AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø og Sundhed og medicoteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

Aktiviteten vil udvikle ydelser til sygdomsovervågning i kvægbranchen samt ydelser til tidlig diagnosticering af fjerkræbesætninger med faldende produktionstal. Yderligere vil behovet for lignende serviceydelser til andre brancher blive afdækket.

Opbygning af serviceydelser til kvægbranchen
Målgruppe: Kvægbranchen, kalvebesætninger.
Relevans: De største udfordringer i kvægerhvervet ses ved kalvebesætninger, der ofte kan kæmpe med en række luftvejslidelser. Metoden, hvormed man tester for luftvejslidelser lige nu, indebærer bl.a. et lungeskyl foretaget af en dyrlæge. Dette er problematisk, da metoden er besværlig og kun udføres på få kreaturer.
Væsentligste aktiviteter: Indsamling af luftprøver på allerede diagnosticerede besætninger med et kendt sygdomsbillede afdækkes, for at kortlægge: a) Hvilke patogener er mulige at indfange og diagnosticere ud fra AeroCollect luftprøverne og b) Hvilken måde luftprøver optimalt indsamles ved kvægbesætninger. Herefter vil vi etablere en standardprocedure og påbegynde valideringsarbejdet i henhold til ISO-standard.

Sekventeringsbaseret diagnostik til fjerkræbranchen
Målgruppe: Fjerkræbranchen - serviceydelsen er særligt rettet mod dyrlæger.
Relevans: I fjerkræbranchen måles der dagligt på produktionsparametre, og der er tydelige indikationer på mistrivsel hos dyrene, fx hvis hønsene lægger færre æg, eller vægtstigningen ikke følger de forventede kurver hos slagtefjerkræ. På dette tidlige stadie kan det være svært at stille en diagnose på baggrund af kliniske symptomer alene. I disse situationer vil en bred analyse kunne hjælpe dyrlægen med en tidlig diagnosticering.
Væsentligste aktiviteter: a) Afdækning af markedet for alternative analysesystemer til bred analyse (fx Fluidigm / Next Gen sekventering). b) Afprøvning af den mest lovende metode på luftprøver indsamlet på besætninger med kendte sygdomsbillederi samarbejde med dyrlæger eller landbrugskonsulenter i produktionsfirmaer.

Pilotstudier til afdækning af behovet i ikke-veterinære brancher
Målgruppe: Ikke-veterinære brancher, herunder produktionsmiljøer (fx gartnerier, korn- og foderstofproducenter, opbevaringslagre af afgrøder) og human diagnostik bl.a. indenfor cystisk fibrose.
Relevans: Debatten på bedreinnovation.dk viste, at der også indenfor andre brancher end landbruget, er et ønske om udviklingen af serviceydelser baseret på overvågning af mikrobiologiske patogener i luften.
Væsentligste aktiviteter: a) Afdækning i samarbejde med brancherne omkring udvælgelse af områder til pilottest. b) Planlægning og udførelse af pilottest i samarbejde med slutbrugerne af testen. c) Vurdering af de testede områder – hvilke giver størst værdi, både kvalitativt og kvantitativt, til udvikling af en service?

Budget:
2019: 2.232.500 kr.
2020: 2.232.500 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

Nøgleord