Femern SafetyLab

Senest opdateret d. 7/11-2017
Alexandra Instituttet
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Ditte Rønhøj Frostholm
Projektleder

Et konsortium med DBI i spidsen vil med afsæt i Femern Bælt-projektet udvikle teknologiske serviceydelser for sikkerhedsteknologi, beredskabsoptimering og risikostyring med særlig fokus på brandrisici. Formålet er at give danske virksomheder og beredskaber nye muligheder for at teste og demonstrere nye sikkerhedsteknologier virtuelt til komplekse og kritiske byggerier og infrastrukturanlæg for at spare tid, penge og ressourcer.

Projektets målsætning er at udvikle to teknologiske serviceydelser:

1) SafetyLab: Et virtuelt testmiljø til udvikling og test af ny sikkerhedsteknologi. Her er tale om en BIM-baseret virtuel simuleringsmodel til teknologileverandører indenfor forebyggelse, detektering, slukning og evakuering.
2) Beredskabs-cockpit: En digital beredskabssimulator som giver et real-time risikoniveau til virksomheden og det offentlige beredskab til at styrke brandbekæmpelsen. Derudover kan Beredskabscockpittet benyttes til virtuelle brand- og redningsøvelser for derigennem at styrke planlægningen og træningen af det operationelle og taktiske beredskab.

Målgruppen for projektet omfatter ca. 600 danske virksomheder, hovedparten SMV’er, som producerer sikkerhedsteknologier til byggerier under kategorierne; forebyggelse, detektering, slukning og evakuering. For SMV’erne vil et virtuelt testmiljø indebære, at de kan få en direkte feedback på deres systems performance, og kan spare tid, penge og ressourcer på bekostelige fysiske tests. Sikkerhedsbranchen udtrykker et stort behov for nye ydelser og teknologiske services som kan styrke innovation, demonstration og digital samspil mellem forskellige sensorteknologier.

Det foreslåede Femern SafetyLab projekt er baseret på indsamling af data, digitalt samspil mellem teknologier og virtuelle værktøjer som giver en unik mulighed for at bringe nye og bedre sikkerhedsteknologier på markedet for målgruppen. Med afsæt i Femern Bælt byggeriet vil serviceydelserne gavne sikkerheden på komplekse byggerier og kritisk infrastruktur. Med et virtuelt testmiljø vil bygherrer, arkitekter og entreprenører, som udgør projektets sekundærer målgruppe, bedre kunne tage forbehold for relevante risici, herunder brand, og vurdere hvilken sikkerhedsteknologi der giver det bedste resultat ved et givent scenarie.

Projektets ambition er, at Femern SafetyLab i løbet af 5 år vil etablere sig som den ledende innovationsplatform for anvendt sikkerhedsteknologi, katastrofeberedskabsoptimering og risikostyring for komplekse byggerier og andre større infrastruktur-projekter i deres udførelses- og anvendelsesfaser.

Denne viden etableres og formidles mest effektivt gennem inddragende eksperimentering og visualisering. Omdrejningspunktet for projektet er risikostyring gennem udførelses- og anvendelsesfaserne for komplekse byggerier og infrastrukturprojekter. Fokus er rettet mod, hvorledes anvendt teknologi kan kombineres og udnyttes innovativt til effektivt at styre risici og optimere katastrofeberedskabet i forhold til branden der udgør risici for personer, miljøet, anlæggene og ikke mindst anlæggenes funktioner i forhold til dets brugere og sam-fundet som helhed.

Der findes ikke en lignende service i dag, og udviklingen af de nye foreslåede teknologiske serviceydelser kræver teknisk viden indenfor brandsikkerhed, risiko, simulering og test af sikkerhedsteknologi på førende internationalt niveau samt evnen til at involvere SMV’er i innovationsarbejde. Partnerskabet mellem DBI, Alexandra Instituttet, Rambøll, Aalborg Universitet, Lund Universitet, KICT samt Innovationsnetværket Femern Bælt favner disse krav.

Baseret på aktivitetsforslag:  Femern SafetyLab

Nøgleord