men er også bredt anvendelig indenfor mange brancher.
De bedste hilsner
Julia

Merete Skjøt Kongsbak (Produktspecialist, Eppendorf Nordic)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:49

Eppendorf ser det som et meget spændende projekt med store muligheder, hvor vi kan være behjælpelig med at rådgive i forbindelse med automatisering af processerne i laboratoriet. Vi hjælper jer med at sætte de ønskede assay op, således at I får præcise, akkurate og valide resultater. Ydermere sørger vi for den fornødne træning og uddannelse af jeres medarbejdere, så I fremadrettet selv kan automatisere fremtidige og nye assay.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:57

Kære Merete,
Tak for din opbakning til projektet. Vi ser helt klart store muligheder i et samarbejde til automatisering og opskalering af laboratorie-processerne.
De bedste hilsner
Julia

Lars Erik Larsen (Professor, DTU Veterinærinstituttet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:21

Vi har på DTU Vet anvendt AeroCollect i besætninger for påvisning af influenza og PRRSV. Teknologien har været med til at understøtte påvisning af smitte med virus gennem luften. Teknologien var nem at anvende og implementere i besætninger, og den kunne efter vores mening også være relevant i studier med andre virus.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:03

Kære Lars,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi sætter stor pris på samarbejdet, hvilket har muliggjort, at vi har kunne afprøve metoden på nye virus i besætninger, som vi ikke tidligere har haft erfaring med.
De bedste hilsner
Julia

Thomas Carlsen (Productspecialist, AH Diagnostics)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:12

AH Diagnostics har afhjulpet behovet for instrumentiel detektion af viralt genetisk materiale hos FORCE Technology i forbindelse med udviklingen af aerocollect teknologien. Det har været en fornøjelse at se Julia og hendes kollegaer udvikle et produkt, der kræver særlig viden fra flere fagområder, hvor mulighederne er indlysende med henblik på tidlig screening af patogener i luft. Udbredelsen af ny teknologi kræver hårdt arbejde og vi ser frem til at supporte den proces fremadrettet.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:11

Kære Thomas,
Mange tak for opbakningen til projektet og udviklingen af AeroCollect. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
De bedste hilsner
Julia

poul bækbo (chefkonsulent, dyrlæge, SEGES svineproduktion)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:14

I takt med at der udvikles teknologier til reduktion af MRSA hos grisene og i staldmiljøet vil en airsampling indgå som en form for proceskontrol og dokumentation for et vedvarende lavt niveau.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:55

Kære Poul,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi er helt enige i, at metoden kan anvendes i forhold til proceskontrol og dokumentation af MRSA og andre relevante patogener hos svin.
De bedste hilsner
Julia

Søren Spanggaard (Landmand & Agro Business Manager)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 22:08

For at kunne træffe de retmæssige beslutninger og handle derpå, er det altafgørende for mig at kunne effektivt opsamle og bearbejde brugelige data. Her ser jeg AeroCollect som en meget interessant løsning.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:28

Kære Søren,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, vi er altid interesseret i at samarbejde, da det er ude i besætningerne vi får udviklet og optimeret nye tests i samarbejde med jer landmænd.
De bedste hilsner
Julia

Tommy Dideriksen (Kylling producent )
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:00

Jeg har gennem et år været med i overvågning af eks. campylobacter og sygdomme med air sampling.
Jeg ser air sampling som et rigtig godt alternativ til overvågning, frem for eks. blodprøver.
Ari sampling er nemme at håndterer de skal ikke på køl eller frys for at holde sig.
Som kylling producent er det en super nem måde at lave sygdoms overvågning i daglig dagen.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:52

Kære Tommy,
Mange tak for din opbakning til projektet og ikke mindst deltagelse i udviklingen af metoden til brug indenfor fjerkræ, det sætter vi stor pris på.
De bedste hilsner
Julia

Theodor Nielsen (CEO, Founder, NIL Technology ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:06

