Digitale services til bedre brug og forståelse af det byggede miljø

Senest opdateret d. 1/5-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Informations- og Kommunikationsteknologi
Liselott Stenfeldt
Team Leader Interactive Spaces CPH - Architect MAA

Digitaliseringen i byggeriet har hidtil primært fokuseret på konstruktion. Men der er et stort potentiale i digitale services til det byggede miljø i brug, dvs. services som støtter aktiviteter og skaber viden om brugen af de fysiske omgivelser.

Verden ændrer sig med en hastighed, som vi ikke har set før, og i de næste 40 år vil der blive bygget lige så meget nyt, som der er bygget gennem historien indtil nu. Det forventes, at 40% af alle IoT-sensorer i fremtiden installeres i det byggede miljø. Store it-virksomheder går til byggeriet med begreber som selvstyrende cognitive buildings. Det er derfor vigtigt at stille skarpt på, at aktører fra det byggede miljø bliver klædt på til at være med til at kvalificere og udvikle byggeriets digitale services, principper og resultater. Digitale sensorer og mobile enheder giver muligheder for at samle data om, hvordan vi bruger vores bygninger og offentlige arealer. Dette giver viden om brugernes behov og brugsmønstre. Men hvordan tolker vi disse data på den rigtige måde i forhold til viden om det byggede miljø? Og hvornår er sensordata ikke nok, så der skal suppleres med etnografiske metoder? I dette forslag fokuserer vi på udnyttelse og udvikling af digitale teknologier til det byggede miljø, som rækker ud over selve konstruktionsfasen. Vi fokuserer på digitalisering i forhold til at øge forståelsen af, hvordan det byggede miljø bliver brugt og vedligeholdt med henblik på at kunne levere services, der forbedrer bygningen eller byrummet i hele dets livscyklus, f.eks. i forhold til brugernes oplevelser og bæredygtige processer. Målet er at opbygge praktisk viden og udvikle metoder, som gør små og mellemstore virksomheder i stand til at udnytte disse teknologier til at levere nye ydelser, der kan forbedre det byggede miljø.

Nøgleord

35 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ulrik Branner
Onsdag d. 25/4-18 kl. 17:43

Projekt ide 1: Den ubrudte digital kæde, fra Design/Model -> Planlægning -> Udførelse -> FM
Der er en voksende skare af digitale spillere, nogle med overlap og andre uden, men som Bygherre vokser behovet for digital integration imellem disse, for at sikre en ubrudt digitale kæde igennem hele processen

Projekt ide 2: materiale sporing fra fabrik til drift.
Der er voksende fokus og investering i 3-4 og 5 D, i avancerede modeller og i at materiale leverandører stiller BIM objekter til rådighed i modellerne, men forsvindende få projekter bygges ud fra modellen, som istedet blot tjener som inspiration og udgangspunkt for planen, og herigennem bryder man muligheden for at spore materialernes liv digitalt & automatisk, fra produktion til drift.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:14

Kære Ulrik
Mange tak for dine input, de er meget værdifulde! Specielt projekt idé ligger tæt op ad nogle af de tanker vi har i forbindelse med formulering af aktivitetsforslaget, så jeg er meget glad for at du ser potentialer i dette. Projekt idé 2 vil jeg meget gerne høre mere om. Som jeg forstår det, efterspørger du en mere dynamisk model, som kan opdateres i løbet af hele processen for at afspejle virkeligheden og de nye valg der vedtages?

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 10:31

Hej Liselott - vi har tidligere været i dialog og dette projekt ville forankre et nyt spædende samarbejde.
Jeg har i regi af Service Platform et stærk netværk af bl.a. Citychef somer meget interesseret i at eksperimentere - vi har tidligere haft stor success med at bruge deres platform som test-bed for demonstrationsprojekter, workshops og videnformidling.
Vi står klar til samarbejde.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 08:38

Kære Heidi. Tak for din positive besked! Vi er også meget interesserede i at samarbejde med jer fra Service Platform og med netværket af Citychef i forhold til hvordan man bl.a. kan finde nye muligheder for at udvikle midtbyerne - og detailhandlen - rundt om i landet.

