Arkiv

Arkivet indeholder tidligere aktivitetsforslag samt aktiviter. Der ligger aktiviteter og aktivitetsforslag fra 2015 og frem i arkivet.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Aktivitet

Højteknologiske markforsøg

Formålet er at understøtte den danske jordbrugs- og fødevareerhverv med nye metoder, viden og dokumentation af præcisionslandbrugets teknologier. Dette gøres ved at opbygge en nødvendig infrastruktur til forsøgsgennemførsel, sensorintegration og dataprocessering der med nye webapplikationer kan... Læs mere

Aktivitet

IBIZ TechLab

Aktiviteterne i Innovationscenter for eBusiness (IBIZ Center) ønskes i perioden 2016-18 suppleret med en række nye aktiviteter i regi af et nyt aktivitetsspor IBIZ TechLab. IBIZ TechLab er et nyt strategisk samarbejde mellem de tre IKT-orienterede GTS-institutter: Teknologisk Institut, DELTA og... Læs mere

Aktivitetsforslag

iBygning – Intelligente bygninger til et intelligent energisystem

Danske virksomheder skal have en større rolle på vækstområdet for produkter og serviceydelser til intelligente bygninger. Teknologisk Institut udvider samarbejdet om teknologiudvikling og -anvendelse til Intelligent styring af installationssystemer og aktive komponenter, synliggørelse af... Læs mere

Aktivitet

iBygning – intelligente bygninger til et intelligent energisystem

Det ambitiøse danske mål om 100 % dækning med vedvarende energi i 2050 og de skitserede EU mål på 80-95 % markerer et stadigt voksende marked for danske energiløsninger og ydelser. Målene forudsætter en omfattende energieffektivisering kombineret med et fleksibelt energiforbrug, der sikrer... Læs mere

Aktivitet

Immunmodulering i lægemiddeludvikling og som stamcelleterapi

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer udbygger i de kommende 3 år sin portefølje af humane immunmodeller med udvikling af en ny service portfolio inden for cancerbehandling, stamcellebehandling og immunologiske sikkerhedsanalyser Læs mere

Aktivitetsforslag

Immunmodulering i lægemiddeludvikling og stamcelleterapi

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Med det formål at dække danske virksomheders behov for dokumentation af lægemidlers og ingrediensers immunologiske effekter og sikkerhed, samt af medikobaseret udstyr og utensilier til invasiv anvendelse, vil Bioneer opbygge nye kompetencer og udbyde nye services, herunder en human dendritcelle-... Læs mere

Aktivitetsforslag

In vitro modeller - Gen-editering og 3D modeller af sygdomme og i toksikologiske analyser

Institut: Bioneer
Kategori: Sundhed & fødevarer

Bioneer ønsker i den kommende resultatkontraktperiode (2016-2018) at udbygge kompetencer inden for sygdomsspecifikke in vitro modeller. Bioneer vil bl.a. udvikle robust avanceret gen-editerings teknologi til opbygning af cellemodeller, herunder modeller baseret på patient-stamceller. Vi oplever i... Læs mere

Aktivitetsforslag

In-situ Test- og Erfaringscenter

Danske producenter af mekatronikprodukter får mulighed for at udnytte testdata til at sikre, at deres produkter bliver mere robuste og udviklingstiden forkortet. DELTA’s service giver producenten adgang til et bredt spektrum af data fra test af deres egne produkter og gør det dermed muligt at... Læs mere

Aktivitetsforslag

Indfasning af autonome entreprenørmaskiner

Etablering af Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland vil blive et af landets suverænt største anlægsarbejder. Over en periode på ca. 6 år vil anlæg af veje, broer, betalingsanlæg, midlertidigt mandskabs-område til husning af op til 3.000 medarbejdere, midlertidig elementfabrik og ikke mindst...Læs mere

Aktivitet

Indsats til fremme af kommercialisering af private opfindelser (Opfinderrådgivningen)

Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud som meget konkret viser, hvordan viden, knowhow og ideer fra opfindere og iderige borgere i Danmark gennem licensering kan blive til værdiskabende nye løsninger (teknologi, produkter, services), der bidrager til vækst og jobskabelse i eksisterende... Læs mere

