Agil produktion

Senest opdateret d. 29/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Dansk fremstillingsindustri skal omstilles til en mere agil og konkurrencedygtig produktion, der hurtigt og omkostningseffektivt kan adressere ændrede markedsbehov og som samtidig understøtter lokal produktion og beskæftigelse.

Fremstillingsindustrien bliver stillet over for forventninger om at håndtere øget produktvarians, små seriestørrelser og dermed en øget kompleksitet i produkter og produktion, samtidig med at ressourceforbruget mindskes. Det kræver udvikling af mere agile produktionsmetoder og tilhørende teknologier at opnå en mere konkurrencedygtig produktion. Indsatsen vil bl.a. udvikle og demonstrere, hvordan rekonfigurerbare produktionssystemer, agile automationsceller og avanceret in-line kvalitetskontrol kan understøtte denne omstilling af den danske fremstillingsindustri. Samtidig vil indsatsen også undersøge, hvordan nye digitale services og forretningsmodeller kan understøtte omstillingen samt sikre de enkelte virksomheders fremtidige konkurrencekraft.

102 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Esben Skov (Maskiningeniør, ProInvent)
Mandag d. 4/5-20 kl. 20:28

Agil Produktion er et utroligt interessant emne især i denne tid er det kun blevet endnu mere relevant. Det undre mig dov at i har taget inline inspection and system control med under agil produktion, dette er noget der er utroligt vigtigt for optimeringen af produktion og noget som der bør kigges på helt fra starten af et produkts udvikling selv før man kommer til produktionen, men jeg ser ikke den store sammenhængende med all de andre interessante emner i bringer op i projektet og føler at dette burde være sit eget indsatsområde. Og så under det mig også at i ligger alt fokus på hvordan man udvikler udstyr der kan være agilt men ikke noget på hvordan produkter bliver udviklet så det muliggør agil produktion.
Håber at kunne følge opdagelser og resultater af projektet de kommende år.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 16:27

Kære Esben Skov
Mange tak for din kommentar og dine værdifulde input til indsatsområdet, som vi helt klart vil tage med videre. Vi ser ligeledes en klar interaktion mellem produktudvikling og produktionsudvikling, men har i dette indsatsområde lagt fokus på produktionssystemer med øget skaleringsevne, omdannelsesevne og modularitet for at understøtte de mange danske SMV-underleverandører.
Der vil være god mulighed for at følge resultaterne af projektet gennem specifikke formidlingsaktiviteter og netværk.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Steffen Petersen (Produktionsplanlægger, LLP Vemmelev)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:41

Jeg finder dette meget interessant, især for en type virksomhed som vores.
Vi oplever udfordringer da vi tit laver små seriestørrelser eller enkeltstyksproduktion.
Jeg håber vi i de kommende år kan forbedre og udvikle produktionen.
Det bliver spændende at følge projektet, jeg tror på at der kommer noget godt ud af det.
Steffen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 07:44

Kære Steffen Petersen
Mange tak for din kommentar. Der vil være gode muligheder for at følge projektet løbende gennem arrangementer og andre formidlingstiltag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jens Nyeng (CEO, Jorgensen Engineering)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:58

Et absolut relevant tema som optager mange af vores store kunder som eftersøger mindre anlæg med stor fleksibilitet, men med samme høje kvalitets niveau.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:39

Kære Jens Nyeng
Mange tak for din kommentar og din bekræftelse af at fleksibilitet og kvalitet er essentielt i forhold til industriens behov.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jørgen Flemming Ladefoged (CEO, EffiMat)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:39

Agil production er et meget stort og varmt tema rundt i hele verden. Det er et af vores største fokusområder. Vi får forespørgsler på opgaver, hvor vi i endnu højere grad kan kombinere teknologier fra forskellige områder, til et hurtigt og fleksibelt setup. Koncepter som også kan bruges af små og mellemstore firmaer og som kan skaleres i forhold til behov. Vi har solgt de første løsninger med robotpluk fra EffiMat'erne til små AMR'er til priser, der er tilgængelige for de fleste. Corona krisen ved vi vil styrke automationen og de agile produktionsløsninger, som effektiviserer og samtidigt garanterer kvaliteten. Vi ser meget frem til følge det og håber at kunne få gavn af den erfaring der genereres.
Det bliver godt og vi vil glæde os...
Mvh
Jørgen Fl. Ladefoged

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:34

Kære Jørgen Flemming Ladefoged
Mange tak for din positive kommentar og din perspektivering i forhold til industriens behov, herunder de små og mellemstore virksomheder. Der vil være gode muligheder for at følge projektet løbende gennem arrangementer, cases og andre formidlingstiltag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Michael Nielsen (Direktør, Beckhoff Automation APS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 07:48

Agil Produktion eller måske bedre omtalt som Lot Size One, er top of the mind. Vi ser en langt række projekter og initiativer der går ud på at effektivisere og i særdeleshed automatisere maskiner og produktions linjer således man kan lave Additive Manufacturing og dermed blive en ”Lot Size One” organisation.
Vi ser rigtig mange brancher som kigger ind i Lot Size One forespørgsler, det at kunne producere, pakke, eller på anden vis levere en vare på en helt unik måde ned til en enkelt kunde ordre. Mange produktions linjer er i dag tænkt til serie produktion af et bestemt produkt, eller nogle bestemte produkt serie og dermed ikke så fleksible, helt sikker ret effektive til større mængder men tidskrævende at omstille. Agil produktion eller Lot Size One er det modsatte, fuld automatiske produktion som automatisk kan omstille sig helt ned til et enkelt produkt.

