Det dyrkningstekniske Service Laboratorium

Formålet er at sikre det danske jordbrugs- og fødevareerhverv en nem adgang til avancerede analyser og metoder, der er bedre, mere præcise og hurtigere end de metoder, der findes i dag. Dette gøres ved at opbygge en nødvendig infrastruktur med et dyrkningsteknologisk servicelaboratorium, der samler og udvikler ydelser indenfor plantebioteknologi, plantepatologi, og afgrødekvalitet. Målgruppen er jordbrugs-sektoren og sektorens leverandører. Aktiviteten bidrager til at løse samfunds-udfordringen med øget global ressourceknaphed og voksende efterspørgsel på fødevarer, foder og bioenergi, der betyder stigende krav om effektivitet i produktionen af fødevarer og andre biologiske produkter.

Budget:
2016: 2.040.000 kr.
2017: 2.040.000 kr.
2018: 2.040.000 kr.
Baseret på aktivitetsforslag:
Det Dyrkningsteknologiske Servicelaboratorium

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...