Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri

Senest opdateret d. 5/5-2020
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Mie B. Wester
Programleder

DBI vil hjælpe den danske byggebranche med at accelerere det bæredygtige byggeri. Det skal ske ved at udvikle og demonstrere anvendelsen af den nødvendige viden, data og digitale værktøjer, der kan forene brandsikkerhed og bæredygtighed.

Biobaserede og cirkulære løsninger i byggeriet har et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen i en bygnings levetid. Men pga. usikkerheder i den danske byggebranche i forbindelse med projektering, anvendelse og vedligehold har de har ikke vundet bredt indpas. De barrierer vil DBI som GTS-institut minimere. DBI vil udvikle ny viden og data om adfærd ved evakuering og om brandegenskaber i biobaseret og cirkulært byggeri. Det skal omsættes til metoder og værktøjer, der kan dokumentere brandegenskaber og bruges til at udarbejde brandstrategier, LCA (Life Cycle Analysis), LCC (Life Cycle Cost) og driftsplaner. Data og værktøjer skal anvendes i konkrete projekter, som skal vise, at de brandtekniske udfordringer ved biobaseret og cirkulært byggeri kan overkommes.

102 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Magnus Henriques (Co-founder, Havnens Hænder)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 12:15

Det lyder som en god ide.
Det er i forvejen ikke nemt, at overbevise en tung branche om innovative biobaserede materialer.
Alle incitamenter der kan komme i spil er vigtige i vejen frem mod en byggebranche der “tør” anvende virkeligt bæredygtige løsninger.
Vi importerer bl.a. en hempcrete isolerings og byggeblok- og promoverer og sælger den fra vores bæredygtige byggemarked på Refshaleøen.
Vi vil meget gerne bidrage med alt hvad vi kan- vi har de bæredygtige materialer- vi er klar til at få testet dem, på alle leder og kanter.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 12:41

Hej Magnus,
Tak for din opbakning.
Jeg sender dig lige en mail og håber, at du giver en rundvisning på Refshaleøen én af dagene.
Ellers giver jeg ihvertfald en kop kaffe.
Mange hilsner, Mie

Claus Møller (Filial- og Teknisk Chef, James Hardie Dennark)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:25

Super god idé.
Må jeg henvise til, at der foreligger en del erfaringer på dette punkt i især Tyskland og Sverige, men også Østrig, Svejts, Finland og Norge.
Jeg henviser bare til, at GTS institutter kan have tendens til: ‘jeg bedre vide’, og særdeles brugbar viden fra det øvrige udland bliver derfor ikke umiddelbart godtaget, hvis ikke det passer 100% ind i en dansk kontekst. Jeg siger ikke, at dette er reglen, blot at det kan forekomme og jeg ønsker blot at henstille til, at al tilgængelig viden bliver brugt og at der fokuseres på ægte nyudvikling.
Jeg ser frem til jeres oplæg og bidrager gerne med viden fra vores side.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:53

Hej Claus,
Tak for din kommentar og for dit tilbud om samarbejde - det kommer vi helt sikkert til at hænge dig op på :)
Vi er meget enige med dig i, at det er spildt af krudt at opfinde den dybe tallerken flere gange.
Vi kommer absolut til at gøre vores yderste for at opstøve relevant eksisterende viden og bygge videre herpå.
Mange hilsner, Mie

Anders Dragsted (Projektleder, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI))
Onsdag d. 6/5-20 kl. 19:42

Hej Claus
Tak for dit input.
Du har fuldstændig ret i, at der foregår meget uden for Danmarks grænser som er værd at samle ind. Derfor starter et forsknings- og udviklingsprojekt også ofte med at screene for eksisterende viden for at have en fundament at bygge videre på og samtidig finde de huller vi kan være med til at fylde ud. Men det er også rigtigt, at der ofte er detaljer der gør at løsninger ikke bare kan overføres direkte.
M.v.h. Anders

Kristian Winther (Arkitekt, Arup)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:45

Spændende. Meget relevant emne. Også interesant om nye materialer kan være med til at udfordre de typiske løsninger hvor mange bygningsdele bliver pakket ind eller malet af brandhensyn?

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:51

Hej Kristian,
Tak for din kommentar.
Vi har helt klart en ambition om at bidrage til bedre brandteknisk dimensionering, så vi kan komme unødigt materiale- og kemiforbrug til livs.
Mange hilsner, Mie

Anders Winnerskjold (Formand Bæredygtighedsudvalget, Aarhus, Aarhus Byråd)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:52

Det her er super spændende. Tror det er rigtig klogt at samarbejde tæt med det offentlige Danmark omkring dette vigtige emne (både på nationalt og lokalt plan). Som offentlig myndighed kan vi stille krav, der kan accelere udvikling og vise 'proof of concept'. Hvis Aarhus, København og andre går forrest og tror på bæredygtigt byggeri, så vil flere byer og bygherrer følge trop.
Vh. Anders

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:55

Hej Anders,
Tusind tak for din kommentar og oplæg til samarbejde.
Vi er allerede i dialog med Bygherreforeningen.
Jeg sender dig lige en mail med et oplæg til konkrete aktiviteter, vi kunne samarbejde om.
Dbh. Mie

Niels Jakubiak Andersen (Sekundært byggeri, Næste)
Fredag d. 8/5-20 kl. 14:24

Super vigtigt emne som vi bakker fuldt op omkring. Ifht at udvikle industrialiserede og skalerbare cirkulære ressourceøkonomiske løsninger tænker vi at det er klogt også at køre et pragmatisk udviklingsspor med sekundært byggeri. Dette fokuserede område kan relativt hurtigt give den volumenmæssige efterspørgsel der kræves for at udvikle den nødvendige sourcing, sortering og kvalitetssikring af genbrugsmaterialer. Samtidig er konstruktioner og krav væsentligt mindre komplicerede, end i det opvarmede byggeri. Vi samarbejder gerne med DBI om udvikling af løsninger på området.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 11/5-20 kl. 08:57

Hej Niels,
Tusind tak for din opbakning.
Lad os mødes til en kaffe og udforske mulighederne.
Jeg sender dig en mail.
Mange hilsner, Mie

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:56

Da cirkulær økonomi bliver mere og mere udbredt er det vigtigt at få kortlagt korrekt projektering og vedligeholdelse og specielt set i lyset af brandsikkerheden. byggeriets partere har behov for nogle værktøjer omkring brugen af denne type materialer samt om yderligere brandsikringstiltag er nødvendige som kompensation på disse materialers brandegenskaber. Tiltag som kunne være anden bevågenhed omkring brug af bygningen, vedligehold af bygningen eller installation af supplerende aktive brandsikringstiltag.
Mvh
/Henrik

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:13

Kære Henrik,
Tak for din kommentar.
Vi er meget enige i, at en stor del af svaret ligger i driftsleddet.
Og vi vil rigtig gerne bidrage til både at øge bevidstheden om og udvikle gode værktøjer til vedligehold, brug af bygning, samt valget mellem forskellige brandsikringstiltag.
Mange hilsner, Mie

Marianne Meyer Jakobsen (Netværksleder, InnoBYG)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:39

InnoBYG støtter op om dette projekt. Det er vigtigt, at branchen får metoder og værktøjer, der kan understøtte deres forretning.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:30

Kære Marianne,
Tusind tak for din kommentar.
Mange hilsner, Mie

Søren Meyer (Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 08:54

GI bakker op om dette projekt. Den bæredygtige udvikling i byggeriet, må ikke ske på baggrund af ringere kvalitet eller reduceret sikkerhed og sundhed. Det er vigtigt at branchen får adgang til værktøjer / viden, der kan fjerne tvivl om nye materialer og konstruktioners sikkerhed.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:40

Kære Søren,
Tusind tak for din kommentar og for din opbakning.
Mange hilsner, Mie

Sune Nygaard (brandrådgiver, Brandfaglig ApS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:49

I min optik vi ldet være meget kærkomment hvis et af de belyste emner omhandlede hvordan der udformes komparativ dokumentation for trækonstruktioners (her især eksisterende) evne til at modsvare de ubrændbare materialer. Baggrunden er at store dele af den eksisterende bygningsmasse begrænses i ombygning fordi der ikke foreligger en præ-accepteret løsning for BD90-konstruktioner, som mange er enige om er et fint kompromis, når ombygninger ikke lever op til R120 A2-s1,d0, men som desværre ikke kan dokumenteres efter BR18.
Der er nok ikke meget livscyklusanalyse over det, men der er bestemt behov for et bud på dokumentationen

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:28

Kære Sune,
Tusinde tak for din kommentar og opbakning til projektet.

