Et produktivt vandmiljø – udvikling i balance

Anne Lise Middelboe
R&D Manager
Indsendt af DHI i kategorien Klima og miljø

For vandmiljøet er en af disse års største samfundsudfordringer at sikre en udvikling i balance; på den ene side give plads til vækst i de erhverv, der er afhængige af og påvirker vandmiljøet -og på den anden side sikre god økologisk tilstand og kvalitet: i havet, fjordene, søer og vandløb. Det er vores ambition at bidrage til at løse samfundets udfordringer i vandmiljøet ved at integrere viden og teknologi i robuste beslutningsstøtteværktøjer, som sikrer vækst og miljøhensyn går hånd-i-hånd.

Budget:
2016: 3.500.000 kr.
2017: 3.500.000 kr.
2018: 3.500.000 kr.
Baseret på aktivitetsforslag:
Et godt vandmiljø - udvikling i balance

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...