Som ejer af væddeløbsheste er jeg interesseret i tidlig påvisning af sygdomme. Det kan være en stor fordel, hvis man kan måle sygdomme nemt og hurtigt inden mange heste samles til væddeløb, her giver både flokdiagnostik og diagnosticering af hver enkelt hest mening, idet det enkelte hests præstation jo tydeligvis er givet af dens helbredstilstand, men det er også et velkendt fænomen at en væddeløbsstald kan have ”sygdom i stalden, hvorved hestenes præstation nedsættes.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:59

Kære Theodor
Stor tak for din kommentar og støtte til projektet. Væddeløbsheste og heste generelt er ny branche, som vi endnu ikke har nogen erfaringer med, men som vi ser et stort potentiale indenfor, og er meget interesserede i at videreudvikle metoden hertil.
De bedste hilsner
Julia

Rikke Kragh Lauridsen (Medical Writer, AML Christensen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:58

Hej Julia samt teamet bag AeroCollect.
Har I overvejet at anvende metoden til diagnostik af Pseudomonas aeruginosa i udåndingsluften hos børn med Cystisk Fibrose? Der er et stort behov for tidlig diagnostik, idet denne form for lungebetændelse nemt går hen og bliver kronisk.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:25

Kære Rikke
Mange tak for din kommentar og input til nyt interessant område for anvendeligheden af apparatet og metoden. Det er et virkelig spændende område, som vi meget gerne vil kigge nærmere på.
De bedste hilsner
Julia

Sofie Gammelgaard Andersen (Dyrlæge, Danpo A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:26

Som dyrlæge i fjerkræbranchen ser jeg airsampling som et godt redskab til monitorering af sygdomme på besætningsniveau. At det desuden er nemt at håndtere i praksis ift. fx blodprøver er jo blot et ekstra plus. Hvis vi ved hjælp af denne teknologi kan være med til at detektere sygdomme før de giver klinisk sygdom eller produktionstab i besætningerne er vi et god skridt på vejen til endnu bedre dyrevelfærd.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:33

Kære Sofie,
stor tak for din kommentar og opbakning til projektet. Vi er enige i, at i fjerkræbranchen ser vi en stor fordel ved metoden, da man her har mulighed for flokdiagnostik på et stort antal dyr. For at få udviklet metoden, så den giver mest mulig værdi i fjerkræproduktionen er vi afhængige af input fra og samarbejde med branchen, det sætter vi stor pris på.
De bedste hilsner
Julia

Helle Krogh Johansen (Professor, overlæge, dr. med., Rigshospitalet / Klinisk mikrobiologisk afdeling, afsnit 9301)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 21:02

Pseudomonas aeruginosa er hovedårsagen til de kroniske lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose (CF), som medfører enten behov for lungetransplantation eller fører til for tidlig død. Det er derfor vigtigt at udvikle diagnostiske tests, som kan påvise P. aeruginosa før den etablerer sig kronisk i lungerne hos CF-patienterne. P. aeruginosa udskiller i de tidlige infektionsstadier en biomarkør, hydrogencyanid, som kan påvises ved hjælp af Raman spektrometri. Hydrogencyanid findes i udåndingsluften hos CF-patienter i den tidlige fase af P. aeruginosa lungeinfektionen. Opsamling af udåndingsluft og efterfølgende påvisning af hydrogencyanid kan blive en meget vigtig diagnostisk test til at påvise de tidlige P. aeruginosa infektioner og på den måde starte en effektiv antibiotisk behandling, som vil kunne udrydde bakterierne før de etablerer sig kronisk.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:07

Kære Helle,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, det vil være rigtig spændende at teste luftsamplingsmetoden af, for at se om den kan anvendes til at påvise pseudomonas aeruginosa fra udåndingsluften hos CF-patienter, på samme måde som den på nuværende tidspunkt er udviklet til at påvise virus fra udåndingsluften fra dyr.
De bedste hilsner
Julia

Helle Fomsgaard (Konsulent og lead auditor, Konsulent v/Helle Fomsgaard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 06:53

