Automatiseret håndværksproduktion

Senest opdateret d. 11/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi
Lars Leopold Hinrichsen
Direktør

Robotten skal i mesterlære. Kunstig intelligens skal sætte robotter i stand til at levere unikke håndværksprodukter, og håndværkerne skal være læremestre.

Robotten skal i mesterlære. Det sker ved, at lærende styresystemer sætter robotter i stand til at løse opgaver, som normalt opfattes som unikt håndværksarbejde, fx udskæring af kød. Danske integratorer og produktionsvirksomheder har brug for redskaber til at udvikle de nødvendige lærende styresystemer. Herved adresseres et behov, som er latent og udækket inden for mange industrigrene, hvor automatiseret produktion på nuværende tidspunkt ikke kan levere en kvalitet, der modsvarer håndværksarbejde.

Nøgleord

54 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Thomas Moeslund (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 16:21

It seems evident that robots will play an increasingly bigger and bigger part in modern society. How to train/teach robots and how they are to collaborate with people are therefore of tremendous importance. This proposal is targeted this topic and is therefore highly relevant.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 15:00

Thank you for your comment. The learning part is obviously the big challenge. Moreover, the product is extremely perishable and difficult to handle. So a targeted effort is needed to get a leap step ahead both in terms of technology and work environment.

Nicolaj Christoffersen (Sektordirektør , Danske Svineslagterier)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:44

Vigtigt projekt for branchen. Vil både give os et teknologisk spring frem og medvirke til at i fremtiden at kunne levere skræddersyret produkter til kunder over hele verden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:21

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget.

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:27

Vigtigt at ny teknologi bringes i spil i traditionelle håndbværksfag. I bygge- og anlægsbranchen er der særlige udfordringer idet ny teknologi skal bruges på bygepladser hvor der ikke altid er tørt, varmt eller planer underlag. Der er imidlertid store gevinster hvas der kan udvikels nye teknologi som kan være med til at nedsætte fysikse balstninger af medarbejder, imødegå støjende og støvende arbejdsopgaver ligesom der ligger store produktivitetsmuligheder ved anvendelse af ny teknologi. BUILD 4.0 - bygge- og anlægsbranchens svar på industrialisering 4.0 rummer store potentialer, der dog skal udvikles og implementeres i branchens mange forskellieg led.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:34

Tak for din kommentar. Der er mange steder i den danske industri, hvor håndværksmæssig kompetence begrænser automatiseringsmulighederne. Læg dertil variation i råmaterialerne som en faktor, der gør det yderligere vanskeligt.

Morten Rufus Blas (CEO, Sensomind ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:21

Robotteknologi udgør en vigtig anvendelse af Sensominds kompetancer indenfor billedanalyse. Nem læring af robotsystemer er dermed en naturlig forudsætning for vores aktiviteter. Vi ser Teknologisk Institut som en vigtig samarbejdspartner til at definere og implementere de løsninger som Sensomind udvikler indenfor kunstig intelligens og billedanalyse.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:36

Tak for din kommentar. En grundlæggende forudsætning er, at teknologitunge vækstvirksomheder som Sensomind både bidrager til udviklingen og opnår perspektivrige forretningsmuligheder. Dette forslag rummer i høj grad denne mulighed.

Niels Jørgen Villesen (CFO, Tican Fresh Meat A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 17:04

Dette er et meget vigtigt projekt for en industri hvor råvaren er uens og der kræves individuel håndtering af hvert stykke. Projektet vil derfor kunne medvirke til sikring af branchens konkurrence kraft fremover.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:37

Tak for din kommentar og støtte. Kødindustrien er nået langt, men der skal et paradigmeskifte til for at komme videre. Dette forslag vil bane vejen.

Bjarne Thomsen (Chefkonsulent, Fødevareforbundet NNF)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 19:58

Fødevareforbundet NNF ser store muligheder i projektet. Det er nødvendigt, at få automatiseret de processer, hvor der sker en alt for stor nedslidning af vores medlemmer. Projektet her kan være med til at understøtte denne proces. En anden mulighed i projektet, er at vores medlemmer vil komme til at arbejde tæt sammen med robotter, og herigennem tilegne sig nye kompetencer, som ligeledes vil gøre arbejdspladserne mere interessante for vores medlemmer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:39

Tak for din kommentar og støtte. Og tak for at påpege en meget vigtig del af opgaven, nemlig at forbedre arbejdsmiljøet i produktionsvirksomhederne.