Jeg er enig i, at vi også skal have fokus på dokumentation af brandsikkerhed ved ombygninger af eksisterende byggeri, hvor man fx har bærende konstruktioner af træ. Her vil den komparative analyse være en oplagt dokumentationsmetode. Dette vil fint kunne indgå i brug af FSE, hvor den komparative analyse kan være en af flere metoder. Dette vil også være et oplagt emne til et eksempelbyggeri.

Mange hilsner, Annemarie

Klaus Dyhr (Consilium building safety)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:08

Hej Christian
DBI’s forslag taler ind i en aktuel dagsordenen om at nedbringe CO2. Når man skal tænke i nye baner i byggeriet, kan man også tænke i alternative metoder til at opretholde et højt brandsikkert niveau. Aktive systemer kan være en vej fremad, og der er meget at lære fra vores omkringliggende nabolande. Consilium Fire Safety står til rådighed med viden og konkrete løsninger som kan understøtte den bio-baserede transformation i byggeriet, på en sikker måde.
mvh. Klaus Dyhr

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:55

Kære Klaus,
Tak for din kommentar. Vi er meget enige - både i at der er meget, vi kan lære fra nabolandende om brandsikring såvelsom bæredygtigt byggeri.
Vi er også enige i, at når vores bygninger forandrer sig, skal vi også tænke nyt ifht. brandsikring.
Tak for din invitation til samarbejde. Vi rækker ud til dig, når vi er lidt længere i processen :)
Mange hilsner, Mie

Mikael Koch (Direktør, Træinformation)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:18

Først og fremmest et rigtig relevant projekt vi gerne vil støtte. Det er naturligvis vigtig at kunne regne på brandforløb, hvorfor data fra brandtests er vigtige. Og de mangler da Danmarks brandlovgivning længe har baseret sig på ikke brandbare materialer. Vi har nu en ny klima og ressource dagsorden som tvinger os til at bruge fornybare ressourcer. Brandregulering skal derfor nytænkes og værktøjer håndtere det. I en overgangsfase har vi dog brug for flere præaccepterede løsninger. Det ville derfor være optimalt hvis brandforsøg der skal levere input data samtidig kunne bruges til godkendelse af en række løsninger. Tag udgangspunkt i worst case scenarios , således at andre materiale kombinationer der er mindre problematiske kan godkendes gennem komparativ analyse, for at undgå uanede kombinationer af materiale opbygninger.
Der hvor i også kan gøre en stor forskel er at bringe flere parter/ leverandører sammen som ikke kan løse opgaven alene. Det gælder især i de lette konstruktioner hvor hvert lag har en funktion, som kan kombineres fra flere leverandører i mange kombinationer, men som skal testes sammen. Det er kostbart og uoverskueligt for de enkelte leverandører. Samtidig skal vi tænke ud af boksen da der er en tendens til silotænkning. Fx hvem siger at alt isoleringen skal være mineralsk for at opfylde brandkrav. Hvorfor skal det hele være biologisk, hvis tynde lag af andre materialer kan øge den samlede mængde fornybare ressourcer, og reducere mængden af den ikke fornybare, men som måske kan løfte den samlede ydelse.
Men husk også at vægte de bærende konstruktioner der har det største co2 reduktionspotentiale, da det har det største volumen, og flest afledte effekter, som mindre fundamenter, mindre transport og mindre byggekraner.
Potentialet bør tages med i betragtning så det ikke kun ender med fokus på marginale produkter.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:47

Kære Mikael,
Tak for din kommentar og dine idéer. Vi er meget enige i, at nøglen til det CO2-venlige byggeri ligger i at tænke og samarbejde på tværs.
Vi har en klar ambition om, at samle virksomheder og aktører - faktisk fra hele værdikæden, i forsøget på at knække nogle af de nødder, du her nævner - ikke mindst på bærende konstruktioner og andre indsatser med højt impact-potentiale.
Mange hilsner, Mie

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:59

Kære Mikael,
Jeg siger også tak for dine kommentarer.
Vi vil gerne bidrage til at skabe en større nuancering af hvorledes en bygnings brandsikkerhed kan dokumenteres og skabe grundlag for at udvide "værktøjskassen", så det ikke længere nødvendigvis er afgørende om en byggevare er ubrændbar, men i højere grad at se på hvorledes byggevaren bidrager til en brand i en bygning og dermed til bygningens sikkerhed som helhed. Det vil også omfatte de bærende konstruktioner. Vi ser gerne et bredt samarbejde om dette.
Vi er også enig i, at det er vigtigt, at paletten af præ-accepterede løsninger hurtigt skal udvides, og vi bidrager gerne med dokumentation til dette formål.

Mange hilsner, Annemarie

Henrik Fanø (Teknisk Chef, Promat-Etex)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:59

Nye biobaserede brandbeskyttende produkter er interessante. Træ i byggeriet, herunder specielt CLT (”krydslimet træ”), har bla. Norge efterhånden en del erfaring med – i Danmark endnu ikke nogen større succes på trods af bla. tidligere netværksgrupper.

Visionen med dokumenteret brandsikkerhed for nye bæredygtige materialer vil kunne bidrage til ny viden som også kan udfordre kendte & anvendte løsninger/historien/erfaringen/præacceptering.

FSE er, for genanvendte (& nye) byggevarer, en interessant tilgang som sammen med nødvendige brandrelaterede materialeparametre fx densitet, materialetype, bevægelser & temperaturer på materialets ikke-brand/temperatureksponerede side kunne brandklassificere byggevaren til en konstruktion uden at den skal testes i en konstruktion.
Udfordringen ved FSE er pt flere - er der et tilstrækkeligt stort datagrundlag, er de forskellige FSE softwares/programmer sammenlignelige, giver uddannelser til certificereret brandrådgiver de rette kompetencer til at vurdere en FSE løsning-specielt ved komplicerede konstruktioner, osv.

Ovennævnte er mere ”dokumenteret brandsikkerhed” end ”bæredygtigt byggeri”, men vi deltager gerne i det videre forløb.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:54

Kære Henrik,
Tak for din kommentar og invitation til samarbejde - som vi gerne vil tage imod.
Vi vender tilbage herom, når vi er lidt længere i processen.
Vi er enige med dig i, at der skal udvikling og forskning til, for at få FSE udviklet hen til at kunne anvendes effektivt og meningsfuldt på byggerier med biobaserede og genanvendte byggevarer. Det er netop nogle af de barrierer, du nævner, vi gerne vil forsøge at kaste os over.
Mange hilsner, Mie

Thomas Lindner Nielsen (Produktchef, Moelven Danmark A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:58

Måske kunne en større forståelse af konstruktiv beskyttelse ift brandkrav samt en lyst fra rådgiverne til at tænke ud af boksen .?