Aktivitetsforslag

Industriens Kompositlaboratorie - nye udviklingspotentialer

Avanceret kompositteknologi er en tværfaglig disciplin hvor udviklingen går stærkt og hvor der er hård konkurrence. Skal Danmark udnytte mulighederne fuldt ud, skal vi hurtigt kunne tage nye materialer i brug og omsætte dem til konkurrencedygtige produkter. Målet med aktiviteten er at bygge videre... Læs mere

Aktivitet

Industriens Kompositlaboratorie - nye udviklingspotentialer

Avanceret kompositteknologi er en tværfaglig disciplin hvor udviklingen går stærkt og hvor der er hård konkurrence. Skal Danmark udnytte mulighederne fuldt ud, skal vi hurtigt kunne tage nye materialer i brug og omsætte dem til konkurrencedygtige produkter. Målet med aktiviteten er at bygge videre... Læs mere

Aktivitetsforslag

Infrastruktur for fremtidens samarbejdende droner

Droneteknologien udvikler sig eksplosivt med en årlig kommerciel vækst på 16%, men dronernes fulde potentiale kan endnu ikke forløses i fuld skala. Anvendelse af droner er i dag kendetegnet af et en-til-en forhold mellem drone og operatør, der i samspil løser en opgave, som fx at operatøren flyver...Læs mere

Aktivitetsforslag

Infrastruktur til sundheds- og velfærdsteknologisk innovation og test

Den offentlige sundheds- og plejesektor er under pres pga. den demografiske udvikling. Der er behov for nye løsninger, herunder teknologier, der kan reducere presset. Efterspørgslen er global, med stort markedspotentiale for eksisterende og nye danske virksomheder. Aktiviteten vil skabe nye rammer... Læs mere

Aktivitet

Innovationscenter for eBusiness IV (IBIZ Center)

Der skal mere til, hvis Danmark fortsat vil være blandt de lande i verden, der er bedst til at anvende IT og skabe vækst ved brug af digitale teknologier. Udfordringen kræver en koordineret indsats blandt alle relevante aktører inden for digitalisering af dansk erhvervsliv. IBIZ Center skal i... Læs mere

Aktivitetsforslag

Intelligent og effektiv byggelogistik

Store bygge- og anlægsprojekter er ensbetydende med store leveranceflow – f.eks. materialer, som transporteres fra producenter til byggepladserne og efterfølgende flytning rundt på bygge- og anlægspladsen. I perioder betyder det trængsel og ophobninger og en uønsket, faldende effektivitet. De store...Læs mere

Aktivitetsforslag

Intelligent sporbarhed fra jord til bord

Institut: DELTA
Kategori: Sundhed & fødevarer, Transport

Den danske fødevarebranche har stor betydning for dansk økonomi og står i disse år over for store udfordringer i form af stigende global konkurrence, krav om reduceret miljøbelastning og bæredygtighed. Denne aktivitet vil bidrage til at løfte branchen ved at introducere sporings- og... Læs mere

Aktivitet

Interaktiv AR og VR til industriel træning og instruktion

Vi vil hjælpe de danske produktionsvirksomheder med at udnytte det store potentiale i Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR) til digital træning og instruktion. Avancerede produkter og tilhørende produktion kræver effektiv træning og instruktion af såvel slutkunderne,... Læs mere

Aktivitet

Internet-of-Things Testcenter

Internet-of-Things (IoT) Testcenteret vil sikre, at flest mulige danske virksomheder får succesfuldt bragt nye IoT produkter og løsninger på markedet igennem den nødvendige tekniske test, udvikling og rådgivning. DELTA ønsker at sikre implementeringen fra validering af idé, implementering af IoT... Læs mere

Aktivitetsforslag

IoT Testcenter

Internet of Things (IoT), udbredelse af intelligens i alle produkter, som kommer på nettet, er på manges læber og oplever en enorm interesse og hype. I de seneste år har interessen været stor, men meget få reelle industrielle produkter har ramt markedet. Mange virksomheder, især de mindre og... Læs mere

Sider

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...