BUILD4.0 – Digital transformation af byggeriet

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Materialeteknologi
Marianne Meyer Jakobsen
Seniorkonsulent

BUILD4.0 bidrager til bygge- og anlægsbranchens digitale transformation. I aktivitetsplanen udvikles nye serviceydelser indenfor digitalisering af byggematerialers produktion, drift og vedligehold med henblik på at højne produktivitet og kvalitet.

BUILD4.0 er byggeriets svar på Industri4.0 og omfatter brugen af nye teknologier og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen. Den danske bygge- og anlægsbranche, som er præget af udfordringer med kvalitet og ringe produktivitet, har et stort markeds- og samfundspotentiale i forbindelse med digitalisering. For at høste det fulde potentiale kræves både internationalt samarbejde og videnhjemtagning, kompetenceløft, investering i udstyr, uddannelse samt omstillingsparathed i forhold til at l virksomhederne i hele værdikæden i bygge- og anlægsbranchen kan levere produkter og services som øger produktiviteten og kvaliteten i byggeriet og skaber merværdi for brugerne og ejerne af bygninger og anlæg.

Teknologisk Institut gennemførte i foråret 2018 en omfattende undersøgelse af branchens forhold til BUILD4.0 gennem interview af ledere i over 350 danske virksomheder i branchen. Resultatet af undersøgelsen bekræfter et udtalt behov for videnopbygning på området, idet over halvdelen af de interviewede virksomheder stort set ikke anvender eller kender til nye, digitale teknologier i deres daglige virke, og udtrykker samtidig usikkerhed over, hvordan disse teknologier kan implementeres.

Virksomhedssegmentet, som vil efterspørge de udviklede serviceydelser og kompetencer, er alle led i værdikæden i byggeriet fra produktion og anvendelse af byggematerialer og byggevarer til drift og vedligehold af bygninger, dvs. bygherrer og bygningsejere, rådgivende ingeniørvirksomheder, producenter af byggematerialer og byggevarer samt entreprenører og håndværksvirksomheder.

Aktivitetsplanen baserer sig på Teknologisk Instituts domænekendskab til byggebranchen med specialistviden indenfor byggematerialer i hele livscyklus af bygninger og anlæg samt erfaring og kompetencer med at skræddersy og implementere automatiserings- og digitaliseringsteknologier til specifikke sektorer, herunder til SMVer. I aktivitetsplanen gennemføres aktiviteter, der fører til:

• nye processer til fremstilling af byggematerialer med fokus på holdbarhed, mindre brug af ressourcer, indbygget intelligens og større arkitektonisk frihed baseret på implementering af digitalt baserede teknologier, herunder anvendelsen af kunstig intelligens
• effektive og automatiserede besigtigelser af bygninger og anlæg, der gør det muligt hurtigere og billigere at vurdere tilstanden af en bygning og dermed behovet for reparation
• fjernovervågning af konstruktioner, så der kan sættes ind med reparation og vedligehold til rette tid og dermed spares på ressourcer til bygningsundersøgelser
• værktøjer til skadesgenkendelse, bygningstilstand og indeklima, så der hurtigere og billigere med mindre brug af destruktiv prøvning og dyre laboratorieundersøgelser kan diagnosticeres skader på bygninger og anlæg
• bred videnformidling via samarbejde om uddannelse, demonstration og udviklingsaktiviteter med virksomheder, universiteter, videninstitutioner, brancheorganisationer og innovationsnetværk.

Budget:
2019: 4.194.000 kr.
2020: 4.194.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  BUILD 4.0 - Digital transformation af byggeriet

Nøgleord