Igangværende aktiviteter

Herunder kan du læse mere om de igangværende aktiviteter, der har indgået en resultatkontrakt med styrelsen.

AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

Aktiviteten vil udvikle ydelser til sygdomsovervågning i kvægbranchen samt ydelser til tidlig diagnosticering af fjerkræbesætninger med faldende produktionstal. Yderligere vil behovet for lignende serviceydelser til andre brancher blive afdækket.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology

Biobased Business – Værdiskabelse af biomasse

Danmark har viden og teknologi til at blive et vækstcenter inden for biobaseret produktion. I denne aktivitet fokuseres på at udvikle bioraffinerings- og konverteringsteknologier, der kan understøtte markedets behov for nye biobaserede produkter.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Sundhed og medicoteknologi
Teknologisk Institut

Bygninger som ressourcebank

Danmarks nuværende råstofindvinding rækker kun til de næste 43 år. Derfor skal den ressourcebank som den eksisterende bygningsmasse udgør, bringes i spil gennem forhøjet kvalitet i nedrivning og renovering. Her vil Teknologisk Institut vise vejen.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem

Eksponentielt faldene priser på energilagring skaber vækstmuligheder for danske virksomheder gennem udvikling og demonstration af fleksible energisystemer, såsom solceller kombineret med batterier og varmepumper med termiske lagre.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Datadreven vækst i vandsektoren

Aktiviteten vil udvikle værktøjer, der skaber helt ny brug af satellit-, drone-, IoT- og crowdsourcing data inden for vandsektoren. Adgangen til nye innovative datatjenester accelereres og giver vækst i vandsektoren.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Det digitale renseanlæg

”Det digitale renseanlæg” udnytter som noget helt nyt de store mængder af eksisterende data, regnekraften i cloud computing og integration af løsninger til optimering af proces og energi.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digital blå vækst for danske kyster og farvande

”Digital blå vækst” grundlægger en ny generation af pålidelige digitale løsninger baseret på fusion af nye data, fleksible modeller og kunstig intelligens. De målrettes vækst langs Danmarks rekreative kyster og grøn vækst i havets store industrier.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digital platform for klimatilpasning

Der udvikles nye klimatilpasningsservices, som efterspørges til håndtering af oversvømmelsesrisiko. De stilles til rådighed i en digital løsning, der integrerer vand- og klimadata, modeller og værktøjer i et samlet workflow for klimatilpasning.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digitale vandrobotter

Smart udnyttelse af automatisering og datastrømme sikrer Danmarks position som fortsat global leder af vandmodellering. Modeller af vand og vandmiljø til havs, i by og til lands bliver let tilgængelige samt vækstskabende for start-ups og SMV’er.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digitalt Havmiljø

Der udvikles digitale værktøjer, som gennem online adgang til miljødata, screenings- og vurderingsværktøjer fører til en effektiv miljøvurderingsproces og dermed hjælper danske virksomheder og myndigheder med at nå de ambitiøse mål for blå vækst.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI