Igangværende aktiviteter

Herunder kan du læse mere om de igangværende aktiviteter, der har indgået en resultatkontrakt med styrelsen.

Datadreven vækst i vandsektoren

Aktiviteten vil udvikle værktøjer, der skaber helt ny brug af satellit-, drone-, IoT- og crowdsourcing data inden for vandsektoren. Adgangen til nye innovative datatjenester accelereres og giver vækst i vandsektoren.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Det digitale renseanlæg

”Det digitale renseanlæg” udnytter som noget helt nyt de store mængder af eksisterende data, regnekraften i cloud computing og integration af løsninger til optimering af proces og energi.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digital blå vækst for danske kyster og farvande

”Digital blå vækst” grundlægger en ny generation af pålidelige digitale løsninger baseret på fusion af nye data, fleksible modeller og kunstig intelligens. De målrettes vækst langs Danmarks rekreative kyster og grøn vækst i havets store industrier.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digital platform for klimatilpasning

Der udvikles nye klimatilpasningsservices, som efterspørges til håndtering af oversvømmelsesrisiko. De stilles til rådighed i en digital løsning, der integrerer vand- og klimadata, modeller og værktøjer i et samlet workflow for klimatilpasning.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digitale vandrobotter

Smart udnyttelse af automatisering og datastrømme sikrer Danmarks position som fortsat global leder af vandmodellering. Modeller af vand og vandmiljø til havs, i by og til lands bliver let tilgængelige samt vækstskabende for start-ups og SMV’er.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digitalt Havmiljø

Der udvikles digitale værktøjer, som gennem online adgang til miljødata, screenings- og vurderingsværktøjer fører til en effektiv miljøvurderingsproces og dermed hjælper danske virksomheder og myndigheder med at nå de ambitiøse mål for blå vækst.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid

Anlægskonstruktioner som Femern Bælt forbindelsen er forbundet med ekstremt store investeringer (mere end 50 mia. DKK), og derfor er der tilsvarende store samfundsmæssige gevinster i at udvikle teknologi og løsninger, som kan forlænge levetiden af sådanne konstruktioner yderligere. Storebælt og...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
DHI
Teknologisk Institut

Innovativt Produktdesign for danske virksomheders adgang til det globale marked

Udvikling af metoder til at ’høste’ og bearbejde data i digitale serviceydelser. Virksomheder får adgang til indsigt og data om kemikaliers farlighed, risiko ved anvendelse i materialer og produkter i kombination med regulering på tværs af markeder.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Intelligente operationelle vandløsninger

Denne aktivitetsplan udnytter nye digitale teknologier inden for Big Data og kunstig intelligens til udvikling af operationelle serviceydelser for monitering og prognoser af vandmiljø og vandsystemer samt optimeret styring af vandinfrastruktur.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Alexandra Instituttet
DHI