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:49

Kære Thomas,
Tak for idéerne.
Vi tror også på, at både spredning af eksisterende viden og ændringer i kulturen i vores branche, kan være nøglen til mere bæredygtigt byggeri.
Vi har en klar intention om at arbejde med begge dele. Muligvis i samarbejde med FRIC / FIRE IN WOOD i Norge, som jeg ved, at I jo også samarbejder med :)
Mange hilsner, Mie

Patrick van Hees (Professor, Lund University Division of fire safety engineering)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:58

Use of more digital tools in the fire safety design process is important and here it is important to integrate the different tools which are already available on the market into the new design tools such as BIM. As university we are active in using these tools in our education and therefore we see this project as highly interesting for our activities. This project will allow us in the future to optimize and reduce the cost for a fire performance based design of a building as performance based design is in many cases the way forward for innovation in buildings.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:18

Dear Patrick,
Thanks alot for sharing you insights on this subject.
We also belive that this approach holds the key to to future innovation in the building sector and to sustainable buildings of the future.
//Mie

Torbjørn Laursen (Fire Eater A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:53

Et meget vigtigt emne. Tekniske anlæg, herunder detektering og slukningsanlæg, indgår som en del af brandstrategien. Og efterfølgende skal de tekniske anlægs funktion opretholdes for at brandsikkerheden er ivaretaget. Det findes der mange tekniske muligheder for, men ikke ret mange implementerede standarder eller metoder, som effektivt sikrer det. Det ender med at have rigtig meget at gøre med LCC og i sidste ende bæredygtighed, og jeg synes at det bør indgå i dette interessante projektoplæg.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:26

Kære Torbjørn,
Tak for din kommentar.
Det er klart ambitionen for dette indsatsområde, at skabe bedre overblik over valgmulighederne og give mulighed for at sammenligne både LCC og LCA ved de forskellige designløsninger.
Mange hilsner, Mie

Daniel Nielsen (Konstruktionsingeniør, MOE)
Fredag d. 22/5-20 kl. 07:08

Interessant og spændende oplæg .
Som rådgiver er vi bundet op på det ansvar vi tager på projekterne. Det betyder at hvis der ikke er certificeringer på et specifikt produkt som entreprenøren foreslår at anvende, vil vi ofte ikke tage ansvaret for det, og giver entreprenøren ansvaret i tilfælde af at han vælger at bruge det. Det betyder at entreprenøren står med valget imellem "Den gode utestede løsning", hvor han har ansvaret og "Den kendte løsning" som han har udført mange gange før, og rådgiver ligeledes tager ansvar for. Det valg ender som regel med den kendte løsning.
Så set fra rådgiver og entreprenørs side er det nødvendigt med nogle kendte og testede produkter for at flytte branchen.
Hvis I har brug for input fra rådgiververdenen vil jeg meget gerne sætte jer i kontakt med vores Trækompetencecenter hos MOE.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:39

Kære Daniel,
Tak for din kommentar, som jo beskriver udfordringen i en nøddeskal.
Med dette projekt er det vores ambition at supplere de certificerede byggevarer ved at styrke rådgivernes mulighed for at eftervise og dokumentere også på nye/ mere uafprøvede materialer.
Tak for tilbuddet om samarbejde. Det kommer vi helt klart til at holde dig op på.
Mange hilsner, Mie

Signe Sand (Arkitekt, AKT og Den Grønne Studenterbevægelses Byggeriudvalg)
Søndag d. 24/5-20 kl. 17:58

Det er rigtigt dejligt at se dette inititiativ, som jeg håber bliver til noget.
Det er en spændende tanke at dokumentere miljømæssige konsekvenser af en given brandsikring, men jeg synes det stærkeste ved projektet er udvikling og omsætning af viden om specifikke brandmæssige egenskaber. Jeg kan ikke gennemskue DBI's muligheder/ambitioner for at udføre brandtests af udvalgte materialer, men som projekterende arkitekt med fokus på træbyggeri er det i dén grad savnet at man hurtigt og let kan få "verificeret" sin løsning. Enten ved at hive den ned fra hylden i eksempelsamlingen eller bedre mulighed for selv at gennemskue en given konstruktion ved større viden om brandmodstandsevne i de enkelte nicheprodukter.
MVH

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:18

Kære Signe,
Tak for din kommentar og for de gode konkrete ønsker. Vi synes også at eksempelsamlingerne er blandt de gode og simple måder at at få verificeret løbende designvalg. Vi skriver den på listen :)
Mange hilsner, Mie.

Martin Skou Heidemann (Direktør, Skou Gruppen A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 21:22

Godt oplæg om en meget relevant problemstilling. Vi ser flere projekter, hvor bygherrer gerne vil erstatte beton med træ, men brandkravene gør det umuligt. Også i tilfælde hvor det ikke giver mening. Det betyder som regel at bygherren opgiver fordi projektet skal videre og derfor ender med at gå tilbage til beton. Der er behov for viden, så vi kan få udviklet nye løsninger.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:24

Kære Martin,
Tak for din kommentar. Vi oplever også, at der er mange derude, som gerne vil det biobaserede byggeri.
Vores klare ambition for dette indsatsområde er netop at identificere og forsøge at overkomme de barrierer (brandkrav), som lige nu står i vejen.
Mange hilsner, Mie

Lena Sørensen (Civilingeniør, Trehøje Døre A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:04

Det lyder spændende og jeg håber, at en sådan undersøgelse kan bidrage til bedre brandteknisk dimensionering, så vi som producent kan komme unødigt materiale- og kemiforbrug til livs.

Vi har som producent også et fokus på genanvendelse på fabrikken, hvilket også giver mening for os, at der sættes mere fokus på de brandtekniske udfordringer i byggeriet. Den nye data og viden om brandegenskaber i bæredygtigt byggeri kan måske på sigt bidrage til at udvikle bedre livs cyklus analyser for hele produktets levetid i byggeriet, hvor der er stor potentiale for at reducere CO2-udledningen. Det er en relevant problemstilling hvor der er behov for ny og bedre viden som vi gerne vil støtte op omkring med eventuelle test af vores produkter.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:31

Kære Lena,
Tak for din kommentar.
Vi tænker som du, at hvis vi kan blive bedre og hurtigere til at dimensionere, kan vi optimere på designet af en stor mængde bygningsmasse, hvilket, som du skriver, på sigt kan bidrage til producentens mulighed for at vælge mere bæredygtige løsninger også.
Mange hilsner, Mie

Natalie Mossin (Institutleder, KADK)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:08

Super vigtigt og nødvendigt projekt. Vi har brug for "præaccepterede" løsninger der peger frem mod mere bæredygtigt byggeri.
I skriver "I dag anvender branchen i høj grad præaccepterede brandtekniske løsninger, der er den mest effektive og mindst risikofyldte vej. De er velkendte i hele værdikæden og hos myndighederne, og de anvendes i ca. 80 % af alt byggeri. Løsningerne er baseret på erfaringer, hvilket betyder, at nye løsninger er dårligere stillet."
Dette grundproblem skal løses før dansk byggeri Danmark kan indfri sine bæredygtighedsmål.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:47

Kære Natalie,
Tak for din kommentar.
Vi tænker, at der er 2 udfordringer/ løsninger i den sætning, du fremhæver.
Dels kan vi blive bedre og hurtigere til de beregninger, som udgør alternativet til de præaccepterede løsninger. Og dels kan vi få præaccepterede løsninger, som favner det mere bæredygtige byggeri. Vores intention er først og fremmest at forske og udvikle på det første, men jo også gerne at bidrage med dokumentation til det sidste.
Mange hilsner, Mie

Simon Arnbjerg (BIM kompetenceleder, Arkitema)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:50

Spændende emne - følgende er måske ikke en del af projektet, men vigtigt idet det hurtigt bliver en forudsætning for at anvende modellerene til jeres ønskede formål.

Ift. anvendelse af BIM-modeller skal I være opmærksom på, hvordan data bliver leveret og vedligeholdt.
Løsningen anses at være at tilkoble egenskaber til diverse objekter.
Dog er der en udfordring ift. den måde vi modellerer og opdeler bygningsmodeller, og den måde hvorpå at brand håndteres.
Eks. brandklassifikationen af etagedæk kan være REI 60 A2-s1, d0, hvilket ville være kravet fra brandrådgiveren.
Ofte hører jeg, at dette skal indarbejdes i f.eks. Arkitektmodellen,
Derudover skal vi helst ikke modellerer udfra krav for hvor går grænsen - krav ift. lyd, u-værdi, brand.... Det bliver alt for kompleks at håndtere i praksis.
En anden udfordring er også, at vi evt. har flere objekter, der tilsammen udgør etagedækket. Hvor skal jeg så skrive den egenskab?
Derudover får jeg som rådgiver pludselig et ansvar for at vedligeholde denne data, som jeg reelt ikke får honorar. Omvendt skal den konstruktion, der projekteres, efterleve de stillede krav, men det kan projekteringsmæssigt løses på mange forskellige måder og må være rådgiverens ansvar.
Dog har vi behov for at kunne håndtere "tværfaglige" data. F.eks. brandkrav til døre eller vinduer.
Disse oplyses typisk dørskemaer, men igen er det kravdata fra brandrådgiveren, der vises i arkitektens projektmaterialet. Hvordan sørger vi for, at denne data opdateret og udfyldt korrekt, så der ikke sker projekteringsfejl, hvis en værdi ændres i det ene projekt, men ikke slår igennem i det andet.

Så når BIM modeller skal begynde at anvendes til håndtering af data, herunder brand, skal det klarlægges, hvordan disse data styres.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:57

Hej Simon,

Tak for din kommentar. Vi anerkender, at BIM koordinering og entydighed af data og objekter er væsentligt for at få brandsikringen implementeret korrekt i projektet.

I den forbindelse er BIM modellernes opbygning og kvalitet ganske rigtigt afgørende for i hvor høj grad, vi kan udnytte modellerne indenfor de forskellige fagdiscipliner, og det gælder ikke mindst i forhold til implementering af brandforhold i projekterne. Der er klart et behov for at få defineret, hvordan den stigende mængde af data skal styres og anvendes, og som du nævner, hvem der har ansvaret for hvad. Et forhold vi bliver nødt til at forholde os til, for at lykkes med projektet.

Mange hilsner, Annemarie

Carsten Strüwing Hansen (Brandteknisk rådgiver, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:36

Lyder som et super relevant emne der vil kunne bidrage med ny og vigtig viden indenfor anvendelsen af nye produkter der er basseret på biobaserede og cirkulære løsninger.
Det vil være relevant med oplæg til præ-accepterede løsninger i forhold til brandsikringen af fremtidens byggeri.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:43

Kære Carsten,
Tak for din kommentar.
Dokumentation til brug for præ-accepterede løsninger er helt klar også en oplagt del af indsatsområdet.
Mange hilsner, Mie

Hanne Hansen (Bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen Consulting Engineers)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:56

Der er ingen tvivl om at dette er en forudsætning for, at vi som branche kan realisere målsætningen om at bygge mere miljøvenligt byggeri. Vi oplever i dag en stor barriere, når der skal bygges med uprøvede løsninger som blandt andet biomaterialer og genbrugsmaterialer.
Manglende klassificering af byggevarer medfører at de automatisk klassificeres efter et worst-case scenarium. Dette har følgeomkostninger på miljøsiden fordi der tilsættes både aktive og passive tiltag for brandsikring som i udgangspunktet kunne undværes med en ordentlig dokumentation af forskellige byggevaregrupper.

Det overordnede mål med DBI's arbejde bør være at sikre bedre dokumentation uden at øge mængden af rådgivertimer til dokumentation væsentligt sammenlignet med konventionelle byggevarer.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:15

Kære Hanne,
Tak for din kommentar. Vi vil i projektet også gerne have fokus på dokumentation af brug af byggevarer i en konkret bygning på baggrund af deres egentlige brandtekniske egenskaber og ikke alene klassifikation af byggevaren. Dette bør også åbne op for, at man kan anvende nye typer produkter, som endnu ikke passer ind i de kendte klassifikationsystemer og dermed ikke kan anvendes direkte sammen med de præ-accepterede løsninger.
Mange hilsner, Annemarie

Gitte Reng Andreassen (Brandrådgiver, Norconsult A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:23

Bæredygtigt byggeri - det er en stor udfordring i brandmæssig henseende. Vi har brug for, at det kan dokumenteres, hvilke krav et materiale kan opfylde. For et nyt stykke konstruktionstræ, da går det fint, det har "stempel" med, men hvad kan et stykke genbrugstræ? Eller måske er der faktisk flere steder, hvor der ikke er brug for at stille krav.
Med de nye præaccepterede løsninger, der knytter sig til bygningsreglementet, er jeg som brandrådgiver temmelig låst, når det gælder krav til materialer. Derfor er der stort behov for at få arbejdet med genbrug af byggematerialer, og finde nye veje, der stadig kan give os brandsikre bygninger.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 19:24

Kære Gitte,
Tak for din kommentar. Vi er meget enige med dig i, at vi skal igang med identificere måder hvorpå vi kan brandsikre og dokumentere genbrugte og genanvendte byggevarer, så vi kan komme det cirkulære byggeri nærmere.
Mange hilsner, Mie

Martha Lewis (Head of Materials, Henning Larsen Architects)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:35

Fin forslag! Branchen trænger i den grad til vedfunderet løsninger for volumenbyggeri. Usikerhed og opfattede risici dræber mange af vores initiativer som ville have haft markant reduktioner i CO2 udledninger. Digitalisering del af initiativet er der også stærkt brug for - "brandteknisk vedligehold af biobaserede og særlige cirkulære materialer til formater, som kan indgå på en praktisk måde i fremtidens digitale drift." Hvordan kan brandteknisk vedligehold af biobaserede ufføres med minimale miljø og sundhedspåvirkninger?

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 19:27

Kære Martha,
Tak for din kommentar og for at påpege, at bæredygtigt byggeri naturligvis også vedrører andre emne end CO2-reduktion.
Mange hilsner, Mie

Finn Buus Steffensen (Markedschef, NIRAS A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:42

Genbrug og bæredygtighed hænger ikke nødvendigvis altid sammen ift. LCA, og der er et stærkt behov for data/værktøj for at få brandsikkerhed ind i ligningerne, med henblik på at kunne nuancere diskussionerne, og ift. koncensus om INTELLIGENTE løsninger. Jeg tvivler fx på at højhusbyggeri med trækonstruktioner gemt bag 4 lag gips er særligt bæredygtigt eller brandsikkert, men det kan projektet forhåbentlig være med til at besvarer.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:04

Kære Finn,
Tak for dine kommentarer. Du taler ind i noget meget vigtigt i forhold til at tilvejebringe flere data og værktøjer for at eftervise en bygnings brandsikkerhed på en mere nuanceret måde end det er muligt i dag. Hos DBI vil vi meget gerne være med til at udbygge og validere værktøjer og data, så man kan få en mere nuanceret tilgang til brandsikkerhed i relation til bæredygtigt byggeri. Dette vil vi gerne gøre gennem samarbejde med branchen, så vi får nogle fælles rammer og forståelse at arbejde inden for.
Mange hilsner, Annemarie

Lotte Jensen (Lektor, DTU byg)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:04

Performance Based Design er en af nøglerne til byggeriets grønne omstilling. Derfor er indsatser, som udvikler modeller, data og kultur for at forbedre bygningsdesignet meningsfulde investeringer ifht. vores ambitiøse CO2-mål. Det er mere bæredygtigt at fokusere på at have en højt informeret design proces, hvor brandsikringen sker i selve rækken af design beslutninger, end det er til sidst at skulle indarbejde hæmmende materialer og tekniske løsninger til at klare problemet.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:31

Kære Lotte,
Tak for dine kommentarer og input. Vi er helt enige i at en højt informeret designproces er væsentligt, så der også er fokus på de forskellige funktionskrav - herunder brandsikring - bliver varetaget løbende i design processen. Dette har desværre ikke altid været tilfældet i praksis. Vi ser gerne et bredt samarbejde om dette.
Vi ønsker i den forbindelse også at arbejde med forskellige metoder med varierende behov for data og præcision af resultatet, hvor man tidligt i designprocessen kan få hurtige men mindre præcise svar, hvorefter man senere i forløbet kan forfine modellerne efter behov. Integration med digitale værktøjer kan også være en del af dette arbejde.
Mange hilsner, Annemarie

Mikkel Guldager (Udviklingskonsulent i bæredygtighed, Byggeri København)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:50

Vi som offentlig bygherre finder også dette emne meget relevant. Vi vil meget gerne være med til at udvikle området
så vi kan kan få mere gang i brugen af træ, nye cirkulære materialer og udfordre de præaccepterede løsninger.
Vi vil også meget gerne i en dialog med jer fra dbi om mulighederne for at arbejde med dette i udbud osv.?

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 19:33

Kære Mikkel,
Mange tak for din kommentar og for din invitation til samarbejde. Vi tror, at FSE/PBD er nøglen til store CO2-besparelser på materialeforbruget, hvis flere bygherrer er villige til at investere i beregninger for at opnå besparelser på byggevarer og/ eller realisere muligheden for at anvende nye materialer.
Jeg sender dig en mail med en mødeinvitation, så vi kan tale nærmere om mulighederne for at samarbejde.
Mange hilsner, Mie.

Palle Thomsen (Adm. Direktør, Danske Byggecentre)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:33

Rigtig spændende og relevant emne i bringer op her! I Danske Byggecentre støtter vi op om projektet. Det er vigtigt at bæredygtigt byggeri understøttes af gode metoder og værktøjer.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 19:35

Kære Palle,
Tak for din kommentar.
Vi håber, der bliver mulighed for at vi kan samarbejde om både metoder og værktøjer i fremtiden.
Mange hilsner, Mie.

Susanne Wrist-Jensen (Head of Department, Fire Safety, Rambøll A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:16

At kunne benytte nye/andre/eksisterende materialer som fx træ, der bidrager positivt til mere bæredygtigt byggeri er også hos Rambøll vigtigt. At have redskaber/metoder som samtidig kan dokumentere brandsikkerheden indenfor BR18, når der arbejdes med ikke præaccepteret løsninger vil være et stort og kærkommen skridt i retningen af at kunne bygge mere bæredygtigt. Så spændende initiativ.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:10

Kære Susanne,
Tak for din kommentar og opbakning til projektet. Vi er glade for jeres opbakning til udvikling og brug af andre dokumentationsmetoder end brug af præ-accepterede løsninger.
Mange hilsner, Annemarie

Annette Christensen (Branchedirektør, Træ- og Møbelindustrien, DI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:49

Tak for et spændende forslag til indsatsområde, som vi meget gerne vil følge og give input til. Biobaserede og genanvendte byggevarer har et stort potentiale for at bidrage med store klimareduktioner i byggeriet. Dette potentiale indfries dog ikke i tilstrækkelig grad. En central udfordring er, at vi i Danmark stiller store krav til dokumentation ift. brandsikkerhed og at de fleste derfor vælger at gå efter præaccepterede brandtekniske løsninger. Det er vigtigt at få dokumenteret, at brandtekniske udfordringer kan håndteres og at få opbygget mere viden om, hvordan materialerne bruges korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi ser store perspektiver i dette indsatsområde, der vil kunne bidrage til at få nedbrudt barrierer for at anvende biobaserede og genanvendte byggevarer.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 19:40

Kære Annette,
Tak for din kommentar og for din invitation til samarbejde. Du beskriver vores vision meget præcist. Vi vil gerne forsøge at fjerne barrierer for biobaserede og cirkulære byggevarer ved at styrke mulighederne for at dokumentere/ eftervise brandsikkerheden.
Vi vil sætte store pris på dine/ jeres inputs til det løbende arbejde.
Vi rækker ud til dig, når vi er nået lidt længere i processen.
Mange hilsner, Mie.

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:59

Biobaserede og cirkulære materialer kræver ny forståelse af sikkerhedsniveau og indsats fra bygherres side for at vedligeholde brandsikkerheden i bygningens levetid. Der er brug for mere viden om egenskaberne ved genbrugsmaterialer, der anvendes i byggeriet.
Viden om disse materialer og konsekvenser ved manglende vedligehold er super vigtig. Når byggeriet er taget i brug (driftsfasen) er det vigtigt at bygherren præcis ved, hvad der kræves for at opretholde brandsikkerheden. Genbrugsmaterialer kan også betyde nye risici, så det er vigtigt at udpege de svage led i brandsikringen og brandsikkerheden, så bygningsejer har fokus de rette steder.
F&P finder det vigtigt at værktøjer udvikles så bæredygtigt byggeri bliver et alternativ til det mere traditionelle.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:12

Kære Tine,
Mange tak for din kommentar.
Vi er enige i, at der er mange muligheder for at øge videns- og sikkerhedsniveauet i driftsfasen - særligt i byggerier af nye og anderledes materialer.
Mange hilsner, Mie

Jesper Salling Nielsen (Branchechef, Dansk Byggeri/Træsektionen)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:36

Indledningsvis vil vi bakke op om et meget relevant projekt, som vi gerne vil støtte.
Vi er helt enige i, at manglende viden om og evne til at dokumentere brandsikkerhed medvirker til, at branchen udviser tilbageholdenhed over for anvendelse af biobaserede materialer, og det betyder, at Danmark fx falder bagud i forhold til vores nabolande, når det drejer sig om anvendelse af træ i byggeriet, og dermed mister muligheden for de CO2-besparelser, der ligger her,
Vi er ligeledes enige i, at det er vigtigt at demonstrere over for bygherrer, arkitekter, rådgivere og bygningsejere, at brandtekniske udfordringer i biobaseret og cirkulært byggeri kan overkommes – og at der er kosteffektive metoder til at gøre det.
Vi er delvis enige i, at anvendelsen af nye, biobaserede og cirkulære løsninger kræver ny praksis, ny forståelse af sikkerhedsniveau og ikke mindst avancerede beregninger, der typisk er tids- og kompetencekrævende. Samtidig mener vi, at præaccepterede brandtekniske løsninger også er en del af svaret på, hvordan vi kommer i gang med øget anvendelse af biobaserede materialer. Rådgivere er glade for præaccepterede løsninger.

I en overgangsfase har vi derfor brug for flere præaccepterede løsninger. Det ville være optimalt, hvis brandforsøg kan levere input af data, der kan bruges til godkendelse af en række forskellige løsninger. Tag udgangspunkt i worst case scenario, således at andre materialekombinationer, der er mindre problematiske, kan godkendes gennem komparativ analyse, for at undgå uanede kombinationer af materialeopbygninger, og dermed brandforsøg. Vi har haft et konkret eksempel, hvor det var svært at få brandgodkendt unikke vinduer/døre til slotte og lignende. Der skulle laves brandforsøg med hvert eneste unikke element. Det er dyrt. Der er et generelt behov for, at vi kan anvende individuelle testresultater af delkomponenter ved vurdering af en samlet konstruktion for at løse op for en smidigere godkendelse af unikaprodukter/små serier.

I skriver, at biobaserede og i visse tilfælde cirkulære materialer kræver en højere grad af vedligeholdelse for at bibeholde de brandtekniske egenskaber. Det er vel en sandhed med modifikationer? Her mener vi også, at det er vigtigt at skelne mellem fx træ anvendt til beklædning og træ anvendt i bærende konstruktioner. Det sidste kræver ikke vedligeholdelse for at bibeholde de brandtekniske egenskaber?

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:18

Kære Jesper,
Tak for din kommentar, opbakning, dejligt konkrete idéer og spørgsmål.
Jeg tror, du har ret i det hele. Vi tænker det på den måde, at der er ting, vi kan gøre på den korte bane for at få accelereret nogle af de mange gode løsninger, som allerede findes.
Og noget, vi kan gøre på den lange bane, for at geare branchen til at blive mere omstillingsparat (=konkurrencedygtig) på sigt.
Alt dette indbefatter dels udvikling af ny viden, men jo i høj grad også spredning af viden, som allerede eksisterer - og ikke mindst bevægelsen hen mod et fælles sprog om og en fælles forståelse af det nye byggevarer.
Mange hilsner, Mie

Anders Bach Vestergaard (Brandrådgiver, COWI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:50

Spændende projekt, men målet må være at biobaserede materiale ikke bliver set som noget specielt - men som et ligeværdigt alternativ, der faktisk er lidt kedeligt og trivielt af benytte.
Derfor skal der ikke tænkes i nyt alternative tilgange og dokumentationsmodeller, dertil er byggebranchen slet ikke kommet til. Hvis løsningerne skal kunne bruges i større skala skal de passe ind i hvordan vi plejere at gøre.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:28

Kære Anders,
Tak for din kommentar og input til projektet.
Det er en spændende tankegang, at man ikke skal se biobaserede materialer som noget specielt, der skal kræve særlige metoder for eftervisning. Heri er vi helt enige.
Vi finder dog, at det som supplement til den måde man arbejder på i dag, også er væsentligt at have validerede modeller, der kan tage højde for at en byggevare kan bidrage til udvikling og spredning af en brand og på den måde bidrage til konsensus om brandteknisk dokumentation. Vi mener det bør være muligt at løfte eksisterende barrierer i regler og branche gennem samarbejde, formidling og demonstrationsprojekter hvor tingene prøves af i praksis.
Mange hilsner, Annemarie

Jens Ulrik (Arkitekt, Master studerende, DTU)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:23

I forbindelse med udarbejdelse af mit afsluttende projekt på uddannelsen Master i brandsikkerhed har jeg i samarbejde med DBI fået mulighed for at benytte DBI´s brandlaboratorier til at brandteste et nyt eksperimenterende biobaseret byggemateriale. Mange arkitekter søger i deres arbejde ofte efter nye materialer og nye sammensætninger af materialer. Klimadagsordenen inspirerer også denne søgen til at afprøve nye materialer, men det kræver ressourcer fra bygherre og rådgiver at deltage i udviklingen af bæredygtigt byggeri samt mod og tro på, at der findes andre løsninger end de traditionelle og erfaringsbaserede sikre valg.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:19

Kære Jens,
Tak for din kommentar og tak for samarbejdet :-)
Mange hilsner, Mie

Sana Saleem (Teknisk konsulent, Ingeniør, Palsgaard Spær)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:36

Flot initiativ!
I forbindelse med dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri, savner vi nogle retningslinjer for hvordan man bedst og mest sikkert kan bygge træhuse - især etagebyggeri. Derfor er det vigtigt, at der bliver udarbejdet præskriptive løsningen i Bygningsreglementet og/eller Eksempelsamlingen for Brandsikkerhed omkring træbyggeri i eksempelvis 6-8 etager.
Derudover, nogle retningslinjer til hvordan man skal forholde sig, når man vil efterisolere med organisk isoleringsmateriale i et tomt bjælkelag i ældre byggeri fra f.eks. 70'erne (uden at der er sket en renovering af konstruktionen - der er kun tale om en simpel efterisolering).

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:21

Kære Sana,
Tak for din kommentar og for det meget konkrete ønske, som du bestemt ikke er alene om.
Vi vil absolut gerne arbejde på at levere dokumentation, som kan anvendes til nye præaccepterede løsninger.
Mange hilsner, Mie.

Peter Andreas Sattrup (Chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:36

Der er behov for øget innovation i byggematerialer og konstruktioner for at gøre byggeriet bæredygtigt, samtidigt med at sikkerheden er i top.
Iblandt de barrierer som i dag forhindrer byggevarer i at komme på markedet, er opnåelse af brandkrav en væsentlig faktor, som Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut med dette forslag vil understøtte ved at styrke danske producenters evne til at udvikle bæredygtigt og brandsikkert.
Danske Arkitektvirksomheder støtter forslaget og dette indsatsområde som et skridt i den rigtige retning for dansk arkitektur og byggeri.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:20

Kære Peter Andreas,
Tak for jeres kommentar og opbakning til projektet.
Et af målene med projektet er netop at kunne give et mere nuanceret grundlag for eftervisning af brandkravene og gennem demonstrationsbyggeri vise, at det kan lade sig gøre i praksis.
Mange hilsner, Annemarie

Lars Keller (direktør, Feldballe Naturelementer ApS / EcoCocon)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:59

Hej DBI / Mie
Vi har de sidste tyve år arbejdet i et globalt netværk der har udviklet, testet, bygget og uddannet med henblik på at gøre byggesektoren til en del af klimaløsningen. Det har resulteret i mange ting. Bla EcoCocon - et bærende og isolerende præfab ydervægs-modul bestående af (i vægt:) 65% upcyclet halm fra landbruget, 34% træ (C24 tømmer, finér, og træfiberplader), og 1% stål (skruer).

Vi mener at der gennem de sidste 30 år er udviklet en lang række højst relevante løsninger - i de senere år med mere og mere offentlig sparring.
Med de udfordringer vi står overfor er vi enige i, at det er volumenbyggeriet der er vigtigt.
Dokumentation af bransikkerhed er en forudsætning for dette. Så fuld opbakning til Jeres projekt.

Vi står overfor at udvikle BIM til vores produkt i nær fremtid.
Vi finder det højst relevant at sikre, at brandsikring, brandstrategi og vedligehold af brandtekniske egenskaber inkluderes i vores BIM arbejde.
Vi er meget åbne for et samarbejde. Vi kan levere et præfab, skalérbart produkt som allerede er på markedet, og som generelt har veldokumenterede certificeringer.

Mvh Lars Keller

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:25

Hej Lars,
Tak for din kommentar.
Det lyder som et vinder-produkt, I har udviklet.
Jeg sender dig en mail, så vi kan afsøge mulighederne for at samarbejde.
Mange hilsner, Mie.

Rob Marsh (Head of Sustainability, C.F. Møller Architects)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:48

Meget fint initiativ! Under 'punkt 4 Potentielle aktiviteter' savner vi en fokus på en simplificering af bygningsreglementet for at sikre at de præaccepterede løsninger IKKE diskriminerer i mod bæredygtige materialer såsom træ til de bærende konstruktioner i bygninger som er mere end 4 etager i højde. Vi mener DBI bør igangsætte en forsknings- og udviklingsaktivitet i samarbejde med de relevante myndigheder, som:
1. Tilføjer et ekstra niveau i de præaccepterede løsninger, som omfatter en brandmodstandsevne svarende til 90 minutter. På nuværende tidspunkt er der kun løsninger for 30,60 og 120 minutter. Vores nordiske erfaringer viser, at ved at udvide de præaccepterede løsningerne til 90 minutter, vil det være muligt at anvende trækonstruktioner i bygninger i op til 8 etager. Det vil sikre at træ kan bruges i stort set all bymæssige situationer i Danmark.
2. Tilvejebringer præaccepterede løsninger for træbyggerier som opfylder en brandmodstandsevne svarende til 90 minutter.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:41

Kære Rob
Tak for dine kommentarer. Det taler ind i noget meget vigtigt i forhold til et behov for at kunne udarbejde brandteknisk dokumentation for bærende trækonstruktioner i bygninger, som er mere end 4 etager. Dette vil være et væsentligt element i projektet, og vi vil meget gerne bidrage med dokumentation, der kan ligge til grund for, at myndighederne kan udarbejde nye præ-accepterede løsninger.
Mange hilsner, Annemarie

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, DTU Byg (Dep. of Civil Engineering))
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:23

Dette emne er meget relevant i forhold til en større udbredelse af biobaserede materialer i byggesektoren. Blandt de biobaserede materialer er træbaserede produkter vel det mest oplagte. Men også genanvendelse af byggematerialer generelt er naturligvis vigtigt i forhold til at nedbringe CO2 udledningen. Der findes i dag mange forskellige byggesystemer, elementer og materialer m.v. i træ, herunder er flere baseret på "Engineered wood", hvor man kan opnå særligt gode materialeegenskaber på ønskede områder. Eksempler på sådanne er CLT, GlueLam m.v. Der mangler dog produktstandarder på dette relativt nye område, dvs. for biobaserede materialer. Hvad er langtidsegenskaberne for disse? hvordan påvirkes evt. brandimprægnering over tid? er blot et par eksempler der bør undersøges nærmere. Der er også behov for videreudvikling af beregnings-metoder til bærende konstruktioner i træ. På DTU Byg har vi et par tilsvarende indsatsområder, nemlig bæredygtigt byggeri og digitalisering. Jeg mener derfor at DBI og DTU kan få glæde af et samarbejde på dette område. Vi fra DTU Byg vil gerne se nærmere på mulighederne for at skabe data på området som baggrund for en god udvikling. Der kan oprettes erhvervs-ph.d.- og postdoc-projekter i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg).

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:30

Kære Lars,
Tak for din kommentar og invitation til samarbejde.
Vi mener helt klart også, at der særligt på dokumentation af brand i de bærende konstruktioner af træ er en helt oplagt og present opgave for os at løse i fællesskab. Vi tager fat i dig, når vi er nået lidt længe i processen.
Mange hilsner, Mie.

Finn Larsen (Forretningsleder, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:05

I det fremadrettede bæredygtige byggeri vil biobaserede materialer være en ufravigelig del af bygningen. Dette kan selvfølgelig skabe en udfordring i forhold til brand, hvis der sammenlignes med mindre brandbare materialer.
En afdækning af bygningers reelle sikkerhedsniveauer i forhold til bl.a. brand, hvordan dette dokumenteres og modelleres er et umådeligt stort ønske i byggeindustrien. Dette er yderst vigtigt, da biobaserede materialer endnu ikke er tilstrækkeligt forankret i de præaccepterede kendte løsninger.
Derudover er viden om forskellige konstruktionssystemers reaktion ved brand yderst vigtig.
Derfor imødeses Jeres arbejde med glæde, da det er en uundværlig del af den grønne omstilling.
Særlig fokus bær være på de bærende konstruktioner, da konvertering af mere CO2 skabende materialer, til biobaserede materialer viser, at have den miljømæssige største betydning.

Derfor imødeses Jeres arbejde med glæde, da det er en uundværlig del af den grønne omstilling.
Særlig fokus bær være på de bærende konstruktioner, da konvertering af mere CO2 skabende materialer til biobaserede viser at have den miljømæssige største betydning.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:33

Kære Finn,
Tak for din kommentar og tak for det gode arbejde, I selv laver på træbyggeri.
Vi er meget enige i, at de bærende trækonstruktioner må være den første nød at få knækket, så vi kan hente mest muligt impact hurtigst muligt.
Mange hilsner, Mie.

Lauritz Rasmussen (Seniorrådgiver, Taasinge Elementer A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:27

Meget relevant projekt, som vi gerne vil støtte op om, - ikke mindst hvis projektet kan medvirke til en målsætning om, at bæredygtige løsninger bliver et let tilgængeligt designvalg.
Erfaringsmæssigt går det den modsatte vej og det er blevet vanskeligere at opfylde krav til de brandtekniske egenskaber. Omlægningen af den tekniske byggesagsbehandling giver principielt frihed til at bygge træhuse i f.eks. 6 og 8 etager, hvis brandsikkerheden kan verificeres, men i praksis er dokumentationskravene meget omstændelige og løsningerne bliver valgt fra.
DBI kan ikke ændre på kravene i Bygningsreglementet, men BR18´s brandregler diskriminerer træ ift. stål og beton. I projektet kan DBI i høj grad medvirke til at skabe viden og data som kan understøtte nye pre-accepterede løsninger, - herunder f.eks. til byggeri med bærende konstruktioner i træ i op til 8 etager og i tilknytning hertil løsninger til præ-accepterede, biobaserede facadeløsninger.
Det ville også være kærkomment, hvis der blev udarbejdet en komparativ dokumentation for, hvordan trækonstruktioner modsvarer de ubrændbare konstruktionsmaterialer, og heri indførelse af f.eks. præ-accepterede løsninger på REI90-konstruktioner, som et ny kompromisløsning i etagebyggeri op til 8 etager.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:26

Kære Laurits,
Tak for din kommentarer og ideer.
Du taler lige ind i kernen af vores projekt. I dag har vi jo ingen præ-accepterede løsninger for højere træbygninger, hvorfor det i sig selv kan fremstå som en barriere for brug af træ i byggeriet. Grundlaget for de præ-accepterede løsninger er jo ofte erfaringer, og her er vores erfaringer med høje træbygninger begrænsede og nogle erfaringer af noget ældre dato viser, at brug af træ på en uhensigtsmæssig måde kan være problematisk. Dette er dog langt fra altid tilfældet, vi skal bare tænke os om og have mulighed for at dokumentere den gode løsning. Derfor er målet målet med projektet ved at tage viden hjem fra universiteter, indhente erfaring fra andre lande og F&U aktiviteter i et bredt samarbejde at skabe en grundlag, så man også i Danmark kan dokumentere, at træhuse kan være brandsikre. Denne dokumentation vil vi selvfølgelig også målrette, så det kan anvendes bredt af samfundet og, så det er muligt for myndighederne at udvikle nye præ-accepterede løsninger. Vi er godt klar over, at en dokumentationsmetode måske ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at rykke branchen, derfor vil vi også gerne bidrage til, at der gennem et bredt samarbejde på tværs af fødekæder bliver opført demonstrationsprojekter, der kan være med til at vise, at træbyggeri også kan lade sig gøre i praksis.
Mange hilser, Annemarie

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:38

Many recent events have shown that the role of fire safety has been unable to keep up with the speed at which novel material and building solutions are introduced. It is therefore extremely timely with a project that increases the knowledge and competence for fire safety in the modern built environment, all the way from material level via systems to entire buildings. The fire safety group at The University of Edinburgh has experience in this field and would welcome a collaboration with DBI on this project.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:28

Dear Grunde,
Thanks a lot for your comment, your insight and your invitation to collaboration. It is much appreciated. We will come back to you to discuss further collaboration.
Best, Annemarie

Graves Simonsen (Projektchef, Bygherreforeningen)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:29

Flere og flere bygherrer er interesserede i at bygge og renovere bæredygtigt. Derfor er det væsentligt, at de sammen med deres rådgivere er istand til at finde frem til de bedste løsninger, som har størst muligt effekt i forhold til bl.a. materialevalg og CO2-reduktion. Helst tidligt i designfasen og helst uden at bruge for mange timer herpå. Det gælder for brand såvel som en række andre rådgiverfagområder. En række af Bygherreforeningens medlemmer oplever, at kombinationen af nye procedurer, klassificeringer, præaccepterede løsninger, nye byggematerialer osv., kan medføre en række udfordringer, som kan virke kontraproduktivt ift. ønsket om at skabe bæredygtige resultater, og derfor ser vi frem til at følge dette projekt og ikke mindst løbende at udforske mulighederne for at samarbejde igennem vores bæredygtighedsudvalg.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:45

Kære Graves,
Tak for din kommentar og input.
Det er rigtigt, at brandsikring af byggeri har skiftet karakter gennem de senere år, og at det har medført en række udfordringer. Vi håber, at vi kan bidrage til af afhjælpe disse udfordringer, og vil meget gerne høre mere herom. Grundlæggende kan vi kun være enig om at et større fokus på brand som design parameter, men også større viden om brandforhold er en forudsætning for at kunne inddrage brandsikringen som en aktiv medspiller i byggeprojektet. Vi ser frem til et samarbejde med jer.
Mange hilsner, Annemarie

Martin Møller-Hansen (Tværfagligprojektleder, ABCLausen)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:48

