Datadreven vækst i vandsektoren

Senest opdateret d. 14/1-2019
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Rasmus Eskerod Borgstrøm
Afd. leder

Aktiviteten vil udvikle værktøjer, der skaber helt ny brug af satellit-, drone-, IoT- og crowdsourcing data inden for vandsektoren. Adgangen til nye innovative datatjenester accelereres og giver vækst i vandsektoren.

”Datadreven vækst i vandsektoren” er en helt central og gennemgående aktivitetsplan, som vil udvikle og tilvejebringe mange af de datatjenester, der skal facilitere en række af de andre domænespecifikke aktivitetsforslag fra DHI. Samtidig vil aktiviteten være et væsentligt bidrag til det samlede digitale økosystem af platforme, data og tjenester inden for den danske og globale vandsektor. Aktiviteten fokuserer på at skabe vækst gennem forbedret adgang til og viden om data og samtidig udnytte konkrete anvendelser af de store mængder af data. Med et særligt fokus på satellitdata vil vi udvikle en række korttjenester, der kan give værdifulde informationer omkring oversvømmelser, ændringer i kystzonen, havmiljøet m.v.
Aktivitetsplanen skaber mulighed for at accelerere udnyttelsen af nye datatyper ved at nedbryde de eksisterende barrierer, som p.t. begrænser brugen af særligt satellitdata, men også data fra droner, IoT og crowdsourcing inden for vandsektoren. Mange interessenter har i dag ikke selv viden om eller anerkendt behov for direkte databehandling, og for dem er let og effektiv adgang til data essentiel for at udnytte værdien af de nye data og services i deres forretningssystemer i vandsektoren. Ved at udvikle værktøjer og tjenester, der adresserer disse identificerede behov, skabes fundamentet for, at nye tjenesteudbydere vil blive i stand til at bygge deres tjenester ovenpå. Dette medvirker til en betragtelig reducering af særligt mindre danske vandvirksomheders time-to-market og investeringsbehov.
Gennem udvikling af værktøjer vil vi sikre, at de udvalgte datakilder tilvejebringes, kvalitetssikres, forædles og ikke mindst udstilles, så de lettere kan tilgås og integreres i serviceydelser. Gennem en tæt inddragelse af interessenter (repræsenteret i den offentlige høring på BedreInnovation.dk) udvikles der værktøjer til effektiv indhentning, håndtering og bearbejdning af de rå data fra forskellige platforme, herunder satellitdata (eksisterende og kommende sensorer på satellitter), dronedata, IoT-sensordata og crowdsourcing-data. Aktiviteten inkluderer videreudvikling af data-infrastruktur (back-end, API’er, workflows), der accelererer datahåndtering af brugerne i vandsektoren, samt avancerede metoder til forædling af data gennem bl.a. brug af machine learning. Yderligere udvikles webbaserede værktøjer til online formidling af data og tjenester gennem opbygning af cloudbaserede dataservices og API’er, der udnytter DHI’s eksisterende dataportal som infrastruktur og adgangsvej til data for brugere. Der etableres slutbrugertjenester, som bygger på integreret brug af datakilder, herunder udvikling af skræddersyede dataservices til en række brugere. Eksempelvis skønnes det, at 250 af DHI’s softwarebrugere vil benytte output fra denne aktivitetsplan i løbet af de kommende to år.
Gennem vidensspredning og kompetenceopbygning vil vi sikre et bredt kendskab til de tilgængelige datakilder og anvendeligheden af disse til specifikke erhvervsrettede og offentlige formål. Vidensspredning foregår gennem afholdelse af en række co-creation events, webinars, kurser, seminarer og workshops, så kendskabet til de forskellige datakilder og deres anvendelser udbredes.
Aktivitetsplanen går på tværs af DHI’s forretningsområder og indeholder udvikling af værktøjer og data-tjenester til vandsektoren, som vil skabe et fundament for udvikling af skræddersyede datadrevne produkter og serviceydelser inden for de mere markedsspecifikke aktivitetsplaner.

Budget:
2019: 6.035.000 kr.
2020: 6.035.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Datadreven vækst i vandsektoren

Nøgleord