Den sunde krop

Senest opdateret d. 7/5-2020
Bioneer
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Christian Clausen
Forskningschef

Prækliniske services til hurtigere udvikling af nye lægemidler, højværdi-ingredienser og medicinsk udstyr. Under indsatsområdet udvikles services som kan få virksomhederne hurtigere igennem de tidlige prækliniske udviklingsfaser.

Den overordnede vision for Indsatsområdet er at styrke danske virksomheders tidlige produktudvikling af nye lægemidler, højværdi-ingredienser og medicinsk udstyr. Specifikt vil aktiviteterne i Indsatsområdet koncentrere sig om immunologi, cellemodeller, kunstig intelligens og biomolekylær detektion.

Dansk Life Science industri står stærkt internationalt og virksomhederne er på mange fronter verdensledende inden for deres områder og har som helhed alle muligheder for at bidrage til at løse de udfordringer det danske sundhedsvæsen står overfor.

Under Indsatsområdet vil Bioneer udvikle nye teknologier som kan gøre virksomhederne i stand til hurtigere og tidligere i forløbet at udvælge de bedste eller mest sandsynlige lægemiddelkandidater, højværdi-ingrediensprodukter eller diagnostik -og monitoreringsteknologier.

33 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Bo Heinemann (Laboratory Manager, Novo Nordisk Fonden / BII)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 15:40

Bioinnovation Institute (BII) er inkubator for en række unge start-up firmaer, som er på forskellige stadier af deres udvikling. Disse firmaer skal have velfunderet hjælp til visse aspekter af deres udviklingsarbejde. For BII er det essentielt at have en partner som Bioneer til at understøtte firmaernes behov indenfor udvikling af bla. a. nye lægemidler. Specielt cellemodeller og biomolekylær detektion er fokusområder hvor vi ser potentielle behov.

Rikke H Olsen (Associate Professor, Københavns Universitet)
Mandag d. 11/5-20 kl. 20:29

Ift til mit forskningsområde ( nye antimikrobielle stoffer) er det især de meget tidlige præ-kliniske test, der har interesse. Især organ-specifikke cellemodeller og toksicits-screeninger.

Tina C. Stummann (Senior Research Scientist, PhD, H. Lundbeck)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:22

Medicinal industrien er afhængig af stærke prekliniske sygdomsmodeller for at sikre udvælgelsen af de bedste lægemiddelkandidater samt identifikation af sygdomspecifikke targets. Bioneers team med expertise inden for de nyeste gen-editeringstekniker og humane celleculturer har stærke forudsætninger for at supportere den prækliniske model udvikling. Specifikt vil udvikling af prediktive neurodegenerative sygdomsmodeller have stor indflydelse på fremtidige forskningsstrategier.

Stefano Stella (Associate Professor, NNF Center for Protein Research, University of Copenhagen)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:14

New technologies such as gene-editing will change the way we face diseases in the future. We are researching new, safer, and more precise molecular tools to correct genetic disorders. Bioneer, with their cutting-edge technology in gene manipulation and neurological disease models is a key partner in the developing of these molecules.

JanStenvang (CSO og Lektor, Scandion Oncology og Københavns Universitet)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:59

Præ-kliniske modelsystemer af høj kvalitet vil vedblive at være et vigtigt element til at identificere og kvalificere potentielle lægemidler.
De valgte modelsystemer virker både relevant og anvendelige for danske virksomheder tidlige produktudvikling. Specielt, modelsystemer til at identificere targets for de testede stoffer validering af Mechanism(s)-of-Action vil være et meget anvendeligt første skridt for virksomheder, der udvikler lægemidler. Her vil det være en idé at udvikle specialiserede modelsystemerne i samarbejde med kunderne Jeg tænker, at der mangler et punkt om sygdomsmarkører i afsnittet ”Potentielle aktiviteter”, som også vil være et vigtigt punkt på listen.
Overordnet er det svært at bedømme de nævnte modelsystemer fra den relativt korte beskrivelse.

