Avanceret materialesubstitution

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør

Funktion, kvalitet og pris er de vigtigste parametre, fremtidens produkter skal konkurrere på. Nye materialeløsninger opstår, når traditionelle materialer substitueres med nye og kombineres med avancerede overfladebelægninger for at tilvejebringe innovative produkter med overlegne egenskaber. Danske virksomheder skal sikres adgang til det nyeste højteknologiske udstyr til syntetisering af funktionelle tyndfilm og sol-gel coatings samt tilbydes viden, test og dokumentation af de nye løsninger.

Markeds- og samfundsbehov
Den globale konkurrence stiller stadig større krav til produkters holdbarhed og levetid under mere ekstreme betingelser suppleret med krav om genanvendelse og optimering i forhold til fx vægt og pris. Danske virksomheder skal fortsat være på forkant med anvendelsen af avancerede materialer og materialeteknologi. Fra et strategisk fokus i kriseårerne, som primært var rettet mod konsolidering, er der nu fokus på at udvikle, innovere og forbedre produkter – herunder især high-tech produkter – der matcher det globale marked.

Udvikling og adgang til dokumenterede state-of-the-art materialer og overflader er identificeret som et centralt element i virksomheders udvikling af nye produkter [se fx Englands overfladestrategi: www.uk-cpi.com/wp-content/uploads/2014/10/SEAC-SIG-Final-Report-.pdf, USA Materials Genome Initiative: www.whitehouse.gov/mgi, EU's ”Materials Roadmap”: www.ec.europa.eu/research/horizon2020 og SEC(2011)1609: www.ufm.dk/publikationer/2013/filer-2013/pixi_web_interaktiv_enkeltsider.pdf, DTU/DI’s rapport om materialer og processer: www.dtu.dk/Samarbejde/AIS-artikler/2012/05/Materialer-og-processer-for-industrielle-anvendelser, GTS’ernes Teknologi- og innovationsfremsyn om avancerede materialer, der er undervejs].

Nye materialeteknologier er svært tilgængelige for de fleste virksomheder, især SMV’erne, og investeringerne for at opbygge den nødvendige viden, teknologi og netværk er en afgørende barriere for implementering af nye hightech materialeløsninger. Der er dermed et voksende behov for, at virksomhederne sikres adgang til state-of-the-art apparatur, viden og en solid teknologisk service inden for avanceret materialesubstitution.

De udviklede løsninger vil gennem substitution af basismaterialet kombineret med nye coatings og hybride materiale- og overfladekombinationer tilvejebringe bedre materialeløsninger, der har til formål at erstatte dyre materialelegeringer, sjældne jordarter og miljøskadelige stoffer. Herved skabes nye bæredygtige, holistiske materialeløsninger med nye funktionaliteter som fx bedre slidstyrke/holdbarhed, dekorative, smudsafvisning, anti-fouling coatings m.m.

Målgruppen for de udviklede serviceydelser er danske OEM’er og procesindustrien, fx værktøjsfremstillere og bearbejdningsindustrien, komponentindustrien, maskin- og procesanlægsbyggere, high-end design virksomheder og vækstbrancher inden for energi, medico, plast, fødevarer m.fl.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Materialedivisionen på Teknologisk Institut rummer landets største koncentration af viden inden for udvikling, test og rådgivning om nye materialer og har markeret sig som Danmarks førende aktør inden for fx plasmabaserede tyndfilmsprocesser og funktionelle Sol-Gel løsninger. Dette unikke samspil mellem udstyr, viden, erfaring og spidskompetencer skal videreudvikles og løfte virksomhedernes globale konkurrenceevne.

Aktiviteten vil resultere i at Teknologisk Institut kan tilbyde en række nye serviceydelser:

 • Rådgivning om materialesubstitution, fx erstatning af dyre metaller i varmevekslere med aluminium
 • Nye coatings med afvisende overflader, fx til modvirkning af aflejringer i procesudstyr
 • Nye lavfriktionscoatings, fx nye metal-dopede diamant lignende tyndfilm, til brug i ekstremt belastede miljøer med høj temperatur, gas og kemisk påvirkning
 • Nye slidbestandige og hårde overflader med slipegenskaber baseret på nye plasma-pulserende teknikker til brug for ekstremt hårdt belastede produktionsværktøjer
 • Nye funktionelle coatings, med eksempelvis dekorative eller selvhelende egenskaber til brug i high-end forbrugsgoder
 • Funktionelle tests skræddersyet til at vurdere anvendelsespotentialet for nye materialer og overflader

