Digitale vandløsninger til grøn omstilling

Senest opdateret d. 4/5-2020
DHI
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Henrik Madsen
Technical Director
Rasmus Eskerod Borgstrøm
Managing Director, GRAS

Med dette indsatsområde etableres en digital platform der udnytter nye datakilder, kunstig intelligens, vandmodelleringsværktøjer og automatisering til at accelerere udviklingen af digitale grønne vandløsninger hos danske virksomheder

Visionen for dette indsatsområde er at styrke danske virksomheders position på det globale marked for digitale grønne vandløsninger inden for vand-, energi- og transportsektoren. Indsatsområdet vil skabe en digital infrastruktur og nye digitale services, som vil accelerere udviklingen af vandløsninger. Dette gøres ved at (i) udnytte de muligheder, der ligger i nye datakilder, kunstig intelligens og cloud computing i kombination med traditionelle vandmodelleringsværktøjer, (ii) lette adgangen til data og udvikle nye dataprodukter og dataservices, der udnytter og integrerer forskellige datakilder og vandmodeller og (iii) lette adgangen til og effektivisere brugen af vandmodeller ved automatisering. Indsatsområdet vil bidrage til udvikling af et digitalt økosystem som virksomheder kan udnytte til udvikling af services og drage fordel af de lavere investeringsbehov og den kortere time-to-market der skabes.

100 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, Miljøstyrelsen)
Fredag d. 8/5-20 kl. 12:56

Super relevant emne.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:39

Kære Lars. Mange tak for din støtte til forslaget. Det er meget centralt for os på DHI at den grønne omstilling løses i et meget stærkt samarbejde med de helt central aktører indenfor miljø, og her er Miljøstyrelsen naturligvis meget central. Som du har læst, så er der et meget stort fokus i vores forslag på at gøre adgangen til nye datakilder og teknologier meget lettere end tilfældet er i dag. Dette vil bl.a. betyde sænkning af barriererne for brug af teknologierne, der bl.a. kan bruges til en mere digital og effektiv miljøovervågning af den danske landskab. Vi ser frem til at inddrage jer i denne proces. mvh Rasmus

Ole Johnsen (Kommentar, Billund Vand 6 Energi A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:34

I Billund Vand & Energi er der vedtaget en digital strategi der bygger på åbenhed. Derfor er vi meget enige i ovenstående fokus - dog måske med i) fokus på tilgang til eksisterende data - så de bliver synlige for alle og gratis for alle. Som kommunalt ejede forsyningsselskaber og monopol virksomheder er det vigtigt, at vores værdifulde data bliver tilgængelige for kunder, myndigheder, uddannelses institutioner og private virksomheder. Gennem de rigtige data kan vi for alvor gøre gavn med digitaliseringen.
Vi ønsker at understøtte Open Source produkter - og er åbne overfor gode input og spændende partnerskaber der skaber værdi på bundlinjen og stort fokus på det rene vand. I disse Corona-tider er det rene vand det vigtigste grundlag for et sikkert og sundt liv for os alle.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:52

Hej Ole, tak for din kommentar. Som du skriver er tilgængelighed af data på tværs vigtig, der ligger en kæmpe investering i den datahøst vi hele tiden foretager - og et stort potentiale i bedre udnyttelse. En af de ting DHI gerne vil, er at udvikle metoder til kvalitetssikring af data, således at det manuelle arbejde med at anvende data reduceres - og derigennem sikre at udnyttelsen bliver bredere og mere effektiv, til gavn for alle.

Jesper Elkjær (Chefkonsulent, HOFOR)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 03:52

Jeg er på vej hjem fra Californien efter to års orlov fra HOFOR, hvor jeg har arbejdet i den danske Water Technology Alliance i Silicon Valley.
Når man har været her over oplever man, hvor enestående det danske data samarbejde er, hvor næsten alle data deles og hvor myndigheder, forsyninger og rådgivere arbejder med ensartede datastrukturer og modeller til vores fælles bedste. Det at dele data i vandbranche er blevet en del af vores DNA siden grundstenene til Jupiterdatabasen blev grundlagt for snart 100 år siden.
I Silicon Valley har en lang række firmaer med Google i spidsen opdaget værdien af at samle alle former for data, sammenstille dem og sælge dem videre. Samtidigt har de i USA en vandbranche der holder alle data tæt ind til kroppen, for data giver magt og hvis man deler ud af den magt/data, kan den blive brugt mod en. Alle de gæster jeg har haft med til Danmark har været vildt begejstret for den danske model og har kald det et Data Utopia. I Californien har de for ca. 5 år siden dannet California Data Collaboration med det formål, at få styr på vand- og geologidata i helt bred forstand og gjort data tilgængelig i fællesskabets interesse, for så kan man som i Danmark, få et langt bedere beslutningsgrundlag.
Hvor vil jeg hen med det?
1. Vi skal være glade og stolte af den danske datamodel. Den kan altid forbedres, men der er også meget at miste for hele branchen og samfundet, hvis vi ikke sørger for at beskytte, vedligeholde og udvikle den.
2. Der er kæmpe markeder udenfor Danmark, der længes efter et Data Utopia og vi kender vejen og kan hjælpe andre med at nå der hen, uden at begå nogle af de samme fejl som Danmark har begået.
3. Vi skal passe på med at lave IT-løsninger der tager udgangspunkt i den danske datamodel, for det er ikke sikkert der er et marked udenfor Danmark der kan bruge den, da mange markeder ikke er modne nok til det.
4. Vi skal også huske at kigge til udlandet, for der foregår en masse med data der sendes i skyen og behandles med AI, for at validere data, diagnostisere og alarmere. Google er også ved at kigge på geologi- og vanddata og hvis der er penge i de data, så har de også snart løsninger til salg.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:09

Hej Jesper - og snart velkommen hjem fra WTA i CA. Det er et par gode råd du kommer med. Dem vil vi notere os i vores fortsatte arbejde med at eksportere vores teknologi sammen med de andre partnere i WTA.

Susie Sinding (Head of Department, DHI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:57

Kære Jesper
Mange tak for dine kommentarer, og fordi du deler dine erfaringer fra udstationeringen hos WTA i USA.
Det er i den grad vigtigt, at vi værner om den danske datamodel, dens potentialer og den udviklingsmuligheder. Danmark har helt sikkert meget at byde på, hvad angår adgangen til og brugen af data, men som du også skriver, så er det rigtig vigtigt, at vi forholder os til modenheden i de markeder, vi ønsker at tilgå med vores ideer og løsninger. Så tak for de gode råd!

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:09

..

Jakob Steffensen (Head of Innovation & Partnerships, DFDS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:13

Jeg blev virkelig glad da jeg nærlæste beskrivelsen af dette indsatsområde. Den grønne omstilling af dansk søfart stiller virkelig store krav til effektiv digitalisering af vores industri, for uden at have det grundlag på plads kan vi ikke gøre det økonomisk attraktivt.
Arbejde med at kunne inkludere live datafeeds fra nye data kilder som f.eks. lidar, radar og bevægelsessensorer fra den nye generation af skibe, kombineret med datakilder fra offshore wind og satellitter, kunne hjælpe med at skabe noget der minder om en digital tvilling af de vandlag der har indflydelse på skibenes operation. Her tænker jeg specielt på at skabe en ”spille plade” som vi kan benytte som ”underlag” for de digitale tvillinger af den nye generation af nul emissions / autonome skibe.
For at vi kan lave det til en god forretning f.eks. at udskifte de fossile brændstoffer ud med brint, vil vi være nød til at designe skibene til at skulle bunkre meget oftere end vi gør i dag. Fra at skibene bliver bunkeret med en til to ugers mellemrum, ville vi skulle bunkre f.eks. brint helt op til måske dagligt (på grund af at brint tank kapacitet er vandvittig dyr). Så hvor det i dag er træls, men OK, at det tager to til tre personer en formiddag at bunkre, bliver vi nød til at automatisere den proces 100%. Og da mange vil foretrække at disse bunkeroperationer skal foregå på havet, kræver det et rigtigt godt datagrundlag for både at kunne gøre det sikkert og optimere hvor på havet det skal foregå.
..og selvfølgelig er der virkelig mange andre helt specifikke områder hvor jeres fokus vil skabe stor værdi for arbejdet med at minimere emissionerne fra de eksisterende skibe.
Vi vil rigtig gerne bidrage, både med vores domæne viden, data kilder fra skibe og sparing omkring hvilke modeller der vil hjælpe med at bane vejen from fremtidens skibe.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Søndag d. 17/5-20 kl. 16:32

