Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

GTS-nettets Innovationsagentordning

Forskning har vist, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, har en højere bruttotilvækst per medarbejder end virksomheder, der ikke gør. Med det som udgangspunkt er Innovationsagenternes hovedformål at formidle avanceret teknologisk viden i en form, så det understøtter SMV i at... Læs mere

Aktivitet

Immunmodulering i lægemiddeludvikling og som stamcelleterapi

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer udbygger i de kommende 3 år sin portefølje af humane immunmodeller med udvikling af en ny service portfolio inden for cancerbehandling, stamcellebehandling og immunologiske sikkerhedsanalyser Læs mere

Aktivitet

Patientspecifikke cellemodeller i lægemiddeludvikling

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer udvikler i denne aktivitet en række nye humane cellemodeller, som skal medvirke til at dække virksomheders behov for præklinisk dokumentation i forbindelse med udvikling af lægemidler. Læs mere

Aktivitet

Precision medicine - - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer fortsætter i "Precision medicine" sin målrettede udvikling af metoder og detektions-teknologier inden for molekylær patologi, som skal give virksomheder og forskningsinstitioner et bedre grundlag for at forbedre patientbehandling. Læs mere

Aktivitet

Rationel lægemiddeludvikling

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneers forretningsenhed "Bioneer:FARMA" udbygger med fem aktiviteter nye services sine aktiviteter inden for lægemiddelformulering, karakterisering af høj- og lavmolekylære lægemiddelkandidatstoffer, samt højt specialiserede humane mave-tarm modeller. Læs mere

Aktivitet

Strategic collaboration on joint development and implementation of service offerings between Bioneer A/S and Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering

Institut: Bioneer
Kategori: Særlige Indsatser

There is a need among small Danish biotech and pharma companies for access to services in the fields of cell banking and automated cell based screening. In collaboration with the Fraunhofer Institute "Institute for Biomedical Engineering" (Germany) Bioneer will establish services covering these... Læs mere

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...