Anders Hermund (Arkitekt maa PhD Adjunkt, KADK Arkitektskolen)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:43

Kære Liselott
Vi vil på KADK meget gerne være med til at understøtte en bedre forståelse af vores brug af det byggede miljø og den arkitektoniske kvalitets betydning for vores liv.
Med vores igangværende forskningsprojekt "Virtual Scenario Responder - VSR" (http://vsrlab.dk/) udvikler vi en Virtual Scenario Responder - VSR - hvori der helt konkret kan simuleres, innoveres og kommunikeres omkring oplevelsen af rum, arkitektur og byrum allerede i skitseringsfasen så den virtuelle model bliver et aktivt redskab både for den formgivende arkitekt og for inddragelse af de andre aktører i byggeprocessen.
Der er talrige muligheder for at fortsætte og yderligere kvalificere dette arbejde. Eksempelvis vil en integration af adfærdsforskning (behavioural & neurological science) med arkitekturforskning og virtual reality ligge som det næste store projekt. Vi vil gerne være med til at etablere et projekt der kobler adfærdsforskning og arkitektur med State of the art teknologi indenfor BIM, GIS, IoT, VR og Tracking.
Der findes ikke ret meget konkret forskning omkring hvordan vores byggede miljø neurologisk set påvirker vores adfærd og livskvalitet. Teknologien i den anvendte neuroforskning er et felt i hastig udvikling, og det er oplagt at byggeriet kan komme til at drage nytte af synergien fra tværfaglig forskning i arkitektur og neurologi.

Hvordan kan virtual og augmented reality være med til at højne kvaliteten af oplevelser i det byggede miljø?

Jeg håber vi kan etablere en dialog om muligheden for et sådant projekt hvor vi selvfølgelig vil kunne inddrage vores hidtidige resultater og allerede etablerede netværker.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:39

Hej Anders.
Vi er meget glade for at I også ser store potentialer i dette område. Adfærdforskning i forbindelse med at bruge teknologi til at skabe en bedre forståelse af vores levede liv i byen er noget vi synes er utroligt spændende og nødvendigt! Vi glæder os meget til at arbejde videre med jer, og at høre mere om jeres hidtidige resultater.

Peter Bjørn Larsen (Direktør/ejer, Smart City Insights ApS)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:09

Hej Liselott,

Det ser interessant ud og der er helt sikkert brug for nye værktøjer - både digitale og forretningsmodeller. Jeg håber I vil se meget på hvordan en investering kan bidrage til flere løsninger og/eller funktionaliteter, hvilket vil kræve en grundig undersøgelse af behov fra flere forkellige aktører. Håber naturligvis også på at være med på en eller anden måde. Mvh Peter

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 20:51

Kære Peter
Tak for din kommentar - jeg er glad for at du synes at det ser interessant ud. Vi tror, præcis som du også skriver, at der ligger et stort potentiale i at udvikle en teknisk løsning som kan bidrage til forskellige typer af forretningsmodeller. En grundig undersøgelse af behov ville blive en meget vigtig udgangspunkt i dette projekt - vi har brug for at komme tæt på eksakt hvilken værdi den kan have for hvem.

Jesper Ring (Partner, DOMINIA AS Rådgivende ingeniører)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:04

Det lyder interessant og relevant. Der er et enormt videnstab gennem værdikæden, og kan vi i hvert led finde et fælles sprog og derudover udnytte data fra lignende bygninger, kan vi designe bedre. Byggeriets parter er ikke klædt på til dette, og udvikler vi ikke redskaber, som kan hjælpe os alle, får vi formodentlig ikke den effekt, som vi alle håber på. En bæredygtig bygning er kun bæredygtig, hvis den bliver brugt efter hensigten - og det kræver mange data at analyse, om det reelt er tilfældet.
Jeg hilsen initiativet velkomment.
Mvh. Jesper Ring

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:34

Kære Jesper. Tak for din kommentar og for at du hilser initiativet velkomment! :-) Jeg er jo nemlig helt enig i at det ville være meget værdifuldt at udvikle nye værktøjer for at lære mere om hvordan bygninger og vores byrum fungerer - for at kunne designe bedre.