Hej Jakob,
Tusind tak for denne perspektivering og vi regner bestemt med at kunne levere en sådan 'havets spilleplade' hvor havets aktører og sensorer omkring havet infrastruktur genererer input om vind og vejrforhold både historisk og i realtid, disse kilder fusioneres med modeller og en forbedret forståelse af spillepladen både til planlægning af f.eks. bunkreoperationer såvel som probabilistiske forecasts til mere kortsigtet planlægning. De kommende år bliver uhyre spændende og vi glæder os til at hjælpe den danske maritime sektor til at stå stærkt i denne nye virkelighed som er på vej.
Mvh Jacob

Simon Stisen (Professor, Geological Survey of Denmark and Greenland)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:11

Super spændende forslag. Jeg syntes særligt at ideerne om at "udvikle nye modelleringsværktøjer, der kan udnytte den stigende mængde af data fra eksisterende og nye datakilder" er meget relevant. Ikke blot ud fra et maskinlærings perspektiv men også i en kombinationen af maskinlæring og procesbaserede modeller. Der ligger store muligheder i at udnytte de enorme datamængder fra bl.a. satellit data i hydrologiske beregninger og idéerne om at benytte datadrevne maskinlærings metoder til hurtige beregnings og beslutning værktøjer er interessant.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:38

Hej Simon. Mange tak for din kommentar omkring relevansen af forslaget. Lige netop koblingen mellem kvalitetssikrede og forædlede data strømme som input til hydrologiske modeller rummer i vores fælles optik et stort potentiale, som vi, meget gerne i samarbejde, kan forløse, og dermed skabe stor værdi for både samfund, miljø og virksomheder. Tak for støtten.

Rasmus Fensholt (Professor, Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:12

Dette forslag er spot-on ift. nuværende "flaskehalse" for forbedret brug at digitale data i DK. Aldrig har der været så stor forskel på mængden af tilgængelig digital data og vores evne til hive relevant information ud af disse data. At optimere både adgang og brug af data - som foreslået here af DHI/GRAS vil være et helt afgørende indsatspunkt, der vil være til stor gavn for en bred vifte af danske virksomheders position på det globale marked for at kunne byde ind med relevante digitale grønne vandløsninger inden for klimatilpasning og vandressourcer.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:34

Hej Rasmus. Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. For at det skal lykkedes at nedbringe antallet og størrelsen af "flaskehalsene", så er et godt samarbejde mellem virksomheder og universiteterne centralt, og derfor er vi glade for at have et samarbejde på lige netop dette felt, som rummer så store potentialer for danske løsninger i en global kontekst. Mvh Rasmus

Christoffer Karoff (Lektor, Geoscience, Aarhus Universitet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:34

Sammen med Kontoret for rum leder jeg arbejdet med at oprette et nationalt partnerskab for brugen af remote sensing til at accelerere den grønne omstilling. DHI GRAS er en central partner i dette arbejde, der bl.a. ser på, hvordan vi kan sammenkoble satellit observationer af overfalde vand med højde- og grundvandsmodeller. Dette arbejde er vigtigt, ikke bare for at sikre ret vand og minimere effekten af klimaforandringer, men også for de danske virksomheder der producere nye teknologiske løsninger, nationalt og internationalt, indenfor vandområdet.

Der findes en række åbne data produkter indenfor remote sensing – f.eks. Copernicus programmet. Desværre er teknologihøjden for at bruge mange af disse produkter meget høj og her er det vigtigt, at DHI GRAS gør forrest med eksempler på nye løsninger og hjælper med at lette adgangen til disse åbne data produkter for mindre private virksomheder.

Jeg støtter derfor varmt op om dette forslag til et indsatsområde.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:12

Hej Christoffer
Tak for svar og den varme støtte! Vores aktivitet er netop rettet mod at lette adgang af nye datakilder til især små virksomheder. Det er ofte svært at sige hvordan disse nye data kan bruges af små virksomheder og hvordan vi kontakter disse virksomheder. Derfor ser vi frem til et bredere samarbejde i denne aktivitet med universiteterne hvor vi kan komme i kontakt med disse brugere bl.a. i start-up miljøet omkring universiterne. Der er ingen tvivl om at sækning af barrierne til eksisterende og nye data produkter er et centralt element for at lykkes med at gøre data klar til brug, eksempevis til forskning og produkter til gavn for den grønne omstilling. mvh Rasmus

Brian Arreborg Hansen (Kontorchef - Terræn-, klima. og vanddata, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Søndag d. 17/5-20 kl. 20:31

Det ser super spændende ud.
Vi er igang med at udvikle et såkaldt Hydrologisk informations- og prognosesystem (HIP), der bl.a. vil indeholde oplysninger om dybden til grundvandet i 100m-grid og samler en lang række oplysninger om vandløb. Jeg håber det kan være et input-datasæt til jeres projekt, da vi meget gerne vil bidrage til grøn digital vækst.
Data fra HIP er klar fra nytår er naturligvis gratis.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:24

Kære Brian. Tak for kommentaren. Et vigtigt element i vores indsats er at bringe data fra forskellige kilder sammen og integrere med modelleringsværktøjer til udvikling af nye digitale løsninger. Vi ser frem til at data fra HIP bliver tilgængelige og kan udnytte dem i vores udvikling. Mvh Henrik.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:39

Kære Brian. Mange tak for din kommentar - det er bestemt meget nyttigt at sammentænke forskellige datasæt, som kan understøtte en grøn digital vækst. Vi ser frem til at følge jeres arbejde med HIP nærmere. mvh Rasmus

Mads Robenhagen Mølgaard (Fagteknisk Chef, Geo)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 06:53

Der er ingen gratis data og analyser i denne verden, og slet ikke de digitale af slagsen. Data bliver altid skabt for at skabe mere værdi, og det koster penge at indsamle, digitalisere, udvikle og drive services som stilles til rådighed for andre – om det så er offentlige organisationer der udstiller til verden eller private der udstiller fra egne arkiver.

Geo er en SMV i den sidste kategori, og blander de offentlige data med egne værktøjer og data om undergrunden til services inden for digitalisering, analyser og rådgivning. Herved skaber vi nye arbejdsområder og vækst, og det ville være helt umuligt uden de offentlige data. Pointen er at private og offentlige ydelser hænger sammen – også i udlandet.

Det er derfor glædeligt at læse at DHI i kraft af sin position som GTS institut vil styrke danske virksomheders position inden for digitale vandløsninger til grøn omstilling, noget der helt konkret ville kunne anvendes og integreres med f.eks. Geo’s digitale produkter der har globale ambitioner.

Der kunne under de rette betingelser være store potentialer for Geo i at integrere egne digitale ydelser med åbne interfaces (API’er) og dataservices fra DHI inden for satellitdata, on-, near- og offshore, grundvandsforhold og havvand. Det samme gør sig gældende inden for vores mere traditionelle rådgivningsydelser.

Det er vigtigt at DHIs arbejde og løsninger understøtter Geo’s udvikling, ikke utilsigtet kvæler den – så en samarbejdsmodel er klart at foretrække, og vi glæder os til at se hvad det her fører med sig.

Susie Sinding (Head of Department, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:25

Kære Mads
Tak for dit indlæg. Vi håber bestemt også, at DHIs bidrag til den digitale omstilling vil styrke både de danske virksomheder og bidrage til og understøtte udviklingen hos GEO.

Jeppe Høgenhaug (Maritim Chef, Frederkshavn Havn)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:42

Frederikshavn Havn har ved flere lejligheder - specielt de seneste år i forbindelse med vores igangværende havneudvidelse, anvendt DHI´s værktøjer til bla. dokumentation af strøm og bølge forhold, til stor tilfredshed for både Frederikshavn Havn og havnens brugere. Det er positivt at se, at der til stadighed satses på udvikling af disse services. Og Frederikshavn Havn ser frem til at følge resultatet af udviklingen.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:48

Hej Jeppe,
Mange tak for de positive ord. Vi vil med indsatsen arbejde på at gøre de data og analyser som du efterspørger både lettere at tilgå også i en operationel sammaenhæng samt mere nøjagtige og med usikkerhedsmål. Vi ser frem til fortsat samarbejde.
Mvh Jacob

Jane Ribergaard Holm (Director of Business Development, GomSpace A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:15

Super spændende og relevant forslag. Særligt potentialet i at lette adgangen til data og udvikle nye dataprodukter og dataservices, der udnytter og integrerer forskellige datakilder (satellitter, droner, IoT og crowdsourcing) og vandmodeller er der store perspektiver i. Det er meget vigtigt at begynde at samtænke de forskellige infrastrukturer, vi har for datakilder med henblik på at udvikle lige netop en løsning som denne.
GomSpace understøtter meget gerne forslaget og ser frem til at følge udviklingen.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:30

Kære Jane. Mange tak for kommentaren og støtten, det er meget værdsat. Vi ser stor værdi i at både kunne lette adgangen til data, men også integrationen af de forskellige typer. Her vil jeres input omkring udvikling og downstream brug af data fra nano-satellitter helt sikkert også være relevant at få belyst nærmere. Vi ser frem til det videre forløb. mvh Rasmus

Niels Broge (Chefkonsulent, Geopartner)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:04

Meget relevant initiativ. Det kan være svært at orientere sig i landskabet af nye data, som løbende kommer til og bliver gjort tilgængelige. Et ajourført og samlet overblik over vand data og andre data af relevans for vandforvaltning vil være velkomment. Water data lab elementet støtter jeg også varmt, med dets fokus på udvikling af dedikerede dataanalyseværktøjer, walk-in klinik og fast-to-market. Jeg så meget gerne at der også sættes fokus på differentieret flyvehøjde i initativet. Det er vigtigt at der med alle de mange data og beregningsmuligheder ikke kun fokuseres på at gøre kendte avancerede og komplekse modelleringsværktøjer bedre ved at gøre dem endnu mere komplekse og avancerede. der er efter min mening et stort behov for understøttelse af meget simple hydrologisk analyseværktøjer, som også er drevet af nye gode kalibrerede data. Analyser på simpelt niveau er i visse sammenhænge tilstrækkelige, og er ofte tilstrækkelige til en første screening af situationen, som dernæst ligeså ofte vil kalde på avancerede analyser efterfølgende.
Jeg ser frem til at følge med i den videre udvikling af initiativet, som Geopartner også meget gerne som SMV vil bidrage til.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:46

Kære Niels. Mange tak for kommentarer og input, det er meget værdsat. Budskabet omkring differentieret flyvehøjde og behov for simple analyseværktøjer er noteret, og vi vil forsøge at inddrage dette. Godt at høre du kan se værdi i vores water data lab, og håber meget at kunne betjene Geopartners behov herigennem. mvh Rasmus

Flemming Gertz (Chefkonsulent, SEGES)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 18:31

Spændende initiativer!
Hvordan overvejer i udvikling af jeres produkter så de udvikles sammen med brugerne? Man falder nemt i den fælde at man udvikler noget som man tror kunderne har brug for. I forhold til bæredygtighed og grøn omstilling er det måske endnu vigtigere fordi meget initiativ er drevet af engagement og ejerskab fra "ikke eksperter". Værktøjer der også inddrager brugere og "ikke eksperter" i arbejdsprocesser kunne overvejes for at styrke værktøjernes bredde.
mvh Flemming

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:36

Kære Flemming. Tak for din kommentar som berører et centralt punkt omkring brugerinddragelse. Vores udviklingsaktiviteter vil foregå i tæt dialog med slutbrugere ved brug af brugerdrevet innovation og design thinking metoder og tilgange. Mvh Henrik.

Niels Broge (Chefkonsulent, Geopartner)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 18:04

Kære Henrik,
Godt at høre, at I har fokus på dette vigtige element. Kan du uddybe dit statement vedr. dette lidt mere: "Vores udviklingsaktiviteter vil foregå i tæt dialog med slutbrugere ved brug af brugerdrevet innovation og design thinking metoder og tilgange"?
Hvordan tænker I, at vi slutbrugere helt lavpraktisk kan blive involveret og bidrage? - Personlig invitation? - Åbent opslag? - Workshops? -Andet?

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:32

Et spændende indsatsområdet, som CenSec støtter og gerne bidrager med at vidensprede og "krydsbefrugte" over i forsvar- og sikkerhedsområderne, som ligeledes har brug for disse muligheder. Som europæisk certificeret guldklynge kan CenSec desuden bidrage med at sikre indsatsområdet en stærk international forankring og applikation i relevante markeder og vidensmiljøer.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:23

Kære Klaus. Mange tak for støtten og ikke mindst tilsagnet om at hjælpe med vidensprednings-aktiviteter gennem en udbygning af vores gensidige samarbejde. Det vil være helt centralt for os, at nå på tværs af mange sektorer, og både satellit-data og de digitale teknologier der vil komme under luppen, har rigtige gode muligheder for skabe vækst og nytte på tværs. Ser frem til samarbejdet. mvh Rasmus

Søren Viborg Kristensen (Head of department, Design & Engineering, Per Aarsleff A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:04

Et spændende emne!

I en travl hverdag med stramme tidsplaner lyder særligt initiativerne omkring øget tilgængelighed af data og automatiserede model-workflows interessante. Der bliver opsamlet store mængder data men ind imellem oplever vi at der er restriktioner eller forsinkelser på udledning af resultater, der gør at vi ikke får det fulde udbytte på vores projekter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:48

Hej Søren,
Tusind tak for kommentaren. I ét perspektiv har digitalisering den konsekvens af relativt komplekse opgaver gøres let og hurtigt tilgængelige og det er som du påpeger hvad vi hér (såvel som i indsatsen Hav, vand og klimamål 2030) stiller i udsigt for jeres sektor. Hurtigere resultater med samme eller bedre kvalitet. Bliv endelig ved med at give os feedback på hvor tæt vi er på målet også fremover!
Mvh Jacob

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:48

Kunstig intelligens og machine learning er teknologiske områder i massiv vækst. Den stadigt stigende implementering af intelligente løsninger, der gøres mulige ved hjælp af kunstig intelligens, rejser en række vigtige spørgsmål, som grundlæggende handler om hvorvidt teknologien er sikker at bruge. Det danske standardiseringsudvalg har derfor stort fokus på emner som gennemsigtighed, bias, og robusthed. Ambitionen er, at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder inden for kunstig intelligens og machine learning som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:22

Kære Kim. Tak for din kommentar som berører et vigtigt punkt omkring udvikling af internationale standarder inden for nye digitale teknologiområder, herunder kunstig intelligens og machine learning. Vi går meget gerne i dialog med jer omkring vores deltagelse til udvikling af standarder. Mvh Henrik.

Carsten Thirsing (Procesingeniør, BIOFOS A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:39

BIOFOS har igennem de seneste år sammen med forsyningsselskaberne i renseanlæggenes oplande arbejdet på at få etableret en til stadighed mere sikker og omkostningseffektiv drift af selskabernes samlede fælles infrastruktur. Her er nøgleordene optimal, sikker og robust drift hvor vi giver ejerne mest værdi for pengene, altså mest ’bang for the buck’.
Med den stigende fokus på at minimere udledningen af næringssalte og uønskede miljøfremmede stoffer fra punktkilder som renseanlæg og overløb fra kloaksystemet bliver der mere og mere fokus på intelligent styring af det samlede system, dette gælder fra de mange mindre regnhændelser til det ukontrollerbare skybrud. Dette er gældende for både BIOFOS og forsyningerne der driver kloaksystemet i renseanlæggenes oplande. Ombygning af den eksisterende infrastruktur bestående af afløbssystem og renseanlæg er særdeles dyr, så hvis man kan opnå de samme effekter med mere omkostningseffektive it-løsninger skal dette selvfølgelig undersøges og afprøves.
Med et øget antal tilgængelige datakilder, frie meteorologiske data, nye IoT sensorer der er billige og eksempelvis drives af batteri giver IoT teknologien muligheden for at sætte sensorer op i vores egen infrastruktur og andre steder hvor det før var dyrt og besværligt. Med de nye datakilder vil der blive et stærkt forøget fokus på sensordata, datakvalitet og ikke mindst detektion af fejldata og bestemmelse af usikkerheden på de mange forskellige datakilder. Det gælder både for egne datakilder og de datakilder som man ikke selv genererer, så der ikke træffes forkerte beslutninger på baggrund af fejlbehæftede og ikke valide data. Forecast data på nedbør fra radar og vejrmodeller vil sammen med online sensordata være særdeles vigtige inputdata til vores digitale modeller af afløbssystem og renseanlæg.
Ejerskab til data og hvem der har adgang til disse data vil også være vigtige fokusområder der skal være afklaret, specielt med de nye ’cloud services’ hvor det er let at dele data med andre. For at kunne dele data i fremtiden, er det vigtigt at ’datasiloerne’ nedbrydes, så det bliver lettere at dele data på tværs af aktører. Dette skal selvfølgelig ske på en sikker måde, hvor både privacy og GDPR-regler overholdes. Denne datadeling kræver, at der er åbne interfaces (API’er) og standardiserede dataformater, således at det er let på tværs af aktører og software platforme at dele data. Dette vil give os mulighed for at udvikle endnu bedre løsninger og services end dem der er tilstede i dag, og BIOFOS er af den opfattelse at vi i dag kun har afdækket en lille del af potentialet her. Data mining og læring af disse data på baggrund af AI samt machine learning og brugen af MPC vil være meget vigtig fremtidig områder hvis vi skal kunne få noget (brugbart) ud af alle disse data og datakilder.
Vi håber, at vi får mulighed for at forsætte samarbejdet om at løse disse udfordringer i de kommende år bl.a. igennem DWC-projektet.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 05:30

