FT03.05 Bestemmelse af vindmiljø og vindlaster

Senest opdateret d. 18/1-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
John Koch Nielsen
Senior Project Manager, R&D Coordinator

Aktivitetsplanens mål er at udvikle værktøjer til tidlig rådgivning om vindmiljø og vindlaster. Disse områder bruges evaluering af sikkerhedsmæssige aspekter for mennesker, der befinder sig omkring f.eks. bygninger eller konstruktioner, eller på skibe.

I 2021 vil der være fokus på bestemmelse af de datatyper, som kræves til de AI-baserede metoder til tidlig vurdering af vindmiljøet baseret på data fra eksisterende og nye målinger og beregninger. Ligeledes skal der udvælges generiske geometrier for en konstruktion og en skibsoverbygning til de numeriske og fysiske modeller. Endelig vil de indledende valideringsforsøg og simuleringer blive gennemført.

I 2021 indsamles desuden data til forbedring af værktøjerne til rådgivning omkring vindmiljø. Der vil ligeledes blive indledende studier med sammenligning af middel vindlaster bestemt ved hhv. vindtunnelforsøg og CFD.