Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Robotteknologisk innovation – fremtidens danske robotindustri

Danmarks evne til at være blandt de førende på anvendelse og udvikling af robotteknologi er en nøgle til at bevare og udbygge vores konkurrenceevne inden for en række områder samt være katalysator for at trække udflyttede produktioner tilbage til landet. Der sker pt. en sammensmeltning af det mere... Læs mere

Aktivitet

Samarbejde om simulatorbaseret undervisning på DTU (dip.ing.) og maskinmesterskoler

Vi ønsker at nyttiggøre simulatorbaseret undervisning på DTU’s dip.ing.-uddannelse og Københavns og/eller Fredericia Maskinmesterskole. Vi vil give vores viden om kedler og deres drift videre til de studerende. Vi ønsker at udbrede simulatorbaseret undervisning endnu mere og dermed videregive vores... Læs mere

Aktivitet

Sensorer og data

Man kan kun ”manage” ting man også kan måle – og dette gælder i høj grad også vand og miljø! Miljøovervågning er derfor nødvendigt for at forstå og forvalte miljøet, og ikke mindst for udnytte det på bæredygtig vis. Miljøovervågning og monitering er desværre meget dyrt, så reelt har vi aldrig data... Læs mere

Aktivitet

Servitization via IoT i industrien

Danske maskinproducenter er udfordrede i forhold til at udnytte digitaliseringspotentialer til at skabe nye services og forretningsmodeller. Samtidigt er de virksomheder, der fremstiller udstyr til andre produktionsvirksomheder særligt vigtige for fremtiden i dansk produktion, grundet deres... Læs mere

Aktivitet

Ship Performance evaluering med fokus på energieffektivitet og sikkerhed

Rederier, værfter, udstyrsleverandører og skibsdesignerne sigter på at reducere energiforbrug og miljøskadelige emissioner. Dette udfordrer skibsingeniørernes formåen og sikkerheden. Projektet tager tre tekniske udfordringer op, som efterspørges af markedet mhp at understøtte innovationen i... Læs mere

Aktivitet

Sikkerheds- og privacyværktøjer

Denne aktivitet har fokus på at udvikle kompetencer og ydelser indenfor it-sikkerhed og privacy med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at drive og styrke deres forretning set i lyset af nye krav fra kunder og myndigheder indenfor it-sikkerhed og privacy. Dette inkluderer både tekniske... Læs mere

Aktivitet

Sikre og effektive offshore operationer - Simulatorbaseret maritimt testcenter

Den danske offshore sektor er konstant udfordret i forhold til at forbedre effektiviteten under skrappe sikkerhedskrav, på større vanddybder og i dårligere vejr. I denne aktivitet vil der blive udviklet nye simulatorbaserede værktøjer, der understøtter innovation inden for følgende maritime... Læs mere

Aktivitet

Smart-metering kompetencesikring for forsyningsingeniører

Der er aktuelt nationalt og internationalt stor fokus på de muligheder, der ligger i udnyttelse af smarte/intelligente produkter og systemer. Det fremgår fx af GTS-rapporten ”Smarte produkter, smart produktion og IoT” fra november 2015. Der er samtidig øget fokus på måling af energi- og andet... Læs mere

Aktivitet

Standardiseringsarbejde indenfor måling af flow

Institut: FORCE Technology
Kategori: Særlige Indsatser

Erfaringer fra området ”energimålere” har vist, at deltagelse i standardiseringsarbejde og muligheden for dansk typegodkendelse med international anerkendelse åbner betydelige internationale markeder. Aktiviteter i nærværende aktivitetsplan sigter efter en tilsvarende succes på områderne ”... Læs mere

Aktivitet

Store konkurrencedygtige konstruktioner

Store og dyre konstruktioner finder anvendelse inden for vindenergi, olie-gas, infrastruktur og forsvarsindustri. Den internationale konkurrence betinger til stadighed at fremstillingsprisen skal reduceres. FORCE vil bidrage til prisreduktioner ved at udfordre de gældende normer og standarder og... Læs mere