Hej Carsten, tak for dine detaljerede og uddybende kommentarer. Som du bekræfter på vegne af BIOFOS, er der mange data at forholde sig til, ikke mindst med fremkomsten af billige IoT sensorer. Du peger på et par vigtige problemstillinger omkring data ejerskab og adgang - og vi er enige at vi skal prioritere disse forhold på linje med de mere tekniske analyser. Det vil også være en vigtig forudsætning for bredere accept af de nye metoder og værktøjer, som DHI foreslår at udvikle i den kommende 4-årige periode. Vi ser, som jer, frem til at fortsætte samarbejdet, BIOFOS er en rigtig fin eksponent for en forsyning med en velorganiseret intern IT- og data struktur, kompetente ressourcer og et stærkt drive.

Jesper Pedersen (Procesingeniør, Aalborg Forsyning (Produktion Renseanlæg))
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:49

Jeg vil gerne have lov til at supplere Carsten Thirsing indlæg. En af de ting, der skal være fokus på er standardisering af data, da der efterhånden er mange forskellige kilder til data. Et eksempel er tidsstempling, som kan tolkes og udføres på vidt forskellige måder.
Vi er under et stigende pres fra omverdenen om at kunne udstille data, så det vil være rart at vi bleve enige om hvordan vi offentliggøre data og hvem som skal have adgang til dem. Jeg oplever at myndighederne kommer tætterne på den daglige drift og jeg forventer at myndighederne i fremtiden
vil begynde at efterspørge driftsdata.

I forhold til IoT, IoE, industri 4.0 opfatter jeg dem som diffuse begreber på nuværende tidspunkt i f.t. Vandsektoren. Der skal arbejdes for at få integret tankegangen i Vandsektoren, så vi kan få mulighed for at anvende Machine Learning (ML), Augmented Reality, Virtual Reality og Mixed Reality på data sammen med f. eks. BIM.

På forhånd tak :-)

Susie Sinding (Head of Department, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:33

Kære Jesper
Mange tak for dine supplerede bemærkninger. Det er helt klart en mission for os at styrke ikke kun arbejdet med processering og tolkning af data men også at understøtte den stigende efterspørgsel på offentliggørelse og adgang til data. Arbejdet med data i Vandsektoren er mangesidet, og jeg tror, du har helt ret i, at vi kan blive endnu bedre til at anskueliggøre udbyttet af anvendelsen af Machine Learning, Augmented Reality etc.

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, Miljøstyrelsen)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 19:07

Hej Rasmus - tak for dit svar ovenfor. Miljøstyrelsen finder som sagt emnet utroligt relevant og vil meget gerne bidrage/samarbejde om konkrete elementer. Vi har aftalt møde om dette og flere andre af DHI's emner. Det samme gælder for Danmarks Miljøportal hvor MST er part.
Vh Lars Møller

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:27

Hej Lars. Selv tak, vi ser frem til det videre samarbejde her, til stor gavn for miljøet og de mange interessenter. mvh Rasmus

Per Nobel (Procesingeniør, Novozymes A/S, Kalundborg)
Søndag d. 24/5-20 kl. 15:06

Gennem digitalisering og aktiv dataoverførsel mellem industri og forsyningssælskaperne, kan processer udvikles til optimeret performance og minimeret resurseforbrug og klimabelastning.

Fra Nordeuropas største spildevandsrenseanlæg på Novozymes/Novo Nordisk A/S site Kalundborg, indleder vi nu et sådant samarbejd med Kalundborg Centrale Renseanlæg som modtager våres effluent sammen med spildevandet fra husstand og regionens øvrige industrier. Det kan betraktes som en digitaliseret udvidelse af en allerede eksisterende symbiose.

Jeg glæder mig til at se lignendes symbioser rundtom i landet i den nærmeste fremtid.

Venlig hilsen
Per

Susie Sinding (Head of Department, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:37

Kære Per
Mange tak for dit indlæg. Kalundborg symbioserne viser mange eksempler til efterfølgelse. Forhåbentlig er der mange, der også fremover vil blive inspireret af jeres tankegang og løsninger.

Kirsgten Halsnæs (Professor, DTU)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:46

Indsatsområdet er udhyre vigtigt i forbindelse med planlægning af effektive løsninger indenfor klimatilpasning. Jeg vil her tage udgangspunkt i et projekt om oversvømmelse ved danske kyster finansieret af Innovationsfonden, hvor DTU sammen med DHI, kommuner, Kystdirektoratet og SME'er udvikler digitale værktøjer, som kan understøtte et integreret analyse af hyppigheden af oversvømmelser, hydrologi og skadesomkostninger. Der er her en helt unik mulighed for at sammenkæde offentligt tilgængelige GIS data med kontekst specifikke beregninger af klima og hydrologi, hvor Danmark faktisk spiller en førende international rolle. Der er behov for en videreudvikling af den slags digitale platforme, som kan understøtte effektiv kystbeskyttelse, som der vidst desværre bliver enormt stort behov for i fremtiden.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:13

Kære Kirsten. Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Du beskriver et rigtig godt eksempel hvor sammenstilling af forskellige datakilder giver stor værdi til planlægning af klimatilpasningsløsninger. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde inden for dette område med DTU og de øvrige partnere i Innovationsfond projektet. Mvh Henrik.

Claus Homann (COO, Aarhus Vand)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:13

Indsatsområdet som er beskrevet er yderst relevant både for Aarhus Vand der har en ambitiøs digital strategi og for Den Danske Vandklynge som netop ønsker at innovere i feltet mellem vand og digitalisering. Det skaber fremtidige unikke færdigheder og muligheder for vores kunder og vil understøtte en accelereret eksport af digitale vandløsninger som kan bidrage til at løse SDG mål på vand og klima. Ved at kombinere domæneviden på vand og digitalisering får vi muligheder for at skabe løsninger som kan integreres i eksisterende infrastruktur og med Corona i baghovedet gøre det muligt at operere systemerne med begrænser fysisk kontakt på kontorer og ikke mindst på anlæggene. Til fremtidens ressource anlæg, Aarhus ReWater og andre kommende anlæg i Danmark har vi pt en stepstone for udvikling og test sammen med branchen som kan understøtte indsatsen.. Vi hilser initiativet velkommen.

