Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Ship Performance evaluering med fokus på energieffektivitet og sikkerhed

Rederier, værfter, udstyrsleverandører og skibsdesignerne sigter på at reducere energiforbrug og miljøskadelige emissioner. Dette udfordrer skibsingeniørernes formåen og sikkerheden. Projektet tager tre tekniske udfordringer op, som efterspørges af markedet mhp at understøtte innovationen i... Læs mere

Aktivitet

Sikre og effektive offshore operationer - Simulatorbaseret maritimt testcenter

Den danske offshore sektor er konstant udfordret i forhold til at forbedre effektiviteten under skrappe sikkerhedskrav, på større vanddybder og i dårligere vejr. I denne aktivitet vil der blive udviklet nye simulatorbaserede værktøjer, der understøtter innovation inden for følgende maritime... Læs mere

Aktivitet

Standardiseringsarbejde indenfor måling af flow

Institut: FORCE Technology
Kategori: Særlige Indsatser

Erfaringer fra området ”energimålere” har vist, at deltagelse i standardiseringsarbejde og muligheden for dansk typegodkendelse med international anerkendelse åbner betydelige internationale markeder. Aktiviteter i nærværende aktivitetsplan sigter efter en tilsvarende succes på områderne ”... Læs mere

Aktivitet

Store konkurrencedygtige konstruktioner

Store og dyre konstruktioner finder anvendelse inden for vindenergi, olie-gas, infrastruktur og forsvarsindustri. Den internationale konkurrence betinger til stadighed at fremstillingsprisen skal reduceres. FORCE vil bidrage til prisreduktioner ved at udfordre de gældende normer og standarder og... Læs mere

Aktivitet

Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst

I denne ambitiøse aktivitetsplan samarbejder Alexandra, FORCE Technology og Delta om at adressere behovet for både up- og downstream aktiviteter i den nye nationale rumstrategi. Der leveres videnspredning i tæt koordination og samarbejde med innovationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit... Læs mere

Aktivitet

Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst

I denne ambitiøse aktivitetsplan samarbejder Alexandra, FORCE Technology og Delta om at adressere behovet for både up- og downstream aktiviteter i den nye nationale rumstrategi. Der leveres videnspredning i tæt koordination og samarbejde med inno-vationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...