John Lehmann Pedersen (KTA Chef, Tulip FC)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:57

Yderst vigtigt tiltag for at følge med den rivende udvikling på dette felt. Vi skal alle have up to date viden for at lave den bedste automations strategi for virksomheden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:41

Tak for din støtte til vores forslag. Udviklingen går rasende stærkt, og det er en stor opgave blot at forstå hvilke muligheder det skaber, og hvordan de bedst udnyttes.

Simon
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:05

Slettet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:41

Tak for din kommentar og støtte.

Darui Li
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:14

Kunstig intelligens er sagtens svaren til mange af de gentagne opgaver der kræver nøjagtighed. Teknologien vil uden tvivl forbedre kvalitetene af produkter i slagteri branchen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:42

Tak for din kommentar og støtte, og for at påpege den potentielle virkning på produkternes kvalitet.

Mads Nychel (CEO, Egatec A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:04

Vi har kun lige set toppen af isbjerget, når det kommer til "lærende robotter". Denne teknologi - parret med kollaborative robotter i alle størrelser - kommer til at sætte dagsordenen i industrien og traditionelle håndværksfag fremover. Dette vil bidrage til reduktion af EGA og bringe fornyet konkurrencekraft til produktion i højtlønsområder som Danmark. Spændende forslag som har min fulde støtte!

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:45

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag.

Simon Lukas Tovgaard Bovin (Københavns Møbelsnedkeri )
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:33

Super spændende! Jeg håber det bliver støttet og jeg glæder mig til at høre mere!

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:46

Tak for din opbakning til vores forslag.

Cecilie Arent (Cand.scient. )
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:55

Relevant og anvendeligt. Imødekommende ift den hurtige udvikling på området. Ser frem til at se hvad fremtiden bringer!

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:46

Tak for din støtte til forslaget.

Maria do Carmo Cabral Sacadura
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:01

No doubts robot technology, in this case, will secure product quality and process efficiency. There will be less waste and the remains are ready to undergo a cluster that produces something else.
All the luck, I hope the project will be supported.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:47

Thank you for your support to our proposal. Indeed there is a potential to reduce waste (or increase yield) with this approach.

Daniel Aron Gudnason (PhD studerende, Aarhus Universitet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 20:14

Givet det potentiale kunstig intelligens har for både den industrielle og kommercielle verden er det her projekt yderst interessant. Med fokus på maskinernes træning og specielt det menneskelige samarbejds aspekt tror jeg at projektet kommer til at bidrage med meget viden indenfor området.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:48

Tak for din kommentar og støtte.

Carsten Jensen (Ingeniør, Privat)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:54

Meget relevant projekt

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:35

Slettet

Lene Jensen (34731527)
Søndag d. 27/5-18 kl. 16:25

Fleksibel automatisering, hvor menneske og maskine arbejder sammen må absolut være vejen frem. Håber virkelig det bliver sat i søen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:49

Tak for din kommentar og støtte.

marianne Røndbjerg (ledende bioanalytiker, Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital Hillerød)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:05

Yderst relevant for branchen

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:50

Tak for opbakningen.

Klaus Thaarup
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:50

Slettet

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Tulip Food Company A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:39

kunderne efterspørger produkter som ser håndværksmæssige ud, men som skal have en pris som kun kan komme fra fuld automatisering. Den eneste måde at løse den gordiske knude på, ser vi konturerne af her. Well done.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:51

Tak for din opbakning til vores forslag. Virksomhedernes konkurrenceevne er helt grundlæggende for overhovedet at arbejde med disse problemstillinger.

Jesper Dam (Production manager, DAT-Schaub A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:01

Automatisering af manuelt arbejde er afgørende for vores konkurrenceevne. Kødindustrien er gennem årene kommet langt med automatisering, men der er brug for fortsat fokus herpå med de nye tekniske muligheder, der hele tiden åbner sig.
Udover reduktion af omkostningerne kan automatisering også løse udfordringer på arbejdsmiljøet og reducere fysisk belastning af medarbejdere.