Jeg har været involveret i udtagning af airsampling prøver til validering af campylobacter i kyllingestalde . Jeg modtog en kompetent instruktion på ca. 5 minutter og kunne herefter selv uden problemer udtage prøverne. Både udstyr og prøvechip er meget robuste.
Prøver fra air sampling er både nemme at udtage og håndtere efterfølgende. De kan blot sendes til analyse med almindelig post.
Metoden giver et sikkert og repræsentativt billede af sygdomsbilledet i en stald.
Jeg ser mange anvendelsesmuligheder for metoden ifht. at kunne detektere sygdomme inden kliniske symptomer opstår.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:10

Kære Helle,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, vi sætter stor pris på dit samarbejde.
De bedste hilsner
Julia

Peter Bernt Jensen (Konsulent, DI Fødevarer)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:32

Projektet og teknologien er et lovende redskab til at styrke fødevaresikkerheden til gavn for hele værdikden, herunder også virksomehederne, der skal aftage og videreforarbejde råvarerne.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:14

Kære Peter,
Stor tak for din kommentar og opbakning til projektet, som du påpeger ser vi også, at det kan anvendes i hele værdikæden, og derfor er involvering i udviklingen også vigtig fra hele værdikæden bredt, hvorved vi ender op med nogle services, der giver værdi for de enkelte brancher.
De bedste hilsner
Julia

Kristoffer Sig Helms (Stud.med.vet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:41

Super interessant koncept.
Jeg kan se mange anvendelses muligheder i rådgivnings øjemed.
Hurtig detektion kan være med til at forbedre den danske dyrevelfærd og være med til at nedsætte vores antibiotika forbrug.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:16

Kære Kristoffer,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, vi er altid interesseret i samarbejde med studerende på relevante projekter.
De bedste hilsner
Julia

Janne Beck Klausen (Produktionschef - høns, Axel Månsson Øko Ægget Aps)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:54

Jeg synes det er mega spændende og super potentielt med aircollect samleren, da den vil supplere vores virus status meget godt i den økologiske ægproduktion. Vores nuværende mulighed for at detektere virus stammer i ægproduktionen er langsom og usikker, så vi har stort behov for flere muligheder. I den økologiske ægproduktion er virus og bakterier en stor økonomisk trussel. Sidste år passerede en virus igennem vores ægproduktion. Og aircollecteren har hjulpet os med at komme tættere på en årsag, end nogen anden analyse har kunnet gøre.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:20

Kære Janne,
Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet. Vi sætter stor pris på jeres samarbejde omkring påvisning af sygdomsfremkaldende bakterier og virus indenfor ægproduktion og ikke mindst videndeling, så vi kan udvikle services der er relevante for branchen.
De bedste hilsner
Julia

Patrick D. Blenner (Direktør, Blennergaardens Øko Hønseri)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:08

Yderst spænende koncept som ville kunne hjælpe, til en mere målrettet behandling af problematikkerne i fx. Den økologiske ægproduktion. Vedrørende virus sygdomme. Vi havde glæde af at få lavet målinger som resultere i, at vi nu ved mere om de uoplyste problemer som flurerede i staldene. Helt klart et nyttigt redskab.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:24

Kære Patrick,
Stor tak for opbakning og kommentar og tak for dit samarbejde omkring udvikling af metoden, hvilket muliggør at vi kan videreudvikle metoden indenfor flere sygdomme hos fjerkræ.
De bedste hilsner
Julia

Per Væggemose Nielsen (Senior Mikrobiologist, Chr. Hansen Natural Colors A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:37

Interessant koncept, som jeg kan se har interessante muligheder også inden for fødevareproduktion. Metoden vil sandsynligvis kunne anvendes som en suplement til airsampling i produktionsmiljøer, for den traditionelle air sampling på petri skåle her giver kun et antaltal kollonier og de færeste er i stand til at vurdere biodiversiteten på pladerne, hvorved megen interessant viden om status i produktionsmiljøet går tabt. Hvis denne teknologi kombineres med Next Generation Sekventering burde den kunne give et billede af biodiversiteten i produktionsmiljøet.

Ulempen ved teknologien er at man ikke får et resultat med det samme, som man ville kunne få ven en elektronisk næse, men tilgængæld man man formode at denne er mere sikker og reproducerbar.

