Digital Fødevareproduktion

Senest opdateret d. 11/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi
Lars Leopold Hinrichsen
Direktør

Dansk fødevareproduktion står overfor den 4. industrielle revolution. De teknologiske landvindinger inden for digitalisering, kunstig intelligens, tingenes internet, digitale tvillinger, AR og blockchains skal målrettes fødevarevirksomhedernes behov.

Danske fødevarevirksomheder har en voksende erkendelse af, at de har brug for Industri 4.0 (I4.0) og nye digitale teknologier som Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Digital Twin (DT), Augmented Reality (AR), og Blockchains. Vi målretter teknologierne til fødevareindustrien og demonstrerer værdien. Resultaterne retter sig mod såvel små som store fødevarevirksomheder, men også mod teknologileverandører, som vil opleve et stigende pres for at kunne levere I4.0-forberedte produkter og løsninger.

Nøgleord

56 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Laurits Larsen (Direktør, LL Consult)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:54

Virkeligt spændende og fremadrettet initiativ.
Det virker dog noget slagterirettet ift. at der skrives om fødevareklynge og -virksomheder.
Vil være interessant og relevant, hvis det kunne komme længere ud til andre typer virksomheder også.
Flere er jo i gang - bl.a. sammen med udstyrsleverandører (mejerier, bagerier m.m.), men det udvikles vist ikke i Danmark, så vidt jeg ved.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:30

Tak for din kommentar. Når talen går på digitalisering, er der meget store internationale kræfter i spil, og det skal vi i fødevaresektoren drage størst mulig nytte af. Udviklingen går så stærkt, så det i sig selv er vanskeligt at forudse de digitale muligheder. En meget stor opgave er at gøre den teknologiske udvikling tilgængelig på konkrete områder for de danske fødevarevirksomheder. Det er her, vi gerne vil lægge fokus.

Claus Tranberg (CEO, Brodersen A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:15

Det er vigtigt at være omstillings parat, især nu hvor allerede tøjforretninger bruger AI og big data til at tilpasse udvalg af tøj i den enkelte forretning. Godt initiativ som forhåbentlig vil gøre at Danmark i fremtiden også kan have kødproduktion og besparelser ikke er ved at flytte kniven til lavtlønslande, men er baseret på teknologisk udvikling. Det bliver spændene at følge.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:23

Tak for din kommentar. Som du så rigtigt påpeger, er det helt centralt, at vi i fødevaresektoren lærer af fremskridtene på området inden for andre sektorer.

Dan Kolding (Vice President, Tulip Food Company)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:37

Spændende og vigtigt projekt at sætte i søen...
Det vil være godt at få sat lidt mere "krop" på hvorledes "Digital 4.0" kan omsættes til aktivitetsområder for vores industry, således at teknologiudviklingen kan være med til at sikre en stærk og effektiv produktionsplatform for produktionen af kød og kødforædlede produkter. Indtil nu har der været mange gisninger om hvad Industry 4.0 skulle bringe med sig - med dette kan vi forhåbentlig komme tættere på en virkelighed omkring emnet. Bliver spændende at følge...

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:24

Tak for din kommentar. Vigtigt at få plukket de lavthængende frugter først og gjort de digitale muligheder så konkrete som muligt for fødevaresektoren.

Nicolaj Christoffersen (Sektordirektør , Danske Svineslagterier)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:51

Den danske kødbranche skal være med på dette område og har behov for at teknologierne tilpasses vores område. Meget vigtigt projekt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:25

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget.

Thomas Moore (Sales Director EMEA, JAI A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:32

Digital Fødevareproduktion - Et “must go” projekt.
Danske fødevarevirksomheder har behov for på linje med f.eks. de Hollandske, at digitalisere
fødevareproduktionen, ikke kun pga. øget effektivitet men også den store globale interesse for & krav til
fødevaresikkerhed (kvalitetssikring) gør dette projekt særdeles interessant og en nødvendighed.
Digital 4.0 kan hjælpe industrien med at ensrette kvaliteten samt spore og detektere eventuelle
forurenede fødevarer før de når ud til forbrugerne. I Danmark har vi som landbrugs- og teknologination
alle forudsætningerne for at komme helt i front indenfor optimering af disse processer/ teknologier.
Rigtig godt projekt initiativ.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:27

Tak for din kommentar og opbakning. Vigtigt at påpege, at den digitale udvikling kan gøre Danmarks i forvejen stærke position indenfor fødevaresikkerhed endnu stærkere.