Stine Ilum (PhD-stipendiat , Gemeinschaft)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:39

Kære Liselott,
Det lyder som et interessant projekt. Hos Gemeinschaft er vi optagede af, hvordan man i forbindelse med byudvikling kan kombinere større, digital data med en dyb og jordnær viden om menneskers liv og færden. Vi har fx tidligere udarbejdet en digital-antropologisk undersøgelse af cyklisme og wayfinding i København, der med succes kombinerede GPS-data med etnografiske interviews. Jeg selv forsker i, hvordan man kan udvikle en smartere terrorsikring i Danmark ved bl.a. at kombinere ny teknologi og stor data med menneskelige og samfundsmæssige værdier - så det kunne være interessant, hvis I også tænkte noget sikkerhed ind i projektet.
Held og lykke med det.

Mvh. Stine Ilum, Erhvervs-PhD, Gemeinschaft A/S

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:36

Kære Stine. Jeg er meget glad for at I fra Gemeinschaft skriver - jeg ved jo at I nemlig har en meget interessant udgangspunkt i menneskers liv og færden. Dette er også så vigtigt for os, når det kommer til udvikling af nye teknologibaserede værktøjer eller til analyse af data!

Maria Maj Hansen (Arkitekt, Danielsen Spaceplanning)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:56

Hej Liselott

Det er virkelig spændende og relevant at udvikle disse analyse værktøjer. Vi arbejder ofte med virksomheder der har brug for at forstå deres egen organisation og hvad de eksisterende arkitektoniske/rumlige forhold gør ved deres medarbejdere. For os vil det derfor ikke kun være relevant for at blive klogere som fagpersoner, men i ligeså høj grad at kunne formidle disse data til vores kunder og samarbejdspartnere, og derved hjælpe dem med at træffe kloge valg for fremtiden. Digitale analyse værktøjer der hjælper denne vidensdeling og formidling på tværs af fagligheder ser jeg derfor som essentielt.

Med Venlig Hilsen
Maria Maj Hansen

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:25

Kære Maria. Tak for din gode kommentar. Vi ser også teknologi som en mulighed for at skabe en bedre kommunikation mellem jer som arkitektvirksomhed og samarbejdspartnere/kunder. Ved at bruge og analysere data, kan vi forhåbentlig skabe mere konkrete scenarier som tager udgangspunkt i reelle (og indimellem uerkendte) behov.

Gitte Kjær (Arkitekt, Danielsen Spaceplanning)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:43

Kære Liselott

I forbindelse med vores arbejde med at designe indretningen til BLOXHUBBEN, er vores interesse for den digitale udvikling indenfor byggeriet blevet skærpet yderligere. Jeg er særlig spændt på at følge, hvordan datafortolkningen udvikler sig og igen kan være med til påvirke udviklingen af f.eks. responsive facader og nye materialer. Jeg tror, et uvurderligt nøgleelement til fremtidige generationer, netop bliver arbejdet med at stille de rigtige spørgsmål, tolke de svar man får, samt at udvikle både samvittighed og forståelsen for, hvordan vi skal bruge disse informationer i vores byggeri, produktion, kultur og forbrugsvaner.

Med venlig hilsen
Gitte Kolbeck Kjær

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:30

Kære Gitte, tak for din kommentar og tillykke med jeres flotte arbejde i BLOXHUB! Det bliver spændende at begynde at bruge. Du er inde på noget som vi også synes er utroligt interessant - nemlig hvordan teknologi også kan være en mere synlig del i den endelige produkt - som noget responsivt, som også de besøgende kan tage del af og påvirke. Ved at stille de rigtige spørgsmål til en specifik situation, og indarbejde svarene, tror jeg at man kan skabe endnu bedre og mere relevante oplevelser.

Martin Romby Hauge (Digitalisation Lead, LINK arkitektur)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:45

Kære Liselott

Hos LINK arkitektur støtter vi op omkring en øget digitalisering af byggebranchen, som flere gange er blevet hængt ud ifht. en rekord lav digitaliseringsgrad og produktivitet. Meget er sket siden 2007, hvor de første krav omkring brug af IKT / BIM i byggeprojekter og vi har i dag opnået en større grad af digitalisering.
Men vi vil ikke stille os tilfredse med det nuværende niveau, da vi ser langt større muligheder og forretningsområder, end dem som vi hidtil har kunnet opnå.
Vi skal som virksomhed, og branche, generelt tør udnytte og anvende de store mængder data som kan udvikles eller som allerede haves. Byggebranchen er en traditionsbunden branche som holder ved det kendte, fremfor at tænke nyt og vende problemstillingerne på hovedet.
Vi skal turde kigge på tværs af brancher og lære af de brancher som for længst har formået at digitalisere deres services og forretningsområder. Dette gøres ikke ved kun at suboptimere processer eller at udvikle værktøjer, men tager tid, som ofte ikke er den overskyggende ressource når man kigger på teknologi implementering og udvikling.
Hos LINK arkitektur arbejder vi med denne digitale udviklingen indenfor 9 digitaliseringsperspektiver:

- Digital support functions
- Digital workforce
- Seamless digital collaboration
- Collection, storage and commercialization of data
- Visualization
- Parametric design
- Smarter constructions and societies
- Lifecycle governance
- Digital construction site

Et par konkrete eksempler, hvor vi kan bruge viden om ny teknologi.

1) I konkurrencefasen handler det tit om at komme frem til den optimale løsning (set på tværs af forskellige parametre - nogle mere målbare end andre). Derfor sker der en udvikling således at projektet som afleveres er så tæt på det optimale som er muligt, indenfor de rammer som vi er givet (økonomi, tid, kvalitet etc.) Meget af dette optimerings arbejde tager udgangspunkt i manuelt arbejde, hvilket betyder at der en naturlig grænse for udvikling af designforslagene.
I disse situationer kunne vi tænke at viden omkring udvikling af generativ algoritmer ville kunne anskue problemet (projektet) ud fra målsøgningsoptimeringer (optimal løsning) og ville kunne give arkitekten et udvalg af løsninger som kunne videre bearbejdes.

2) Hos LINK arkitektur har vi en særskilt satsning som hedder LINK Urbanisme. De arbejder med tidlig fase analyser baseret på forskellige typer af datasæt, som giver beslutningstagerne de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige og langsigtede valg. Her ses også muligheden for at bruge eksisterende datasæt sammenkoblet med Machine Learning (ML) og/eller Deep Learning (DL), således at hidtil usete mønstre og udviklings potentialer bringes frem til beslutning.

En af de største udfordringer med ovenstående eksempler og perspektiver er dog hastigheden i teknologiens udvikling sammenholdt med byggeriets, til tider, manglede omstillingsparathed. Branchen kan knap nok følge med ifht. de ændringer der er sket siden BIM/VDC/IPD blev introduceret. Derfor mener jeg at en stor del af fokus også bør ligge på efteruddannelse og oplysning til byggeriets parter.

Martin Romby Hauge
LINK arkitektur
www.linkarkitektur.com/dk

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:44

Kære Martin. Tak for din kommentar - hvor er det spændende at høre om hvordan I allerede arbejder ved LINK arkitektur. Meget inspirerende! Der er så mange ting jeg gerne vil høre mere om - f.eks. jeres 9 digitaliseringsperspektiver. Men her i første omgang, kunne jeg tænke mig at høre mere om dit første konkrete eksempel og hvad du mere præcist tænker her? Det lyder nemlig meget spændende at arbejde med generative algoritmer for at optimere konkurrencefasen, det kan jeg se meget stort potentiale i! Men hvilke præcise aktiviteter/dele tror du at man kan gøre generative, uden at man går på kompromis med "unikheden" i det forslag man leverer? Kunne man f.eks. forestille sig at man kan bruge indsamlet data til at skabe en stærkere kobling mellem evaluering af et tidligere projekt/proces til det aktuelle - så at man altså i højere grad for skabt en cirkulær værdikæde? Eller tænker du at man kunne opbygge en form for database, hvor man kan til/fravælge forskellige parametre til designe løsningen udfra?

Trine Vermund Andersen (Arkitekt, SKALA Arkitekter A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:55

Super inspirerende tiltag.
Vi er meget optaget af dokumentation af brugernes adfærd samt bygningsdrift. Både for synliggørelse men ligeledes som et læringsmæssigt værktøj eks. i forbindelse med vores arbejde med den lærende organisation.

Desuden oplever vi stort potentiale både for os selv men ligeledes for vores bygherre i forhold til det digitale byggeri set ud fra en forretningsmæssig tilgang. Her vil det som rådgiver være yderst værdifuldt med et evidensbaseret referencegrundlag der ligger uden for vores egen organisation.
De bedste hilsner

Trine Vermund
SKALA Arkitekter

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:28

Kære Trine. Tak for dit input! Jeg er glad for at du kan se potentialet i vores aktivitetsforslag - også forretningsmæssigt. Jeg tror præcis som du at det ville være værdifuldt at kunne bruge teknologi - og opsamlingen/analysen af digital data - til at kunne skabe mere konkrete designløsninger. Det er også derfor vi synes at det er vigtigt at have en aktivitet i projektet som går på at udvikle og konkretisere forretningsmodeller.

Karsten Been (CFO/Business Strategist, Byland Studio)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:50

Med udgangspunkt i målsætningen omkring udvikling af digitale teknologier til det byggede miljø, arbejder vi hos Byland Studio med en række projekter der forener hensynet til det grønne rum og effektivitet omkring vedligehold og hensynet til borgerne der bor i og benytter de grønne rum i byerne. Jeres projektide er derfor meget interessant for vores forretningsudvikling.
Byland udvikler løsninger til nedsættelse af vedligeholdelsesomkostninger i grønne områder i byområder igennem mekaniske og digitale innovative løsninger. Bylands løsninger er baseret på en kobling imellem et stort behov hos kommunerne i Danmark for besparelser på driften af grønne områder, samt vores filosofi om at velfungerende uderum skal kræve et minimum af omkostninger i forhold til den løbende vedligeholdelse. Vi er pt. i gang med udviklingen af Aqumi, som er et system der tillader selvvanding og digital monitorering af beplantede grønne områders status og behov for tilseelse, hvilket sikrer optimalt ressourceforbrug på vedligehold af områderne. Løsningen nedsætter de løbende omkostninger til vanding og overvågning igennem automatisk opsamling af, og vanding med, regnvand igennem kapilær vanding samt sensor-teknologi der sender real-time data omkring vandforhold og planternes behov for at blive tilset. I forlængelse af Aqumi fokuserer vi også på vand optimering i forhold til skybrudssikring som vil tilgodese løsningen af en række udfordrende problemstillinger omkring for lidt og for meget vand. Med udgangspunkt i Bylands erfaringer og igangværende udvikling omkring sensorbaseret vandingsløsninger samt overvågning af vandområder med fokus på optimering af vedligehold og forsyningssikkerhed vil vi i samarbejde med relevante parter udføre udvikling, test og demonstration af sensorbaseret koncepter og datadrevet løsninger, der kan indgå i processen omkring optimering af forholdene ved skybrudssikring gennem etableringen af klimaveje og forbundne grønne områder.
MVH,
Karsten Been
Byland Studio

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:34

Kære Karsten. Tak for din meget interessante kommentar. Du kommer ind på noget som vi synes er meget interessant - nemlig hvordan teknologi kan bruges til at skabe en grønnere by og kan understøtte en bæredygtig/grøn livsstil. Det er et område vi ikke har arbejdet lige så meget indenfor, men er noget som vi selvfølgelig kan se vil kunne være med til at skabe attraktive byområder for borgerne. Derfor er dette en gren som vi ville være interesserede at sparre med jer om, og høre mere om! Måske kan jeres erfaringer påvirke retningen!