Claus Møller Pedersen (Divisionsdirektør, Aarhus Vand A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:29

Digitale vandløsninger til grøn omstilling

Indsatsområdet som er beskrevet er yderst relevant både for Aarhus Vand der har en ambitiøs digital strategi og for Den Danske Vandklynge som netop ønsker at innovere i feltet mellem vand og digitalisering. Det skaber fremtidige unikke færdigheder og muligheder for vores kunder og vil understøtte en accelereret eksport af digitale vandløsninger som kan bidrage til at løse SDG mål på vand og klima. Ved at kombinere domæneviden på vand og digitalisering får vi muligheder for at skabe løsninger som kan integreres i eksisterende infrastruktur og med Corona i baghovedet gøre det muligt at operere systemerne med begrænser fysisk kontakt på kontorer og ikke mindst på anlæggene. Til fremtidens ressource anlæg, Aarhus ReWater og andre kommende anlæg i Danmark har vi pt en stepstone for udvikling og test sammen med branchen som kan understøtte indsatsen.. Vi hilser initiativet velkommen.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:34

Hej Claus H og Claus M - tak for jeres opbakning. Udover at effektivisere og automatisere brugen af data, peger I også på værdien af styrkede eksport muligheder. DHI ser denne vinkel som en betydningsfuld faktor - ikke mindst i sammenhæng med den systemeksport, som den den danske vandsektor har. Samarbejdet mellem forsyninger, danske virksomheder og Udenrigsministeriet har allerede vist sit potentiale, og med flere og bedre varer på hylderne vil vi kunne befæste og udbygge denne position.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:23

-

Jørgen Juhl (Project Director, COWI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:43

Dette indsatsområde vedr. digitalisering er af stor betydning for de danske rådgivere i det globale marked. Der er stigende behov for at analysere store mængder af forskellige data og bruge disse som input og/eller kalibrering/verifikation af numeriske modeller, men det kan for de enkelte projekter være umuligt at gøre indenfor den tidsmæssige og økonomiske ramme. Derfor vil det være vigtigt at kunme få adgang til data der allerede er behandet og kvalitetssikret. Øget automatisering af input, set-up osv. af numeriske modeller vil øge brugen af disse og muliggøre hurtigere levering af projekter der vil være en konkurrencemæssig fordel.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:26

Hej Jørgen, tak for din opbakning til ideerne omkring automatiseret datavalidering. Ideen er netop at udvikle værktøjer der kan kobles sammen med andre processer og rådgivningstools - og levere generiske, afprøvede og dokumenterede metoder, der sikrer effektiv udnyttelse af eksisterende data.

Svend-Erik Jepsen (fagleder, vand, Dansk Industri)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:49

Der er igen tvivl om at indsatsområdet digitalisering rummer meget store muligheder for både den danske vandsektor og de virksomheder der lever at at eksportere løsninger. Klimapartnserskabet for affald, vand og cirkulær økonomi peger på, at at digitalisering, IoT, online sensorer med mere rummer store potentialer for at bidrage til at nå partnersakbets ambision om at den danske vandsektor er enerig- og klimaneutral i 2030. Integration med de ekssiterende modeller er selvfølgelig en vigtig del af dette.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:31

Kære Svend-Erik. Tak for din kommentar og pointering af det potentiale der er i forhold til den danske vandsektor og dansk eksport af vandløsninger samt Klimapartnerskabets ambitioner. Danske virksomheder står stærkt inden for grønne vandløsninger, og det er vores vision med indsatsområdet at styrke denne position og til at imødekomme den stigende internationale konkurrence. Mvh Henrik.

Jesper Kjelds (digitaliseringschef, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:43

Hej - I rammer bulls eye med beskrivelsen dels formål, aktiviteter og ambition. Som forsyning er vore behov for adgang, overblik til og analyse data mangefold - så det handler ikke udelukkende om modellering. Så tænk det med ind i arkitektur design; det er vigtigt at vi skaber en fælles og standard tilgang til hvordan vi arbejder, deler og bliver klogere med data. Data governance er et kritisk punkt for alle, med de mange data kilder tilrådighed er det uhyre vigtigt at man som data bruger kender data kilder, kvalitet, ...metadata. Tænk også på analytics der kan assistere brugere med at verificere og forbedre datakvalitet "GIGO" DHI arbejder jo også med Digital Twins det nævnes ikke i oplægget, jeg syntes det er et godt begreb så overvej om det skal med måske som en form for fælles beskrivelse af modeling til planning, scenario, predictive....
Anvendelse af åbne standarder på tværs af platforme og systemer er meget vigtige og konfiguration fremfor udvikling/tailoring - I nævner skræddersyet det kan være godt i nogle tilfælde men som generel guideline er det konfiguration vi stræber mod.
AAV arbejde med dataplatform OneWater har jo relevans for dette emne - måske vi skulle tænke et noget sammen her ?

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:31

Hej Jesper, tak for dine detaljerede og konstruktive kommentarer. Som du fremhæver, er det vigtigt at data bearbejdningen ikke alene sigter mod efterfølgende anvendelse i hydrauliske modeller, men også er tilgængelige for selvstændige analyser, præsentationer, beregninger af KPI mm. Tak for invitationen til yderligere samarbejde, den vil vi meget gerne tage op.

Arne Cermak Nielsen (arkitekt, partner, URBAN POWER)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:16

Godt tilttag. Tænk gerne i kommunikation og brugervenlighed, så det også kan bruges uden ekspertviden - så kommuner og gruindejere kan være med og se mulighederne for samarbejde og synergiprojekter.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:34

Kære Arne. Tak for din kommentar. Kommunikation og brugervenlighed er vigtige faktorer vi har meget fokus på i vores udviklinger. Mvh Henrik.

Jesper Riis Christiansen (Lektor, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:23

Jeg støtter fuldt op om dette initiativ og mener der ligger mange uudnyttede muligheder i forøget tilgængelighed og samtænkning af datatyper og metoder til analyse af disse.
De konkrete områder hvor jeg ser uopdagede muligheder i fremtiden er relateret til den forskning og undervisning jeg bedriver indenfor vandstrømme i naturen og udledningen og optag af drivhusgasser fra naturlige og seminaturlige økosystemer. Der hvor vi er udfordret på at omsætte vores detaljerede viden fra undersøgelser knytter sig til opskalering fra plot skala til større regional/national skala. To eksempler 1) skovhydrologi med fokus på fordampningens delelementer i forskellige vegetationsstrukturer for at blive bedre til at opskalere grundvandsdannelsen under skov og 2) det overfladenære grundvandspejl og sammenhængen med jordvand i lavbundsområder for at blive bedre til at opskalere drivhusgasudledninger fra lavbundsområder under forskellige hydrologiske situationer/scenarier. Begge eksempler er relevante i en national kontekst da vi er afhængige af rent grundvand, men samtidig skal øge skovarealet og mindske udledningen af drivhusgasser fra dyrkede lavbundsjorde. Her ser jeg muligheder for at DHI kan spille en vigtig rolle.
Jesper

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:15

Kære Jesper. Mange tak for din støtte til forslaget, meget værdsat. En stor tak for at belyse uopdagede muligheder indenfor jeres forskningsfelt, og gennem relevante eksempler belyse hvor du ser udfordringer og en rolle for DHI. Tak for indspark! mvh Rasmus

Lotte Lindgaard Andersen (Projektchef, Mrs)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:10

Fra Danmarks Miljøklynge ved CLEAN støtter vi fuldt ud op om oplægget. Bedre adgang til data, digitale værktøjer og automatisering er vigtige drivere for vækst og eksport. Fra de bidrag vi har fået fra arbejdsgruppe fra videnpartnerne samt innovationsboards bestående af virksomheder, fremhæves det, at Danmark er ret unik indenfor anvendelse af data og digitale højdemodeller, oplands- og miljødata, og at vores tillidsfulde samarbejdskultur også bidrager positivt hertil. Vandvirksomheder peger på at der er behov for klare rammer for deling af data, krav til datakvalitet samt digitale løsninger, og at der er behov for samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videnpartnere. i forbindelse med udbud fra Industriens Fond om datadreven vækst, hvortil CLEAN i samarbejde med DTU, AU og TI har sendt en ansøgning "Digital Transformation - Water" har vi lagt op til forskellige innovationsforløb med videnpartnere alt efter vandvirksomhedernes digitale modenhed, som kan vurderes på 2 niveauer - modenhed til at effektivere egen butik ved brug af egne data og modenhed til at med adgang til nye data indenfor vand at ville indgå i udviklingsprojekter med universiteter og skabe ny forretning. Det som jeg vil frem til er at vandvirksomheder tillige med forsyninger har forskellig digital modenhed, hvorfor det også er vigtigt for at fremme vækst og større digitalisering, at data og datamodeller bliver lettere tilgængelige og intuitive at gå til for vandvirksomheder. Endelig har vandvirksomheder også fremhævet forskelligheden i anvendelse og deling af data samt digital modenhed mellem europæiske lande, som gør, at vi skal overveje digitale løsninger på et mindre ambitiøst dataniveau ved eksport af DK´s digitale vand- og klimatilpasnings modeller og løsninger

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:46

Kære Lotte. Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Du har en meget vigtig pointe mht. digital modenhed. Vi vil gøre data og modeller lettere tilgængelige så det kan skabe værdi for vandvirksomheder og forsyninger. Dette er vigtigt for at sikre at de udviklede digitale løsninger er skalerbare, også på det internationale marked. Mvh Henrik.

