Igangværende aktiviteter

Herunder kan du læse mere om de igangværende aktiviteter, der har indgået en resultatkontrakt med styrelsen.

Kvantemetrologi

Aktiviteten udfylder et behov for udvikling af metrologikompetencer og -ydelser til kvantemetrolo-gianvendelser og vil væsentligt styrke udviklingen af dansk kvanteteknologi fra universitetsforskning til praktiske anvendelser.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Materialeteknologi
DFM

Metrologisk Forskning og Udvikling

Metrologisk Forskning og Udvikling understøtter industriens behov for udvikling af nye metrologi-ydelser og sikrer DFM adgang til og deltagelse i det globale samarbejde om metrologiforskning mel-lem de nationale metrologiinstitutter.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
DFM

Metrologisk infrastruktur

Aktiviteten vil opretholde og udvikle Danmarks Nationale Metrologiinstitut (NMI). Instituttet har ansvar for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur, som sikrer samfundet adgang til globalt sammenlignelige, sporbare og pålidelige målinger.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
DFM

Overflademetrologi til fremtidens produktion

Overfladers egenskaber har en central betydning i mange nye produkter og produktionsprocesser. Aktiviteten adresserer behovet for nye målemetoder til overflader, således at produktkvalitet og -specifikationer kan forbedres og dokumenteres.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
DFM

Undervisning i metrologi 4.0

Danske virksomheder efterspørger i stigende grad måletekniske produktionsmedarbejdere med industri 4.0 kompetencer. Aktiviteten vil etablere uddannelsesmateriale på området og formidle anvendelsen hos uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
DFM