De virksomheder som tænker ud af boksen her, vil stå ekstremt stærk ift markeds behovet fremad rettet, så dette indsats område er særdeles relevant. Beckhoff ser frem til at følge projektet og bidrager selvfølgelig gerne med vores viden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:32

Kære Michael Nielsen
Mange tak for din perspektivering af indsatsområdet, herunder vigtigheden af at man effektivt og rentabelt kan producere, pakke og levere en vare ned til en enkelt kundeordre.
Vi indgår meget gerne i en fremadrettet dialog om projektet og der vil være god mulighed for at følge projektets videre udvikling og dets resultater.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ernest Fuller (Forretningsudvikler - Start-ups, Odense Robotics)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:39

Hovedparten af de Start-ups der ansøger vort program fokuserer på agile løsninger der gør deres kunder mere rentabelt og mere robust til ændringer i afsætnings mønstre på deres respektive markeder. Disse lockdown tider ville accelerere dette da mange globale forsyningskæder forventes opbrudte til fordele for kortere, mere lokale supply chains som bliver muliggjort i kraft af de agile virksomheder der befinder sig lokalt. Her spiller TI en centrale rolle i at hjælpe danske virksomheder omstille sig til kommende ændringer og bevare de styrker der findes i Danmark. Formidling af de fordele virksomhederne kan høste fra erfaringer og viden om agile produktion må ikke undervurderes. Vi ser frem til at arbejde med TI på dette område nu og i fremtiden.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:48

Kære Ernest Fuller
Mange tak for din kommentar om potentialet for agile produktionsløsninger, herunder virksomhedernes behov for at kunne omstille sig hurtigt og respondere på forandringer i deres respektive markeder.
Vi samarbejder meget gerne med Odense Robotics om at formidle potentialerne ved disse agile løsninger til de danske fremstillingsvirksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jens Milbrat (Adm. dir., Mirit Glas A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:32

Dette er et område vi har beskæftiget os med igennem mange år, idet fleksibilitet er og har været et vigtigt område for vores kunder, så det er der ikke noget nyt i for os.
Den store udfordring for os er hvordan vi fastholder/forbedrer fleksibiliteten SAMTIDIG med indførslen af automatisering, der jo typisk anvendes i serieproduktion. Hurtig omstilling af en automatiseret process er meget relevant for os.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:51

Kære Jens Milbrat
Tak for kommentaren og for at bekræfte vigtigheden af at hurtig omstilling af automatiserede processer er et vigtigt indsatsområde.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Arne Bilberg (Sektionsleder, SDU Mads Clausen Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:47

Produkter og produktionssystemer skal designes og opereres langt mere dynamisk i fremtiden. Det at udvikle agile produktionssystemer der kan forandre sig i takt med at produkter og behov ændres er helt centralt. Det vil givetvis kræve en skift af ”mindset” hos mange virksomheder, da initial investering måske bliver højere, men til gengæld vil agil produktion være i stand til at tilpasse sig i forhold til behovet og dermed spare ressourcer under driften. Dertil kommer at levetiden for produktionssystemer vil blive meget længere og dermed mere bæredygtige.
Digital tvilling af produkter og produktion giver helt nye muligheder både ved design, udvikling og drift. Digitalisering vil her komme til at gøre en stor forskel på dette område de næste år.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:32

Kære Arne Bilberg
Mange tak for din kommentar og din bekræftelse af områdets vigtighed i forhold til virksomhedernes muligheder for at tilpasse produktionen til ændrede markedsbehov. Din pointe omkring initial investering kontra muligheden for at kunne spare ressourcer senere er meget aktuel i den nuværende debat omkring bæredygtig produktion.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Per Lachenmeier (CEO, EasyRobotics ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:41

Plug & Produce og Agil produktion er vores mantra.

Det skal være enkelt og uden stor finansiel risiko for virksomhederne at investere i agil automation.
Sæt en fleksibel mobil robot celle sammen med en robot samt en fleksibel griber så er de fleste firmaer i gang med at automatisere på meget kort tid.
Vi kan se at robot automations produkter der let kan bygges sammen, er fremtiden for flere og flere virksomheder.
Vi ser frem til samarbejdet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:03

Kære Per Lachenmeier
Mange tak for din kommentar og din understøttelse af vigtigheden af indsatsområdet. Vi samarbejder meget gerne om at udvikle plug & play løsninger til agil produktion.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sigurd Lazic Villumsen (Technology contributor, VELUX A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:18

Området er (og vil nok altid være) interessant for produktionsvirksomheder som til stadighed udvikler sin produktportefølje og som aktivt arbejder med udviklingen af deres produktionsapparat.

De niveauer i skitserer (fabriksniveau, celleniveau, dataniveau og forretningsniveau) er interessante men jeg ser også et stort potentiale i brugen af digitale tvillinger som support i forhold til de interne processer som kan binde produktudviklingen endnu tættere sammen med mulighederne i det eksisterende produktionsapparat (som man bliver nødt til at forholde sig til). Det er ekstremt vigtigt at man ikke kun kigger ind i at bygge nye linjer da stort set alle produktionsvirksomheder har et stort brown field man bliver nødt til at tage hensyn til.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:06

Kære Sigurd Lazic Villumsen
Mange tak for din kommentar, herunder din pointering af at anvende digitale tvillinger som support i forhold til at koble produktudviklingen tættere sammen med mulighederne i det eksisterende produktionsapparat. Det er en helt væsentlig problemstilling, som vi gerne vil se lidt nærmere ind i.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anett Madsen (CEO, Gartneriet PKM A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:54

Igennem de senere år har vi på vores virksomhed investeret en del i robotteknologi, og der er ingen tvivl om at vi idag slet ikke kunne forestille os en virksomhed uden robotter. Men det giver også en risiko, for hvis robotterne ikke kører så har vi produktionsstop. Derfor har uddannelse af medarbejderne og driftssikkerhed også høj fokus hos os. Det er vigtigt at de robotter vi investerer i er brugervenlige og at vi har adgang til support i tilfælde af nedbrud, hvor medarbejderen ikke selv kan løse problemet. Dygtige og kompetente samarbejdspartnere som sætter sig ind i opgaven er altafgørende for os når der skal udvikles nye robotter, så vi sikrer os at vi opnår den bedste løsning.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:10

Kære Anett Madsen
Tak for din kommentar og for at gøre opmærksom på en meget relevant problemstilling omkring nødvendigheden af kompetenceudvikling og support i takt med introduktion af nye teknologier.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Frank Damkjær (Salgschef, Pehama Prodoctions A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:04

Den Danske produktion består af 85% SMV og behovet for rentabel agil og fleksibel omstilling af produktionen er mere vigtig end nogensinde hvis vi skal konkurrere med de store udefra.
Vi har i mange år beskæftiget os med denne type automations løsninger inden for samling af produkter men ofte er det tilførslen af emner der "dræber" projekterne.
Hvis udviklings midlerne blev drejet mere i denne retning kunne vi måske med tiden tilbyde rentable og mere stabile løsninger til industrien og flere mindre produktioner kunne drage nytte af en automatiseret agil process.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:17

Kære Frank Damkjær
Mange tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet. Vi er helt enige i at tilfødning af emner kan udgøre en udfordring i forhold til automatiseret agil produktion og der er igangsat flere initiativer på at udvikle mere fleksible tilfødningsløsninger, herunder forsknings- og udviklingsaktiviteter i MADE konsortiet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars-Peter Jyde (Managing Director, GranbyFoam Aps)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:22

Vi har brug for en hurtig omstilling og skal tænke robotter ind over, som en kollega og ikke som et fuldautomastik anlæg. Vores produktion er meget flexibel, hvor de i høj grad er tolerancer, som gør svært at fuldautomatisere - men ved at dele opgaven, hvor det der er muligt bliver håndteret ved en robot og lagt til viderebehandling af vores medarbejdere fungere det fint i dagligdagen. Til natten kan man så sætte de stationære opgaver over - så der er klar til næste morgen - men det kræver hurtig omstilling af robotten for ikke at have for mange opstillingsomkostninger.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:59

Kære Lars-Peter Jyde
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer med at dele arbejdet mellem mennesker og robotter, således at der opnås en stor fleksibilitet og omstillingsevne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Niels Henrik Kristensen (Salgschef, Stäubli TEC-Systems GmbH Connectors)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:56

Agil produktion med hurtigere værktøjsskift, øget produktvarians, små seriestørrelser, omstillingsparathed og dermed en øget produktivitet er helt i tråd med de kompetencer som Stäubli kan tilbyde markedet indenfor sprøjtestøbning i dag. Vha en SMED-analyse Og en ROI stiller vi skarpt på hvilke værktøjer der kan forbedres til gavn for produktiviteten i firmaet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:03

Kære Niels Henrik Kristensen
Mange tak for din kommentar og for at dele de erfaringer og kompetencer, som I kan tilbyde markedet indenfor sprøjtestøbning.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Mathiesen (Chef, Videnscenter for automation og robotteknologi, SDE)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:54

Det er et meget relevantemne. Videnscenteret er interesseret i at hjælpe små og mellemstore virksomheder med netop dette emne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:05

Kære Lars Mathiesen
Tak for din kommentar og din bekræftelse af at indsatsområdet er relevant. Vi samarbejder meget gerne med videnscenteret.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Ditlev Brunø (Lektor, Aalborg Universitet, Inst. for Materialer og Produktion)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:59

Vi kan fra Aalborg Universitets side kun være enige i at dette indsatsområde er særdeles relevant. Gennem flere projekter har vi identificeret store potentialer i danske produktionsvirksomheder netop ved at arbejde mere målrettet mod rekonfigurerbar og agil produktion. Dette grundet i større krav til time to market og øget produktvarians og dermed også intern kompleksitet i produkter og produktionssystemer. Dette kræver et tæt samabejde mellem industrien, GTS og universiteter for at udvikle, modne og implementere de nye metoder der er behov for, hvis potentialerne skal realiseres.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:11

Kære Thomas Ditlev Brunø
Mange tak for din kommentar og for bekræftelsen af at indsatsområdet er særdeles relevant. Vi samarbejder meget gerne om at udvikle og modne metoder til rekonfigurerbar og agil produktion for derigennem at realisere potentialerne i industrien.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rene søllingvraa (Produktionschef, Newtec)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:25

Agil produktion er bestemt interessant for os. Vi leverer i større og større grad kunde til passede løsninger. Vi har sjælendt 2 projekter der er ens. Vi skal hele tiden sikre, at vi er omstillingsparate og kan producere til konkurrence dygtige priser.
Derfor er det vigtigt at vi har den rigtige information på det rigtige sted. Vi skal digitalisere os meget mere end vi er i dag.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:13

Kære Rene Søllingvraa
Mange tak for din kommentar og for at dele jeres erfaringer omkring omstillingsevne og digitalisering.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Daniel Primdahl (Teknisk Chef, BM silo)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:34

Optimeret automatiseret produktion som lynhurtigt kan tilpasses til kundernes behov er en forudsætningerne for at vi kan bibeholde produktionen i DK. Der er et stort potentiale i at optimerer og automatiserer rundt omkring i de danske SMV'er.
Men som SMV kan det være svært at tage de første skridt, der er et stort behov for støtte på alle områder, optimering, automatisering, digitalisering. Men uanset på hvilket område man starter er det bydende nødvendigt at løsningen er agil, både i forhold til hvordan den implementeres men også til på hvilket område man starter med. Alle SMV'er er forskellige, og eksperter inden for nettop deres felt. Fælles for de fleste er at uanset hvilke ændringer der skal laves så skal det ske sideløbende med daglig drift, så keep it simpel, ellers går projektet på grund inden det når ud af havn.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:18

Kære Daniel Primdahl
Mange tak for din kommentar og for at dele jeres erfaringer og for at pointere hvad der er vigtigt i forhold til SMV´ernes dagligdag og drift.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Martin Pedersen (Project Manager, Beck Pack Systems)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:40

Rigtigt interessant område, med en masse potentitale.

