Fremtidens udvikling og produktion af protein- og peptidbaserede lægemidler, samt ingredienser.

Senest opdateret d. 4/5-2020
Bioneer
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Christian Clausen
Forskningschef

Udvikling af services som understøtter virksomhedernes produktion og analyser af proteiner og enzymer til behandling af sygdomme, til ingrediensindustrien, samt til processer der bidrager til den grønne omstilling.

Udvikling og produktion af proteiner, peptider og enzymer er komplicerede processer, og kræver adgang til højt specialiserede teknologier og viden. Udviklingshastighed, kvalitet og produktionens skalerbarhed er kritiske parametre for virksomhedernes markedsadgang. Mindre og mellemstore virksomheder vil med lokal adgang til avancerede lokal state-of-the art services og ”hands on” læring i testfaciliteterne langt hurtigere kunne nå i mål med deres udviklingsprogrammer og nå markedet.

33 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Mette Hamborg Jensen (Senior drug development advisor, PhD, CMC assist)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 21:11

Danmark har mange små biotek virksomheder med fokus på udvikling af peptid- og proteinbaserede lægemidler. Disse små virksomheder har sjældent eget laboratorie til rådighed. Bioneer giver os mulighed for fleksibel udførelse af komplekse pre-formulering- og formuleringopgaver. Et peptid- og protein laboratorie som Bioneer er vigtigt for at bibeholde det høje danske vidensniveau og sikre kvalificeret arbejdskraft i dansk biotek.

Niels Skjærbæk (COO, Conrig Pharma)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:54

Udviklingen af nye lægemiddelkandidater, rettet mod nye vanskelige sygdomsindikationer, er mere og mere baseret på proteiner/peptider. Disse stoffer har ofte et bedre udgangspunkt for succes (sammenlignet med small mol) med en bedre safety profil samt bedre affinitet/efficacy profil.
Gennem de sidste +10 år har man fra industriens side rettet fokus mod effektiv CMC arbejde og dermed sikre bedre chance for at kunne producere specielt proteiner i en høj standard til en fornuftig pris. Derfor er den initiale optimering og udvikling af metoder til bl.a. bedre fermentering, analysemetoder og opskalering osv kommet i fokus.
Bioneer har igennem en lang årrække udvist særlig stærke kompetencer indenfor proteinproduktion og specielt tech-teransfer til andre internationale CMO organisationer. Dette er utrolig vigtigt at have disse kompetencer tæt på den øvrige danske biotekindustri, da vi ikke skal undervurdere betydningen af proximity.
Yderligere har Bioneer mulighed for at udføre meget avancerede analysemetoder til bl.a. proteinfoldning og graden af nativ-glycosylering, som kan have ganske stor betydning for det videre CMC arbejde.

Kim Hejnaes (CEO, Hejnaes Consult AB)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 18:06

Jeg har i mange år drevet selvstændig konsulentvirksomhed med fokus på lægemiddeludvikling af biofarmaceutiske produkter (CMC området). Her er min erfaring at især mindre biofarmaceutiske virksomheder har stor gavn af at samarbejde med R&D partnere i tidlig projekt fase med henblik på at modne process design inden arbejdet overdrages til til en Contract Manufacting partner eller/og Fill-Finish partner med henblik på at fremstille produkt til pre-klinisk og klinisk afprøvning. Et sådant samarbejde vil ofte spare tid og føre til mere robuste processer og højere udbytter - især for projekter, hvor platform teknologier ikke kan anvendes.
R&D partnere er ofte meget fleksible, da de opererer i en kultur som ikke er baseret på Good Manufacturing Practices, og det er afgjort en fordel i tidlig process development.
Jeg kan varmt anbefale en styrkelse og udvikling af CMC området med fokus på optimering af produktudbytter i fermenteringsprocesser, bedre refoldning af misfoldede rekombinante proteiner, samt udvikling af analysemetoder, der understøtter fremstilling af protein og peptid baserede lægemidler.

Eva Horn Møller (Senior Drug Product Specialist)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:03

Muligheden for lokalt, fleksibelt, hurtigt og enkelt at få adgang til farmaceutiske analysemetoder eller produktionsmetoder til de tidlige faser kan være af virkelig afgørende betydning for hurtig og sikker fremdrift i lægemiddeludviklingsprojekter, både for store og små lægemiddelvirksomheder. Uden denne lette adgang til at afprøve ideer i lille skala, vil man oftere være nødt til fravælge innovation og gå efter "business as usual" , med større risiko for at innovative lægemiddeldesigns tabes på gulvet.

