Digitale vandrobotter

Senest opdateret d. 14/1-2019
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Jacob Tornfeldt Sørensen
R&D Manager

Smart udnyttelse af automatisering og datastrømme sikrer Danmarks position som fortsat global leder af vandmodellering. Modeller af vand og vandmiljø til havs, i by og til lands bliver let tilgængelige samt vækstskabende for start-ups og SMV’er.

Sigtet er, at Danmark forbliver globalt ledende inden for vandmodellering og derfor går forrest i den formentlig disruptive udvikling frem mod fuldt automatiske vandmodeller eller digitale vandrobotter. Vi ønsker med denne aktivitetsplan at tage føring for dette skift ved som første skridt at skabe teknologi og viden, der gnidningsfrit og semiautomatisk høster værdien af den øgede datastrøm og dermed kraftigt accelererer anvendelsen af automatiserede vandmodeller.
Automatisering af vandmodellering vil effektivisere arbejdsprocesser i forbindelse med opsætning og kalibrering af modeller og gøre vandmodellering lettere tilgængelig for en langt bredere brugerkreds. SMV’er og start-ups kan udnytte den langt mindre investering i vidensopbygning inden for specialiseret vandmodellering og udnytte teknologien som delelement i udvikling af egne serviceydelser. Udnyttelse af nye datakilder vil øge kvaliteten i vandmodellering og give estimater af modelusikkerheder som vigtigt input til risikobaseret beslutningsstøtte.
Centrale aktiviteter inkluderer:
A. Automatisk modellering. Udvikling af værktøjer til automatisk generering og udtrækning af modeldata, modelskematisering og -parameterisering samt modelvalidering.
B. Automatisk kalibrering. Udvikling af værktøjer til udnyttelse af nye datakilder fra især satellitter og droner til modelkalibrering og udvikling af nye effektive kalibreringsværktøjer for beregningstunge modeller.
C. Data-assimilering. Udvikling af værktøjer til assimilering af nye datakilder og integrering med prognosemodeller.
D. Case studier. Test og demonstration af de udviklede værktøjer for forskellige problemstillinger.
Det forventes, at mindst 50 SMV’er, start-ups og større rådgivningsfirmaer vil bruge de udviklede værktøjer som en integreret del af deres serviceydelser inden for 5 år.

Budget:
2019: 6.630.000 kr.
2020: 6.630.000 kr.

Nøgleord