Vi er selv i en opstartsfase med øget digitalisering og automatisering, hvor fokus er på øget produktivitet, fleksibilitet og kvalitetskontrol. Balancen mellem disse er en spændende udfordring, og glæder mig til at følge udviklingen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:20

Kære Martin Pedersen
Tak for din kommentar og for at dele jeres erfaringer med digitalisering og automatisering, herunder balancen mellem produktivitet, fleksibilitet og kvalitet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Freltoft (Vice President, Innovation Lab, Terma A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:28

De fleste af vores løsninger er integreret i og tilpasset kundernes eller tredieparts systemer og det driver en stor variantskabelse. Det at have et agilt produktionssetup er derfor altafgørende for konkurrenceevnen og kravene bliver kun større og større. Det gælder både i form af hel eller delvis automation af produktionsprocesserne, men i høj grad også de tilknyttede verifikations og kvalitetsikringsprocesser, ligesom sammenknytningen af designdata, produktionsdata og driftsdata i intelligente (autonome) læringssløjfer bliver vigtigere, men også mere komplekse.
Der er derfor et stort behov for at dette område adresseres i fællesskab mellem universiteter, GTS og industri.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:24

Kære Jesper Freltoft
Mange tak for din kommentar og for dele jeres erfaringer med at operere i et marked, hvor håndtering af stor variantskabelse er en forudsætning for at kunne adressere markedet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tom Togsverd (Partner, Indesmatech. formand for RoboCluster)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 11:42

Agil produktion, herunder brug af datadrevne beslutninger, digitale tvillinger og andre former for digitalisering, bliver afgørende for, at danske virksomheder kan opretholde deres konkurrencedygtighed. Navnlig i en post-corona-tid, hvor mange virksomheder skal genoverveje deres forsyningskæder, vil der komme fokus på, at produktion på vore breddegrader kan matche asiatiske omkostningsvilkår. Dette vil efter min vurdering kun være muligt med en stadigt højere grad af automatisering, høj fleksibilitet og intelligens, der kan kompensere for det høje danske løn- og velfærdsniveau. Derfor bliver agil produktion et must for danske fremstillingsvirksomheder og for de værdikæder, de befinder sig i.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:31

Kære Tom Togsverd
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til et stigende behov for agil produktion i en post-corona tid.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Stormholt (Areal sales manager, SCHUNK Intec A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 23:20

Det er nogle spændende tiltag i har gang i her. Der er stadig mange mindre virksomheder som ikke mener at lige netop deres produktion med High mix og Low volume er rentabel at automatisere. Jo mere agile og flexible automatiserings og produktions metoder der kan synlig gøres jo større chance for ar få flere” tvivlere” med på bedre konkurrence evne vognen. Dansk produktion skal hele tiden være i fremadgående bevægelse udviklingsmæssige og det kan disse puljer bidrage væsentligt til med disse tiltag.
God vind med projekterne........

Mvh. Hernrik Stormholt

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:18

Kære Henrik Stormholt
Mange tak for din kommentar og din bekræftelse af udviklingsbehovet ift. agil produktion. Løbende styrkelse af konkurrenceevnen for de danske virksomheder er helt essentielt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Sølund (CTO, Spin Robotics)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:59

Den fleksible produktion bliver mere og mere aktuelt. Det oplever vi selv, hvor vores kunder begynder at efterspørge collaborative robot systemer som er nemme at omstille og programmere. Både store og små produktionsvirksomheder. Ligeledes er der større og større fokus på at kunne levere Industri 4.0 dataopsamling til at øge process kvaliteten. Som en af mange danske robot- og produktionsteknologi startup virksomheder, hilser vi forslaget meget velkommen, da vi i høj grad afhænger af at GTS´er og andre større aktører i markedet sætter fokus på de nye teknologier og forretningsmuligheder. Det modner markedet og får vores kunder til at efterspørge løsninger som Teknologisk Institut foreslår i opslaget.
Med venlig hilsen
Thomas Sølund, CTO & co-founder

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:23

Kære Thomas Sølund
Mange tak for dit indspil ift. behovet for fleksibel produktion. Vi understøtter meget gerne nye start up virksomheder, der udvikler nye løsninger til industrien, da vi har en fælles interesse i at styrke den danske fremstillingsindustri.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Casper Skouboe Madsen (Konsulent)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:57

Jeg kan være lidt undrende overfor de opstillede kriterier for rammevilkår hvad angår sektorforskning. Et område som ikke vækker den store opmærksomhed i den brede befolkning når man ønsker SoMe delen med, men uanset synes jeg agil produktion er et yderst relevant emne at forske i. Jeg kan i mit netværk høre et større behov for knowhow og viden inden for omstilling af mindre produktioner når man arbejder med autonome indstillinger uanset vare og branche. Jeg ser frem til at følge med på sidelinjen.

Med venlig hilsen
Casper Madsen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:27

Kære Casper Skouboe Madsen
Mange tak for din opbakning til forslaget. Omkostningerne forbundet med omstillinger af mindre produktioner er netop ofte afgørende for om produktionerne er konkurrencedygtige.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jakob Søndergaard Nielsen (Plant Manager, Metalcolour a/s)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:20

Set fra ud et generelt industriproduktions billed i DK er det nogle meget interessante og vigtige emner. Hurtig omstilling inden for ordre imellem, men også omlægning af hele produktionslinjer til at lave en helt anden type produkt, er både af virksomheder og kunder efterspurgt.
Dog er det også tydeligt at flere af os med lidt mere tung produktioner (ment på den fysik tunge måde) har svært ved at følge med når vores konkurrenter i udlandet laver store investeringer i automation og robot teknologi. Den Danske scene er i vores øjne super gode til lette (under 500kg) håndteringer og viskose produkter. vi går ikke selv under kategorien sværindustri såsom vindmøller, men håndter produkter som vejer mellem 1500 og 15000kg og i dette segment er vores danske kompetencer inden for robot og automation desværre for os ikke udviklet. Derfor bliver vi nødsaget til at se uden for landet grænser når det handler om produktions automation og indføring af robotter. Grunden til vi ser meget på dette er at vi ofte ser at omlæring af personale er sværere end omlæring af robotter og automation. Hvis personalet skal ændre arbejdsgange for en kort periode eller for en enkelt ordre kræver det mere energi af PTA afdelingen og arbejdsledere end hvis "bare" en robot skal have nyt værktøj eller en plc skal omprogrameres.
Ser man mere bredt på agile production "lot size one" er det hverdag for os. Derfor er noget meget interessant for os som har en proces produktion, at styringen af processen bliver mere og mere data drevet, der kommer IOT og andre cloud løsninger til at spille en kæmpe rolle for at vi kan sikre kvalitet på unika produkter.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:21

