AI og cellemodeller

Senest opdateret d. 18/12-2020
Aktiv
Bioneer
Indsatsområdet Den Sunde Krop under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Inden for Life Science området er der en stigende opmærksomhed på anvendelse af kunstig intelligens (AI) som værktøj til effektivt og smart at kunne håndtere og forstå store og komplekse datasæt. I aktiviteten kombineres laboratoriemodeller og AI.

I de tidlige faser af både lægemiddel- og højværdiingrediensudviklingen er data fra afprøvninger i relevante in vitro laboratoriemodeller essentielle for virksomhedernes beslutningsproces. Nye teknologier inden for netop cellemodeller muliggør, at der nu kan laves mange og store datasæt, som kan bruges i denne beslutningsproces. Derfor er potentialet ved at kombinere kunstig intelligens og sygdomsspecifikke cellemodeller stort. Målet for aktiviteten er således at opbygge kompetencer og services i krydsfeltet mellem kunstig intelligens og prækliniske cellemodelsystemer.