Brandteknisk vurdering af bygningsdele

Senest opdateret d. 11/1-2019
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Anders Dragsted
Projektleder og brandrådgiver

DBI udvikler en transparent metode og ydelse for brandteknisk vurdering. Den gør det enklere at få nye og innovative bygningsdele godkendt til konkret anvendelse og at sikre brandsikkerheden i bygninger i brandklasse 4.

Danmark har i januar 2018 fået et nyt bygningsreglement (BR18), der medfører store ændringer i den krævede brandtekniske dokumentation for komplekst byggeri (brandklasse 3 og 4). Sammen med store ændringer i ansvarsfordelingen for dokumentation medfører det et nyt behov for brandtekniske vurderinger af nye løsninger blandt brandrådgivere og producenter af bygningsdele.
Aktivitetsplanen skal resultere i en transparent, objektiv og anerkendt metode og ydelse for brandteknisk vurdering af materialer og konstruktioner til en konkret anvendelse. Metoden vil stimulere udviklingen og anvendelsen af nye materialer og konstruktioner (herefter bygningsdele) i byggeriet ved at give rådgivere og producenter klarhed over processen og dokumentationskravene til en vurdering. Metoden vil også medføre, at den efterfølgende kvalitetssikring kan ske hurtigt og effektivt. Metoden vil især fokusere på byggeri i brandklasse 3 og 4 for at gøre det nemmere for byggebranchen at bygge nyskabende – noget som er meget efterspurgt blandt producenter og rådgivere. Aktivitetsplanen fokuserer på ventilerede facader, brandbar isolering og døre, da disse bygningsdele har en særlig aktualitet – ikke mindst med den store byggeaktivitet inden for facade- og energirenovering – og rummer en række uløste brandtekniske udfordringer.
Metoden vil bidrage til SMV’ers konkurrencedygtighed i byggebranchen ved at udbrede brugen af nye bygningsdele med eftertragtede egenskaber som lavere vægt, øget isoleringsevne og reduceret energiforbrug til trods for deres brandtekniske udfordringer. Aktivitetsplanen vil nytænke involveringen af målgrupperne og fokusere meget på videnspredning – blandt andet i form af åbne brandtest.

Budget:
2019: 3.660.000 kr.
2020: 3.660.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Brandsikre facadesystemer Brandteknisk bedømmelse af konstruktioner til en konkret anvendelse