Kære Jakob Søndergaard Nielsen
Mange tak for din kommentar om vigtigheden af digitalt at kunne sikre og dokumentere kvaliteten på unika produkter samt din pointering af styrker og svagheder ved de danske kompetencer inden for automation og robotteknologi. Teknologisk Institut har netop et tæt samarbejde med udenlandske videninstitutioner, for derigennem at skabe en tæt forbindelse til de vidensmiljøer, der eksisterer i andre lande. Initiativer som Digital Innovation Hubs inden for robotteknologi er netop også oprettet for at få en sammenhængende europæisk innovationsinfrastruktur.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjørn Polenz (Investment manager, Robotics, invest in Odense)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:46

Indenfor de seneste 30 år har vi her på Fyn, med Odense som omdrejningspunkt, gjort en masse landvindinger inden for robot- og droneteknologi. Det har vi gjort fordi, at vi ønskede at holde dansker industriarbejdspladser i Danmark. Vi drømte i 1990-erne om, at vi skulle være landet, der lavede de smarte opfindelser og så skulle andre mindre udviklede lande så producere det vi så genialt havde udtænkt.
Hvad sker der så? Vi har nu i mange år haft en masse danske virksomheder, der flytter deres produktion til billigløns-lande, og det gør det enormt svært at finde et godt kundegrundlag for de innovative mennesker, der har en masse gode automations-ideer. Samtidig automatisere de danske virksomheder så lokalt i udlandet og dermed styrkes udviklingen af robotter og droner i lavtlønslande (Kina er jo en fantastisk eksempel på den udvikling), samtidig med, at vi i Danmark står tilbage med ingenting. Så for at vende den udvikling og bevarer vores forspring på robot- og droneteknologi, så er vi nødt til at få vores produktion hjem igen. Det er der nogle udfordringer med grundet at Danmark har bl.a.:
• høje lønomkostninger
• mangler håndværkere
• mangler produktionsarbejdere

Ovenstående udfordringer kan løses med robotter og droner. Businesscasen er nødvendigvis ikke god fra dag 1, men hvis vi skal forblive et innovativt foregangsland, så er vi nødt til at få nogle danske virksomheder til at arbejde med de robot- og droneløsninger som der opfindes i Danmark. Det er jo klart det nemmeste at sælge på sit hjemmemarked. Så der ligger et arbejde foran os, med at få danske virksomheder til at producere mere i Danmark, samtidig med at vi skal arbejder på at udenlandske virksomheder til at producere i Danmark.

Sammen med Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) arbejder vi på, at finde den bedste måde, hvorpå vi kan tiltrække udenlandske produktionsvirksomheder til Danmark. Salgsargument nummer 1 ville jo helt klart være at Danske virksomheder producerede mere i Danmark. Det næstbedste argument ville være, at der fandtes et stort hjemmemarked. Det gør der ikke nødvendigvis qua Danmarks størrelse, men hvis der kan produceres billigt grundet masser af spændende automationsløsninger, og hvis Danmark er verdens bedste eksportland (vi er der ikke helt men tæt på) så kan vi opnå nogle gode og solide argumenter for den gode spiral der hedder: Masser af optimeringsmuligheder i danske produktionsvirksomheder, masser af spændende automationsløsninger til optimering - masser af innovative mennesker, der gerne vil arbejde i Danmark for at sikre Bedre Innovation. Så jeg tænker at vi skal arbejde i 2 spor - 1 få Danske produktionsvirksomheder til at producere, montere og pakke noget mere i Danmark - 2 få udenlandske virksomheder til at se fordelene i Danmark som produktionsland grundet vores innovative automationsløsninger.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:24

Kære Bjørn Polenz
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til industriens udfordringer og jeres arbejde med at tiltrække udenlandske produktionsvirksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Per Martens (General Manager, SCHUNK Intec A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:43

Midt i en global pandami med seriøse europæiske og danske supplychain problemer er Agil-produktion yderst interessant og relevant. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre produktionen i Danmark og midlet til dette er en fleksibel, automatiseret og intelligent produktion. Det er meget vigtigt at have et holistisk syn på de produktioner, der skal automatiseres eftersom produktudvikling er en af de vigtigst parametre at optimere i denne proces. Den rette produktudvikling er afgørende for succes af en agil produktion. Når den er på plads kan automatiseringen og intelligente robottter tage over.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:25

Kære Per Martens
Mange tak for din kommentar og pointering af vigtigheden i samspillet mellem produktudvikling og agil produktion.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders Martiny (Owner, Robot Nordic)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:22

Jeg tænker den agile produktion er ganske interessant. Det kommer et større behov for robotter og automatiske systemer og vi mærker allerede begrænsninger i engineeringen for dette, derfor er der klart behov for hurtigere gennemløb af robotter og systemer trods større krav til det avancerede.
I dag bruges der enorme ressourcer på noget relativt simpelt.
Jo mere der kan standardudstyr med tilhørende softwares, jo nemmere, billigere og hurtigere for slutbrugeren
Vi ser frem til mere af dette :-)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:28

Kære Anders Martiny
Mange tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet. Vi har en fælles opgave i branchen med at udvikle løsninger, der hurtigere og nemmere kan introduceres i produktionen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Reeslev (Countery Manager Denmark & Baltic States, KUKA Nordic AB)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:45

Den danske industri bliver mere og mere tvunget til at at producere ud fra High Mix - Low volume og for at dette kan lade sig gøre er det ekstremt vigtigt at produktionen er Agil og "breathable" . Mange har igennem årene forsøgt at finde den hellige gral, men vi mangler stadig den rigtige approach.
Her passer indsatsområdet Agil Produktion fortræffeligt ind, og jeg kan kun tilslutte mig dette

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:33

Kære Kim Reeslev
Mange tak for din opbakning til indsatsområdet, herunder pointeringen af at selvom der er udviklet løsninger til konkrete applikationer, er vi ikke i mål endnu.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Søren Sandersen (COO, Paul E. Danchell A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:29

Der er et stort behov for at dansk industri som helhed kigger endnu mere ned ad den sti der hedder agile produktion for små og mellemstore serie med hyppig omstilling. Ikke mindst med det ekstra fokus der nu naturligt vil komme på robusthed i leveringskæden ”efter” Corona.
Dette kræver en faglig ballast og up to date viden om hvad man kan i dag og hvad der allerede findes, samt hvor næste landevindinger er muligt og dermed flytte grænsen for automatisering og fleksibilitet. Dertil kommer rent faktisk at udnytte dette til praktiske løsninger for industrien.
Her er det helt oplagt at trække på den viden GTS’erne har, og inden for netop dette område står bla. teknologisk rigtig stærkt.
Denne opgave er ikke mulig at løfte alene for almindelige SMV’er, dels pga ressourcer dels pga viden. så hvis de skal lykkes i praksis og ikke blive ved snakken – og det er kritisk nødvendigt for Danmark at det gør – skal vi have sådanne initiativer i gang. Initiativer som kan bruges på kryds og tværs og ikke kun for opfinderen af denne eller hin løsning pga ophavsrettigheder...venligst vær obs på det og sæt krav til det.
Fortsæt venligst ad denne vej !

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:49

Kære Søren Sandersen
Mange tak for kommentaren og opbakningen til indsatsområdet. Vi er opmærksomme på problematikken og det er en forudsætning for aktiviteterne, at det bliver til gavn for en bred vifte af virksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ken Jørgensen (Operations Manager, Nordic Air Filtration)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:02

Vi har igennem mange år arbejdet i retning mod en fleksibel produktion, dette er for os et meget essentielt område for konstant at kunne udvikle os og være attraktive for vores kunder på det globale marked.
Som en ordreproducerende virksomhed i gruppen SMV har vi igennem de sidste par år set et større og større behov for agil produktion.
Vi ser ofte, at på få uger kan vores produktionsmix ændre sig radikalt, samtidig ser vi også ønsker fra markedet om hurtigere levering og ofte på mindre ordre størrelse.
Vi ser også at behovet for at udvikling af nye produkter og varianter blive intensiveret, både i antallet af nye produkter samt en nødvendighed og ønsker for en kortere udviklings tid.
Vi arbejde derfor allerede nu på løsninger for fleksibel, skalerbar produktion.
Dette kræver store ændringer i produktions layout, nye processer, kommunikations systemer, automatisering af produktion og lagerstyring.
En spændende tanke er også at tænke agil produktion ind, i forbindelse med udvikling af nye produkter.
Det glæder mig meget at der nu bliver sat fokus på agil produktion, og ser frem til at det kan hjælpe os og andre virksomheder i Danmark.
Jeg er overbevist om at det er her SMV kan blive stærkere og derved give en fremtid for produktionsvirksomheder i Danmark.

Hos os ser vi frem til at følge, deltage og udvikle os i denne retning.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:56

Kære Ken Jørgensen
Mange tak for opbakningen og for at dele dine erfaringer fra jeres hverdag som ordreproducerende SMV. Det vil være gode muligheder for at følge aktiviteterne og deltage gennem workshops mv.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Flemming Truelsen (Direktør, Cobot Lift ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:25

Hej Anne-Lise
Jeg synes det lyder som nogle super relevante områder. Fleksibilitet og omstilling er helt klart nogle af de krav vi møder dagligt, når vi snakker med kunder (indland som udland) og samtidig øges sværhedsgraden ( i form af fx forskelligheder/varians indenfor den samme opgave og som tidligere har været varetaget af mennesker)
Vh Flemming

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:03

Kære Flemming Truelsen
Mange tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet. Dejligt at høre, at de foreslåede temaer svarer til de krav, som I møder, når I taler med jeres kunder i ind- og udland.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Pernille Birch (Erhervspolitisk konsulent, Dansk Metal)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:00

Produktionen i Danmark afhænger i høj grad af produktiviteten, som hele tiden skal forbedres for at virksomhederne kan følge med på det internationale marked. Derfor er det også væsentligt at tænke over, hvordan man optimerer produktionsprocesser og hvor produktionen bevæger sig hen i fremtiden. Produkterne skal både være af høj kvalitet, være så prisvenlige som muligt og samtidig skal produktionen også have den grønne omstilling for øje. Derfor er det også væsentligt at se på, hvordan man kan gøre produktionsprosesser mere fleksible.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:09

Kære Pernille Birch
Mange tak for at dele dine synspunkter omkring produktionen i Danmark og de behov som industrien står overfor. Produktion er jo en væsentlig grundsten i Danmarks økonomi og den står for ca. 40% af Danmarks vareeksport, så vi er helt enige i at det er vigtigt at øge konkurrencekraften i produktionsvirksomhederne gennem anvendelse af mere fleksible og agile produktionsprocesser.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:03

The Danish manufacturing ecosystem is dominated by many SMV's and larger companies producing high value products in small series, where there is a need to automate and digitize production to ensure productivity and scalability.

During the past 6 years the development of agile automation and digital solutions has continued to be a core focus for the over 200 Industrial members of MADE who continue to focus on sharing knowledge and resources to develop agile production solutions to enable the automation of small production volumes using scalable modular solutions.

The development of agile solutions will not only support the application companies looking for solutions they can implement , it will also provide opportunities for new start-ups and supplies to grow their business.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:12

Dear Nigel
Thank you for your comment and support. We are pleased to collaborate with MADE on developing agile solutions for the industry.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Lazaros Nalpantidis (Associate Professor, DTU - Technical University of Denmark)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:56

Industrial (both large- and small-scale) production is definitely facing major changes. Until recently, we used to talk about how to re-shore production from the East to high-wage countries, such as Denmark. Nowadays, on top of that, we need to consider rather quick fluctuations of market demands and change of needs. The answer to both issues is agile automation and production. The way to get there is through excellence both in hardware craftsmanship and AI software capabilities. I believe that it is through this synergy and tight integration that agile production can be achieved.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:19

Dear Lazaros Nalpantidis
Thank you for your support and comment on how the needs of the industry have changed towards agile automation and production to meet fluctuating market demands.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Andersen (CCO, Frontmatec)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:02

Slagterier, som allerede befinder sig i en meget kompleks problemstilling grundet variation i råvarer, skal kunne håndtere mere variation og dermed en mere agil produktion i fremtiden. Komplekse automatiske systemer bliver en forudsætning for at facilitere dette. Her bliver robotter, avancerede vision systemer og matematisk modellering nøglen til at få det til at ske

