FT03.02 Simuleringsværktøjer til designsimulering og træning

Senest opdateret d. 18/1-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
John Koch Nielsen
Senior Project Manager, R&D Coordinator

Målet med aktiviteterne er at lave nye og forbedrede simuleringsværktøjer til maritim designoptimering og til manøvretræning til havne, rederier og konsulenter.

Der udvikles en idealiseret strømningsmodel (potentialstrømning), der regner på vandstrømningen omkring skibe som sejler på stille vand. Modellen tager hensyn til skibenes skrogform og variation af vanddybden. Både squat-og bank-effekter vil blive beregnet, så vi kan simulere, hvordan skibe oplever sug mod havbund og banker. Ror og propeller integreres i strømningsmodellen, således at trykket fra disse effekter medtages i modellen.

Følgende aktiviter gennemføres:

  • Strømningsmodel til beregning af vandstrømningen mellem skib og havbund til bestemmelse af squat
  • Påvirkning af vandstrømning fra propeller og ror og dermed på bankeffekter, fremdrivning og manøvrering
  • Kobling af potentialstrømningsmodel og skibsbølgemodel til brug ved bestemmelse af operationsgrænser
  • Modelforsøg til validering af resultaterne af de udviklede beregningsmodeller