Martin Willer (Scientist, Y-mAbs)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:17

Protein og peptidbaserede projekter har i mange år været en utrolig vigtig del at både små og store virksomheder indenfor biotek og pharma. Heterolog expression er stadig en foretrukken strategi i de mange tilfælde hvor f.eks. foldning og post-translationelle modifikationer spiller en rolle. Hurtig produktion af små og mellemstore mængder af forskellige kandidater er essentielt for hurtigt at kunne teste vigtige parametre i både R&D og CMC regi. For at have succes med heterolog expression skal der træffes mange valg, og det kræver et indgående kendskab til mange forskellige discipliner. Her gør mange års erfaring at Bioneer kan vejlede med hensyn til valg af den rigtige expressions-platform, process-udvikling fra dyrkning til oprensning samt udvikling af en lang række in vivo og in vitro assays. Og når valgene er truffet, kan Bioneer tilmed hjælpe med at udføre arbejdet til det punkt hvor det kan overføres til en passende CMO.

Anders Permin (CEO, ASQARI)
Søndag d. 17/5-20 kl. 23:56

Udviklingen af nye lægemiddelkandidater, som er rettet mod nye såvel som gamle sygdomsindikationer, er i højere grad baseret på proteiner/peptider. Disse stoffer har ofte et bedre udgangspunkt for succes med en bedre efficacy profil såvel som bedre safety profil. Dette gælder også indenfor veterinærområdet.
Bioneer har i mange år udvist stærke kompetencer indenfor proteinproduktion. Dette er utrolig vigtigt at have disse kompetencer tæt på universiteterne og den øvrige danske biotekindustri i SME regi. Bioneer mulighed for at udføre meget avancerede analysemetoder til bl.a. aktivitetsbestemmelser, proteinfoldning mm. , som kan have ganske stor betydning for det videre udvilingsarbejde.

Kenneth Ahrend Petersen (CEO, Hoba Therapeutics)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:02

Bioneer's kapacitet og ekspertise indenfor både protein production samt selve proces udviklingen er vigtigt for den stigende interesse for anvendelse af biologiske lægemidler og det stigende antal biotek start-ups med focus på dette område. At have mulig at have en lokal samarbejdspartner, der tilbyder en bred vifte af muligheder til løsning af både små og store projekter er af stor værdi. Udover de rette kompentenser, er man altid sikret et effektivt og fleksibelt samarbejde uden forbehold for anvendelse af nye teknologier. Vigtighed af at have en innovativ og bredt specialiseret dansk samarbejdspartner til supportering af biotek og pharma må ikke undervurderes.

Per Fischer (CEO, MinervaX ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:37

Bioneer har igennem årene leveret et meget vigtigt bidrag til udviklingen af vores protein-baserede vaccine. De har udviklet grundlagt for det som siden hen er blevet til en meget robust produktions process implementeret under GMP, samt leveret produktion af en række protein reagenser til immune assays. Jeg kan derfor kun støtte en styrkelse af Pioneers CMC udviklings kapacitet. Det er meget vigtigt for den danske biotek industry med mulighed for lokal assistance og udvikling.

Michael Theisen (Prof., Statens Serum Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:02

Produktion af rekombinant protein er vigtig til udvikling af subunit vacciner. Da der ikke findes en enkelt universel vært, som er perfekt til produktion af alle ønskede rekombinante proteiner, er udvælgelsen af det rigtige ekspressionssystem afgørende for udvikling af en effektiv fremstillingsproces. Indledende forsøg i min egen gruppe viser at Kluyveromyces lactis er velegnet til at producerer proteiner fra malaria parasitten P. falciparum. Dette gælder både proteiner som bliver naturligt secerneret samt proteiner som indeholder op til flere trans-membrane domæner. Det kunne derfor være interessant at høre om Bioneer har gjort sig tanker om at opsætte/udvikle andre expressions platforme end dem de har pt., f. eks Kluyveromyces lactis. Denne organisme har derudover den fordel at den kan dyrkes til høje celledensiteter, og har været industrielt anvendt i mange år til at fremstille proteiner/enzymer til food/feed.