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:23

Kære Henrik Andersen
Mange tak for din kommentar og din perspektivering i forhold til slagteriernes behov for en mere agil produktion i fremtiden.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Jensen Hyldgaard (Direktør, Cedas)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:27

Mere komplekse maskiner gennem stigende automatisering kombineret med færre mennesker på linjerne øger behovet for understøttende digitaliserede systemer der hjælper identifikation af begyndende fejl og diagnosticering på vej, så produktionsudstyret kan blive vedligeholdt inden der optræder funktionstab.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:25

Kære Peter Jensen Hyldgaard
Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at der er et stort potentiale i mere datadrevne og digitaliserede systemer ift. effektivitet og kvalitet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jesper Grenaa (Konsulent, ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:31

Spændende og vigtigt indsatsområde, som har stort potentiale - særligt for den store underskov af SMV'er, som ser ind i en fremtid, hvor der vil være et stigende pres for hurtigere omstilling, øget effektivitet og en stor grad af agilitet.

ATV har i forvejen samarbejde med TI på flere forskellige områder, herunder et igangværende projekt, som ser nærmere på, hvordan vi kan accelerere den bæredygtige omstilling i industrien. Her er der også store perspektiver i at styrke agiliteten og herved reducere både materiale-og energiforbrug. ATV bakker derfor fuldt op om forslaget og vil følge projektet tæt.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:27

Kære Jesper
Mange tak for din støtte til indsatsområdet. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring fremtidens bæredygtige produktion.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jonas Hovgaard (Projektleder, Lederindsigt)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:10

Spændende og meget vigtig indsatsområde. Der er kæmpe potentiale, specielt for start ups og SMV'er, hvor innovation og netop graden af agilitet, vil være afgørende

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:41

Kære Jonas Hovgaard
Mange tak for dit indspil og din opbakning. Agilitet er mere end nogensinde før blevet en vigtig parameter for succes.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders H. Dall-Hansen (Forretningsdirektør, Lederindsigt)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:10

Det lyder meget spændende.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:42

Kære Anders H. Dall-Hansen
Tak for din interesse og opbakning.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nikki
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:14

Interessant udspil, og særligt vigtigt i fremtiden med agil produktion.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:43

Kære Nikki
Tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Torben Lauridsen (CEO, Vesttherm)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:27

Robot teknologi er en vigtig del af fremtidens produktion. Vi tror på at det er muligt at udvikle vores produktion endnu mere med robotter, uden at det skal koste arbejdsplader. Vi har i dag en automatiseret produktion hvor robotter er næste skridt for at styrke vores konkurrenceevne og få gennemført den planlagte fremgang. Vi hilser derfor alle mulig indsatser velkommen som kan hjælpe/ støtte os i denne process.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:06

Kære Torben Lauridsen
Mange tak for din støtte og for at dele dine erfaringer omkring næste skridt i forhold til at styrke konkurrenceevnen.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:36

Udviklingstiden indenfor rumfart har ændret sig fra at være op til flere årtier for store satellitter for bare 5-8 år siden til idag at være kun nogle få år for de mindre satellitter som nu er hovedparten af det der bliver sendt op. Det har tvunget industrien til at være mere agil og benytte mere avanceret produktionsmetoder, som feks. robotter., men ikke kun, også innovative produktions teknologier. Dette gælder både for bearbejdning, overfladebehandlinger og flere 3d-produktionsteknologier er blevet taget i drift, ofte designed for små-produktioner, hurtige design-ændringer og "automatic production from design". Mange af disse løsninger har ført til smartere, hurtigere, mere fleksible og mere økonomiske produktionsmetoder, som også er blevet videreudviklet til non-space brug, Flere af disse innovative løsninger er udviklet af start-ups fra European Space Agency`s (ESA`s) Business Incubation Centres (ESA BICs). Ialt er over 800 start-ups blevet skabt under ESA BIC netværket og ESA BIC Denmark samarbejder gerne med dette initiativ. Vi ser mange muligheder for danske industrier, specielt mindre lokale firmaer, for synergier med disse ESA BIC start-ups for at innovere deres produktion, både at gøre den mere agil, men også mere økonomisk. Jeg mener at der er store fordele at hente her for dansk industri.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:09

Kære Poul Zimmermann Nielsen
Mange tak for din støtte og for din perspektivering af samspillet mellem ESA BICs mange start-ups og den mere etablerede industri i forhold til nye avancerede produktionsmetoder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Bodilsen (Adm. direktør, Cestek Automation)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:50

Forbedring af Agile produktionsmetoder bør være et absolut hovedfokus hos de teknologiførende forskningsinstitutioner fremover. Dette for at bevare det efterhånden spinkle forspring vi forhåbentlig stadig har i Danmark, som sikrer at vi bevarer styk produktion i danske virksomheder med danske medarbejdere. Forskningen i vision teknologi bør intensiveres og opnå et niveau, hvor "systemet/maskinen" selv genkender de emner, der fødes ind. Ligeledes skal vision teknologien ifht. kvalitetskontrol udvikles, så systemerne selv finder ud af hvilke typer af fejl og hvordan de detekteres - uden at der skal indlæses STEP eller andre mekaniske filer eller systemet skal trænes med en stor mængde gode/dårlige emner. Udviklingen af 3D kamera løsninger ses i denne forbindelse at kunne løse mange af disse op gaver i fremtiden.
Anvendelsen af data fra kvalitetskontrol i et lærende system, der selv justerer på "system/maskin" parametre ses også som et meget vigtigt emne. Dette vil kunne eliminere det behov, der er for manuel behandling/justering når kvaliteten svigter. Dette tager ofte tid og er ikke så pålideligt som et automatisk system.
Det er utroligt vigtigt for mange af vores kunder SMVerne at denne forskning prioriteres!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:11

Kære Morten Bodilsen
Mange tak for dit indspil og din støtte til indsatsområdet, herunder særligt udviklingen af vision teknologi og adaptive produktionssystemer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bertel Ravn (CTO, Budweg)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:55