Aktivitet

Strategic collaboration on joint development and implementation of service offerings between Bioneer A/S and Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering

Institut: Bioneer
Kategori: Særlige Indsatser

There is a need among small Danish biotech and pharma companies for access to services in the fields of cell banking and automated cell based screening. In collaboration with the Fraunhofer Institute "Institute for Biomedical Engineering" (Germany) Bioneer will establish services covering these... Læs mere

Aktivitet

Strategisk satsning indenfor standardisering

Indtjening og vækst i dansk erhvervsliv fordrer, at virksomhederne kan gå hurtigt ind i nye teknologiområder og dermed høste de konkurrencefordele, der ligger her. Dette kræver teknisk kompetence på højt niveau suppleret af viden om nye og kommende standarder og myndighedskrav. Nøglen til... Læs mere

Aktivitet

Strategisk satsning på internationalt GTS-samarbejde

Teknologisk Institut har som det eneste GTS-institut i Danmark et strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau med de 12 største europæiske RTO´er i Eurotech. Aktivitetsplanen omfatter et yderligere styrket strategisk samarbejde med Fraunhofer (DE), Tecnalia (ES), TNO (NL) og The Manufacturing... Læs mere

Aktivitet

Teknologi til ressourceeffektiv produktion af kvalitetsfødevarer

Der er et stort vækstpotentiale for fødevarer på de internationale markeder. Danmarks position som storeksportør af fødevarer kan fastholdes og udbygges, hvis virksomhederne både kan sikre et højt kvalitetsniveau og øge effektiviteten. En forudsætning er, at virksomhederne løbende opdaterer... Læs mere

Aktivitet

Teknologier og værktøj til udnyttelse af Big Data

Der er stort uudnyttet værdipotentiale for danske virksomheder i udnyttelsen af Big Data. En række undersøgelser, bl.a. fra Erhvervsstyrelsen, har identificeret et hul i markedet og specifikke barrierer for danske virksomheder i at udnytte potentialet. Desuden mangler virksomhederne adgang til... Læs mere

Aktivitet

Uddannelse på vej

Formålet med aktivitetsplanen er, at ”lappe” hullerne i uddannelsessystemet inden for vejområdet, hvor der bl.a. mangler materiale, moduler og ajourføring af undervisere, som skal sikre at den nyeste aktuelle viden og praksis implementeres på de mellem-lange uddannelser og på efteruddannelserne... Læs mere

Aktivitet

Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst

I denne ambitiøse aktivitetsplan samarbejder Alexandra, FORCE Technology og Delta om at adressere behovet for både up- og downstream aktiviteter i den nye nationale rumstrategi. Der leveres videnspredning i tæt koordination og samarbejde med innovationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit... Læs mere

Aktivitet

Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst

I denne ambitiøse aktivitetsplan samarbejder Alexandra, FORCE Technology og Delta om at adressere behovet for både up- og downstream aktiviteter i den nye nationale rumstrategi. Der leveres videnspredning i tæt koordination og samarbejde med inno-vationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit... Læs mere

Aktivitet

Undervisning i Metrologi

Institut: DFM
Kategori: Produktionsteknologi

Idébeskrivelsen omhandler styrkelse af de måletekniske kompetencer på tekniske uddannelser ved samarbejde mellem DFM, FORCE Technology, DELTA og uddannelsesinstitutionerne. GTS institutternes metrologikompetencer kombineres med uddannelsesinstitutionernes undervisningskompetencer til en målrettet... Læs mere

Aktivitet

Vand og vækst: Udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer

Institut: DHI
Kategori: Klima og miljø

Den bedste udnyttelse af vand skal tilgodese mange forskelligartede krav til benyttelse (risici for vandforsyning, landbrugsmæssig anvendelse og kunstvanding, omkostningseffektivitet, osv.) og beskyttelse. (rent drikkevand, økosystem-ydelser, naturgenopretning, osv.) Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...