Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Metrologi – til industri og samfund

”Kan man ikke måle det, kan man ikke forbedre det”. Måling og måleteknik spiller en stor rolle inden for de fleste områder, der påvirker vores dagligdag: Fra industrielle processer og produkter til energi-, sundhed- og miljøsektorerne. Ønsket om bedre kvalitet og reduceret spild stiller større krav... Læs mere

Aktivitet

Metrologisk Forskning og Udvikling

Udbuddet af metrologiske kompetencer og ydelser er afgørende for at sikre industriens adgang til globale markeder, understøtte udvikling af nye innovative produkter og implementere avanceret produktion. Behovet vokser i takt med den teknologiske udvikling, hvor produktoptimering,... Læs mere

Aktivitet

Metrologisk infrastruktur

Aktiviteten vil opretholde et nationalt metrologiinstitut. Metrologi er videnskaben om målinger og er centralt for en videnbaseret økonomi. Nationale metrologinstitutter har ansvaret for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur som sikrer samfundet tilgang til globalt sammenlignelige, sporbare... Læs mere

Aktivitet

Nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen: Øget oppetid og høj fødevaresikkerhed

Når mælkekvoterne frigives i 2015 skal der forarbejdes en større mængde mælk. Det udfordrer den eksisterende produktionskapacitet i den danske mejerisektor. Med nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen kan vi reducere rengøringstiden og dermed øge oppetiden og produktiviteten. Strategierne vil... Læs mere

Aktivitet

Patientspecifikke cellemodeller i lægemiddeludvikling

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer udvikler i denne aktivitet en række nye humane cellemodeller, som skal medvirke til at dække virksomheders behov for præklinisk dokumentation i forbindelse med udvikling af lægemidler. Læs mere

Aktivitet

Pilotproduktion som hightech innovationsmotor for dansk industri (PP-TECH)

Produkter fremstillet i Danmark i global konkurrence og til et internationalt marked skal være high end og up market for at være konkurrencedygtige. Det kræver adgang til og viden om de nyeste muligheder inden for materialer og produktionsprocesser. I aktiviteten PP-TECH udvikles højteknologiske... Læs mere

Aktivitet

Precision medicine - - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer fortsætter i "Precision medicine" sin målrettede udvikling af metoder og detektions-teknologier inden for molekylær patologi, som skal give virksomheder og forskningsinstitioner et bedre grundlag for at forbedre patientbehandling. Læs mere

Aktivitet

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der... Læs mere

Aktivitet

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der... Læs mere

Aktivitet

Rationel lægemiddeludvikling

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneers forretningsenhed "Bioneer:FARMA" udbygger med fem aktiviteter nye services sine aktiviteter inden for lægemiddelformulering, karakterisering af høj- og lavmolekylære lægemiddelkandidatstoffer, samt højt specialiserede humane mave-tarm modeller. Læs mere

Aktivitet

Ressourceeffektiv industriel produktion og ny innovativ vandteknologi

Aktivitetsplanen sigter mod at udvikle teknologisk service, der kan accelerere og styrke industriel innovation rettet mod ressourceeffektiv produktion samt udvikling af ny og bæredygtig vandteknologi. Læs mere

Aktivitet

Teknologi til ressourceeffektiv produktion af kvalitetsfødevarer

Der er et stort vækstpotentiale for fødevarer på de internationale markeder. Danmarks position som storeksportør af fødevarer kan fastholdes og udbygges, hvis virksomhederne både kan sikre et højt kvalitetsniveau og øge effektiviteten. En forudsætning er, at virksomhederne løbende opdaterer... Læs mere

Aktivitet

Teknologier og værktøj til udnyttelse af Big Data

Der er stort uudnyttet værdipotentiale for danske virksomheder i udnyttelsen af Big Data. En række undersøgelser, bl.a. fra Erhvervsstyrelsen, har identificeret et hul i markedet og specifikke barrierer for danske virksomheder i at udnytte potentialet. Desuden mangler virksomhederne adgang til... Læs mere

Aktivitet

Veterinær Diagnostik igennem luftprøver

Aktivitetsplanen vil opbygge services og nye testparadigmer til gavn for op mod 9.000 produktionssteder for fjerkræ, svin og mink. Disse services sætter producenterne i stand til at foretage screening af deres besætninger for en række sygdomsfremkaldende patogener med formålet at optimere... Læs mere

Aktivitet

Økosystem for velfærd og sundhed

Vi udvikler nye erhvervsmuligheder på tværs af velfærds- og sundhedsområderne, så f.eks. velfærdsløsninger anskaffet af borgerne kan indgå i offentlige sundhedsydelser. Og vi hjælper private firmaer, med løsninger, der f.eks. henter data fra både private og offentlige kilder, og gør data... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...