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:35

Her fra DI's side ser vi en mangfoldighed af virksomheder inden for rådgivning, services og teknologi, som uden tvivl kan drage fordel af etablering af en infrastruktur og integration af de mange relevante data, som genereres og kan bringes i anvendelse, på området. DHI og DHI Gras vil herved kunne stille sine imponerende kompetencer på området til rådighed og etablere en øget tilgængelighed, som en bred kreds af virksomheder og myndigheder vil nyde godt af. Behovet er stort, og vi håber, at forslaget bliver gennemført.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:10

Kære Richard. Mange tak for din kommentar. Godt at høre at DI kan se at vores forslag kan skabe værdi for virksomhederne. Vi er meget enig i at der er et stort behov for øge tilgængeligheden for nye datakilder og teknologier. Igen tak for støtten, håber at kunne række ud til DI og jeres medlemmer mhb på øget samarbejde og inddragelse. mvh Rasmus

Anders Sørrig Mouritzen (Direktør, C2Wind)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:02

Kære Henrik og Rasmus
Spændende initiativer inden for:
1) "Automatisk modellering"
2) "Water Data Lab".

Ad 1): Er der mulighed for i "Automatisk modellering" at kunne forbedre kystnære hindcastmodeller for områder, hvor der ikke eksisterende er lokale (eller regionale) hindcastmodeller?
Ad 2): Virkelig spændende initiativ! Det er præcis sådan et tiltag, der vil kunne løfte brugbarheden af jeres glimrende hindcast-data til nye højder, særligt i nye havvindmøllemarkeder.

Jeg ser gode muligheder for, at resultaterne af disse indsatsområder vil være anvendelige for både mine kolleger og mig i vor lille virksomhed, samt for vores kunder og samarbejdspartnere i værdikæden mht. projektering, udvikling, og drift af havmølleparker. Hvis I får brug for mere konkret hjælp, sparring, testbrugere, eller feedback, er I meget velkomne til at ringe eller skrive - eller komme på besøg!
De venligste hilsner fra Anders/Remi

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:50

Kære Anders. Mange tak for dine kommentarer - glædeligt at høre at du finder forslaget både spændende og brugbart for jeres forretning. Det lyder rigtig godt at du kan se stor værdi i Water Data Lab forslaget Vi vil meget gerne inddrage jer i udviklingen, så vi sikrer at det er til gavn for jeres forretning, som jo i den grad understøtter den grønne omstilling. mvh Rasmus

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:59

Hej Anders,
Tusind tak for god kommentar og spørgsmål.
1) Ja, i den marine anvendelse er det præcis hvor vi gerne vil hen - konsistente data både i hindcast og forecast faktisk.
2) Tak for perspektiveringen - vi ser bl.a. en mere agil anvendelse af nye datakilder til validering af de mere automatiserede modelopsætninger i 1) samt til forbedring af resultater via data fusion.
Og anvendelse til dansk og global udviklingen af havvindenergi står højt på listen i begge tilfælde.
Mvh Jacob

Eva Bøgh (Specialkonsulent, hydrologi, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:28

Det er opløftende og spændende læsning - og meget glædeligt, at DHI vil arbejde på at gøre det lettere at bruge vandmodeller i kombination med nye datakilder og kunstig intelligens. Der er stor brug for at øge anvendeligheden og værdien af de mange nye datatyper og stigende datamængder, der er tilgængelige, og som der kan forventes endnu flere af i fremtiden. Det gælder både IoT-sensorer, DMI’s radardata, dronedata, lidardata og andre remote sensing data, som allerede nævnt, såvel som bedre udnyttelse af flere observations- og arealdata, der bliver tilgængelige. Udvikling af metoder og automatisering af processer, der muliggør lettere brug af nye datakilder i vandmodeller har mange vigtige perspektiver.
I det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP), der udvikles i 2020 som et fællesoffentligt projekt, vil vi netop muliggøre effektiv deling og brug af offentlige data fra kommuner, regioner og staten om terrænnære hydrologiske forhold (vandløb, grundvand, hav). Formålet er at understøtte arbejdet med klimatilpasning, vandforvaltning mm og har også værdi for grøn omstilling, grundet betydningen af terrænnært grundvand for drivhusgasemissioner. Der vil blive adgang til hydrologiske data, der ikke er udstillet i dag, fx vandløbshydrometri gennem 100 år og i realtid mm., og der vil blive givet samlet adgang til visning og download af hydrologiske data, ligesom data også kan hentes via API.
Som noget nyt, så udstilles data sammen med daglige modelberegninger af terrænnært grundvand, vandføring og jordens vandindhold for perioden 1990 – 2019 i 100 m grid, samt for fremtiden, og som i ved, så vil der blive mulighed for at hente forskellige stationære og dynamiske randbetingelser fra DK-modellen, således at disse kan bruges til videreudvikling af mere detaljerede lokale modeller med anvendelse af flere data og andre datatyper. Vi glæder os til at bringe HIP i spil, og vi håber, at bedre adgang til hydrologiske data og modelberegninger i HIP kan bidrage til arbejdet med udvikling af metoder og processer, der gør det lettere at integrere flere datakilder i vandmodeller for at skabe nye og bedre vandløsninger, der vil kunne bringe nytte mange steder.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:08

Kære Eva. Mange tak for kommentaren. Det lyder godt at du kan se en interesse i forslaget, og ikke mindst kan se konturerne af et sammenspil med jeres HIP-system. Samarbejde på tværs af organisationer og data-integration er nogle af kodeordene for at sikre gode data-drevne beslutninger omkring tiltag i miljø-landskabet. Håber at kunne inddrage jer og HIP i vores udvikling fremadrettet. mvh Rasmus

Michael Pilc (Afdelingschef, Skanderborg Forsyning)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:57

Brugervenlighed og gennemsigtighed burde være meget i fokus. Ud over at vi skal anvende eksisterende data bedre, kommer vi uden tvivl til at måle på mere for at sikre at modellerne giver os et mere nøjagtigt billede af virkeligheden. Jeg er enig i at IoT og billige devices kommer til at give os meget værdi, herunder anvendelse af Sigfox, Narrowband og/eller LoRa netværk. Realtidsmålinger vil ikke kun sikre kalibrering af modellerne, men også reducere kompleksiteten i beregningerne. Det skal være nemt at tilføje nye måleværdier og det skal ligeledes være nemt at se hvad der skal til for at reducere en miljøpåvirkning eller anden parameter man vægter højt.

Lea Wermelin udtalte sidste år at der skal være bedre styr på data mht. overløb (En usikkerhed på op til 200% blev omtalt) og der kom ligeledes en udtalelse om at der kan komme afgift på overløb af spildevand i naturen... såfremt datakvaliteten forbedres. Data skal være med til at synliggøre behovet overfor politikkerne og dermed også sikre vi har den økonomiske ramme til at gennemføre de tiltag der er nødvendige for at vandområdeplanerne kan sikres - kvalitetsmålene fra disse planer burde også tænkes ind. En anden ting der kunne være godt at overveje, er om man skulle fokusere på effekten af de tiltag man udfører, dvs. synliggøre resultater bedre og dermed også at fremhæve den værdi kunderne får gennem deres spildevandsafgifter...

