FT03.06 Videnspredning

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
John Koch Nielsen
Senior Project Manager, R&D Coordinator

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services” samt plan for fortsat styrkelse af positioneringen af indsatsområdet.

Videnformidlingen til målgruppen vil være bred med et højt ambitionsniveau for aktiv deltagelse fra erhvervslivet (fx følgegrupper, demonstrationsprojekter, deltagelse i arrangementer, webinarer m.m.). Dertil kommer en omfattende øvrig videnspredning (artikler, webtrafik, SoMe m.m.)

Målet for indsatsområdet er samlet set at komme i aktiv berøring med 150 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.