Arkiv

Arkivet indeholder tidligere aktivitetsforslag samt aktiviter. Der ligger aktiviteter og aktivitetsforslag fra 2015 og frem i arkivet.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Digital produktion af billeder og animation med nye værktøj, arbejdsprocesser og markeder

Denne resultatkontrakt har som mål at forbedre muligheden for at afsætte digitalt producerede billeder og videoer lavet i det kreative digitale erhverv til andre danske virksomheder og offentlige institutioner. De digitalt producerede billeder og videoer vil give virksomhederne en mere effektiv... Læs mere

Aktivitetsforslag

Digitale-fysiske værktøjer og metoder til byudvikling og smarte byløsninger

Formålet med denne resultatkontrakt er at gøre relevante danske virksomheder i stand til at bruge digitale-fysiske værktøjer og metoder i forbindelse med byudvikling, hvor borgeren står i centrum. Læs mere

Aktivitetsforslag

Dokumenteret brandsikkerhed

DBI vil udvikle værktøjer, ydelser og faciliteter, som virksomheder i byggeriet og ”Det Blå Danmark” kan anvende til hurtigt at dokumentere brandsikkerheden af nye, innovative produkter, konstruktioner og løsninger – også på områder, hvor de formelle krav til dokumentation endnu ikke er på plads... Læs mere

Aktivitet

Dokumenteret brandsikkerhed

DBI vil udvikle og styrke den teknologiske infrastruktur og de teknologiske serviceydelser til dokumentation af brandsikkerhed og brandsikkert design af komponenter og systemer til brug i bygninger eller skibe. Formålet er at give danske virksomheder nem adgang til såvel den nyeste viden om... Læs mere

Aktivitetsforslag

Downstream-services fra Copernicus

Institut: DHI
Kategori: Særlige Indsatser

I dag investerer Danmark mange millioner kroner i de europæiske satellit-programmer, men udbyttet for det danske samfund skal være større set i forhold til investeringerne. Den netop publicerede nationale strategi for Rummet (Danmarks nationale strategi for rummet, juni 2016) giver anvisninger på,...Læs mere

Aktivitet

Dronemetrologi

Ansøgningen omfatter udvikling af nye ydelser og kompetencer, der kombinerer anvendelsen af droner med avanceret måleteknologi. Den kommercielle anvendelse af droner vokser i disse år eksponentielt og har en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder. Droner udstyres allerede i dag med... Læs mere

Aktivitetsforslag

Dronemetrologi

Institut: DFM
Kategori: Særlige Indsatser

Ansøgningen omfatter udvikling af nye ydelser og kompetencer, der kombinerer anvendelsen af droner med avanceret måleteknologi. Den kommercielle anvendelse af droner vokser i disse år eksponentielt og har en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder. Droner udstyres allerede i dag med...Læs mere

Aktivitet

Droner - fra udvikling til implementering

Aktiviteten fokuserer på at understøtte danske droneteknologileverandører og systemintegratorer i at levere dronesystemer, der i dag ikke findes på markedet. Dette gøres gennem udvikling af en række demonstrationscases, der tager afsæt i konkrete behov identificeret inden for bygge- og... Læs mere

Aktivitet

Droner på nye missioner - materialer og miljø

Anvendelsen af droner kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag. Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele ift. at måle på svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Droner har hidtil primært været anvendt til visuelle målinger/dokumentation... Læs mere

Aktivitetsforslag

Droner på nye missioner - materialer og miljø

Anvendelsen af droner kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag. Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele ift. at måle på svært tilgængelige steder på en kost-effektiv måde. Droner har hidtil primært været anvendt til visuelle målinger/dokumentation...Læs mere

Aktivitetsforslag

Droner – fra udvikling til implementering

Aktiviteten fokuserer på at understøtte danske droneteknologileverandører og systemintegratorer i at levere dronesystemer, der i dag ikke findes på markedet. Dette gøres gennem udvikling af en række demonstrationscases, der tager afsæt i konkrete behov identificeret inden for bygge- og...Læs mere