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:38

Hej Michael, tak for dit indspil. En forbedret datavalidering skal, som du kommenterer, ikke kun være for at forbedre grundlaget for de avancerede modeller. Kombinationen af validerede data og en række analyser og sammenstillinger, kan i en række tilfælde give stor indsigt og forståelse for de fysiske systemer som vi prøver at forvalte så godt som muligt. Din henvisning til overløb, og de store usikkerheder får mig til at tænke på at noget af det arbejde som Billund Vand & Energi har gennemført omkring monitering af samtlige overløb, måske kan være til inspiration for jer og andre. Fokus på overløb er stigende, og de kommende metoder og værktøjer vil have særlig fokus på netop dette område.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:39

-

Henrik Bredmose (Professor, DTU Vindenergi)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:29

Automatisk modellering lyder rigtigt spændende. Ofte bruger vi som ingeniører sund fornuft og intuition til at komme med et første bud på et modelsvar, med de informationer vi lige har til rådighed. Automatisk modellering, tænker jeg, ligger i forlængelse heraf. Systematisk kombinering af input, håndtering af usikkerhederne og processering i en robust model. Digitaliseringen giver god mulighed for at tage dette skridt. Jeg vil foreslå at der indbygges kvalitetscheck i metoderne her, som brugeren ser som en del af svaret. Det kan både give en forståelse af, hvor tæt modellen på sin normale brug i parameterrummet og en forståelse af hvor pålidelige resultaterne er. Det bliver spændende at følge. DTU Vindenergi står bag The Global Wind Atlas og samarbejder gerne i forbindelse med met-ocean data.
Mange hilsner Henrik

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:27

Hej Henrik,
Tak for din kommentar. Jeg synes også at mulighederne af automatiseringen for modellering er både meget spændende og med store muligheder. Og jeg mener som du påpeger at det er essentielt at der ikke blot gives mulighed for kvalitetssikring af dygtige fagfolk, men at dette gøres mere effektivt samt intuitivt og at man derfor ender med at have bedre kontrol over og forståelse af sine modeller, hvad de bør anvendes til og hvad de ikke kan. Det er jo stadig fagpersonen der skal tage ansvaret for at tallet og anbefalingen er rigtig i sidste ende.
Mvh Jacob

Karsten Arnbjerg-Nielsen (Professor, DTU)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:06

Danmarks unikke position mht data og vidensinstitutioner der arbejder med at anvende dem optimalt giver en rigtig god mulighed for at være ledende på dette område selv om der er mange andre steder på kloden, der er mindst lige så udfordrede som vi er. Det gradvise skifte i udviklingsfokus fra hyperdetaljerede distribuerede modeller til mere simple (automatiserede mht opsætning og/eller datadrevne) er både logisk og nødvendigt for at komme videre med fit-for-purpose modeller der rækker fra real-time forecast til strategisk planlægning. I samarbejdet med DHI er det mest relevant at vi spiller ind som samarbejdspartner på klimatilpasningsområdet, så min kommentar dækker også dette område. Udfordringerne med samtidige ændringer i såvel vandrelaterede ekstremer som vandbalancer er store, så der er nok at tage fat på.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:59

Kære Karsten. Tak for din kommentar. Effektivisering af brug af vandmodeller til forskellige formål er en vigtig komponent i vores forslag, og vi ser store potentialer for dette inden for forskellige forretningsområder, herunder klimatilpasning. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med DTU inden for dette område. Og Ja, der er nok af udfordringer at tage fat på. Mvh Henrik.

Søren Bukh Svenningsen (Direktør, Dansk Miljøteknologi)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:45

Dansk Miljøteknologi ser dette indsatsområde som et vigtigt skridt til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne for grønne vandteknologiske løsninger. Udvikling af en digital infrastruktur som foreslået vil kunne accelerere udviklingen af nye digitale løsninger og services til det globale marked. Øget digitalisering er en afgørende forudsætning for, at vandsektoren bliver energi- og klimaneutral som anbefalet i klimapartnerskabet for affald, vand og bio.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:09

Kære Søren. Tak for din støtte til vores forslag. Det glæder os at i også ser, at dette indsatsområde vil accelerere udviklingen af grønne digitale vandløsninger og styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Mvh Henrik.

klavs Bundgaard (Civilingeniør, Niras)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:56

Lyder interessant. Som rådgivere er vi jo altid lidt under tidspres og alle tiltag som kan gøre adgang til data nemmere, hurtigere og smidigere og helst billigere er meget velkomne. Det gælder både for klassiske måledata, satellit data og alle andre data som potentielt kunne indgå i vores beregninger. Og hvis de ovenikøbet automatisk kan skræddersys til at passe ind i en given model er det jo et stort hit bare det er transparent hvordan data er behandlet og det er nemt at lave QA på data. Så fremad med det! Yes.

Hvad angår modeludviklinger så skal man huske på at ingen modeller er bedre end den model man bruger, de data som kommer ind i modellen og evnerne hos den eller de modellører som opererer modellen. Og jeg er måske lidt skeptisk ved at gøre det alt for automatisk i selve modelleringsfasen selvom man kan. AI og autokalibrering kan være nyttige hjælpemidler men der bør altid være en engineering judgement i ethvert modelsetup. Og enhver modeludvikling bør derfor tage udgangspunkt i at gøre det nemt at lave denne judgement. Opsætning og kalibrering af modeller er jo ofte at vælge nogle relevante data som input og sætte nogle parametre for at kompensere for nogle af de ting modellen ikke kan medtage. Og det kræver ofte at man har forstået både sin fysik og sin model. Og jeg frygter lidt at autoopsætning og autokalibrering "tester" sig frem til en løsning som nok giver det rigtige men med nogle parametre som ikke nødvendigvis giver mening i forhold til hvad modellen kan og den fysik man simulerer. Men jeg vil følge udviklingen med stor interesse og jeg håber I vil bygge de relevante stop ind så man kan styre hvilken vej f.eks. en kalibrering går.

Men det vil være en stor hjælp hvis man kan autogenerere alt det udenom modellen ligesom det vil være en stor hjælp hvis man kan autogenere data til f.eks. rapportering eller præsentation direkte fra sine kørsler eller fra et data warehouse.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:10

Kære Klavs. Mange tak for mange gode betragtninger om hvordan vores udvikling kan skærpes så den i højere grad tilgodeser jeres (rådgivernes) behov. Vi vil meget gerne inddrage din og kollegaernes viden nærmere, så vi sikrer den rette udvikling, både hvad angår data adgang og aspekterne omkring lettere modelopsætning og udvikling. Mange tak. mvh Rasmus

Jens Nielsen (R&D Senior ingeniør, Viking Life-Saving Equipment)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:04

I forbindelse med udvikling af VIKING's livredningsprodukter indgår der en heavy weather-test til søs, som er ekstremt vigtig for at verificere produkternes duelighed. Planlægning og udførelse af disse test er meget krævende og der stilles skrappe krav til vejrforholdene de udføres under. VIKING har i samarbejde med DHI allerede stiftet bekendtskab med de muligheder, der ligger i machine learning og AI til udarbejdelse af vejrudsigter. Jeg synes det ser spændende ud med mere udvikling på dette område da nøjagtige vejrprognoser i sidste ende giver os bedre test, hurtige og med lavere omkostninger

Hans Christian Hansen (Director of Operations, Vento Maritime)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:41

Hej Jens
Mht. heavy weather-test tænker jeg godt vi kan hjælpe jer med sparring og beslutningsstøtte. Vi leverer dagligt vurderinger af, hvad "confidence level" er for forskellige MetOcean forecasts fem dage frem i tid. Vejrprognoser er jo i sagens natur mere eller mindre usikre - specielt i heavy weather situationer.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:27

Kære Jens. Tak for din kommentar. Vores samarbejdsprojekt er et godt eksempel på de muligheder der er ved kombination af forskellige datakilder, modeller og machine learning til udvikling af mere nøjagtige prognosemodeller. I dette tilfælde en metocean prognosemodel og tilhørende digital service, der kan effektivisere jeres tests. Mvh Henrik.

Torben Bramming Jørgensen (Projektchef, Limfjordsrådets sekretariat)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:24

I Danmark har vi igennem en længere årrække haft tradition for at indsamle store datamængder som grundlag for en vidensbaseret forvaltning. Anvendelsen af data af en bredere skare har dog været lille da datatilgængeligheden har været beskeden.
I dag er indsamlingen af traditionelle data for visse dataområder ikke på niveau med tidligere men til gengæld er der kommet en række nye datakilder til, som i nogen grad kompenserer herfor. Der er i høj grad brug for faciliteter og værktøjer, der brugervenligt kan give adgang til traditionelle og nye datakilder og gøre det muligt at integrere og anvende data til værdiskabende analyser for et bredt publikum.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:21

Kære Torben. Tak for din kommentar og indspark. Let adgang og brugervenlighed er helt centrale for at kunne lykkedes med at få de traditionelle og nye datakilder sat bedre i spil blandt brugerne. Det vil vi se frem til forhåbentligt at arbejde med. mvh Rasmus

Peter Rasch (CEO, InforMetics ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 01:32

Vi har i InforMetics igennem de sidste 3 år arbejdet intenst med samling og deling af data - og ikke mindst machine learning til at kvalitetssikre og effektivisere håndteringen og analysen af data - og der er rigtigt nok meget at hente i den integration. MEN værktøjerne eksisterer i stort omfang og er udviklet og demonstreret i mange andre brancher - offshore, industry, automation - det der efter min mening mangler i vandbranchen er at kortlægge hvordan vi konkret kan høste frugterne i drift og planlægning i et foranderligt klima. Vi har arbejdet med det i de sidste år sammen med forsyningerne i DONUT projektet, og det er blevet til konkrete produkter i Dryp der beviseligt nedsætter total cost of ownership på målinger og samtidig åbner for den videre anvendelse med åbne API'er. Der kan dog gøres meget mere på dette område - og som @Jesper Elkær beskriver i et tidligere indlæg så har vi i Danmark en unik tilgang til data, behovs, erfarings og værktøjsdeling som DHI jo bør stå lige i midten af og hjælpe ud til resten af verden. Min pointe er at fokus i forslaget bør være mindre på forskningshøjde og i højere grad på implementering og cost-benefit analyser i samarbejde med forsyningerne - det er besparelsen der er driveren i den digitale omstilling.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:43

Hej Peter, tak for dine kommentarer og din pointe. Vi er helt på linje med at vi skal frem til direkte anvendelige løsninger for forsyningerne, og ikke bare metode- og perspektiv beskrivelser. Det bør sikres gennem involvering af udvalgte forsyninger, og også gerne gennem inddragelse af interesseorganisationer - så værktøjerne når helt ud til slutbrugerne.

Carlo Sørensen (Specialkonsulent, Kystdirektoratet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:51

Ja, nu, tak! fristes jeg til at skrive. Der er så stor (data-)kompleksitet og så mange muligheder i en verden under hastig forvaltning. For at data bedst muligt understøtter grøn omstilling, skal der udvikles arbejdsgange, der på en gang informerer og skaber ny viden og vækst. Intelligente løsninger og anvendelse der kombinerer data og (proces-)modeller i konkrete "produkter" vil i stort omfang også understøtte den offentlige sektor og erhvervsfremme. Her er en tæt dialog med (potentielle) aftagere nationalt som globalt essentiel; både for at udvikle de rigtige løsninger og til at sikre og udvikle aftagerkompetencerne; herunder i uddannelsen af fremtidens vandløsningsfrontløbere. Bedste anbefaling herfra.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:03

Kære Carlo. Mange tak for anbefalingen og kommentaren. Som du skriver er en tæt dialog med slutbrugere (som KystDir), nøglen til at sikre at "optaget" af de udviklede tjenester. Vi ser frem til forhåbentligt at inddrage jer og andre nationale aktører i denne proces. mvh Rasmus

Helle Beck (Projektchef, Københavns Kommune)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:56

Som miljømyndighed ser vi et oplagt potentiale i udvikling af modeller til vurdering af spredning og effekt af miljøfarlige stoffer.
Af hensyn til sikring af korrekt brug af modeller i eventuel konkret miljøregulering er det afgørende, at modelmæssige forudsætninger og antagelser fremgår tydeligt.

Kasper Ullum (Miljøkonsulent, Danske Havne)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:25

Danske Havne har i dag stor fokus på den grønne omstilling og digitalisering. Digitalisering er også vejen til den grønne omstilling ved optimeret drift, mindre resurseforbrug og derved mindre klimabelastning. DHI’s forlsag til udarbejdelse af digitale tvillinger understøtter i høj dette. Jeg glæder mig til at høre mere om nye teknolgiskeydelser, der kan understøtte de danske havne

Hanne Hinrichsen (Forretningsudviklingschef, DanPilot)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:38

Et meget relevant emne . I en grøn omstilling er transport af vandvejen et vigtigt element, hvor en digital tilgang og tilgængeligehed af "live" data vil kunne bidrage til en stor effektivisering.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:23

Kære Hanne. Mange tak for din kommentar. Som du skriver er transport via vandvejene et central element i den grønne omstilling, og her vil den foreslåede aktivitet omkring forbedrede data og tilgængelighed helt sikkert kunne berige jeres arbejde. Tak for støtten. mvh Rasmus

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, MST)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:14

Spændende oplæg, især med fokus på de energiproducerende renseanlæg. Miljøstyrelsen glæder sig til at følge udvikling af de digitale tvillinger af disse anlæg og se hvordan vores arbejde
med IoT og måler kan kombineres med dette. Særligt interessant med tiltag der skan reducere energiforbrug og CO2 og dermed bidrage til CO2-neutral eller endda energiproducerende forsyningssektor!

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, MST)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:16

Beklager den var til det andet oplæg, til denne mener jeg at det er også er meget interessant, vi har fokus på at arbejde med IoT og Datahubs, hvor dataplatforme arbejder sammen, så dette arbejde er meget i tråd med hvor vi ser vandsektoren bevæge sig. Effektiviserings potentiale vil skabe positive klima resultater også.

Christian Østerby Elleby (Funktionsleder, MST)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:20

Temaet er i rigtig god tråd med de projekter og den fremtid som MST kigger ind i. Vi håber rigtig meget at DHI kan være en del af dette da vi ser deres ekspertise som et godt grundlag for disse aktiviteter.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:20

Kære Christian. Mange tak for din kommentar - det lyder rigtig godt at du kan se perspektiver hos MST omkring de foreslåede aktiviteter. Vi håber at kunne udfolde ideerne til gavn for MST og miljøet. mvh Rasmus

Jesper Høi Skovdal (Sekretariatschef, Geoforum)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:00

Mange tak for jeres forslag, Henrik og Rasmus.

Geoforum bakker med glæde dette forslag op. Visionen for jeres indsatsområde, der handler om styrkelse af virksomhedernes position inden for digitale grønne løsninger, falder fint i tråd med Geoforums egen vision om at udbrede brugen af geodata i samfundet. Skabelsen af en digital infrastruktur og nye digitale tjenester ud fra de muligheder, der ligger i nye datakilder, kunstig intelligens og modellering, ser Geoforum også som fremtiden.

Tanken om at udvikle et digitalt økosystem - vel at mærke til danske virksomheders fordel - er også med i Geoforums overvejelser i lidt andre henseender, og det er en tankebane, vi som samfund bør udforske.

Held og lykke med ansøgningen!

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:08

Kære Jesper. Mange tak for støtten, det er værdsat! Det glæder os at høre at du kan se at vores indsats kunne gavne jeres mange medlemsvirksomheder og ikke mindst den grønne omstilling. Igen tak for støtten, glæder os til forhåbentligt at involvere jer nærmere i denne udvikling. mvh Rasmus

Peter Steen Mikkelsen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:27

Jeg er super glad for at DHI går foran med dette forslag til indsatsområde. DTU's sektorudviklinsgsprojekt "Lad vand og data strømme” fra 2019 var baseret på en lang række interviews og havde undertitlen ”Den danske vandsektor står over for et valg - surf på den digitale bølge - eller lade sig oversvømme af den”. Rationalet er klart: Øget digitalisering kan gøre den danske vandsektor mere effektiv, hvilket skaber rum for mere innovation. Innovation er nødvendig for at gøre sektoren mindre fragmenteret, og mere helhedsorientering er nødvendigt for opnå mere bæredygtighed i vandsektoren bredt set, både i forhold til driften og i forhold til anlægsinvesteringer og klimatilpasning. Det er vigtigt at vi holde fast i de store successer vi har skabt i Danmark ned hensyn til vand- og miljø date over de sidste årtier, men det er også vigtigt at vi ikke sover på laurbærbladene. Vandsektoren går i øjeblikket fremad med små skridt i forhold til andre sektorer, og der skal et stort samlet løft til for at skabe en bevægelse, der kan bringe Danmark i front også på dette område. Super godt at DHI er med til at trække i denne vigtige retning, vi glæder os til at bidrage til forskningssamarbejder og uddannelse af de rette kanditater!