Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der... Læs mere

Aktivitet

Reduceret miljøeffekt ved olieudvinding

Som olieproducerende nation har Danmark en veludbygget industri omkring olieproduktion, og hele værdikæden er således repræsenteret med operatører, leverandører af services og materiel, rådgivende virksomheder samt uddannelsesaktiviteter. Der er ligeledes opbygget en omfattende infrastruktur til... Læs mere

Aktivitet

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Udførelsen af store anlægsprojekter er forbundet med et enormt forbrug af byggematerialer, hvoraf beton udgør et af de mest anvendte materialer. Til Femern-byggeriet forventes der eksempelvis at skulle anvendes omkring 3 mio. m3 beton. Samtidig genererer opførelsen af store anlægsprojekter... Læs mere

Aktivitet

Robot Investment

Denne aktivitetsplan har til formål at sikre den nationale udbredelse af værktøjet ’Robot Investment’ samt en løbende optimering mod den danske fremstillingsindustri. Den primære kanal til dette er at sikre et samarbejde samt uddannelse og opkvalificering af landets regionale aktører inden for... Læs mere

Aktivitet

Robotteknologisk innovation – fremtidens danske robotindustri

Danmarks evne til at være blandt de førende på anvendelse og udvikling af robotteknologi er en nøgle til at bevare og udbygge vores konkurrenceevne inden for en række områder samt være katalysator for at trække udflyttede produktioner tilbage til landet. Der sker pt. en sammensmeltning af det mere... Læs mere

Aktivitet

Smart-metering kompetencesikring for forsyningsingeniører

Der er aktuelt nationalt og internationalt stor fokus på de muligheder, der ligger i udnyttelse af smarte/intelligente produkter og systemer. Det fremgår fx af GTS-rapporten ”Smarte produkter, smart produktion og IoT” fra november 2015. Der er samtidig øget fokus på måling af energi- og andet... Læs mere

Aktivitet

Strategisk satsning indenfor standardisering

Indtjening og vækst i dansk erhvervsliv fordrer, at virksomhederne kan gå hurtigt ind i nye teknologiområder og dermed høste de konkurrencefordele, der ligger her. Dette kræver teknisk kompetence på højt niveau suppleret af viden om nye og kommende standarder og myndighedskrav. Nøglen til... Læs mere

Aktivitet

Strategisk satsning på internationalt GTS-samarbejde

Teknologisk Institut har som det eneste GTS-institut i Danmark et strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau med de 12 største europæiske RTO´er i Eurotech. Aktivitetsplanen omfatter et yderligere styrket strategisk samarbejde med Fraunhofer (DE), Tecnalia (ES), TNO (NL) og The Manufacturing... Læs mere

Aktivitet

Teknologi til ressourceeffektiv produktion af kvalitetsfødevarer

Der er et stort vækstpotentiale for fødevarer på de internationale markeder. Danmarks position som storeksportør af fødevarer kan fastholdes og udbygges, hvis virksomhederne både kan sikre et højt kvalitetsniveau og øge effektiviteten. En forudsætning er, at virksomhederne løbende opdaterer... Læs mere

Aktivitet

Uddannelse på vej

Formålet med aktivitetsplanen er, at ”lappe” hullerne i uddannelsessystemet inden for vejområdet, hvor der bl.a. mangler materiale, moduler og ajourføring af undervisere, som skal sikre at den nyeste aktuelle viden og praksis implementeres på de mellem-lange uddannelser og på efteruddannelserne... Læs mere

Aktivitet

Vandeffektivitet

Globalt er vand i stigende grad en begrænset ressource. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure, 2014) anslår, at der globalt vil mangle 40 % vand i 2030 med produktionsstop, forhøjede omkostninger og økonomiske tab til følge. CPD vurderer, at der ved udvikling og dokumentation af nye... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...