Christian Clausen (Forskningschef, Bioneer)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:11

Kære Jan Stenvang,
Mange tak for din kommentar og og gode input til Indsatsområdet og specifikt til udvikling af modelsystemer i relation til MoA validering. Helt enig i at modesystemerne skal udvikles med afsæt i den enkelte virksomheds indikation/target, så MoA belyses bedst muligt for virksomheden. Og god pointe i forhold til sygdomsmarkører, som kan være et element i sygdomsspecifikke modelsystemer.

Med venlig hilsen,
Christian Clausen

Matin Dufva (Associate professor, DTU Sundhedsteknologi)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 08:55

Better human cell models is very desirable for several reasons. It is very clear that coupling different human cell models is one intersting new technology for drug development with the aim of precision medicine. In the best cases of precision medicine, such as many of the TKI, there is always perfect link between mechanism of action and efficacy of the drug in patients. While mechanistic information can also be extracted from mouse models, there are as of as not critical differences hence the need for human models. Such mechanistic links can easily be proven using coupled human organ models and at the same time get valuable data about drug administrations routs, side effects and toxicity. Gene editing is central as patient specific mutations can be introduced without difficult to access patient material. At the moment, a bank of patient specific cell models is generally lacking or is inaccessible.

There are situation where the target for a drug or a diagnostic method cannot easily be found unless screening is performed (the TKI example about is not one of these). Typically, binding of a biological library to a target (or vice versa) is the key to both biomarker discovery and target discovery. From a screening point of view , a simple binding is quite advantageous compared to screening for enzymatic activities. The issue is to express and display peptide (or any protein version) in the correct way and do it cost efficiently for millions to billions of variants necessary in a screen. Probing for example the human immunesystems using such peptide libraries could help the develop of vaccine, understand immunoreactions and hence guide disease management and possibly identify interference strategies. A steamlined rapid cost efficient peptide library screening could also be used to look for e.g peptides that interferes with SARS-CoV2 binding and infections. The latest virus crisis has demonstrated that better tools is required for probing the immune systems is critical for rapid drug/vaccine development and to develop specific tests. I predict that AI/ML will be needed to extract usable information from these huge amount of protein/peptide interaction data and correlate it to the clinical picture of patients.

Poul Hyttel (Professor, University of Copenhagen)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:29

With the presented focus areas, it is my sincere impression that Bioneer will cement its central position in the forefront of Danish and international Life Science. The particular focus on implementing gene editing in immunological cell models, on complex cell models including gut functionality, and on microfluidic screening of disease-relevant targets combined with artificial intelligence and bioinformatic processing constitutes an extremely strong and coherent research and service portfolio. The initiatives directed towards cellular disease modelling, gene editing and bioinformatics positions Bioneer as a first choice collaborator for our upcoming projects directed towards the continued use of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived models for dissecting the cellular background of neurodegeneration including Alzheimer's disease and Parkinson's disease. We have over the past years enjoyed a close and fruitful collaboration with Bioneer, and we are pleased to see that the potentials for continued and expanded interactions are extremely well supported by the presented list of focus areas.

Christian Clausen (Forskningschef, Bioneer)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 20:26

Dear Poul Hyttel,
Thanks a lot for your comment. And for pointing specifically to the crossing between AI and disease modelling using in vitro cell models. We also expect that this combination will increase the value even further for in vitro cell models and be at the forefront of what companies expect to see as solutions for their needs in early discovery.
Best,
Christian

Christoffer Bundgaard (Senior Manager, PhD, Translational DMPK, H. Lundbeck A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 17:15

Development of new cell based in vitro models with improved predictability towards human membrane physiology can greatly aid during optimization and selection of new drug candidates. For prediction of oral systemic absorption as well as blood-brain barrier penetration of new drug candiates intended for CNS diseases such models are needed both for screening purposes and elucidating transport mechanisms. The expertise provided by the Bioneer team is a highly valuable contribution within this field.

Louise Winkel (Head of Department, Novo Nordisk)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 20:54

Developing highly innovative, safe and efficient treatments requires access to an increasingly complex array of pre-clinical models and specialized technologies. In order to remain agile and sustain a progressively diversified pipeline we must collaborate with trusted partners such as Bioneer. Complex 3D in vitro models for target screening and MoA analyses are, once validated, extremely valuable in drug development by reducing time, cost and supporting 3R. Development and implementation of AI/machine learning allows us to extract valuable knowledge from large and complex datasets and may profoundly increase accuracy and efficiency in our target prediction, screening and validation

Claus Lundegaard (Head of Bioinformatics, Intomics A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:19

The highly advanced preclinical cell based disease models and 3D cell models developed by Bioneer will be an extremely useful input in the type of integrated network biology, advanced in silico disease modelling, and AI supported target/drug discovery that Intomics develop in collaboration with our pharmaceutical customers.

Houman Pourhassan (Chief Operating Officer, ImmuMap)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:16

Vi betragter Bioneer som en væsentlig strategisk partner for os, der styrker både vores samt den generelle indsats, indenfor udvikling af immunologiske services og monitoreringsteknologier til præklinisk lægemiddeludvikling og identificering af immunologiske virkningsmekanismer. Til det formål udgør udviklingen af sofistikerede sygdomsmodeller og brugen af machine learning til at dekonvolutere komplekse datasæt, to indsatsområder, hvor vi ser vedvarende behov for indbyrdes samspil og synergi. Samt hvor vi kan drage stor nytte af Bioneers særlige ekspertise

Peter Jensen (CTO, Cellari)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:52

Det er helt rigtig set at der vil være brug for individualiserede behandlingsforløb i fremtiden, både til forebyggelse og behandling.
Med moderne AI er det endelige en mulighed, at kunne analysere den datamængde, der er nødvendig for at dette kan lade sig gøre.
Med den adgang Bioneer har til ekspertise og viden, ville dette kunne bringe stor nytte til deres samarbejdspartnere.

Lasse Sommer Mikkelsen (Research Specialist, Bifodan A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:34

Udviklingen af præ-kliniske modeller er absolut vigtig for at identificere nye måder, hvormed man kan bidrage til den fremtidige forebyggelse og behandling af sygdomme - ikke kun i forbindelse med udviklingen af lægemidler, men også for udviklingen af højværdi-ingrediensprodukter. Specielt udviklingen af de indikerede modeller, herunder cellemodeller af immunsystemet, samt komplekse laboratoriemodeller vil være yderst gavnlige i processen med at udvælge nye højværdi-ingrediensprodukter. Udviklingen af laboratoriemodeller, som ikke kun omhandler mavetarmsystemet, vil også være af stor interesse.

Cosima Hirschberg (Project Manager R&D, BASF A/S)
Søndag d. 17/5-20 kl. 12:47

With the presented focus areas, Bioneer is following the ongoing trends in the Life Science sector and will be in a central role of progress in these areas.
As seen in many other areas, things are moving faster also in the Life science area and therefore the development of screening tools to identify new targets and new analytical methods to evaluate the findings are crucial. The combination of advanced screening methods and in silico modelling will be a valuable tool to improve the process of drug discovery and development. This will enable a targeted treatement of e.g. autoimmunediseases, a better understanding of underlying mechanism of diseases, and a faster reaction to new health threast (e.g. global pandemic of covid-19).
With their innovation strategy Bioneer will increase their importance as a strategic partners for companies.

Thomas Leser (Senior Principal Scientist, Chr Hansen A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:58

Chr. Hansen A/S er førende indenfor udvikling og dokumentation af probiotika. I præklinisk arbejde benytter vi bl.a. cellemodeller af tarm-epithelet og immunsystemet. Disse modeller har naturligvis deres begrænsninger og enhver forbedring af modellerne og deres evne til at forudsige in vivo situationen vil være yderst relevant. Det vil være en stor fordel, hvis modellerne kan inkorporere microbiotaen helt eller delvist.

Peter Mouritzen (VP Application and Market Development, Samplix)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 12:52

As a startup, Samplix benefits from having a local Danish service provider which can supply model systems and technologies complementing Samplix’ own capabilities. Bioneer’s different model systems within gene therapy will allow Samplix to demonstrate how our Xdrop™ technology may be applied within this rapidly evolving scientific field to reveal transgene integration patterns and guide towards improved safety of the therapy. The Bioneer know-how within CRISPR technology has already been key to the demonstration of how Samplix technology can be applied to reveal unintended CRISPR editing.

Sven Frøkjær (Professor, Københavns Universitet)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 16:27

Bioneer har dyb indsigt i en bred palet af de prækliniske kompetencer og teknologier, som er afgørende for udvikling af nye lægemidler - fra humane cellemodeller mhp test af lægemiddelkandidater til in vitro modeller til undersøgelses af lægemidlers skæbne i mave-tarm kanalen. En fortsat udbygning af disse kompetencer, f.eks. udvikling af nye cellemodeller og bedre udnyttelse af kunstig intelligens i lægemiddeludviklingen vil sikre Bioneers position, som en stærk udbyder af prækliniske værktøjer til støtte for en fortsat udviklingen af dansk farmaceutisk og bioteknologisk industri. Derfor fuld støtte til forslaget ”Den sunde Krop”.

Sven Frøkjær (Professor, Københavns Universitet)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 16:29

Bioneer har dyb indsigt i en bred palet af de prækliniske kompetencer og teknologier, som er afgørende for udvikling af nye lægemidler - fra humane cellemodeller mhp test af lægemiddelkandidater til in vitro modeller til undersøgelses af lægemidlers skæbne i mave-tarm kanalen. En fortsat udbygning af disse kompetencer, f.eks. udvikling af nye cellemodeller og bedre udnyttelse af kunstig intelligens i lægemiddeludviklingen vil sikre Bioneers position, som en stærk udbyder af prækliniske værktøjer til støtte for en fortsat udviklingen af dansk farmaceutisk og bioteknologisk industri. Derfor fuld støtte til forslaget ”Den sunde Krop”.

Sven Frøkjær (Professor, Københavns Universitet)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:26

Bioneer har dyb indsigt i en bred palet af de prækliniske kompetencer og teknologier, som er afgørende for udvikling af nye lægemidler - fra humane cellemodeller mhp test af lægemiddelkandidater til in vitro modeller til undersøgelses af lægemidlers skæbne i mave-tarm kanalen. En fortsat udbygning af disse kompetencer, f.eks. udvikling af nye cellemodeller og bedre udnyttelse af kunstig intelligens i lægemiddeludviklingen vil sikre Bioneers position, som en stærk udbyder af prækliniske værktøjer til støtte for en fortsat udviklingen af dansk farmaceutisk og bioteknologisk industri. Derfor fuld støtte til forslaget ”Den sunde Krop”.

Morten Sommer (Professor og CSO, DTU / UNION therapeutics)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:42

Vi har brugt Bioneer med stor glæde i vores formuleringsudvikling. Det er af stor værdi for os at have en lokal service virksomhed med kompetencer indenfor formuleringsområdet.

Sune Klamer Jørgensen (Director of R&D Strategy and Program Director, UNION therapeutics A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:09

Bioneer har udvist stor kompetence og fleksibilitet inden for formuleringsudvikling af flere af vores lægemiddelkandidater inden for 3 vidt forskellige terapeutiske områder.
Alle fire aktiviteter foreslået inden for dette indsatsområde er af stor interesse og brugbarhed for vores programmer, og vil højst sandsynligt forårsage, at vi vil indgå i endnu flere samarbejder med Bioneer fremover.

Ulrik Cordes (CEO, CBio A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:55

Celle-baseret immunterapi har vist meget lovende resultater i terminalt syge kræftpatienter. Specielt inden for visse blodkræftformer har eksempelvis CAR-T teknologien vist potentialet, hvor man ved at aktivere patientens eget immunforsvar kan redde en stor del af ellers terminalt syge patienter. På verdensplan er der enorme summer investeret i at finde nye måder at videreudvikle teknologien og skabe nye celle-baserede produkter. Men, her er en af de måske største udfordringer at få denne form for behandling til også at virke i solide tumorer. Danmark har her et meget stærkt akademisk miljø og videnskabeligt lederskab netop indenfor dette område samt indenfor immunologien generelt. Dermed har Danmark i mine øjne et meget stærkt fundament for at være med til at "bryde koden" og få disse behandliger til at fungere meget bredere. Netop Bioneers fokus på cellemodeller inklusive forbedrede screeningsmodeller til bl.a. kræft og celleterapi vil kunne facilitere denne udvikling. På denne måde vil de akademiske fremskridt og idéer hurtigere kunne komme i klinikken og skabe den underskov af startups, der måske på sigt kan lede til et egenligt "cell-icon" valley cluster.

Jack Egelund Madsen (Chief Business Officer, Clinical Microbiomics A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:22

Development of complex drug screening models, especially focused on gut models where the microbiota is analyzed, is experiencing increasing global attention as there is evidence that the gut microbiota influence everything from our current state-of-mind to how pharmaceuticals are metabolized. Clinical Microbiomics A/S therefore perceive Bioneer´s planned activities as vital for ensuring “easy” access to state-of-the-art competencies and technologies safeguarding Danish Life Science global position.

Louise Thingholm (CEO, Biomcare)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 20:39

Biomcare arbejder med tarmens mikrobiom og hvordan den påvirker effekten af medicin – både produkter på markedet men også i nye kliniske studier. Som beskrevet af Bioneer er der stigende krav om dokumentation af effekt- og virkningsmekanismer, og et stort fokus på personlig medicinering hvor vi ved øget forståelse af de personlige faktorer der påvirker metabolismen og effekten af medicinske præparater kan øge effekten for den enkelte patient og nedsætte udgiften for sundhedssystemet. En vigtig men hidtil overset faktor for effekten af medicin er patientens personlige mikrobiom. Når vi i Biomcare, i samarbejde med medicinalvirksomheder og sygehuse, identificere mikrobielle markører der påvirker effekten eller toxisiteten af et præparat, er der behov for opfølgende studier i in vitro modeller hvor de mange variabler i højere grad kan kontrolleres men den komplekse interaktion mellem immunsystem, mikrobiom epithelium ikke er tabt. Derfor har de nye modeller, specielt tarmmodeller, hvor mikrobiota inkluderes, samt humane fordøjelsesmodeller, som indgår i indsatsområdet ”Den sunde krop” stor relevans for Biomcare specifikt men for medicinalvirksomheder generelt der udvikler og markedsfører nye medikamenter.

Carsten Leander Buus (CEO, Biotest Facility ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:18

De præsenterede indsatsområder bedømmes til være vigtige for at fastholde og udvikle et lokalt og konkurrencedygtigt netværk af teknologi- og serviceudbydere til at understøtte den prækliniske lægemiddeludvikling. Fokus på diagnostiske teknologier og monitoreringsmetoder ville kunne bidrage til at forbedre den forbyggende og individualiserede behandling, og vil i højere grad kunne indgå i den prækliniske udvikling. Vi ser specielt frem til at kunne drage nytte af og samarbejde omkring in vitro cellebaserede sygdomsmodeller inden for nerodegenerative sygdomme, autoimmune sygdomme i det hele taget, og kræftsygdomme, og specielt integrationen mellem forskellige laboratoriemodeller ved matematisk modellering og brug af avanceret databehandling, så som AI.

Jon Bondebjerg (Senior Director, MC2 Therapeutics)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 20:03

Indsatsområder indenfor inflammatoriske cellemodeller, generelle screeningsmodeller til lægemidler og screeningsteknologier til identifikation af sygdomsspecifikke targets vil være meget relevante for vores fokusområder. Bioneer er med en kombination af høj faglighed og kvalitet, kombineret med et veludviklet biotech-mindset, velkvalificeret til at løfte disse opgaver.

Jakob Plum Christensen (Industriel PostDoc, LEO Pharma A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:45

Udvikling af nye og bedre prækliniske modeller er en vigtig del af lægemiddeludvikling. Adgang til avancerede laboratoriemodeller samt integrationen af disse i in silico værktøjer, så som physilogically based pharmacokinetics modelling, vil øge udbyttet af den forskning der laves i forbindelse med lægemiddeludviklingsprocessen. Bioneer har en unik mulighed for at bidrage med know-how og erfaring og dermed løfte dette område.

Pernille Linnert Jensen (Senior Scientist and Project Leader, Novo Nordisk, Stem Cell R&D)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:44

In Novo Nordisk Stem Cell R&D we are aiming to provide cell therapy to patients suffering from serious chronic diseases. The journey from research through CMC to GMP production of cell therapy products requires innovative solutions in order to move fast towards clinical trials while maintaining focus on patient safety. AI used for evaluation of cell morphology would be a valuable tool supplementing our analyses during research, development and characterization of cell based medicinal products.

Martin Christiansen (principle DMPK scientist, Benevolent AI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:45

Selv om vi hele bliver klogere ogsaa ved hjaelp af AI er der stadig et stort behov for de pre-kliniske modeller. Der er stadig stort behove for bedre forstaelse og bedre prediktering af human PK fra prekliniske data. Kombineret med Bioneers ekspertise indenfor formulering er det en staerk partner at laerer og samarbejde med.

Andre Eriksson (R&D Manager, Nalu Botanicals)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:22

Opdagelsen og udviklingen af nye lægemidler kan forbedres ved, at data der genereres tidligt i processen er anvendelige til en forudsigelse af tilgængelighed og effekt i menneskekroppen. Til dette formål har brug af forsøgsdyr været en af grundpillerne i lægemiddeludvikling. Imidlertid er der dels er der en etisk forpligtigelse til at reducere i anvendelsen af forsøgsdyr men i flere tilfælde er dyremodeller ikke prædiktive for den menneskekroppen. Dette gælder for eksempel i forbindelse med lægemidler der er målrettet specifikke immunomodulatoriske pathways. I sådanne tilfælde har komplekse cellebaserede modeller en klar fordel, da der anvendes humane celler.
Bioneer har i en årrække leveret solid forskningsbaseret bistand til det danske farma- og biotekmiljø og har som organisation et meget komplekst skillset som ellers kun findes i større farmavirksonheder. Derfor er det essentielt for mindre virksomheder at kunne indgå samarbejde med Bioneer for at kunne bringe de gode ideer fra et interessant fænomen i et forskningslaboratorium og hele vejen frem til en reel lægemiddelkandidat.

Flemming Madsen (Institutleder, Institut for Farmaci - Københavns Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:02

Som partner til Bioneer i form af et unikt GTP/Universitetssamarbejde i form af Bioneer:Farma kan jeg kun understøtte de samlede kommentarer vedrørende faglig substans og relevans, og som en meget betydende faktor, dels som brobyggende element mellem sektorer og "translation" af universitetsforskning til anvendt teknologi og metode til prækliniske services der kan medvirke til hurtigere udvikling af nye lægemidler, højværdi-ingredienser og medicinsk udstyr specielt for små og mellemstore virksomheder.