Vi er desværre aldrig for alvor kommet i gang med robotisering i vores produktion.
Vi er udfordret af mange varianter og små ordre (seriestørrelser) og sidst men ikke mindst så kører vi kun et skift.
En række af de indsatsområder vi vil kaste fokus på i fremtiden er:
Reverse engineering:
- 3D scan
- 3D print
Machine Vision Cameras:
- Produktgenkendelse med henblik på automation
- Kvalitetskontrol
Traceability:
- RFID chip
- Lasergravering
AMR-robotter:
- Førerløs kørsel i produktionen – med sikkerhed og arbejdsmiljø i mente
Off the Shelf:
- Pluk til ordre (færdigvare)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:14

Kære Bertel Ravn
Mange tak for dit indspil til dialogen og for at dele jeres erfaringer og samtidig pege på en række meget væsentlige indsatsområder i forhold til jeres fremtidige udvikling.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Alicia Johansson (Project Manager, NIL Technology ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:56

NIL Technology ser frem til at følge indsatsområdet om konkurrencedygtig produktion. Det er meget værdifuldt for os at få en bedre forståelse af den nyeste viden på området.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:17

Kære Alicia Johansson
Mange tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Der vil være gode muligheder for at følge aktiviteterne løbende gennem arrangementer, cases og andre formidlingstiltag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

John Bo Jakobsen (Head of Design and Engineering, Poul Johansen Maskiner A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:57

Gode og relevante indsatsområder der er udvalgt.
Med flexibel produktion, vil der selvfølgelig stilles større krav til infeed systemer af emner, der kan variere. Selvsagt er disse systemer en vigtig forudsætning for agil produktion. Vi arbejder på forskellige løsninger, der er modulære, men samtidigt kan integreres i et bredt udvalg af industrier og processer. Vort fokus er ikke kun på den traditionelle mekaniske/automatiske løsning, men i høj grad også på omstillings problematikken. Her kunne jeg forestille mig at et systems evne til selv at kunne ”lære” nye emner at kende og optimere eks. vibrations parametre eller robot bevægelser ift. indfødningshastighed ville være et interessant emne for agil produktion. Selvfølgelig med henblik på højere output og en hurtigere omstilling. Dette vil også passe fint ind i indsatsområdet for Digitale Twin.
Generelt fokuserer vi også meget på den modulære tilgang til produktionsceller, selvfølgelig med henblik på hurtig omstilling og re-konfiguration af produktions setup. Men også i høj grad på justering/vedligehold under produktion, hvor procesceller eks. dubleres således at A kan være under vedligehold eller re-konfigurering til ny produktvariant imens B er i drift – dermed kunne omstille on-the-fly og stadig haves et output fra den samlede linie.
Ser frem til en spændende fremtid med nye landvindinger, med venlig hilsen
John Bo Jakobsen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:21

Kære John Bo Jakobsen
Mange tak for at bekræfte vigtigheden af indsatsområdet og for at dele jeres erfaringer og kompetencer omkring modulære produktionsceller.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Pedersen (Product Manager, Nedschroef)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:26

Super relevant emne for rigtig mange danske virksomheder. Ser frem til at følge projektet/indsatsområderne. Mon ikke der kan hentes en del inspiration, det tror jeg.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:23

Kære Lars Pedersen
Mange tak for din kommentar og din opbakning. Der vil være god mulighed for at følge aktiviteterne gennem arrangementer, cases og andre formidlingstiltag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Michael Lumholt (CEO, TICRA)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:02

Et vigtigt indsatsområde, ikke mindst for de mange danske SMV'er, som mærker kundernes og samfundets krav ændrer sig i stadigt øget tempo. SMV’erne har sjældent musklerne til at stå godt rustet til alle udfordringer, men må tage et strategisk valg. På den baggrund er det værdifuldt, at projektet kombinerer de konkrete undersøgelser af omstillingen af fremstillingsindustrien med undersøgelser af nye digitale services og forretningsmodeller. Herved kan den enkelte SMV’er opnå, at stå bedre rustet til det strategisk valg. One size does not fit all. Jeg vurderer, at projektet vil være til gavn for virksomhedernes konkurrencekraft. (Habilitet: Medlem af TI’s repræsentantskab)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:27

Kære Michael Lumholt
Mange tak for din kommentar og din støtte til indsatsområdet. Samspillet mellem agil produktion og virksomhedens services og forretningsmodeller på den ene side og produktudviklingen på den anden side vil være en vigtig parameter i fremtiden.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Christian Lyhr Jensen (CEO & founder, tripleA Robotics ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:20

Hos tripleA robotics har vi fokus på agil produktion, overordnet set på fabriksniveau og med kollaborative robotprodukter på celleniveau, til high mix / low volume segmentet. High mix / low volume produktionerne rummer et stort automationspotentiale. En del af løsningen er ny kollaborativ robotteknologi, der giver produktionsvirksomhedernes egen stab mulighed for selv at opbygge og omstille automationsapplikationer . For tripleA robotics er forslaget om Aagil Produktion som et indsatsområde derfor absolut højaktuelt, relevant og nødvendigt med det slutmål at øge automationsniveauet i high mix / low volume segmentet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:31

Kære Christian Lyhr Jensen
Mange tak for din kommentar og din opbakning til indsatsområdet omkring agil produktion, herunder det særlige potentiale, der knytter sig til de virksomheder, der har en high mix/low volumen produktion.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ricky Carstens (Automations konsulent, FH Automation)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:26

Disse betragtninger er generelt virkelig relevante.
Der er dog den meget store problematik, at de virksomheder der virkelig har brug for fleksibel produktion er de mindre virksomheder med meget omstilling og stor emne variation, og det er ekstremt vigtigt, at det der bliver udviklet ikke gør det hele dyrere eller langsommere. De ting jeg igennem mange år har set til at gøre det nemmere og enklere, har også altid gjort det dyrere, og så hjælper det ikke de mindre virksomheder. Det er derfor en voldsom vigtig parameter - det må ikke gøre en automatisering dyrere.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:36

Kære Ricky Carstens
Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at der skal være en fornuftig business case i at investere i fleksibel produktion. Man må samtidig afveje, hvor stor en fleksibilitet, der skal indgå ift. den økonomiske omkostning.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre