Factory in a day

I Danmark domineres fremstillings- og fødevareindustrien fortrinsvist af SMV. Her er behovet for intelligent digitalisering og agil produktion endnu større – men der er behov for et paradigmeskift. Den produktionsteknologiske dagsorden, som nedarves fra de helt store virksomheder virker ikke til de krav danske virksomheder møder i form af omstillingsparathed, hurtig time to market, kvalitetssikring og kundefokuserede løsninger. ”Factory in a day” vil målrettet tilstræbe at udvikle en platform som overfører og tilpasser de visioner der findes i Industry 4.0 visionen til danske vilkår og demonstrere dens effekt.

Budget:
2016: 4.550.000 kr.
2017: 4.550.000 kr.
2018: 4.550.000 kr.
Baseret på aktivitetsforslag:
Factory in a day

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...