Igangværende aktiviteter

Herunder kan du læse mere om de igangværende aktiviteter, der har indgået en resultatkontrakt med styrelsen.

Metrologisk Forskning og Udvikling

Metrologisk Forskning og Udvikling understøtter industriens behov for udvikling af nye metrologi-ydelser og sikrer DFM adgang til og deltagelse i det globale samarbejde om metrologiforskning mel-lem de nationale metrologiinstitutter.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
DFM

Metrologisk infrastruktur

Aktiviteten vil opretholde og udvikle Danmarks Nationale Metrologiinstitut (NMI). Instituttet har ansvar for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur, som sikrer samfundet adgang til globalt sammenlignelige, sporbare og pålidelige målinger.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
DFM

Mikrobiomet i sundhed og sygdom

Bioneer vil udvikle nye tværfaglige services, som adresserer stigende virksomhedsbehov for dokumentation og forståelse af naturligt forekommende tarmbakteriers og probiotiske bakteriers effekt på sygdom, samt omsætning og effekter af lægemidler.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr

Nye sensorbaserede testmetoder til at monitere hygiejne i lukket produktionsudstyr og metoder til tilstandsvurdering af overflader skal understøtte et stærkt dansk brand på eksportmarkederne knyttet til høj fødevaresikkerhed.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
FORCE Technology

Optimeret produktion af planteressourcer

Globalt pres på ressourcer giver stigende efterspørgsel på miljøeffektiv produktion af planter. For at sikre at danske planteproducenter og teknologileverandører kan udnytte denne efterspørgsel i deres produktion, skal der udvikles nye serviceydelser inden for præcisionsjordbrug samt væksthus- og...

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Teknologisk Institut

Overflademetrologi til fremtidens produktion

Overfladers egenskaber har en central betydning i mange nye produkter og produktionsprocesser. Aktiviteten adresserer behovet for nye målemetoder til overflader, således at produktkvalitet og -specifikationer kan forbedres og dokumenteres.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
DFM

Overflader og grænseflader i industrielle produkter (OFGRIP)

Med karakterisering af materialer ned på mikro- og nanoniveau kan vi udnytte en verden af nye muligheder for design og modificering af overflader og grænseflader. Udvikling af nye karakteriserings-værktøjer skal bane vejen.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
FORCE Technology

Prædiktive 3D cellemodeller

Adgang til 3D bioprintede humane cellemodeller vil sætte danske farma/biotek virksomheder i stand til at dokumentere lægemiddelstoffers effekter og sikkerhed, på et niveau der giver dem et langt bedre grundlag for at vurdere stoffernes potentiale.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Risiko- og sikkerhedsstyring i udvikling og godkendelse af elektroniske produkter

Et generelt paradigmeskifte indenfor Risiko- og sikkerhedsstyring for elektriske produkter truer virksomhedernes markedsadgang. FORCE Technology vil i samarbejde med industri og universiteter skabe nye ydelser til ´Produktgodkendelse i første forsøg´.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
FORCE Technology

Undervisning i metrologi 4.0

Danske virksomheder efterspørger i stigende grad måletekniske produktionsmedarbejdere med industri 4.0 kompetencer. Aktiviteten vil etablere uddannelsesmateriale på området og formidle anvendelsen hos uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
DFM