Jesper Bjaaland Larsen (Chefinspektør, Klassificeringskontrollen)
Mandag d. 14/5-18 kl. 09:09

Klassificeringskontrollen udfører løbende kontrol af, at slagtedyr klassificeres korrekt. Vi har oplevet, at den digitalisering, som allerede er indført på slagterierne, har gjort klassificering og kontrol betydeligt mere præcis. Vi er klar over, at udviklingen går i retning af flere og flere automatiserede operationer, som på den ene side kan give mere præcise resultater, men på den anden side kan give anledning til fejl, hvis overvågningen ikke er effektiv. Nye tiltag, der kan sikre dette, har derfor vores fulde interesse og opbakning. Vi støtter derfor forslaget.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:29

Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Når det kommer til klassificering af slagtedyr, er der et meget stort potentiale i de digitale muligheder. Et område, hvor Danmark i forvejen er foregangsland med et både retfærdigt og profitabelt klassificeringssystem.

Ingrid Klinth (Segment manager, Food and Beverage , ABB A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:07

Spændende og relevant projekt - som er topaktuel for hele levnedsmiddelindustrien. Det går stærkt over hele verden, og det er fint, at Danmark er med på forkant.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:30

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag.

Svend Åge Worthmann (Product Expert/Application Technologist, GEA Food Solutions Denmark A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:26

Et virkelig spændende projekt.
Som leverandør af ikke bare maskiner men komplette løsninger til den kødforarbejdende industri, opleves større og større interesse for Industri 4.0. Vi modtager et stigende antal forespørgsler på netop dette felt.
Meget generelt virker det dog som om få virksomheder ved hvad de nøjagtig søger eller hvad de ønsker at opnå.
Der synes at være et stort behov for at klarlægge og visualisere muligheder og udbytte af I4.0.
For store virksomheder men formodentlig i endnu større omfang for mindre og mellem store virksomheder.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:25

Tak for din kommentar. At finde vej gennem alle de mange nye smarte teknologier er vanskeligt ikke mindst for de mindre virksomheder, og endnu vanskeligere at tilpasse dem til virksomhedernes konkrete behov. Dette gælder både på leverandør- og producentsiden, og vi vil meget gerne bidrage med konkrete eksempler på smart teknologi i praktisk anvendelse i fødevareindustrien.

Morten Rufus Blas (CEO, Sensomind ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:18

Fødevareindustrien udgør en vigtig anvendelse af Sensominds kompetancer indenfor billedanalyse. Digitalisering er dermed en naturlig forudsætning for vores aktiviteter. Vi ser Teknologisk Institut som en vigtig samarbejdspartner til at definere og implementere de løsninger som Sensomind udvikler indenfor kunstig intelligens og billedanalyse.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:53

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag.

Thomas Moeslund (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:51

En væsentlig forudsætning for fortsat vækst af dansk fødevareeksport er forskningsunderstøttet innovation. Digitalisering er en naturlig del af denne proces. Teknologisk Institut er en central spiller på dette område og en naturlig samarbejdspartner for os når det kommer til specielt AI. Afdeling for Medie Teknologi på Aalborg Universitet støtter op om denne ansøgning.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:54

Tak for din støtte til vores forslag.

Bjarne Kjær Ersbøll (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:34

En væsentlig forudsætning for fortsat vækst af dansk fødevareeksport kræver forskningsunderstøttet innovation. Digitalisering er en naturlig del af DTU Compute's aktiviteter. Vi ser Teknologisk Institut som en vigtig samarbejdspartner til at definere og efterfølgende anvende den forskning i digital billedanalyse og CT rekonstruktioner, samt dataanalyse I bred forstand som vigtige temaer for forskning og uddannelse på DTU Compute.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:57

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Samarbejdet med DTU har været forbilledligt i mange år og oplagt at fortsætte i dette forslag.

Niels Jørgen Villesen (CFO, Tican Fresh Meat A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 17:11

Digitalisering og anvendelsen af al det data der genereres skal være med til at sikre fødevareindustriens evne til at imødekomme bl.a. kunders krav om gennemsigtighed, i sporbarheden bag produktet men det skal også kunne medvirke til rationalisering af produktionen. Derfor er det et yderst vigtigt projekt til sikring af den fremtidige konkurrence kraft.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:59

Tak for din kommentar og opbakning. Den digitale udvikling åbner ufatteligt mange muligheder, og derfor er de emner du nævner, meget vigtige i forhold til at fokusere indsatsen inden for fødevareområdet.

Kurt Tornbjerg Pedersen (Vice Precident, Danish Crown Pork)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:37

I Danish Crown fokuserer vi på teknologi, som kan sikre høj sikkerhed og effektivitet. Nye digitale teknologier kan helt sikkert bidrage hertil, men de skal være tilpasset de arbejdsforhold, der er på slagterierne, så vi hilser projektforslaget velkommen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:01

Tak for din opbakning og kommentar. En vigtig forudsætning er naturligvis, at den nye teknologi er tilpasset de helt aktuelle forhold på virksomhederne herunder også de rent fysiske, som i fødevarebranchen kan være ret barske.

