Dansk deltagelse i The European Partnership on Metrology (EMPIR2)

Senest opdateret d. 23/12-2020
Aktiv
DFM
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Indsatsområdet Dansk deltagelse i The European Partnership on Metrology (EMPIR2) under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer, Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi, Produktionsteknologi, Sundhed og medicoteknologi og Transport
Jan Hald
Teamleder

Aktiviteten koordinerer og administrerer de udpegede danske metrologiaktørers deltagelse i det fælleseuropæiske forskningsprogram ”The European Partnership on Metrology”.

Dansk engagement i det fælleseuropæiske forskningsprogram The European Partnership on Metrology vil være en væsentlig kilde til udvikling af nye måletekniske kompetencer i Danmark, vil styrke den danske position i europæiske metrologinetværk, vil bidrage til problemløsning på europæisk plan, og vil give adgang til det samlede udbud af europæiske metrologifaciliteter og -kompetencer.

Aktiviteten vil koordinere og administrere de udpegede danske metrologiaktørers deltagelse i forsk­nings­pro­grammet. Herved understøttes inddragelse af eksterne danske partnere (virksomheder og uni­ver­si­teter) i programmets forsknings­projekter, forankring af forsknings­resultaterne ved etablering af nye ydelser, og formidling af ny viden til danske interessenter. Forankringen sker gennem opbygning af faglige kompetencer og etablering af nye metrologiydelser på baggrund af resultater fra forskningsprojekterne.

DFM koordinerer ansøgningsprocessen for de danske metrologiaktører inden for hvert af programmets opslag, således at danske ansøgninger samlet set overholder programmets regelsæt. Herudover bidrager indsatsområdet med national medfinansiering til projektdeltagelse for de GTS-institutter, som samtidigt er udpegede metrologiaktører (DFM, Teknologisk Institut og FORCE Technology).