Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Vandeffektivitet

Globalt er vand i stigende grad en begrænset ressource. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure, 2014) anslår, at der globalt vil mangle 40 % vand i 2030 med produktionsstop, forhøjede omkostninger og økonomiske tab til følge. CPD vurderer, at der ved udvikling og dokumentation af nye... Læs mere

Aktivitet

Veterinær Diagnostik igennem luftprøver

Aktivitetsplanen vil opbygge services og nye testparadigmer til gavn for op mod 9.000 produktionssteder for fjerkræ, svin og mink. Disse services sætter producenterne i stand til at foretage screening af deres besætninger for en række sygdomsfremkaldende patogener med formålet at optimere... Læs mere

Aktivitet

Vice Chair Continua Health Alliance

Institut: DELTA
Kategori: Særlige Indsatser

Diskussionen omkring udbredelse af telemedicin er, ligesom diskussionen omkring hønen og ægget, svær at konkludere på. På den ene side står de offentlige beslutningstagere og efterspørger større tilgængelighed af interoperable produkter, som kan kommunikere med hinanden via standardiserede... Læs mere

Aktivitet

Vækst gennem standarder og legal metrologi

Denne aktivitetsplan sikrer, at DELTA til gavn for mere end 2.000 danske virksomheder inden for især apparatindustrien deltager i min. 45 standardiseringsgrupper og i dansk og internationalt metrologiarbejde i samarbejde med de andre danske metrologiaktører. Aktiviteten etablerer samtidigt en ny... Læs mere

Aktivitet

Økosystem for velfærd og sundhed

Vi udvikler nye erhvervsmuligheder på tværs af velfærds- og sundhedsområderne, så f.eks. velfærdsløsninger anskaffet af borgerne kan indgå i offentlige sundhedsydelser. Og vi hjælper private firmaer, med løsninger, der f.eks. henter data fra både private og offentlige kilder, og gør data... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...