Aktivitetsforslag

Ecodesign

Teknologisk Institut vil hjælpe danske virksomheder med at udvikle produkter, som lever op til de mange nye ecodesign- og energimærkningskrav, som indføres i disse år. Dette bl.a. gennem ekspertrådgivning, vidensoverførelse og ved at stille state-of-the art laboratorier til rådighed for... Læs mere

Aktivitet

Ecodesign

Der indføres i disse år på EU-plan en række såkaldte ”ecodesignkrav” til energi-relaterede produkter, både til produkter der selv er energiforbrugende (eksempelvis varmepumper, ventilationsaggregater, fjernsyn, pumper etc.) samt til produkter, som har direkte betydning for energiforbruget, når de... Læs mere

Aktivitetsforslag

Effektiv sikring med droner og biometri

En række nye sikringsteknologier er ved at vinde indpas. F.eks. har droner, biometri og systemer til beslutningsstøtte store perspektiver, når det gælder om at skabe bedre sikring med færre omkostninger. Den udvikling vil DBI fremme ved at teste og formidle de nye teknologier med henblik på at... Læs mere

Aktivitetsforslag

Effektiv urban vandinfrastruktur

Institut: DHI
Kategori: Klima og miljø

I Danmark er der stor fokus på at oversvømmelsesskader reduceres. Vandrammedirektivet stiller krav til miljøtilstanden i recipienter, hvilket stiller krav om at reducere overløb fra kloaksystem og udløbsmængder fra renseanlæg. Befolkningen har forventninger om et rent vandmiljø til... Læs mere

Aktivitet

Effektiv urban vandinfrastruktur

Institut: DHI
Kategori: Byggeri og anlæg, Klima og miljø

I Danmark er der stor fokus på at oversvømmelsesskader reduceres. Vandrammedirektivet stiller krav til miljøtilstanden i recipienter, hvilket stiller krav om at reducere overløb fra kloaksystem og udløbsmængder fra renseanlæg. Befolkningen har forventninger om et rent vandmiljø til... Læs mere

Aktivitetsforslag

Effektivt datadrevet entreprenørarbejde

Ved store anlægsprojekter som Femern Bælt opereres der med meget store flåder af Non-Road entreprenørmaskiner. De danske anlægsentreprenører er i stigende grad udsat for skærpede krav til emissioner og støj samtidig med, at branchen løbende skal forbedre sin omkostningseffektivitet på grund af den...Læs mere

Aktivitetsforslag

EnergyFlexStorage

Institut: Teknologisk Institut
Kategori: Energi, Transport

El-produktion fra vindmøller og solceller er fluktuerende. Det betyder, at den producerede el skal anvendes øjeblikkeligt eller lagres for senere brug. Teknologisk Institut vil udvikle nye fleksible lagringsteknologier, der er tæt integreret med energikonverteringsteknologier, -produktion, -... Læs mere

Aktivitet

EnergyFlexStorage

Institut: Teknologisk Institut
Kategori: Energi, Transport

Fremtidens fossilfrie elproduktion vil i stigende grad være baseret på fluktuerende vedvarende energikilder (VE) såsom vindmøller og solceller. Det medfører, at den producerede el skal anvendes øjeblikkeligt eller lagres for senere brug. En effektiv og økonomisk optimal udnyttelse af den stigende... Læs mere

Aktivitetsforslag

Et godt vandmiljø - udvikling i balance

Institut: DHI
Kategori: Klima og miljø

For vandmiljøet er en af disse års største samfundsudfordringer at sikre en udvikling i balance; på den ene side give plads til vækst i de erhverv, der er afhængige af og påvirker vandmiljøet -og på den anden side sikre god økologisk tilstand og kvalitet: i havet, fjordene, søer og vandløb. Det er... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...