Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitetsforslag

Automatiseret armeringsopbygning til anlægskonstruktioner

Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle og demonstrere automatiserede arbejdsprocesser til opbygning af armering ved fremstilling af elementer til større anlægskonstruktioner. I forbindelse med store anlægskonstruktioner udføres disse krævende processer manuelt i dag, hvilket medfører stor...Læs mere

Aktivitetsforslag

Bedre sikkerhed og sikring ved hjælp af human factors-integration

Human factors-integration er en metode, som har bevist sit potentiale i en lang række sikkerhedskritiske industrier og har været anvendt i stor udstrækning og med særdeles gode resultater i disse over en længere årrække. I de industrier, som var først til at tage metoden til sig, har den været...Læs mere

Aktivitetsforslag

Effektivt datadrevet entreprenørarbejde

Ved store anlægsprojekter som Femern Bælt opereres der med meget store flåder af Non-Road entreprenørmaskiner. De danske anlægsentreprenører er i stigende grad udsat for skærpede krav til emissioner og støj samtidig med, at branchen løbende skal forbedre sin omkostningseffektivitet på grund af den...Læs mere

Aktivitetsforslag

Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid

Anlægskonstruktioner som Femern Bælt forbindelsen er forbundet med ekstremt store investeringer (mere end 50 mia. DKK), og derfor er der tilsvarende store samfundsmæssige gevinster i at udvikle teknologi og løsninger, som kan forlænge levetiden af sådanne konstruktioner yderligere. Storebælt og...Læs mere

Aktivitetsforslag

Femern SafetyLab

Et konsortium med DBI i spidsen vil med afsæt i Femern Bælt-projektet udvikle teknologiske serviceydelser for sikkerhedsteknologi, beredskabsoptimering og risikostyring med særlig fokus på brandrisici. Formålet er at give danske virksomheder og beredskaber nye muligheder for at teste og demonstrere...Læs mere

Aktivitetsforslag

Indfasning af autonome entreprenørmaskiner

Etablering af Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland vil blive et af landets suverænt største anlægsarbejder. Over en periode på ca. 6 år vil anlæg af veje, broer, betalingsanlæg, midlertidigt mandskabs-område til husning af op til 3.000 medarbejdere, midlertidig elementfabrik og ikke mindst...Læs mere

Aktivitetsforslag

Intelligent og effektiv byggelogistik

Store bygge- og anlægsprojekter er ensbetydende med store leveranceflow – f.eks. materialer, som transporteres fra producenter til byggepladserne og efterfølgende flytning rundt på bygge- og anlægspladsen. I perioder betyder det trængsel og ophobninger og en uønsket, faldende effektivitet. De store...Læs mere

Aktivitetsforslag

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Udførelsen af store anlægsprojekter er forbundet med et enormt forbrug af byggematerialer, hvoraf beton udgør et af de mest anvendte materialer. Til Femern-byggeriet forventes der eksempelvis at skulle anvendes omkring 3 mio. m3 beton. Samtidig genererer opførelsen af store anlægsprojekter...Læs mere

Aktivitetsforslag

Sejladssikkerhed ifm. større anlægsarbejder

I forbindelse med udslæb, positionering og nedsænkning af de 217 meter lange tunnelelementer vil sikkerheden for skibstrafikken i Femern Bælt blive påvirket. Der savnes objektive metoder og risikovurderingsværktøjer til undersøgelse og optimering af de kombinerede effekter af VTS(1), diverse...Læs mere

Aktivitetsforslag

Smart monitering af infrastruktur og miljø (digiMON)

De kommende års samfundsinvesteringer i Femern Bælt forbindelsen, ny Storstrømsbro og andre tilsvarende store byggeprojekter rummer et enormt potentiale for at drive øget digitalisering af infrastrukturløsninger med positive samfundsmæssige følgeeffekter. Potentialet knytter sig bl.a. til den...Læs mere

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...