Fremtidens nøgleteknologier: avancerede sensorsystemer og fotonik

Senest opdateret d. 22/4-2022
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Fremtidens intelligente systemer drives af nye nøgle-teknologier. Indsatsen markedsmodner nye teknologier fra forskning til industri på 3 kerneområder: allestedsnærværende sensorer, indlejret og distribueret dataanalyse samt anvendt fotonik.

Indsatsområdet skal sikre, at Danmark bliver i stand til at imødekomme den grønne omstilling med nødvendige, men nye og ukendte kerneteknologier ved at blive bedre til at omsætte forskning til anvendelse i små og mellemstore virksomheder og øge disses FoU-indsats. Indsatsen vil støtte etablering af flere ’deep tech’ start-ups, der succesfuldt skaleres til større virksomheder i umodne og komplekse markeder. Indsatsområdet fokuserer på nøgleteknologierne fotonik og avancerede sensorteknologier, som anbefalet af EU's Key Enabling Technologies satsninger, hvor Danmark har et særligt potentiale, men også et særligt efterslæb ift. omsætning af forskningsresultater til nye produkter.
Indsatsen forankres i to centre for nøgleteknologier:

- Center for Anvendt Fotonik, der videreføres og udbygges med fokus på at etablere en bedre videnbro imellem danske virksomheder og førende danske forskningsmiljøer indenfor fotonik.
- Center for Avancerede Sensorteknologier, der etableres med fokus på at bygge en videnbro, der samler, modner og formidler sensorteknologiske forskningsresultater og sikrer, at de kommer i anvendelse i danske virksomheder.

Indsatsen vil samarbejde med tech-trans indsatser hos universiteterne omkring fremtidens tech-trans modeller for nøgleteknologier. Dette skal sikre en mere effektiv proces fra forskningsresultat til nye produkter i eksisterende virksomheder samt etablering af nye deep tech start-ups, der hjælpes til succesfuld skalering.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

FT08.02_2022 Accelereret kommercialisering af forskningsresultater

Målet med aktivitetsplanen er at sikre, at Danmark bliver bedre til at omsætte forskningsresultater til anvendelse i virksomheder inden for kerneteknologier, som understøtter digitalisering og grøn omstilling.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT08.05_2022 Videnspredning og økosystem

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet FT08 Fremtidens nøgleteknologier: avancerede sensorsystemer og fotonik, samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT08.04_2022 Center for Anvendt Fotonik

Målet med aktivitetsplanen er at sikre, at dansk verdensklasseforskning inden for fotonik finder anvendelse i nye innovative produkter i danske virksomheder.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT08.03_2022 Center for Avancerede Sensor-Teknologier (CAST)

Målet med aktiviteten er at få mere sensor-forskning ud til praktisk anvendelse i dansk industri. For at nå dette mål, vil FORCE Technology gennem Center for Avancerede Sensorteknologier (CAST) bygge bro mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT08.05 Videnspredning

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Emissioner i den grønne omstilling samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT08.04 Center for Anvendt Fotonik

Målet med aktivitetsplanen er at sikre, at dansk verdensklasse forskning inden for fotonik finder anvendelse i nye innovative produkter i danske virksomheder.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT08.03 Center for Avancerede Sensorteknologier

Aktivitetsplanen fokuserer på at opbygge det nye ”Center for Avancerede Sensorteknologier” som en videnbro, der samler, modner og formidler sensorteknologiske forskningsresultater.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT08.02 Accelereret kommercialisering af forskningsresultater

Målet med aktivitetsplanen er at sikre, at vi i Danmark bliver bedre til at omsætte forskningsresultater til anvendelse i virksomhederne inden for kerneteknologier, som understøtter digitalisering og grøn omstilling.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.