Digital fødevareproduktion

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi
Eli Vibeke Olsen
Seniorprojektleder

Dansk fødevareproduktion står overfor den 4. industrielle revolution! De teknologiske landvindinger inden for digitalisering, kunstig intelligens, tingenes internet, digitale tvillinger og AR skal målrettes fødevarevirksomhedernes behov!

Danske fødevarevirksomheder har en voksende erkendelse af, at de har brug for Industri 4.0 (I4.0) og de nye digitale teknologier som Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Digital Twin (DT) og Augmented Reality (AR). Vi vil målrette disse teknologier til fødevareindustrien og demon-strere deres værdipotentiale. Resultaterne retter sig mod såvel små som store fødevarevirksomheder, men også mod teknologileverandører til fødevareindustrien, som oplever et stigende pres for at kun-ne levere I4.0-forberedte produkter og løsninger.
Under aktiviteten udvikles følgende serviceydelser og teknologiske løsninger:
• Rådgivning om digitalisering og I4.0 rettet specifikt mod fødevarevirksomhederne.
• DT softwaremoduler til simulering og visualisering af enkelte udstyr, processer og på sigt he-le fabrikker til fødevareproduktion. Modulerne bruges til rådgivningsopgaver inden for fa-briksdesign.
• DT løsninger til operationel produktionsoptimering, -simulering og -planlægning. Disse base-res på online DT’er, hvor aktuel status for udstyr og/eller fabrik følges i realtid og bruges som udgangspunkt for fremadrettede beslutninger og planlægning.
• Demonstration af online CT og andre 3D måleteknologier til at effektivisere og opnå bedre udbytter ved at formidle 3D information til mennesker (fx ved AR) og maskiner.
En væsentlig aktivitet vil være en demonstrationsimplementering af en DT af en animalsk fødevare-produktion. Denne DT vil tjene både som en murbryder, der demonstrerer værdien af I4.0-teknologierne, og som en udviklingsplatform til udviklingen af fødevareproduktionsrelevante løs-ninger til optimeret planlægning, digital produktionsstyring og AI baseret procesovervågning.

Budget:
2019: 2.640.000 kr.
2020: 2.640.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digital Fødevareproduktion

Nøgleord