Morten Weeke Borup (Partner, Arkitekt MAA MDL, GHB Landskabsarkitekter a/s)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 19:43

Hej Liselott
Det vil være interessant at følge projektet, da vi hos GHB Landskabsarkitekter altid er nysgerrige og interesserede i at være med til at forbedre brugernes oplevelser af vores uderum i bredest mulige forstand. At kunne gøre dette gennem mere evidensbaserede dataindsamlinger i relation til eksempelvis færden, tryghed og andre brugsmønstre, der både kan bruges som en god platform til at udvikle og forme, men også kommunikere vores forslag til både bygherrer og brugere, vil være yderst relevant. Det være sig både i relation til design af byrumsinventar med et mere eller mindre digitalt interagerende potentiale, men naturligvis også i udformningen af uderum i både mere landskabelig eller urban kontekst.
Som jeg kan se af ovenstående kommentarer at der mange sammenfald af ønsker i relation til indretnings-, bygnings-, design- og landskabsorienterede undersøgelser og services, der kan implementeres og bruges i alle faser af byggeriet og danne grundlag for optimalt gode og bedre dokumenterede byggede miljøer. Vores uderum udfordres ofte i relation til både areal, økonomi og drift, ikke mindst den grønne del og alt, der kan bidrage til en bedre forståelse for, og brug af, vores fagområde har naturligvis vores store interesse og vi deltager derfor gerne i en eller anden form i det videre arbejde.
vh
Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:42

Kære Morten, jeg er glad for at du har kommenteret dette forslag! Jeg oplever at vi tidligere har haft gode diskussioner om lige dette område - hvor man bruger teknologi til at både blive klogere på de mere rammegivende parametre (såsom areal, økonomi, drift) men også brugen af de projekter vi i fremtiden vil teste og gennemføre i vores byrum. Jeg ser meget positivt på et projekt som dette, hvor vi tager udgangspunkt i de behov I som virksomheder fra det byggede miljø har og derefter udvælger og former teknologien til det. Dynamikken i det tværfaglige (og det at udfordre hinanden), tror jeg kan være med til at udvide flere fagområder på en gang. Jeg er glad for at I ser jer selv i et videre samarbejde.

Krister Jens (PhD, Henning Larsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 01:49

The question of all so-called big-data projects is how to assess and interpret various types of real-time data that rapidly is changing the way we see cities. Now with the explosion of digital and social data, we have a completely new opportunity to look into social behavioral patterns in urban contexts, providing new insights into the complex and multidimensional nature of social life and behavior in cities. From a business point of view, increased knowledge about sociality in urban spaces and buildings takes part in preventing unforeseen urban stressors and enables us to adjust them in real-time. Furthermore, this knowledge can enable public and private companies to tailor their solutions around local contexts and needs, which gives certainty about function and potential of any urban solution in the future.
The emergence of ‘big data’ - meaning the inter-connected network of data sources and types - provides a more holistic picture of actual conditions in cities, which enables us to test and simulate certain urban contexts and future developments. Well-designed buildings and places stimulate urban activation, meaning social and economic activities that is supported by design and benefits various sectors and residents. With the help of new technology, we can draw linkages between activities and physics that we have not seen before. The knowledge about inherent qualities in design can add value to a certain incentive and highlight synergetic effects between sectors, companies and people. The way people perceive the city, and the way that socially vibrant spaces are believed to be associated with economic progression, can now be better understood through new streams of available data, coming from the age of digitalization and responsive technologies.
“Focus on demands and needs, not solely on efficiency.”
Understanding local demands and needs is what most private companies are looking for. Big data increasingly enable broader perspectives on different local needs and demands, representing untapped values for the private and public realm; services and products can now be tailored around subjective aims and wishes. Understanding the usage and purpose of urban spaces in real-time will support economic justification of social solutions and strengthen the motivation of decision-makers to invest into the public good.
The way that people use and understand spaces vary strongly and sensitive data on social behavior is required to make validated observations. The economic justification of social sustainability can be achieved through insights into urban economics. Furtherly, socio-economic patterns - ideally in real-time - combined with sensitive data from social media and from track and flow data can tell us more about the proportion between social activities and economic outcomes. The fruitfulness here is dependent on the translation of the embedded synergetic effects to the various involved stakeholders.
“Long-time observations needed to gain insights into deep dynamics.”
With the emergence of real-time data, IoT clouds, convenient data science and visualization tools, we are now able to map movement and behavior and thereby build bridges between research and commerce. Being patient on this, this could lead to export adventures for Scandinavian companies, since clients are increasingly calling for evidence-based architectural concepts. Data can help to make added values of urban design more visible, enabling the utilization of new knowledge in on-going business practices. The big potential lies truly in the rich combination of data sources that was not available earlier. With an inter-connected model of social and physical conditions, based on a wide range of indicators on user preferences and performances, we would get smarter in understanding demands in the present leading to business cases in the future, linking social activities to economic outcomes, directly or indirectly.
In terms of feasibility and compliance of these measurements, diverse stakeholders need to be involved, which requires resources to translate and clarify benefits to all of them. The profound linkage of behavior to certain design elements demands a strong triangulation between validated indicators, including the willingness of stakeholders to share their data and participate in research. Finding a common ground would help to create long-term studies and thereby increase the validation and quality of collected data.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:39

Hi Krister. Thank you so much for your comment. I like your take on trying to look at local contexts and needs, in order to create new relevant and meaningful solutions. We see it the same way - that the new insights we can gain from accessing and interpreting various type of real-type data more deep-going in a defined physical space, will open up for new ways of working and designing! This is also why it's important for us to base the development on specific challenges that companies like yours are facing in projects being developed. And suggesting the urban interventions as a part of the proposal is to be able to actually test the platform being developed in a reallife context - and to learn from it. And adjust. We are very much looking forward to a continuos dialogue about the possibilities in relation to this!

Kristine Barenholdt Bruun (Chief Communications Officer, BLOXHUB)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:55

Rigtig fint forslag, Liselott, som vi gerne vil bakke op om fra BLOXHUB's side.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:40

Kære Kristine. Tak for din kommentar - vi er glade for at BLOXHUB støtter op om initiativet!

Christina Okai Mejborn (Masterplanner, Københavns Lufthavne)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:55

Hej Liselott,
I det relativt komplekse byggemiljø, som vi har i lufthavnen, er der et højaktuelt potentiale i at udforske digitalisering bl.a. indenfor følgende områder:
- Smidigt flow gennem lufthavnen for at understøtte en positiv passageroplevelse
- Skabe gennemsigtighed i brugen af vores bygninger for at optimere driftsprocesser
- Intelligente omgivelser, der tilpasser sig til skiftende behov
- Balancerede løsninger til branding af vores stakeholders (e.g. flyselskaber og advertising)
Vi ser frem til en videre dialog om relevante udviklingsområder.
Venlig hilsen
Christina Okai Mejborn

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:48

Kære Christina. Tak for din kommentar. Vi er meget glade for at I fra Københavns Lufthavn ser muligheder i at indgå i et samarbejde omkring dette område. Sammenlignet med et byområde, har I jo på mange måder et mere "kontrolleret" fysisk areal at tage udgangspunkt i (både socialt og fysisk) - og her måske også et mere defineret behov som ville være spændende at tage udgangspunkt i. Jeg synes at det ville være meget interessant at tale videre om muligheden for at i realtid bruge data man opsamler til at skabe nye løsninger/stemninger for de besøgende her og nu (intelligente omgivelser, som du beskriver det). På denne måde kan vi undersøge potentialerne i at skabe attraktive miljøer, der kan imødekomme et ønsket formål - såsom et fredfyldt område, et som opfordrer til / danner rammerne for leg eller et til fordybelse. Glæder os til at tale videre med jer!

