Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Norm og standardisering

Institut: FORCE Technology
Kategori: Særlige Indsatser

FORCE Technology vil gennem aktiv deltagelse i en række udvalgte standardiseringsudvalg sikre danske virksomheder – især SMV’er – indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder, således at de ikke virker hæmmende for deres udvikling. Tillige vil vi løbende fortolke og formidle den viden/... Læs mere

Aktivitet

Nye biotek-teknologier til erhvervsrettede uddannelser

Biotekbranchen har brug for adgang til velkvalificeret arbejdskraft på alle niveauer for at omsætte forskning og teknologiudvikling til værdiskabende arbejdspladser. Særligt den eksponentielle vækst i viden og teknologier inden for biotek stiller store krav til løbende opdatering af uddannelserne... Læs mere

Aktivitet

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der... Læs mere

Aktivitet

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der... Læs mere

Aktivitet

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Udførelsen af store anlægsprojekter er forbundet med et enormt forbrug af byggematerialer, hvoraf beton udgør et af de mest anvendte materialer. Til Femern-byggeriet forventes der eksempelvis at skulle anvendes omkring 3 mio. m3 beton. Samtidig genererer opførelsen af store anlægsprojekter... Læs mere

Aktivitet

Robot Investment

Denne aktivitetsplan har til formål at sikre den nationale udbredelse af værktøjet ’Robot Investment’ samt en løbende optimering mod den danske fremstillingsindustri. Den primære kanal til dette er at sikre et samarbejde samt uddannelse og opkvalificering af landets regionale aktører inden for... Læs mere

Aktivitet

Smart-metering kompetencesikring for forsyningsingeniører

Der er aktuelt nationalt og internationalt stor fokus på de muligheder, der ligger i udnyttelse af smarte/intelligente produkter og systemer. Det fremgår fx af GTS-rapporten ”Smarte produkter, smart produktion og IoT” fra november 2015. Der er samtidig øget fokus på måling af energi- og andet... Læs mere

Aktivitet

Standardiseringsarbejde indenfor måling af flow

Institut: FORCE Technology
Kategori: Særlige Indsatser

Erfaringer fra området ”energimålere” har vist, at deltagelse i standardiseringsarbejde og muligheden for dansk typegodkendelse med international anerkendelse åbner betydelige internationale markeder. Aktiviteter i nærværende aktivitetsplan sigter efter en tilsvarende succes på områderne ”... Læs mere

Aktivitet

Strategic collaboration on joint development and implementation of service offerings between Bioneer A/S and Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering

Institut: Bioneer
Kategori: Særlige Indsatser

There is a need among small Danish biotech and pharma companies for access to services in the fields of cell banking and automated cell based screening. In collaboration with the Fraunhofer Institute "Institute for Biomedical Engineering" (Germany) Bioneer will establish services covering these... Læs mere

Aktivitet

Strategisk satsning indenfor standardisering

Indtjening og vækst i dansk erhvervsliv fordrer, at virksomhederne kan gå hurtigt ind i nye teknologiområder og dermed høste de konkurrencefordele, der ligger her. Dette kræver teknisk kompetence på højt niveau suppleret af viden om nye og kommende standarder og myndighedskrav. Nøglen til... Læs mere

Aktivitet

Strategisk satsning på internationalt GTS-samarbejde

Teknologisk Institut har som det eneste GTS-institut i Danmark et strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau med de 12 største europæiske RTO´er i Eurotech. Aktivitetsplanen omfatter et yderligere styrket strategisk samarbejde med Fraunhofer (DE), Tecnalia (ES), TNO (NL) og The Manufacturing... Læs mere

Aktivitet

Uddannelse på vej

Formålet med aktivitetsplanen er, at ”lappe” hullerne i uddannelsessystemet inden for vejområdet, hvor der bl.a. mangler materiale, moduler og ajourføring af undervisere, som skal sikre at den nyeste aktuelle viden og praksis implementeres på de mellem-lange uddannelser og på efteruddannelserne... Læs mere

Aktivitet

Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst

I denne ambitiøse aktivitetsplan samarbejder Alexandra, FORCE Technology og Delta om at adressere behovet for både up- og downstream aktiviteter i den nye nationale rumstrategi. Der leveres videnspredning i tæt koordination og samarbejde med innovationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit... Læs mere

Aktivitet

Vice Chair Continua Health Alliance

Institut: DELTA
Kategori: Særlige Indsatser

Diskussionen omkring udbredelse af telemedicin er, ligesom diskussionen omkring hønen og ægget, svær at konkludere på. På den ene side står de offentlige beslutningstagere og efterspørger større tilgængelighed af interoperable produkter, som kan kommunikere med hinanden via standardiserede... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...