Fremtidens Vandteknologi

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Lotte Bjerrum Friis-Holm
Sektionsleder, Phd

”Fremtidens Vandteknologi” vil styrke den danske vandsektors teknologiske førerposition inden for optimering og afprøvning af komponenter og installationer, fjernelse af uønskede stoffer i vandkredsløbet og optimal ressourceudnyttelse af rest og spildstrømme.

Teknologisk Institut vil i samarbejde med den danske vandsektor styrke udviklingen af verdensførende vandteknologi indenfor drikkevand, procesvand, regnvand og spildevand til gavn for den danske vandsektor og dansk eksport. I aktiviteten udvikles nye teknologiske serviceydelser dækkende optimering af komponenter og installationer, kosteffektive rensemetoder til fjernelse af problematiske stoffer, reduktion af vandspild, øget vandgenbrug samt genanvendelse af ressourcer i en række spildstrømme via forbedrede målemetoder samt udvikling og anvendelse af intelligent sensor- og renseteknologi.
Aktivitetens målgruppe er bred og omfatter både producenter af vandkomponenter og teknologi, herunder mange SMV’er, samt forsyninger og offentlige myndigheder, vandforbrugende virksomheder og udviklere af vandteknologi, herunder renseteknologi.
De konkrete aktiviteter vil adressere en række af de udfordringer, som er på dagsordenen i Danmark og EU i forhold til vand som ressource fx øget behov for vandgenbrug eller fjernelse af problematiske stoffer fra vandet inden brug eller udledning til naturen. Hele vandets kredsløb håndteres, lige fra sikring af drikke- og grundvandsreserver imod problematiske stoffer til en sikker håndtering af spildevand og regnvand, således at vores recipienters tilstand ikke påvirkes af miljøfremmede stoffer. Derudover fokuseres på både vandgenbrug samt bedre udnyttelse af ressourcer i vandige spildestrømme - hos fx fødevareindustrier – ressourcer, som i dag ender i kloakken.

Budget:
2019: 3.485.000 kr.
2020: 3.485.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fremtidens Vandteknologi

Nøgleord