Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Vand og vækst: Udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer

Institut: DHI
Kategori: Klima og miljø

Den bedste udnyttelse af vand skal tilgodese mange forskelligartede krav til benyttelse (risici for vandforsyning, landbrugsmæssig anvendelse og kunstvanding, omkostningseffektivitet, osv.) og beskyttelse. (rent drikkevand, økosystem-ydelser, naturgenopretning, osv.) Læs mere

Aktivitet

Vandeffektivitet

Globalt er vand i stigende grad en begrænset ressource. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure, 2014) anslår, at der globalt vil mangle 40 % vand i 2030 med produktionsstop, forhøjede omkostninger og økonomiske tab til følge. CPD vurderer, at der ved udvikling og dokumentation af nye... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...