Alt sammen løsninger, som markedet ikke selv kan udvikle eller har umiddelbar adgang til, da fx avanceret udstyr, viden og netværk ikke umiddelbart er til rådighed for hovedparten af danske virksomheder.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten vil omhandle udvikling af nye holistiske løsninger inden for bulk og overflade samt afprøvning og dokumentation af nye materialeteknologiske løsninger, der matcher industriens produktbehov.

Aktivitet 1 – Udvikling af nye overflader
Nye og forbedrende overflader, der imødekommer industriens specifikationer, vil blive udviklet og testet i samarbejde med danske virksomheder, fx:

 • Nye tyndfilmsbelægninger baseret på pulserende plasmaprocesser, der fx resulterer i glattere, tættere, hårdere og mere slidstærke tyndfilms med unikke egenskaber
 • Nye og mere temperaturbestandige lavfriktionsbelægninger
 • Funktionsoptimerede oxynitrider med unikke elektriske og korrosionsmæssige egenskaber
 • Erstatning af guld, platin og iridium i forbindelse med fx oxidations- og nervestimuleringselektroder
 • Nye glaskeramiske coatings udviklet på baggrund af Sol-Gel processer til generering af højstabile strukturer med smudsafvisende egenskaber under ekstreme procesforhold (temperatur, kemi, slid, tryk)
 • Hybridcoatings bestående af primer og Sol-Gel-topcoat med gode adhæsive egenskaber

Aktivitet 2 – Substitution af bulkmaterialer
Nye materialetyper og kendte materialer i nye anvendelsessammenhænge skal modnes til industrielt brug gennem test og dokumentation, så de reelt kan substituere traditionelt anvendte materialer. Generiske fordele og ulemper ved materialesubstitution skal sammenholdes med de konkrete substitutionsmuligheder og præsenteres for virksomhederne, så de kan lave intelligente evidens-baserede beslutninger om anvendelsen af nye materialer og overflader. Teknologisk Institut skal hjemtage viden om nye materialer og anvendelsesformer fra den globale markedsplads samt opbygge kapabilitet til at teste og dokumentere, eksempelvis fiberforstærkede metaller, nye magnetiske materialer, m.fl.

Aktivitet 3 – Intelligente materiale- og overfladeløsninger
Bulkmaterialer (aktivitet 2) og nye overflader (aktivitet 1) kombineres til unikke avancerede materialeløsninger. Virksomhedernes behov for udvikling af differentierbare og ”long-life” løsninger som samtidig sikrer en gennemgående bæredygtighed, løses ved at kombinere bulkmaterialer med nye og eksisterende coatings og ved at afprøve løsningerne i samarbejde med virksomheder.

Aktivitet 4 – Videnspredning og forankring
Videnspredning og forankring hos virksomhederne vil foregå ved formidling af cases gennem artikler, foredrag, undervisning, workshops/temadage og ved samarbejde med fx Dansk Materiale Netværk, DI, ATV-SEMAPP, InnovationsAgenterne, væksthusene m.fl. Virksomheder vil blive tilbudt produkt-’assessment’ ift. at kombinerede nye materiale- og overfladeløsninger.

Mulige samarbejdspartnere
Udviklingsarbejdet tager afsæt i mere end 30 hjemskrevne F&U-projekter. På nationalt niveau vil aktiviteterne bygge videre på allerede igangsatte udviklingsprojekter, der involverer: Aarhus Universitet, DTU og Aalborg Universitet. På internationalt niveau vil aktiviteterne bygge videre på strategetisk vigtige partnere, bl.a.: Sintef (N), SP (S), Acreo (S), Linköping Universitet (S), Malmö Uni. College (S), Tekniker (Es), Tecnalia (Es), VTT (Fin), VITO (B), Fraunhofer (D), Manchester Uni. (UK), Ecole d’ingénierie (CH), CERN (CH), ESO (D) og ESS (S).