John Lehmann Pedersen (KTA Chef, Tulip FC)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:03

Vi bliver nødt til at følge så godt med som muligt i denne udvikling. Anvendelsesområderne for ny teknologi bliver flere og flere og tilgængeligheden bedre og bedre.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:02

Tak for den kommentar og støtte til vores forslag.

Asger Thomsen (Maintenamce Manager, Danish Crown)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 07:58

Danish Crown arbejder målrettet med at bruge nye teknologier i sin produktion. Dette gælder også arbejdet inden for Total Production Maintenance som et paradigme for vedligehold af produktionsudstyr og processer. Vi forventer at der et stort potentiale i de nye Industri 4.0 teknologier som vil kunne bidrage til at effektivisere bl.a. vedligeholdet i forhold til tilstandsovervågning og intelligent monitorering. Vi ser derfor gerne en aktivitet om digitalisering inden for fødevareproduktionen fremstillingsprocesser og intelligent vedligehold af udstyr.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:05

Tak for din kommentar og opbakning. Det er klart, at der med IoT-teknologierne også opstår flere muligheder for intelligent overvågning af udstyr og processer og dermed også nye dimensioner i TPM. Vi vil med dette forslag både afsøge nye muligheder og demonstrere nogle helt centrale cases for virksomhederne.

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Tulip Food Company A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:36

Spændende projekt, som vil kunne hjælpe os med at finde nye løsninger, også på forskellige former for kontrol som enten kunne gøre mere personuafhængige eller ændres fra kontrollere til styring. Vil betyde en forbedring i dokumentationen af fødevaresikkerheden og vil også kunne medføre bedre fødevaresikkerhed

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:06

Tak for din kommentar og støtte. Og tak for at nævne fødevaresikkerheden, der med den digitale udvikling vil kunne løfte Danmarks i forvejen stærke internationale position.

Brian Vinter (Professor, Købehanvs Universitet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:44

Fødevareproduktion har allerede etableret sig som en af de danske produktionsindustrier der har interessante tekniske udfordringer når det kommer til datagenerering, -indsamling og -analyse. For os (eScience gruppen på Niels Bohr Institutet) lyder den foreslåede strategi som en udmærket platform for at fortsætte vores eksisterende samarbejder omkring at overføre viden fra grundforskning til industriel anvendelse, fra dataindsamling til AI metoder til højhastigheds dataanalyse.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:19

Tak for din kommentar og støtte. Netop at kombinere ny forskningsbaseret viden inden for fx AI med de helt praktiske udfordringer i fødevareindustrien og udvikle nye direkte implementerbare anvendelsesområder, vil være et drømmescenarie. Vi ser frem til fortsat nært samarbejde også på dette område.

Lars Haugaard (CEO, Monsalta)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:12

Spændende forslag. Det går generet meget hurtigt på IT-fronten, og der er sikkert også nye muligheder inden for fødevareområdet, som bare skal opdyrkes. Vi støtter forslaget.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:20

Tak for din opbakning og kommentar til vores forslag.

Jesper Sørensen (Director, Time & Motion Studies, Danish Crown)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:55

Vigtigt og spændende projekt. Der er så mange muligheder i fødevareproduktion, for anvendelse ny teknologi, vi næsten kun kan komme for langsomt i gang. Dette bliver et af de områder hvor jeg tror vi kan få fordele mod vores konkurrenter fremover.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:21

Tak for din støtte og kommentar. Den danske fødevareindustri har et teknologisk forspring, og den rette indsats vil ideerne i dette forslag være med til at udnytte den gunstige situation til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne.

Peter Fisher (CTO & CoFounder, Khora)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:31

Khora is leading the introduction of VR in Denmark and this also includes introduction of edge breaking technology in the production environment of the Danish food industry. A comprehensive part of our effort has been involving Technological Institute as a major driver of application development. We highly support the project application from Technological Institute on “Digital Fødevareproduktion”

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:01

Thank you for your comment and support. Collaboration with a high tech start up as Khora is extremely important. We hope new ideas and demos from the proposal will provide exciting new business for your company and bring the digital technology a leap step ahead to the benefit of the Danish food industry.

Michael Rømer (Business Development Manager, Ishida)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:54

Som leverandør af digitalt røntgenudstyr til hele den europæiske fødevareindustri har vi et tæt samarbejde med Teknologisk Institut omkring generelle problemstillinger og udfordringer indenfor kvalitetsbestemmelse af fødevarer. Vi mener derfor det er særdeles relevant at Teknologisk Institut for mulighed for at fortsætte med at udvikle metoder til digital kvalitetsvurdering af fødevarer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:06

Tak for din kommentar og opbakning. I fødevaresammenhæng er røntgendetektion naturligvis meget vigtig i mange forskellige 2 og 3D anvendelser. Med dette forslag håber vi at kunne gøre fx røntgen-teknologi mere tilgængelig for den danske fødevareindustri med nye digitale værktøjer fx AI.

Henrik Andersen (Adm.Direktør, Frontmatec A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:39

Som en dansk leverandør af højteknologiteknologi til den internationale kødindustri følger vi aktivt med i udviklingen inden for Industri 4.0 og digitalisering. Det er vigtigt med dansk kompetence-opbygning inden for området, især når den er rettet mod at tilpasse teknologierne til anvendelser inden for fødevarer. Vi ser derfor gerne en aktivitet inden for dette område.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:06

Tak for din støtte og din kommentar. Grundideen i vores forslag er netop at tilgængeliggøre nogle af de teknologier, man finder i fx Industri 4.0, for den danske fødevareindustri og ikke mindst teknologileverandørerne. For netop teknologileverandørerne er i størrelse og forretning blevet en stor og vigtig eksportvare for Danmark, som naturligvis skal kunne vokse på de bedste betingelser.

Mikael Priess Sørensen (Fabrikschef)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:55

I forbindelse med produktion af fødevarer har vi altid haft et godt samarbejde med Teknologisk Institut. Derfor støtter vi projektforslaget om digital Fødevareproduktion, da vi ser dette forslag som et væsentligt bidrag til det interne arbejde med Industri 4.0. Men også for at fremtidssikre en dansk fødevareproduktion på et højere teknologisk niveau, for vi ser desværre også udflytning til ikke lavtløns lande, - og det kan til dels skyldes, at vores teknologiske udvikling ikke sker hurtigt nok. Så projekter der kan bidrage til forbedring af dette, kan man jo ikke andet end støtte …..

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:13

Tak for din kommentar og opbakning. Digitaliseringstoget kører meget stærkt især drevet af enorme udenlandske tech-giganter. Tid er i sig selv en vigtig parameter, for hvis ikke vi på udvalgte områder bringer os i en førerposition, kan konkurrerende højtlønslande blive mere attraktive, fordi de ganske enkelt har bedre kompetencer og en mere udbygget infrastruktur. Fødevaresektoren har gode forudsætninger for at få stor nytte af digitaliseringen, men det kommer ikke af sig selv. Med dette forslag vil vi inden for nøje udvalgte nøgleområder tilpasse og demonstrere nye digitale teknologier, så de danske fødevarevirksomheder let og uhindret kan få et digitalt løft der, hvor effekten er størst.

Flemming Bager (Afdelingschef, DTU Fødevareinstituttet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:26

Projektet 'Digital Fødevareproduktion' vil efter min vurdering kunne medvirke til at styrke og dokumentere den høje danske standard inden for fødevaresikkerhed og -autenticitet på eksportmarkederne. DTU Fødevareinstituttet vil meget gerne samarbejde med TI og med virksomheder herom, med henblik på at styrke den danske fødevareeksport.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:16

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. DTU Fødevareinstituttet vil være en naturlig partner i denne aktivitet, som naturligvis kræver nært samarbejde med de centrale forskere inden for området.

Michael Krongaard (Arbejdsstudieleder, Danishcrown.dk)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:25

Med stigende kunde krav og øgede lønomkostninger er dette projekt meget relevant for at gøre processer lettere at overvåge og kvalitetssikre.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:17

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag.

Tine Vitved Jensen (Senior Scientist, Novozymes)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:23

Meget interessant og innovativt projekt. Der er masser af digitale teknologiske platforme og værktøjer tilgængelige, som udbydes af et bredt netværk af leverandører. Tiden er nu kommet til at designe indhold og form, så løsningerne målrettes til forskellige industrier, herunder kødindustrien. Det kan være svært at forudse potentialet i digitalisering, så det er vigtig at komme i gang med at afprøve nogle anvendelsesområder for at kunne validere værktøjerne. Danmark er allerede på det globale AI/AR/VR landskab, og det bør vi fortsat investere i for at forblive.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:54

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget.

Lars Poulsen (Afdelingschef , fødevaredanmark )
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:17

Relevant projekt -Vi som organisation for 600 SMV-virksomheder synes det spænde og relevant for mange af vores medlemsvirksomheder

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:14

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Det er meget positivt, at du fremhæver relevansen for jeres mange SMV-virksomheder i den danske fødevareindustri.

Andy Miller (CMO, LINCO Food Systems A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:07

BAADER LINCO is one of the world’s leading poultry processing equipment suppliers. We specialize in offering our customers new technologies to ensure animal welfare, food safety, sustainability and biosecurity. To meet these goals, digitalization and production management are key factors. We support the project and look forward to follow the results.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:19

Thank you for your comment and support to our proposal. It is obvious that the different sectors within the Danish food industry can learn from each other and an advanced technology provider as BAADER LINCO will able to add extremely important knowledge and also benefit from new knowledge on technology and experience from other food sectors.