Max Mader Pedersen (Serior Specialist, TI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:44

Endnu et vigtigt projekt at støtte om. Stor interesse bør udvises

Erik Jensen (Direktør, Friendship Europe ApS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:24

Det er vejen frem... lad os få kunstig intelligens integreret med automatisering og robot teknologi. Tænker det kan være en åbner for at få det udviklet videre ind i medico industrien... kæmpe potentiale.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:14

Tak for din kommentar og opbakning.

Jesper Sørensen (Director, Time & Motion Studies, Danish Crown)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:57

Det her skal vi bare have i gang hurtigst muligt, tilpasset de krav Danish Crown har. Hvis vi skal kunne konkurrere fremover er det et must vi kan automatisere mere, både af hensyn til enhedsomkostninger, men også arbejdsmiljø.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:16

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Som én af Danmarks største virksomheder med mange arbejdspladser er Danish Crown en helt central partner og aftager af aktiviteterne i dette forslag til gavn for både konkurrenceevne og arbejdsmiljø.

Peder Velling (Patentrådgiver, Teknologisk Indtitut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:12

Slettet

Andreas Lorenzen (Kemiker, Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:46

Erfaringerne fra dette projekt kunne være vigtige for en renæssance for de håndværkmæssigt krævende fag, så som maler- udskærer og stenhuggerarbejde. Håndværkere assisteret af robotter er i min optik fremtiden for bygnings og restaurationsfagene.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:55

Tak for din kommentar og for at bringe et nyt og meget spændende anvendelsesområde på banen.

Thomas Aarup Larsen (Chefkonsulent i Regional Udvikling, Region Sjælland)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:47

Automatiseret håndværksproduktion er en relevant aktivitet, der kan understøtte SMV’erne i at anvende ny teknologi til automatisering og højere produktivitet. Jeg er begejstret for afsættet – der bygger på en konkret efterspørgsel/behov fra en stor virksomhed, der kan være drivende for udviklingen af nye løsninger inden for automatisering..
Danish Crown er en af de største private arbejdsgivere i Region Sjælland. Nye løsninger til Danish Crown kan blive en stor inspiration for andre (mindre) virksomheder, der står med lignende behov.

99,9% af Region Sjællands virksomheder er SMV’er med under 250 ansatte. Størstedelen er små med under 10 ansatte og har ikke egen udviklingsafdeling.
Særligt de mange små og mellemstore virksomheder inden for fødevarefremstilling og producenter af fødevareteknologi og procesudstyr vil kunne få gavn af denne GTS-aktivitet. Aktiviteten kan også blive en vigtig service til de mange frugt- og grøntproducenter, der er i regionen.
Perspektiverne for ”robotter, som håndværkerens kollega” er store og derfor kan man med fordel også kigge på en større målgruppe af SMV’er end kødindustrien alene, når man sætter aktiviteten i gang.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:01

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Du bringer nogle vigtige pointer på banen både i forhold til den direkte nytte, som en stor arbejdsplads som Danish Crown vil kunne opnå, men også at mange mindre virksomheder vi blive trukket med både som leverandører og i andre industrier. Læg dertil, at mange af de arbejdspladser rent faktisk er placeret i det, vi til tider kalder udkantsdanmark, og på den måde også vil gøre stor nytte for arbejdspladser "langt fra hovedstaden".

René Holm
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:44

Jeg bakker op om dette forslag, da det især i de små virksomheder er svært at gå fra håndværk til industriel produktion uden at miste sjælen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:01

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag.

Michael Krongaard (Arbejdsstudieleder, Danishcrown.dk)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:12

Det er da helt sikket noget vi kunne bruge på slagterrierne.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:02

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag.

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:53

Interessant forslag og en måde at imødegå den kommende mangel på faglærte samt hindre nedslidning! Det vil kunne skabe fordele i mange brancher og jeg håber man vil udbrede til flere virksomheder løbende end omtalt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:50

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag og din opfordring til at brede resultaterne ud. Videnspredning er en væsentlig del af aktiviteten, hvor vi naturligvis ønskernat nyttiggøre arbejdet for så mange danske virksomheder som muligt.