Igangværende aktiviteter

Herunder kan du læse mere om de igangværende aktiviteter, der har indgået en resultatkontrakt med styrelsen.

Industriel mediator til neutron- og røntgenanalyser på Big Science faciliteter

Industriel adgang til verdens kraftigste mikroskoper skabes gennem en koordineret bred GTS indsats som opbygger røntgen- og neutronanalyseservices inden for materialer og life science.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
Bioneer
FORCE Technology
Teknologisk Institut

Inflammatoriske tilstande

Bioneer vil udvikle services til danske virksomheder som kan dokumentere lægemidlers effekt og virkningsmekanisme i inflammatoriske tilstande. Bedre dokumentation og viden indenfor dette komplekse område vil øge danske virksomheders konkurrenceevne.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer

Lægemiddelformulering med patienten i centrum

Fremtidens lægemiddeludvikling vil have den enkelte patient i centrum for at sikre den bedste behandling. Bioneer vil derfor udvikle nye services, som sætter danske virksomheder i stand til at fremstille lægemidler tilpasset afgrænsede patientgrupper.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer

Mikrobiomet i sundhed og sygdom

Bioneer vil udvikle nye tværfaglige services, som adresserer stigende virksomhedsbehov for dokumentation og forståelse af naturligt forekommende tarmbakteriers og probiotiske bakteriers effekt på sygdom, samt omsætning og effekter af lægemidler.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer

Prædiktive 3D cellemodeller

Adgang til 3D bioprintede humane cellemodeller vil sætte danske farma/biotek virksomheder i stand til at dokumentere lægemiddelstoffers effekter og sikkerhed, på et niveau der giver dem et langt bedre grundlag for at vurdere stoffernes potentiale.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer