Det digitale renseanlæg

Senest opdateret d. 14/1-2019
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Rune Christensen
Afd. leder

”Det digitale renseanlæg” udnytter som noget helt nyt de store mængder af eksisterende data, regnekraften i cloud computing og integration af løsninger til optimering af proces og energi.

I dag betragtes spildevandsrensning ikke blot som en nødvendig foranstaltning til beskyttelse af sundheden og vandmiljøet, men også som et bioraffinaderi, der har til formål at sikre genbrug af værdifulde ressourcer fra spildevandet, fx energi, næringsstoffer og vand til genbrug. Eksempelvis fokuserer FORSK2025 programmet på at finde nye og økonomisk attraktive anvendelsesmuligheder i industrien og i byerne for vandtyper som regnvand og recirkuleret spildevand. En række eksisterende løsninger til bedre vandrensning og ressourcegenindvinding forudsætter imidlertid anvendelse af kemikalier og energi eller resulterer i en utilsigtet udledning af drivhusgas. Ved at skabe løsninger, der bygger på en helhedsbetragtning, sikres en langt mere hensigtsmæssig ressourcegenindvinding. For effektivt at kunne evaluere og implementere energi- og sådanne ressourcegenindvindingsstrategier er der behov for nye intelligente simuleringsværktøjer og procesintegrerede styringsværktøjer. Det leveres netop i denne aktivitetsplan under følgende tre delaktiviteter:
A. Online digitale sensortjenester til forbedret processtyring af renseanlæg.
B. En digital tvilling af renseanlæg med link til nye dynamiske indløbsforudsigelser af stof og komponenter til styring af ressourceomsætning.
C. Udnyttelse af digital tvilling og digitale datastrømme til et nyt datadrevet paradigme for processtyringssystemer, der indkapsler et helt renseanlægs drifts- og miljøoptimering.
Målgruppen for ”Det digitale renseanlæg” er alle danske samt mange udenlandske spildevandsforsyninger, teknologiudviklere til ressourcegenindvinding samt konsulentvirksomheder i forbindelse med rådgivningstjenester. Forsyningerne gennemgår en digital transformation, og elementerne i ”Det digitale renseanlæg” vil være en stærk støtte til deres planlagte og igangværende aktiviteter. Gennem hele projektforløbet vil der være fokus på at opsamle data, udvikle digitale tjenester til styring og optimering samt at kommunikere resultater tydeligt og effektivt.

Budget:
2019: 2.380.000 kr.
2020: 2.380.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digitale renseanlæg

Nøgleord