Nøgleord

62 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Møller (Professor, DTU)
Tirsdag d. 7/4-15 kl. 23:31

PVD vigtige processer for fremstilling af effektive værktøjer

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:11

PVD processer er vigtige idet man hermed kan tilføre materialer forbedrede egenskaber og ny funktionalitet. Det er noget vi har arbejdet med i mange år, og der kommer hele tiden nye muligheder til for at differentiere produkter og optimere performance. Tak for din kommentar.

Jan Boye Rasmussen (CEO, Elplatek A/S)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 17:28

Som underleverandør inden for avanceret galvanisk overflade behandling til telekom - , medico - , elektronik - , og cleantech industrier er vi meget glade for den store interesse der vises for "faget" fra flere videninstitutioner, både DTI og DTU, det betyder rigtig meget at erhvervslivet kan hente kvalificeret hjælp der, når de skal fastlægge den rigtige overflade behandling, og det gavner Os som underleverandører !
Vi møder kunder der er godt "klædt på" og kan stille de rigtige spørgsmål.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:17

Det er en af vores fornemste opgaver at sikre at i som underleverandører møder "godt klædt på", så din kommentar viser, at indsatsen virker. Vi er tilsvarende glade for samarbejdet da i sikrer fokus på jeres verdens reelle udfordringer. Tak for din støtte og ros til Instituttet og aktiviteten.

Rune Bøttzauw (M.Sc. Eng., Technical Lead, Widex A/S)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 19:16

Avanceret materialesubstitution rummer efter min mening et kæmpe potentiale.
Ved at erstatte dyre, sjældne eller utilstrækkelige materialer med nye, optimerede løsninger åbnes der op for en lang række muligheder som hidtil har været uopnåelige. Dette kan drive innovation og forbedring af konkurrenceevnen indenfor en lang række industrier - ikke mindst medico industrien som til stadighed søger at forbedre funktionaliteten uden at gå på kompromis med kvaliteten. Teknologier som nye tyndfilmsbelægninger, sol-gel coatings og state-of-the-art legeringer er således meget relevante og attraktive for både industri og forskningsinstitutioner.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:23

Materialesubstitution er efter vores opfattelse en tvingende nødvendighed af de samme årsager du opremser. Vores tilgang til problemstillingen er i tæt kombination med nogle af vores andre aktivitetsforslag, at sikre såvel dokumentation for at det er muligt, som en mulig implementeringshjælp når vi også skal have de substituerende materialer til at virke i produkter i hele produktets levetid. Mange tak for din støtte til forslaget og vi ser frem til et frugtbart samarbejde med Widex også på dette område.

Jens William Larsen (CEO, Polyteknik AS)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 11:58

Med udgangspunkt i vores kerneforretning inden for fremstilling og servicering af avancerede anlæg til tyndfilmsdeponering, ser vi en stor fordel i, at der på nationalt niveau er opbygget et højt vidensniveau og stærke kompetencer inden for avanceret materiale substitution.
Hovedparten af vores aktiviteter og vækstpotentiale er baseret på eksport, og det er således vigtigt for vores fortsatte udvikling og konkurrenceevne, at vi kan sparre og udvikle nye processer i et nært samarbejde med ressourcestærke universiteter og GTS-institutter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 15:04

Nye processer udviklet i samarbejder mellem industrien, GTS og universiteter har mange gange vist sig som stærke og konkurrencedygtige løsninger. Anlæg til tyndfilmsbelægninger er ingen undtagelse, og gennem fx samarbejdet omkring ESO har vi vist nytten af at arbejde sammen. Tak for din kommentar og for din støtte til at vi fortsat kan udvikle de nødvendige kompetencer som også kan sparre med din virksomhed.

Jens Lykke Sørensen (Udviklingsingeniør, Kamstrup A/S)
Fredag d. 10/4-15 kl. 12:24

Som leverandør af løsninger til el- vand- og fjernvarme forsyningssektorerne har vi stor interesse i udviklingen af nye avancerede materialeløsninger.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:52

El-, vand-, og fjernvarme er gode eksempler på sektorer der vil kunne opnå meget interessante materialeteknologiske fordele ved substitution, og illustrerer fint hvorledes en detaljeret forståelse af muligheder indenfor materiale substitution kan komme meget store dele af dansk erhvervsliv til gode. Mange tak for din kommentar.

Jens Folkmar Andersen (Civ.ing. Ph.D., Alfa Laval A/S)
Mandag d. 13/4-15 kl. 09:16

Spændende aktiviteter.
Som leverandør af komponenter, der ofte anvendes i stærkt slidende og korrosive miljøer, er avanceret materialesubstitution og optimerede overfladeegenskaber spændende muligheder for såvel omkostningsreduktion som øget slidstyrke og korrosionsbestandighed. Det er en stor fordel for industrien, at videninstitutioner som eks. DTU og TI arbejder med materialesubstitution, og aktivt gennem videnspredning tilfører virksomhederne ny viden og nye muligheder på området.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:55

Slidstyrke og korrosionsbestandighed er bestemt materialefunktioner, der er indeholdt i aktiviteten. Tak for dit indlæg. Det er godt at læse, du finder aktiviteten spændende og ser muligheder for avanceret materiale også inden for jeres komponentportefølje.

Søren Madsen
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 10:05

Jeg finder initativet interessant. Har tidligere anvendt sol-gel løsning til coating af gribere til en robotapplikation med fordel og ser mulighed for betydelige fordele ved dels nye coatings til forbedring af hårdhed mv. og dels nye materialer til erstatning for værktøjsstål.
Kan dog ikke lade være med at ønske, at 3D print af dele kommer ind for der er materialer, der ad den vej kan anvendes, som kan give helt nye muligheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:57

I robotapplikationer er der mange spændende materialeteknologiske udfordringer. Hårdhed, styrke og ikke mindst lethed er egenskaber, der vil blive fokuseret på i aktiviteten. Vi er helt enige i, at kombinationen med 3D print er særdeles spændende – dette område udvikles i denne aktivitet:
http://bedreinnovation.dk/high-performance-materialer-revolutionerende-p...

John Erland Østergaard (Direktør, Blue Ocean Robotics)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:12

Blue Ocean Robotics er involveret i flere projekter bl.a. omkring desinfektion, hvor en funktional overflade tilpasset applikationen og produktet bidrager væsentligt til en optimeret funktionalitet og effektivitet af produktet som sådan. Materialeteknologi spiller også en rolle for vores udvikling af nye robotløsninger f.eks. indenfor montagerobotter, hvor vægt, form og styrke kan være afgørende for at kunne realisere en ny robotløsning. På den baggrund har vi fortsat stor interesse i materialeteknologi og i at kunne samarbejde med stærke centre i Danmark indenfor dette område.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 15:11

Desinfektion og hygiejne på overflader i såvel fødevarer- som sundhedssektoren er essentiel. Netop her udfordres man af at skulle opnå en blivende effekt som ikke er skadelig for andre end mikroorganismerne.... At kunne lege med overfladeegenskaberne uden at skulle ændre grundmaterialets egenskaber er væsentlige elementer i vores aktivitet. Koblingen til vægt og styrke kommer i spil sammen med en anden af vores foreslåede aktiviteter:
http://bedreinnovation.dk/high-performance-materialer-revolutionerende-p...
Tak for din kommentar.

Jens Lindholm Mortensen (R&D, TechnoFlex ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 10:20

TechnoFlex er involveret i flere Projekter hvor vi anvender SolGel, Bland andet inden for vor magnet teknologi hvor det er vigtig vi har en god solid beskyttende overflade når vi taler Offshore applikationen, V i har her fået udarbejdet en Salttåge test i samarbejde med Teknologisk hvor resultatet var perfekt, Vi anvender også Solgel på vore elastiske koblinger som er lavet af natur gummi ved at bruge SolGel er selve koblingen godt beskyttet mod Ozon samt Olie Tåge og direkte berøring med olie, det giver vor produkt en stor fordel produkt og kvalitets fordel, Vi tester også i øjeblikket Solgel i forbindelse af alm stål emner til fx Offshore industrien, hvor i mod førhen der var en længer proces for at få korrosions beskyttelse, Vi har mange andre produkter vi skal ha testet med SolGel det bliver spændene

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:58

Tak for din kommentar. Netop optimering af materiale/overflade-kombinationen er central for den forslåede aktivitet. Metaller kræver typisk meget hårde og slidstærke overfladebehandlinger mens gummiemner kræver mere fleksible overfladebehandlinger. I den her foreslåede aktivitet vil der blive udviklet, testet og produceret materiale/overflade-kombinationer, der kan finde anvendelse inden for eksempelvis dine nævnte applikationer.

Claus Andersen (CEO, Airtech A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:47

Airtech leverer innovative udstyrsløsninger til overfladebehandling, herunder Functional Coating, Protective Coating, Lubrication og Finishing, blandt andet til offshore- og vindmølleindustrierne. Vi ser et stort potentiale for innovation indenfor materialer til behandling af overflader. SolGel indeholder for os at se potentialet til at kunne skabe markante fremskridt indenfor korrosionsbeskyttelse og vi hilser derfor dette initiativ meget velkomment. Vi har ved tidligere lejlighed arbejdet sammen med projektets parter og oplevet en udpræget flair for at tage udviklingsarbejde til de næste faser frem mod produktionsmodent setup. Vi støtter derfor op om dette spændende projekt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:58

I forbindelse med materialesubsitution, hvor der indtænkes nye materiale- og coatingkombinationer, kan optimal materialeforbehandling og coatingapplikation ikke overvurderes. Det er for aktivitetsplanen derfor rigtig godt at få opbakning fra en virksomhed, der har specialiseret sig inden for dette – tak skal du have.

Frederik Thorup
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:22

Som selvstændig specialist indenfor test og udvikling af varmesystemer har vi også lavet forsøg med forskellige overfladebehandlinger, bla med DTI, og de første resultater har set særdeles lovende ud.
Potentialet til at kunne forlænge levetiden betydeligt for, f.eks., pladevarmevekslere både i industrien, men så sandelig også i private, vil kunne være en enorm konkurrenceparameter. I stedet for at udskifte en tilstoppet veksler efter hvert 5-10 år, så kunne den bruges mindst dobbelt så lang tid. Dette ville medføre at en dyrere og mere avanceret løsning fra Danmark, stadig vil være konkurrencedygtig med en billigere løsning lavet på konventionel teknologi fra et billigere land. Desuden vil det øge bæredygtigheden af produktet at minimere udskiftningerne.

Da dette område er yderst specialiseret, så vil det kræve udviklings og test-faciliteter i en størrelsesorden mange virksomheder ikke selv kan bære, især i prototypefasen. Her vil det være ideelt om man kunne 'dele' udviklingsomkostningerne, så flere virksomheder kunne komme til teknologien. Efter at have arbejdet med dette og set det demonstreret, er jeg ikke i tvivl om at der er SÅ mange anvendelsesmuligheder, der bare skal findes og præsenteres for en mere moden teknologi.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:05

Tak for din støtte til vores arbejde omkring coatings til varmevekslere. Jeg er enig i at potentialet er enormt, og vi understøtter hele tiden virksomheder i at tage den nye viden og teknologi til sig og forretningsudvikle produkter baseret på disse teknologier. Vi har i en anden aktivitetsplan foreslået arbejder med pilot produktion og små skala anvendelse af teknologierne for virksomheder som ikke selv har produktionsapparatet eller kapitalen til at etablere sådant. du finder den her:
http://bedreinnovation.dk/pilotproduktion-som-hightech-innovationsmotor-...

Michael Nedergaard (Direktør, FocusLink)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:27

Avanceret materiale substitution, som her anført af TI, er et helt oplagt samfundsmæssigt fokus område når fremtidens indsats skal planlægges. Det er helt essentielt at TI kan gå forrest i den nødvendige diskussion af substitution i både bulkmaterialer og i særdeleshed avancerede materialer. Jeg tror dog det er meget essentielt, at TI fokuserer meget på dialogen og fokuseringen overfor erhvervslivet. De gængse kanaler til videnspredningen skal naturligvis benyttes, men skal det have fuld effekt skal TI stå som driver på at nå ud til alle SMV virksomheder, for hvem udviklingen på materiale området er dyr og kompleks. Forslaget har min fulde opbakning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:33

Tak for din kommentar til vores aktivitetsplan. Jeg er helt enig i at det kan være vanskeligt at nå helt ud til alle SMV. Derfor skal denne aktivitet også ses i sammenhæng med en anden af vore aktiviteter som sikrer tilgængelighed af avanceret og kostbar infrastruktur til produktionsformål. du finder den her:
http://bedreinnovation.dk/pilotproduktion-som-hightech-innovationsmotor-...

Dorte Walzl Bælum (Centerleder og Netværksdirektør, Plast Center Danmark og Dansk Materiale Netværk)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:19

Forslaget "Avanceret materialesubstitution" passer perfekt ind i strategien for Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, som arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og indtjening gennem innovativ anvendelse af materialer og materialeteknologier.

DMN bakker fuldt ud op omkring forslaget og bidrager gerne i form af i samarbejder omkring afholdelse af temadage og seminarer omkring emnet for vore ca. 250 medlemmer samt øvrige interessenter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:31

Tak for den ubetingede støtte fra Dansk Materialenetværk. Det er dejligt når en netværksorganisation som repræsenterer så mange små og mellemstore virksomheder ser perspektiverne i fortsat substitution af materialer mod større bæredygtighed og mindre ressourceforbrug. Vi vil meget gerne samarbejde og glæder os til i fremtiden at drage nytte af hinandens kompetencer til den danske fremstillingsindustris gavn.

Jan Meneve (Research Manager, VITO Vision on Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:32

Surface engineering technologies like PVD and Sol-gel are key towards resource efficient manufacturing of our next generation products. Therefore, it is important to have access to state-of-the-art such facilities combined with advanced characterization to support big and small companies along their innovation trajectory.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:19

Hi Jan
Thanks for your support. I agree with the importance to have acces to state-of-the-art facilities together with advanced characterization. This helps along the innovation trajectory.

Jens Dahl Jensen (PhD, Forskningsleder, Innovative Films, Siemens Corporate Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:53

Temaet substitution af materialer og kombinering af flere forskellige coating-teknologier spiller en afgörende rolle I vores daglige udvikling af näste generations produkter. Med de rigtige värktöjer paa dette omraade, vil Danmark have mulighed for at spille en afgörende rolle paa det globale marked for funktionelle overflader.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:22

Det er rigtig dejligt at se at en global virksomhed som Siemens mener der er plads til at Danmark og danske kompetencer spiller en afgørende rolle på det globale marked for funktionelle overflader. Tak for din støtte og vi glæder os til godt fremtidigt samarbejde på området.

Rajan Ambat (Professor, Technical University of Denmark)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:49

I closely collaborate with Tribologi center at Danish Technological Institute in a number of research activities in my group at DTU for which a major part include surface modification and functionalized surfaces on light alloys and electronic products such as contacts. The basis for the collaboration has always been the excellent expertise, facilities, and R&D focus at Tribologi center on plasma based sputtering process, which has high innovative potential in connection with the work we do and for technological applications. We are involved together with Tribologi center in a number of funded projects today on optical surfaces on aluminium, corrosion and tribological resistant coatings, and surface treatments for electronic applications. Resulting from the collaboration over the years between DTU and DTI in the above areas have served a number of industrial sectors including automotive, building, electronics, wind energy, aesthetically designed products etc. Collaborative programmes also resulted in producing expert human resources with combined capabilities to serve Danish industries and internationally . Surely, the expertise and facilities at Tribologi centre, DTI has been one of the key driving force for these innovative developments, and I look forward for more collaborative work with them in the coming years.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:25

Thank you for the nice words and praice of the tribology center. within the activity I'm sure Theres plenty of room for new cooperationbetween DTI and DTU.

Michael Borresen (R&D Director, Raidho Acoustics )
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:16

Når vi ser på hvad der gør Dk til et specielt sted at have virksomhed. Så er en nogle af nøglerne til succes design og innovation. Med tribologi afdeling som teknologisk sparrings partner får vi som en lille virksomhed adgang til processor, maskinpark og viden som ellers ville ligge langt uden for vores økonomiske rækkevidde. Vi kan derigennem skubbe vores produkters kvalitet, image og performancemæssigt op in en liga hvor vores konkurrenter har svært ved at følge os. Samarbejdet er for os en CORE value der ikke kan rates for højt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:27

Danmark har en sjælden evne til at skabe nicheprodukter i verdensklasse. Jeres virksomhed er ingen undtagelse, og vi er stolte af det lille bidrag vi har kunnet tilføre og ser frem til flere samarbejder i fremtiden. Tak for din støtte.

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:53

Den fælles vidensopbygning om materialer, som Teknologisk Institut kan stille til rådighed for små og mellemstore industrivirksomheder med begrænsede ressourcer, er af afgørende betydning for industriens innovationsevne og konkurrencedygtighed.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:30

Tak for din støtte, og specielt din observation omkring den samlede vidensopbygning. Denne aktivitetsplan er i klar sammenhæng til en række andre som samlet giver et materialeteknologisk overblik og kompetenceniveau som stilles til rådighed for danske virksomheder.

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:53

Den fælles vidensopbygning om materialer, som Teknologisk Institut kan stille til rådighed for små og mellemstore industrivirksomheder med begrænsede ressourcer, er af afgørende betydning for industriens innovationsevne og konkurrencedygtighed.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:31

Anvendelsen af den nyeste materialeteknologiske viden bliver fremover afgørende for industriens innovationsevne, og det er netop her vi gerne vil være til stede når behovet opstår.
Igen, Tak for din støtte

Christian Thomsen (CTO,Partner, Cortex technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:55

Jeg kan kun sige mig enig i de øvrige kommentarer, og for vores virksomhed, har Teknologisk Instituts viden om processer og materialer, haft en direkte sammenhæng med vores mulighed for at udvikle, teste og lancere nye produkter.
Samarbejdet med DTI er en fantastisk mulighed for at holde sig opdateret på og få adgang til "state of the art" viden og processer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:34

Tak for din støtte. Det er rart når virksomheder som gør det godt står frem og roser indsatsen fra Teknologisk Institut. Denne aktivitetsplan skulle gerne kunne øge vores muligheder for at hjælpe og understøtte danske virksomheder som din.

Henrik Birkedal (Lektor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 21:46

Et spændende projekt! Der udvikles en lang række meget spændende nye materialer i øjeblikket, blandt andet i universitetsgrupper som min egen. Dette projekt vil bringe disse ideer ud at arbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:36

Tak for din støtte. Det er netop gennem samarbejder med forskningsgrupper som din vi finder løsningerne på mange af de udfordringer vi står med. Vores arbejde er da at fortsætte udviklingen til industriel anvendbare materialer og produkter sammen med danske fremstillingsvirksomheder.

Arne Jensen (Projektleder, BSS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:13

Rigtigt godt forslag som fortjener at blive imødekommet

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:36

Tak for din støtte.

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:59

I København udvikler vi de to-takts dieselmotorer, som driver de største skibe omkring på verdenshavene. Denne udvikling har i de seneste år fokuseret meget på teknologier til emissionskontrol og anvendelse af nye typer brændsler. Disse teknologier har nødvendiggjort mange nye materialeløsninger og der vil fortsat være behov for at tænke i retning af "avanceret materialesubstitution". En del af vores udvikling er foregået i samarbejde med Teknologisk Institut, og mange af de her foreslåede aktiviteter kan ses som en naturlig fortsættelse af dette udviklingssamarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:39

Selv på meget store maskiner er det ofte små komponenter der driller. Dejligt vores tanker er så vel alignet med MAN Diesel & Turbo's udviklingsideer.
Tak for din støtte.

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:59

I København udvikler vi de to-takts dieselmotorer, som driver de største skibe omkring på verdenshavene. Denne udvikling har i de seneste år fokuseret meget på teknologier til emissionskontrol og anvendelse af nye typer brændsler. Disse teknologier har nødvendiggjort mange nye materialeløsninger og der vil fortsat være behov for at tænke i retning af "avanceret materialesubstitution". En del af vores udvikling er foregået i samarbejde med Teknologisk Institut, og mange af de her foreslåede aktiviteter kan ses som en naturlig fortsættelse af dette udviklingssamarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:40

Igen tak for din støtte til vores foreslåede aktivitetsplaner.

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:16

Et perspektivrigt projekt med bred relevans

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:41

tak for din støtte. Dejligt med DI's opbakning til vores initiativ.

Jesper Bech-Madsen (Udviklings og kvalitetschef, Aluventa)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:27

Materialesubstitution er et spændende teknologiområde der rummer store muligheder i forhold til danske virksomheders produktudvikling og konkurrenceevne. Et højt teknologiniveau er for mig at se en kritisk parameter for fortsat bevarelse og udvikling af dansk industri og danske arbejdspladser. Aluventa er OEM leverandør af Aluminium varmevekslere og vi eksporterer 90% af vores produktion. Vi leverer ind i et marked hvor Aluminium skal substituere kobberrørs varmevekslere og vi anvender forskellige coatings til at forbedre Aluminiums modstandsdygtighed over for korrosion. Derfor er en række af de nævnte aktiviteter og emner meget relevante og vigtige for os. Det er klart at det er centralt vigtigt at der i DK eksisterer en organisation som f.eks. DTI hvor SMV'er kan søge hjælp til udvikling og samarbejde om ny teknologi på højeste niveau. Jeg er dog lidt bekymret for SV'erne idet der her kan mangle den fornødne ekspertise eller ressourcer til at se og udvikle potentialet i den nye teknologi, og ikke mindst få den omsat til lønsomme produkter. For at sikre at SV'erne også har mulighed for at drage nytte af et højt videns og teknologiniveau mener jeg der er behov for en særskilt aktivitet, der ud over vidensdeling også assisterer den direkte produktudvikling og implementering på fabriksgulvet. Vel at mærke uden at virksomheden skal satse hele sin eksistens i forsøget. Groft sagt er det jo først når produktet bliver solgt at udviklingen har skabt værdi, indtil da er det mere en akademisk og intellektuel øvelse. Især for SV'erne

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:46

Tak for din kommentar som jeg til fulde følger.
vi har i en anden af vore forslag arbejdet med konceptet pilotproduktion som dækker over hjælp til udvikling, afprøvning og integration i produktionsmiljøet af nye avancerede løsninger. den findes her:
http://bedreinnovation.dk/pilotproduktion-som-hightech-innovationsmotor-...
Jeg tror den dækker en del af det behov du efterlyser løsning til.
Tak fordi du tager dig tid til så gennemarbejdet at kommentere på vores projekt.

Jesper Bech-Madsen (Udviklings og kvalitetschef, Aluventa)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:03

Tak for linket. Ja det er lige præcis det jeg mener.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:22

Lad os samarbejde fremover, for at få det til at lykkes.

Mette Bak-Andersen (Leder af Material Design Lab, Københavns Erhvervsakademi)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:50

Avanceret materialesubstitution er et interessant projekt. Det adresserer en af de store udfordringer, som mange små og mellemstore virksomheder står overfor, fordi de ikke har adgang til ekspertise indenfor materialeteknologi og derfor ’hænger fast’ i traditionelle materialeløsninger og overfladebehandlinger, selv når disse ikke er optimale for deres produkt.
Da vi i Material Design Lab b.la arbejder med at få nye materialer færdigudviklet ville muligheden for at gøre brug af ’funktionelle tests skræddersyet til at vurdere anvendelsespotentialet for nye materialer og overflader’ have en stor betydning, da det ikke er noget vi selv har udstyr til.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:48

Kære Mette
Jeg ser frem til et godt og vigtigt samarbejde på dette område. Jeg er meget enig i dine betragtninger og ser meget gerne et øget koordineret samarbejde mellem KEA og Teknologisk Institut.

Søren Svanebjerg
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:38

Dette projekt er i tråd med og understøtter i højgrad den teknologi som SiOx er ved at udvikle og kommerciallisere.
Mvh
Søren Svanebjerg

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:50

Tak for din støtte. Det vil glæde mig at se SiOx som samarbejdspartner i udviklingen at denne aktivitet.
Tak for din støtte

Søren Kristiansen (Director specialist, LEGO System A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:53

Det er klart et særdeles relevant område for industri og forskning. Det er en styrke at materialer og overflader tænkes sammen som eet hele, -både for at sikre design og funktion.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 18:01

Tak for din støtte til vores aktivitet.
Vi tænker meget gerne LEGO ind i arbejdet med relevant materialesubstitution. Jeg tænker der kunne komme meget god erfaring til glæde for mindre virksomheder fra LEGO's store base af materialeviden.

Søren Kristiansen (Director specialist, LEGO System A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:53

Det er klart et særdeles relevant område for industri og forskning. Det er en styrke at materialer og overflader tænkes sammen som eet hele, -både for at sikre design og funktion.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 18:02

Tak igen. Et godt afløb for viden kunne være Dansk Materialenetværk.