Jakob Steen Christensen (Arkitekt, JAJA Architects)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:54

Spænende initiativ!
I design og udvikling af bygninger og urbane byrum savner vi bedre og tilgængelige digitale værktøjer til at analysere bruger adfærd i det byggende miljø. En form for dynamisk GIS data hvor man kan spore bevægelser og brugeradfærd.
Google og Apple mm flere gør jo allerede dette, men svært for mindre virksomheder at bruge registrere disse data i et planlægningsøjemed. Og i stedet for real-time data, ville det naturligvis være meget mere værdifuldt at kunne trække data og til analyse.
Denne viden er ekstremt værdifuld for at planlægge mobilitet, urbane rum og gader, men også bygninger (f.eks hvordan man indretter kontorer, skoler, hospitaler og lign.)
Helt konkret arbejder vi med mobilitetsprojekter og rejsevaner, hvor vi virkelig savner dette værktøj! Her forsøger vi at både rykke til vores mobilitetsvaner og skabe bedre flow mellem byrum, stationer og skifte mellem forskellige mobilitetsløsninger.
Bh Jakob

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:56

Kære Jakob. Tak for din kommentar og for dit gode input! Dette er lige den type af værktøj vi ønsker at udvikle i dette projekt - et som er med til at generere mere viden om et specifikt område som der arbejdes med. Vi tror, præcis som du, at det ville være meget værdifuldt at kunne gå dybere ned i analysen af bruger adfærd, og at der er behov for noget som i højere grad tager udgangspunkt i og tilpasses de behov I som byplanlæggere/designere/arkitekter står med. Vi glæder os meget til en videre dialog med jer, omkring hvordan et værktøj som dette kan være med til at understøtte design af nye mobilitetsløsninger som er med til at skubbe til grønnere vaner!

Jeff Risom (Managing Director, Gehl)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:32

Hej Liselott

Dette er super spændende og relevant projekt mulighed platform. Som en rådgiver i Danmark og hele verden, vil jeg at der er store efterspørgelse for værktøj der gør det lettere for byens ledere at investere i det, der betyder mest for borgerne. Der mangler værktøj for både byerne og rådgiver for at forbedre borgernes generelle livskvalitet, mobilitet, sundhed og sikkerhed. Selv om efterspørgslen kun vokser, eksisterer der barrierer relateret til tid, ressourcer og indsats, og behovet er voksende for at mobilisere dataindsamlingen sammen med klare værktøjer til hurtigt at analysere, visualisere og forstå det offentlige liv. Det er afgørende, at vi finder nye løsninger til at indarbejde data om det offentlige liv og vores bestanddele i vores beslutningsproces og evalueringsproces og dette platform kunne være en kæmpe bidrag til livskvalitet i byerne.

Liselott Stenfeldt (Team Leader & Arkitekt MAA, Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:27

Kære Jeff, tak for din kommentar! Jeg er meget glad for at I også ser potentiale i en platform som denne. Vores formål med at lave dette aktivitetsforslag, var nemlig at være med til at skubbe til at der bliver arbejdet mere fokuseret på at opkvalificere den måde vi indsamler og håndterer data om brugen af de fysiske arealer. Vi ser meget frem mod en videre dialog med jer - er sikker på at I ville kunne bidrage med mange vigtige perspektiver!

Sidsel Ernstsen (Erhvervs-ph.d.-studerende, NIRAS og DTU)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:18

Hej Liselott
Projektet lyder rigtig spændende.
Mvh Sidsel Ernstsen