Jeg kunne god godt se en anvendelse af teknologien i vores produktionmiljø.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:36

Kære Per
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi ser også store og interessante muligheder i brugen af Next gen sequencing analyse på indsamlede luftprøver. Det vil være meget interessant at se, hvad man kan se i luften i et produktionsmiljø.
Er enig med dig i betragtningen omkring de forskellige muligheder imellem denne teknologi og en elektronisk næse. Man kunne sagtens forestille sig en situation, hvor de to teknologier kunne komplimentere hinanden i et integreret sensor system.
De bedste hilsner
Julia

Kenneth Harlow (CSO, Upfront Chromatography A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:20

As one of the developers of the original AeroCollect technology as the CSO of ilochip A/S, I view the further development of this technology as AeroDx as both sound science and good business: The scientific value of using aerosol collection and detection by nucleic acid amplification to provide rapid diagnostics of distinct environments is a large improvement over discrete sampling of these areas and is both more sensitive and faster than these conventional methods. In additon, further development of the technology leverages the 2 figure million amounts of private investment monies spent in developing the technology prior to the acquisition of the ilochip A/S portfolio by DELTA som years ago. It is thus a prudent investment and can be seen as a "staggered" Public Private Parntership. The beauty of the technology is that the concept delivers a new sampling method for collecting samples that are well suited for using rapid nucleic acid testing (NAT) to identify relevant pathogens in specific environments. As opposed to electronic nose technologies, which are not yet proven as accepted diagnostic technologies, the Aerocollect technology yields material that can be analyzed by traditional NAT for carrying out molecular diagnostics on the sample. Furthermore, the AeroCollect technology has previously been integrated into a system for "point of sampling/care" analysis, providing on the spot diagnostics in the field. I would hope that Innovation in Denmark is sufficiently forward looking to realize that technologies that provide for rapid diagnostics and analysis in the field are the future of diagnostics.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:41

Kære Kenneth,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, og ikke mindst det gode samarbejde og diskussioner i ilochip-tiden. Det er meget af den viden der er bygget videre på nu. Vi er enige med dig i, at der kan være store fordele i at færdigudvikle systemet til også at kunne tilbyde integreret hurtig analyse, hvor der er en tidskritisk faktor.
De bedste hilsner
Julia

Jens Krogh (Økologisk landmand, Kroghsminde Økologi)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:36

Der er i høj grad brug for nemme, hurtige og sikre metoder til at påvise luftvejssygdomme hos specielt kalve. Derfor ser jeg air sampling som nyskabende, der i høj grad kan være med til at sikre en god dyrevelfærd ved en hurtigere og mere præcis behandling.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:44

Kære Jens
Mange tak for kommentaren og opbakning til projektet. Vi ser I høj grad kalve som et af de oplagte områder at undersøge effekten af luftbaseret overvågning, hvor tidligere diagnose giver dyrlægen og landmanden mulighed for at starte den rigtige behandling på et tidligt stadie.
De bedste hilsner
Julila

Per Ørnbøl (Minkavler)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:43

Alt der kan hjælpe med at løse problemet, med luftvejssygdommen plasmacytose, ved mink har vores interesse, især airsambling, da det er mindre stressende ved dyrene end blodprøver. Vi har erfaret at der kan være smitte i halm, ved prøvetagning med airsamleren.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:46

Kære Per,
Tak for kommentaren og din opbakning til projektet. Vi bidrager meget gerne til undersøgelser om smitteveje indenfor plasmacytose. Des bedre vi kender sygdommen, des bedre kan vi sammen bekæmpe denne.
De bedste hilsner
Julia

Charlotte Frantzen Bjerg (Konsulent Fjerkræ, DLG/Danæg)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:22

AeroCollect er en meget interessant og relevant metode til at screene sundhedstilstanden i vores konsumægsbesætninger og tilhørende opdræt! Det er et rigtig godt værktøj til at opnå hurtig viden omkring fjerkræs sundhed.. Et vigtigt led i godt management!

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:13

Kære Charlotte,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi sætter stor pris på jeres samarbejde og ikke mindst dit store engagement.
De bedste hilsner
Julia