Effektiv urban vandinfrastruktur

Ole Mark
Forskningschef
Indsendt af DHI i kategorierne Byggeri og anlæg og Klima og miljø

I Danmark er der stor fokus på at oversvømmelsesskader reduceres. Vandrammedirektivet stiller krav til miljøtilstanden i recipienter, hvilket stiller krav om at reducere overløb fra kloaksystem og udløbsmængder fra renseanlæg. Befolkningen har forventninger om et rent vandmiljø til fritidsaktiviteter. Disse krav til at den urbane vandinfrastruktur fungerer bedre, sammenholdt med pengeknaphed i samfundet, giver en stor efterspørgsel på smarte løsninger, som både er mere effektive og billigere.

Budget:
2016: 2.450.000 kr.
2017: 2.450.000 kr.
2018: 2.450.000 kr.
Baseret på aktivitetsforslag:
Effektiv sikring med droner og biometri

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...