Meget spændende initiativ, og et fokus på løsning for bærende konstruktioner af træ er tiltrængt i (Konstruktions)branchen, da bærende konstruktioner er en stor CO2-synder.
Vi har i dansk byggeri en tradition for at bygge tunge, robuste bygninger af ubrandbare materialer, denne tradition har "farvet" vores branche igennem flere årtier når det handler om vurdering af sikkerhedsniveauet. For at kunne udfordre vores tradition har vi brug for et troværdigt datagrundlag.
Der bør derfor opstilles nogle kriterier for, hvornår det er sikkert at regne en trækonstruktion efter en standardbrand. Derved vil det være muligt at dokumentere trækonstruktioner tilsvarende stål og beton, hvor det med nuværende regler kan blive væsentligt mere omstændigt at dokumentere en trækonstruktion. Samtidigt bør der opstilles nogle præaccepterede løsninger for, hvordan man kan bygge højere i træ med samme sikkerhedsniveau som fx en tilsvarende stålkonstruktion, uden at træet pålægges ekstra omkostninger alene, fordi det er et brandbart materiale – løsningerne skal tage højde i samme sikkerhedsniveau.
En CLT-konstruktion indpakket i 2 lag gips antages ikke at bidrage til branden, før gipsen svigter, og varmen når ind til træet – det kunne derfor være interessant at se, hvordan påvirkningen er, når gipsen svigter. Er der samme risiko for overtænding, når gipsen bortfalder efter en times brandpåvirkning, eller er gastemperaturen for lav til at CLT elementet bidrager væsentligt?
Tilsvarende kunne det være interessant at afklare, hvor meget blotlagt træ, vi kan tillade, før branden ikke kan sidestilles med en standardbrand. Mindre dele af blotlagt træ vil ikke give væsentlig ekstra brandbelastning, og der er forsøg, der tyder på, at delvist blotlagte massivtræsvægges bidrag til branden vil være lille, når væggen først har opbygget et tilstrækkeligt forkullet lag (forudsat at væggen ikke delaminerer). Det bør derfor afklares, hvor længe en blotlagt væg kan forventes at bidrage til branden, så simple modeller kan opstilles for dette, samt hvor stort et areal, vi kan tillade blotlagt og samtidigt regne med simple modeller.
Delaminering af fx CLT-vægge har stor indflydelse på brandlasten, idet ”frisk træ” hele tiden vil blotlægges, og derved give ny brandlast. En kortlæggelse af lims brandmæssige egenskaber og en standardisering herfor bør være i høj fokus, således at det er muligt at undgå delaminering.
Fra ABClausens side har træ meget stor fokus, og hvis vi kan bidrage indgår vi gerne i et samarbejde.

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:40

Kære Martin,
Tak for din kommentar og at du deler gode og detaljerede tanker. Du har ret, der er mange uafklarede forhold, som det er vigtigt at få kortlagt i projektet, så vi på bedste vis kan dokumentere brandsikkerheden i en bygning også, når der anvendes biobaserede materiale. Vi siger også tak for jeres tilbud om samarbejde. Vi vender tilbage herom.
Mange hilsner, Annemarie

Hannah Rosa Rasch (Arkitekt, Juul & Hansen Arkitekter)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:57

Det er en enormt relevant problemstilling, som viser sig gang på gang at være en kæmpe stopklods for både bygherre og rådgiver. En problematik som desværre pt kun besværliggøres yderligere med den nye brandrådgiver-ordning. Helt konkrete problemstillinger (helt ned i den mindste ende af bygningskalaen) som f.eks. verificering af brandsikkerheden, kan lige nu total bremse et projekt eller et tilvalg af et produkt/materiale alene pga tid. En tidskrævende dialog frem og tilbage med en certificeret brandrådgiver om nyt produkt på markedet kan alene blive udslagsgivende for valget (eller snarere fravalget) af en bæredygtig løsning, af forsigtighedsprincip , uanset at det burde kunne godkendes. Der er desværre tid og økonomi i de præ-accepterede løsninger - qua erfaring - som totalt udkonkurrerer nye løsninger i branchen.

Som nævnt i en anden kommentar er der akut behov for en simplificering af bygningsreglementet for at sikre at de præaccepterede løsninger ikke diskriminerer i mod bæredygtige materialer.

Træ i bærende konstruktioner er som andre har nævnt super nærliggende at betragte i denne kategori. Men vi oplever samme problematikker i diskussioner vedr. Facadebeklædning, isolering, m.m. som på næsten rutinemæssig basis giver et kæmpe handicap når det kommer til den endelige beslutning om anvendelse af nye løsninger på markedet. Og det er dødærgerligt.

Vi er i skrivende stund i gang med et til flere projekter med 0-energi byggeri (husbyggeri og komponentbyggeri) der arbejder med løsninger som effektivt ligger ud over de præ-accepterede løsninger. Vi kan bidrage med konrekte eksempler på den ineffektive arbejdsgang som opstår i grænsefladen mellem rådgiver, brandrådgiver, entreprenør og producent. Vi stiller med glæde op til dialog og samarbejde på dette område hvis det skulle have interesse.

Vh Hannah Rosa Rasch

Annemarie Poulsen (Brandrådgiver, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:15

Kære Hannah,
Tak for din kommentar og dine tanker. Du taler ind i noget centralt i forhold til dokumentation af brandforhold. Med indførelsen af certificeringsordningen af brandrådgivere blev krav til dokumentation af brandforhold formaliseret. Det kan i en række tilfælde synes at være en barriere i sig selv. Forhåbentligt er det kun en overgangsperiode indtil man har fået erfaringer med det nye system. Det taler også ind i noget centralt i forhold til vores projekt i forhold til en nuancering af hvorledes man kan dokumentere brandsikring af bæredygtigt byggeri som er bredt tilgængeligt for hele branchen, og som kan skabe grundlag for bedre bygningsdesign.

Mange hilsner, Annemarie

Hannah Rosa Rasch (Arkitekt, Juul & Hansen Arkitekter)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:17

Tak for dit svar. Hiv endelig fat i mig hvis I vil høre mere om de konkrete pilotprojekter. Vi har nogle i pipeline som potentielt være spændende at følge. Selvfølgelig i tæt dialog med offentlig bygherre. Vh Hannah

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:36

Det lyder spændende, Hannah!
Vi sender dig lige en mail.
Dbh. Mie.

Anne Sønderskov Nielsen (Risikoingeniør, If Skadesforsikring)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:45

Helt klart et område vi som forsikringsbranche gerne vil med i. Bæredygtighed er et vidt begreb, og for mig er det også robusthed. At vi har et byggeri som også er sikkert om f.eks. 50 år, selvom brugen i samfundet konstant ændres. En kompleks størrelse som jeg tror de færreste brandrådgivere kan gennemskue. Så hvordan laver vi et byggeri som er så bæredygtigt (robust) at en mindre ændring i brugen ikke gør at det ikke længere er "lovligt" eller "sikkert" og skal ombygges. Vi ser mange eksempler på at byggeri i dag ikke kan få installeret f.eks. solceller pga. vægten eller brandrisikoen. Ligeledes er der altid en forøget risiko ved nye produkter, vi kender alle MGO pladerne men der er en lang række andre produkter som har givet samme udfordringer. Jeg tror på, at gennemtænkes dette projekt korrekt, er det muligt at undgå mange af disse sager, men dem der bruger produkterne skal også være klar til at tage en større risiko.
Mange hilsner
Anne

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:33

Kære Anne,
Tak for din kommentar og for din nuancering af "bæredygtigt byggeri".
Vi er meget enige med dig i, at hvis vi kan knække koderne til mere fleksible men også robuste byggerier, indeholder dette et enormt potentiale for CO2besparelser.
Tak også for din invitation til samarbejde. Vi tager lige fat i dig, når vi er kommet lidt længere med projektet.
Mange hilsner, Mie.

Ersün Züfer (HUH)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:22

Interessant problemstilling og især hvis det kan være med til at rykke på markedet med anvendelse af mere træ i byggeriet.

I den forbindelse kunne det være relevant at der kommer større fokus på alle de muligheder BIM kan give os. Fra indledende design til projektering og efterfølgende drift.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:35

Kære Ersün,
Tak for din kommentar.
Vi er meget enige i, at det digitale byggeri i høj grad holder nøglen til det bæredygtige byggeri.
Mange hilsner, Mie.

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:52

Interessant og vigtigt projekt i processen mod et mere bæredygtigt byggeri, som SMVdanmark gerne hører mere om. Det er vigtigt at se på netop, hvor udfordringerne ligger pt og arbejde konstruktivt på nye løsninger.

Mie Bjerre Wester (Programleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:55

Kære Dorte,
Tak for din kommentar.
Lad os drikke en kop kaffe sammen, når vi er nået lidt længere med projektet.
Mange hilsner, Mie.