Michael Theisen (Prof., Statens Serum Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:03

Bioneer har igennem de sidste 20 år leveret et stort og væsentligt bidrag til udviklingen af en malaria vaccine i mælkesyrerbakterier. De har leveret produktions systemet, samt viden om fermenterings processer hvilket har dannet baggrund for den produktions proces der er blevet implementeret under GMP. Jeg kan derfor kun støtte en styrkelse af Bioneers CMC udviklings kapacitet.

Anders Bundgård Sørensen (Project Manager, Research and Discovery, Evaxion Biotech)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:50

Evaxion har samarbejdet med BIONEER I 2019 I forhold til udtrykkelse, oprensning og karakterisering af et antal af vaccine antigener. Her har BIONEER kunne lever en fleksible løsning, der har kun supportere overførelse til senere proces udvikling hos en større produktions partner med GMP facilitet. Derfor er det min personlig holdning at en styrkelse af disse “pre-CMC/CMC” kapaciteter vil gavne både små og mellem store dansk biotek virksomheder, der ikke har den intern infrastrukturel til at udvikle biologiske lægemidler selv,.

Finn C. Wiberg (Senior CMC Project Manager; Adjunct Professor Translational Biomedicine, Y-mAbs Therapeutics A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:45

Y-mAbs Therapeutics A/S fokuserer på udviklingen og kommercialisering af nye antistof baserede terapeutiske produkter til behandling af cancer. I den forbindelse har vi haft stor gavn af et samarbejde med en R&D partner som Bioneer i den tidlige projektfase, hvor vi hurtig kan afprøve vores ideer samt nye antistof platforme og få en robust proces, den rigtige buffer og formulering inden den overdrages til en CMO for fremstilling af produkt til kliniske forsøg.
Flexibilitet, hurtighed og selvfølgelig kvalitet i det udførte arbejde er vigtige for os, dette opfylder Bioneer som vores sparringspartner til fulde.
Jeg kan derfor kun varmt anbefale en styrkelse og udvikling af Bioneers CMC-kapacitet, da det er af stor vigtighed for dansk biotek og pharma med en sådan lokal dansk innovativ samarbejdspartner.

Jens Fogh (CEO, OrfoNeuro ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 20:10

Jeg har tidligere som CEO i Zymenex samarbejdet med CRO firmaer rundt om i Europa med udvikling af Upstream og Downstream produktions processer samt analyser. Det er en optimal løsning af have en dygtig samarbejdspartner tæt på, så den daglige kontakt optimeres, da der ofte opstår tiltag, der skal håndteres hurtigt. Muligheden for small-scale produktion og optimering af produkt til forsøg er et behov, der er i ethvert mammal celle eller mikrobiel baseret projekt og det er en stor fordel at Bioneer tilbyder denne ekspertise i Danmark.

Sven Frøkjær (Professor, Københavns Universitet)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 12:13

Biologiske produkter, herunder proteinbaserede lægemidler og enzymer, har allerede i dag stor betydning for dansk økonomi. Desuden er en lang rækker opstarts- og SMVer baseret på udvikling af biofarmaceutiske og bioteknologiske produkter. Udvikling af denne type produkter er kompliceret og kræver adgang til specialiserede teknologier, avanceret infrastruktur og ekspertviden. Her spiller Bioneer en helt afgørende rolle ved at besidde en lang række state-of-the-art kompetencer og samtidig med, at de har et tætte og velfungerende samarbejde med flere danske universiteter, bl.a. det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Det stiller Bioneer stærkt som facilitator for viden overførelse mellem universiteter og industrien. Jeg kan derfor uden forbehold støtte forslaget ” Fremtidens udvikling og produktion af protein og peptidbaserede lægemidler samt ingredienser”.

Jeppe Mouritsen (CEO, Henlez ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:50

Vi er en ung farmaceutisk virksomhed, der udvikler enzym-baserede lægemidler i samarbejde med Novozymes. Lægemiddeludvikling er langvarig og det en kompleks proces med stor usikkerhed og omkostning. Virksomheder som vores har derfor brug for kompetent, økonomisk effektiv, vidensbaseret og rå teknisk support. Bioneer er det eneste og det absolut bedste bud i Danmark på at bygge en resultatorienteret og solid bro mellem grundforskning og den kommercielle industri. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan vores mission kunne lykkes med at komme gennem den prækliniske udvikling uden. Vi støtter derfor 100% op om forslaget og enheden burde tilmed styrkes yderligere.

Korbinian Löbmann (CSO, Zerion ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:16

Zerion er et farmaceutisk virksomhed, der udvikler proteinbaserede formuleringer kaldet Dispersomes, hvor proteiner bruges som hjælpestoffer til at øge opløseligheden af dårligt opløselige små molekylmedikamenter. Behovet for en lokal (Medicon Valley) servicevirksomhed der kan støtte små og mellemstore virksomheder med karakterisering af proteiner har nok aldrig været større. Med deres forslag omkring kompetenceopbygning indenfor netop proteinkarakterisering og -formulering tager Bioneer:FARMA et stort skridt i den retning.

Claes Melander (Principal Scientist, Zealand Pharma)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:31

Access to local research and development with high knowledge and experience level and flexibility that can help us accelerate our projects to the next level is critical for our success. Fast screening, optimization, do’s and don’ts, and best practice are elements that we hope that our local partners can assist us with. The possibility for face to face discussions are very helpful to ensure a good communication and collaborative environment without delays.

Jan Kyhse-Andersen (CEO, CHRETO ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:44

Bioneer har gennem mere end ti år være vores faste laboratorium. CHRETO har med anvendelse af Bioneer’s R&D ekspertise inden for områderne molekylær biologi, fermentering teknologi og protein oprensning faciliteter kunne udvikle vores unikke teknologi til oprensning af proteiner og virus partikler.
For et start-up selskab som CHRETO har det været af uvurderlig betydning både fagligt samt finansielt at have adgang til disse laboratoriefaciliteter. Det har betydet, at CHRETO ikke behøvede at etablere egne laboratorier samt at vi i spidsbelastnings perioder kunne udvide vores R&D organisation for en periode ved at tilkøbe Bioneer ressourcer frem for at investere i laboratorie eller udvide organisationen. Det har givet os stor finansiel fleksibilitet, som er utroligt vigtig for et up-starts selskab, der er baseret på investor kapital og offentlig projekt støtte. CHRETO har ligeledes nydt godt af Bioneer’s indsigt i danske og europæiske støtte ordninger til udvikling af vores projekt fra idé, over ”proof-of-concept” til endelig funktionel test system.
Det er vigtigt for udviklingen af dansk biotek at start-up selskaber hos Bioneer har mulighed for at afprøve og udvikle nye teknologier, der senere kan kommercialiseres og anvendes i den biofarmaceultiske industri.

Per Holm (Direktør, Lionheart Pharm. ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:21

Selv om jeg arbejder med udvikling af lægemidler indenfor små molekyler er peptid/antistof baserede lægemidler fremtidens kandidater. Det er derfor af stor vigtighed, at der er adgang til ekspertise til støtte, udvælgelse og produktion af NBE indenfor bio-tek start up selskaber. Her har Bioneer muligheder, og spiller en vigtig rolle, ved at kunne tilbyde R&D viden og support som på sigt kan resultere i kommercialisering af lægemidler til gavn for hele biotek sektoren.

Per Holm (Ph.D (farm).Direktør, Lionheart Pharmaceuticals. ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:22

Selv om jeg arbejder med udvikling af lægemidler indenfor små molekyler er peptid/antistof baserede lægemidler fremtidens kandidater. Det er derfor af stor vigtighed, at der er adgang til ekspertise til støtte, udvælgelse og produktion af NBE indenfor bio-tek start up selskaber. Her har Bioneer muligheder, og spiller en vigtig rolle, ved at kunne tilbyde R&D viden og support som på sigt kan resultere i kommercialisering af lægemidler til gavn for hele biotek sektoren.

Nina Gunnarsson (Biologics Development Director, Ascendis Pharma A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:53

Ascendis Pharma udvikler lægemidler indenfor endokrinologi og onkologi, og da vi ikke har egne CMC laboratorier i Danmark arbejder vi med CMOer når der skal udvikles og produceres aktivt stof til kliniske forsøg. Vi har sat stor pris på Bioneer som en kyndig og fleksibel lokal samarbejdspartner i det tidlige udviklingsarbejde med biologiske lægemidler, frem til transfer af processen til en CMO for GMP produktion. Det er især en fordel med en lokal partner, da man har mulighed for at løbende følge op med fysiske møder, og desuden har Bioneer’s konsistent høje faglige niveau og engagement, professionelle projektstyring og fleksibilitet imponeret. Bioneer opfylder en vigtig rolle i at yde service og support til biotek virksomheder uden egne laboratoriefaciliteter og/eller med kapacitetsbegrænsninger i udviklingsarbejdet og bidrager desuden med erfaring og know how i processen. Vi støtter fuldt ud forslaget om at udvide Bioneers services yderligere for at kunne yde en endnu mere komplet service idenfor udvikling af biologiske lægemidler, og vil især sætte pris på øget kapacitet til non-GMP stofproduktion (fermentering og oprensning), videre udvikling af metoder til refoldning, og en udvidet vifte af ekspressionsorganismer (mammale såvel som mikrobielle).

Søren Kløverpris (Research Scientist, Agilent Technologies)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:58

Agilent Technologies har igennem de sidste år haft et godt samarbejde med Bioneer i udviklingen af ekspressionssystemer til rekombinante antigener, der bruges til udvikling af antistoffer til diagnostiske immuno assays. Det har været vigtigt for vores udviklingsprojekter at kunne bruge Bioneers kompetencer til opskalering af vores rekombinante antigen produktion. Vi vil også på sigt få brug for at teste forskellige alternative ekspressionssystemer, hvor Bioneer vil være en oplagt samarbejdspartner. Jeg kan derfor kun støtte op om en styrkelse af Bioneers CMC aktiviteter, da det er vigtigt for dansk biotek at have en lokal innovativ samarbejdspartner.

Jens Bukrinski (CEO, CMC assist ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:52

Københav/Øresundsregionen/Danmark er på vej til at blive en af de mest successrige biotek-hubs i verden. Vi har behov for Bioneer til at understøtte dette, og der findes intet reelt alternativ. Så hvis man vil "Danmark som verdens bedste biotek-hub", så SKALdette fine initiativ støttes!

Den service som Bioneer kan levere til biotek Danmark er helt unik og essentiel!

Cosima Hirschberg (Project Manager R&D, BASF A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:02

Proteins are becoming more and more important on the pharmaceutical market. As mentioned, big Danish companies are on the forefront of the formulation and production of protein-based products. By putting a focus area on the production of proteins, increasing the efficiency of the protein production and by having state-of-the-art analytical and formulating skills tailored for proteins, Bioneer will be an important partner to many companies.

Anne Katrine Toft-Kehler (Medical Specialist, UNION therapeutics A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:51

Vi har for nyligt indledt et samarbejde med Bioneer omkring formulering af små til øjen- og inhalationsbehandlinger indenfor infektions- og inflammationssygdomme. Samarbejdet med Bioneer – og i særdeleshed Matthias Manne Knopp – har været væsentligt ift. at kunne sikre hurtigt avancement af flere svært formulerbare produkter mod klinikken. Fleksibiliteten og vidensniveauet har generelt været højt og teamet fra Bioneer har været dygtige til at finde løsninger på de udfordringer der løbende opstår med god ’sense of urgency’ samt en god forståelse af hvad det kræver at skabe et kommercielt bæredygtigt produkt. Således værdsætter vi i høj grad samarbejdet med Matthias og det øvrige team fra Bioneer og vi håber at deres kapacitet indenfor formuleringsarbejde vil udvikle sig positivt i de kommende år således at Bioneer kan forblive en væsentlig spiller i det nordiske biopharma økosystem.

Paal Skytt Andersen (sektionsleder, Statens Serum Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:04

Gennem mange år har Bioneer været en central partner i diverse udviklingsprojekter for såvel industrielle som offentlige partnere. Jeg ser det som en unik mulighed, at Danmark er priviligeret i at have dette institut. Bioneers indsats har betydet, at mange projekter omkring produktion af rekombinante proteiner / peptider både inden for lægemiddelindustrien og vaccine udvikling får succes. Bioneers kompetencer på dette område vil være meget vanskelig at undvære. Derfor mener jeg, at denne rolle foruden en række andre kompetencer hos Bioneer er essentiel for dansk forskning og udvikling fremover.

Carsten Leander Buus (CEO, Biotest Facility ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:29

Bioneer’s indsatsatsområde indenfor produktion og analyse af proteinbaserede lægemidler er vigtig for virksomheder der ikke selv har ekspertisen, og adgangen til de tekniske services. Rådgivningen kan have afgørende betydning for gennemførelse af den tidlige udvikling af et biologisk lægemiddel. Udover det biologiske lægemiddel, er der brug for produktion af peptider og proteiner til brug i sygdomsmodeller og til brug i procedurerne for monitorering og diagnosticering. I forbindelse med den prækliniske udvikling kræves ofte en hurtig opstart og produktion i en skala til brug i cellekulturer og små forsøgsdyr. Det er vigtigt at have en lokal partner der er gearet til et dynamisk samarbejde, og som har en bred biokemisk ekspertise med en indsigt i de faldgruber og den kompleksitet der er i indsatsområdet, fx mht. proteinfoldning og posttranslationel modifikation.

Christian Grøndahl (Co-founder & CEO, SNIPR BIOME)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:53

SNIPR BIOME er en ung biotech virksomhed som udvikler lægemidler som er baseret på CRISPR. Delivery af CRISPR-Guided Vectors (CGVs) er helt afgørende for at vi kan udvikle lægemidler som selektivt kan ramme patogene bacteria eller ændre på sammensætningen i et human microbiome i mave-tarmsystemet, lungerne, huden etc. Bioneers indsatsområder indenfor biologiske lægemidler og levende produktionsorganismer kan blive af stor betydning for os når vi skal fremstille vores fremtidige lægemidler ved bacterial fermentering eller der hvor lægemidlet i sig selv består af levende CRISPR-armerede bacteria eller CRISPR-armerede bacteriophager. Det er en del af vores fremtidige strategi at investere i produktionsknowhow og produtionskapacitet til fremstilling af levende biologiske lægemidler (live biotherapeutic products).

Betty Lomstein Pedersen (PhD, Lead Scientist, Ferring Pharmaceuticals (IPC))
Onsdag d. 27/5-20 kl. 21:17

Denne ansøgning beskriver services der vil kunne hjælpe danske biotekvirksomheder til hurtigere at bringe nye ideer fra gen til molekyle (peptid, protein eller enzym). Især de mindre biotekvirksomheder vil drage nytte af dette, da de ofte har begrænsede resourcer til alle de nødvendige discipliner i forhold til udvikling, analyser og produktion af disse molekyler.

Mads Gravers Jeppesen (CMC Project Director, Synklino ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:03

Gennem mange år har Bioneer leveret løsninger indenfor protein-ekspression og -oprensning til de forskellige små start-up firmaet jeg har været en del af. Netop denne mulighed for SMVer at tilgå fleksibel, effektiv og højt kvalificeret know-how er essentiel både økonomisk og tidsmæssigt. Jeg håber at Bioneer får mulighed for at udvide deres CMC-service område så at vi alle forsat kan nyde godt af denne lokale CRO.

Andre Eriksson (R&D Manager, Nalu Botanicals)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:47

Ser man på de bedst sælgende lægemidler i verden, er peptid- og proteinbaserede lægemidler meget stærkt repræsenteret, og ser man på hvilke typer af lægemidler der er i udvikling verden over, er der er ingen tvivl om at biologics stadig er højaktuelle. Den igangværende og kommende grønne omstilling vil kræve nye tilgange til og åbne nye muligheder for såvel lægemiddelforskning som lægemiddelproduktion, og her vil Bioneer kunne spille en væsentlig rolle som sparringspartner for den danske lægemiddelindustri. Bioneer har i en årrække leveret solid forskningsbaseret bistand til det danske farma- og biotekmiljø og har som organisation et meget komplekst skillset som ellers kun findes i større farmavirksonheder. Derfor er det essentielt for mindre virksomheder at kunne indgå samarbejde med Bioneer for at kunne bringe de gode ideer fra et interessant fænomen i et forskningslaboratorium og hele vejen frem til en reel lægemiddelkandidat.

Laust Bruun Johnsen (Principal Scientist, Novo Nordisk A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:33

Ekspertise i design, ekspression/synthese og oprensing af protein og peptid baserede lægemidler er hele fundamentet for Novo Nordisk forretningsområde. Fremover vil en stadig større del af Novo Nordisk forskningsprojekter blive udført i samarbejde med CRO'er og samarbejdspartnere, og derfor vil lokal know-how og kapacitet indenfor dette felt kunne bidrage til også at bringe Novo Nordisk forskningsprojekter hurtigere frem.

Flemming Madsen (Institutleder, Institut for Farmaci - Københavns Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:06

Som partner til Bioneer i form af et unikt GTP/Universitetssamarbejde i form af Bioneer:Farma kan jeg kun understøtte de samlede kommentarer vedrørende faglig substans og relevans, og ser Bioneer som en meget betydende faktor, dels som brobyggende element mellem sektorer og "translation" af universitetsforskning til anvendt teknologi og metode indenfor "Fremtidens udvikling og produktion af protein- og peptidbaserede lægemidler, samt ingredienser."